Top 16 kết quả tìm kiếm hàm define trong c mới nhất 2022

0
5

Dưới đây là những thông tin và kiến thức về chủ đề hàm define trong c hay nhất do chính tay đội ngũ phptravels.vn biên soạn và tổng hợp.

 

1. Ngôn Ngữ C – 23 – Tiền xử lý #define

 • Tác Giả: Dạy Nhau Học
 • Ngày đăng: 2014-09-03
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 10711 ratings )
 • Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm tiền sử lý, dùng define để khai báo hằng số

  Vào blog cá nhân của mình http://trandatnh.wordpress.com/ để download source code và bài giải.
  Source code: https://www.dropbox.com/sh/896k8ezl88db5fp/AABpEcqSiSLmu_cnUWhLk88ra?dl=0
  Facebook – https://www.fb.com/videotuhoclaptrinh
  Google+ – https://plus.google.com/u/0/108253252650770410573/posts

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giới thiệu khái niệm tiền sử lý, dùng define để khai báo hằng số Vào blog cá nhân của mình http://trandatnh.wordpress.com/ để …

Bạn đang xem: hàm define trong c

 

2. C – Bài 16: Hàm – function.

 • Tác Giả: thân triệu
 • Ngày đăng: 2017-08-22
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 40116 ratings )
 • Tóm tắt: Trang web của mình: https://braniumacademy.net/
  ===============================================
  Hướng dẫn lập trình C cơ bản. Hàm, chức năng, cách khai báo, định nghĩa và sử dụng hàm trong ngôn ngữ C. Lập trình C cho người mới bắt đầu. Lập trình C từ cơ bản tới nâng cao. C programming tutorial for the beginner. C fundamental beginner guide. Kênh học lập trình miễn phí cho người VN.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trang web của mình: https://braniumacademy.net/ =============================================== Hướng dẫn lập …

 

3. Ngôn ngữ C – 33: Chỉ thị tiền xử lý #define trong C

 • Tác Giả: duy quoc
 • Ngày đăng: 2017-04-05
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 35452 ratings )
 • Tóm tắt:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

 

4. #define trong C

 • Tác Giả: bài tập ngôn ngữ lập trình
 • Ngày đăng: 2017-04-09
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 50725 ratings )
 • Tóm tắt:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

 

5. LTC 27. Khái niệm về hàm trong lập trình C, kiểm tra số nguyên tố | Tự học lập trình C

 • Tác Giả: TITV
 • Ngày đăng: 2020-09-04
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 47720 ratings )
 • Tóm tắt: ★ Khóa học miễn phí LậpTrìnhJava: https://bit.ly/2XSfJsO ★ LậpTrìnhC: https://bit.ly/3k7sA2B ★ Ủng hộ phát triển kênh: Momo,ZaloPay,ViettelPay: 0374568701 / STK: 109005606811 Vietinbank – CTK: Le Nhat Tung. ★ Link tải code: https://bit.ly/3ub4TKg
  ★ Khóa Lập trình C miễn phí gồm có:
  P. 1. CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU KIẾN THỨC CƠ BẢN
  00. Hướng dẫn cài đặt P. mềm lập trình C
  01. Giới thiệu cơ bản về lập trình C
  02. Kiểu dữ liệu và cách khai báo biến
  P. 2. NHẬP VÀ XUẤT DỮ LIỆU
  03. Cách xuất dữ liệu ra màn hình lập trình C | Hàm printf
  04. Cách nhập dữ liệu từ bàn phím
  05. Các phép toán cơ bản
  P. 3. CÁC PHÉP TOÁN VÀ THƯ VIỆN CƠ BẢN
  06. Phép toán ++ và —
  07. Các toán tử so sánh
  08. Toán tử điều kiện, bài tập kiểm tra số chẳn số lẻ
  09. Bài tập tìm số nhỏ nhất số lớn nhất giữa hai số a và b
  10. Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0
  11. Ép kiểu dữ liệu
  12. Thư viện math h và các hàm toán học căn bậc hai, hàm mũ, hàm làm tròn
  P. 4. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN
  13. Câu lệnh If else trong lập trinh C
  14. Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 bằng hàm if else
  15. Toán tử logic
  16. Giải phương trình bậc hai ax^2+bx+c = 0
  17. Câu lệnh switch case
  18. Bài tập tìm số ngày của tháng
  19. Bài tập tính diện tích chu vi và tam giác
  20. Vòng lặp for
  21. Bảng mã ASCII và bảng chữ cái Alphabet
  22. Vòng lặp while, tính tổng từ 1 đến n
  23. Tìm ước số chung lớn nhất giữa hai số
  P. 5. VÒNG LẶP
  24. Vòng lặp do while
  25. Tính giai thừa của số nguyên n
  26. Lệnh goto, Lệnh continue
  27. Khái niệm về hàm, kiểm tra số nguyên tố
  28. Xuất ra tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn bằng n
  29. Xuất ra tất cả các số chính phương nhỏ hơn bằng n
  30. Bài tập về ngày tháng năm
  31. Truyền tham chiếu và truyền tham trị | Hàm hoán đổi giá trị swap
  32. Lập trình đệ quy, Tính giai thừa bằng đệ quy
  33. Chuyển đổi từ hệ thập phân sang hệ nhị phân bằng hàm đề quy
  34. Cách tính số Fibonnaci bằng hàm đệ quy
  P. 6. MẢNG 1 CHIỀU
  35. Giới thiệu về mảng 1 chiều
  36. Nhập và xuất mảng một chiều, tính tổng các P. tử mảng một chiều
  37. Cách truyền tham số mảng, tính trung bình cộng mảng, tính trung bình cộng số dương
  38. Thuật toán liệt kê các P. tử thỏa điều kiện trong mảng 1 chiều, Liệt kê các số nguyên tố
  39. Tìm max, tìm min, tìm giá trí lớn nhất, tìm giá trị nhỏ nhất
  40. Sắp xếp mảng tăng dần, Sắp xếp mảng giảm dần, Lập trình C
  41. Đảo ngược mảng một chiều
  42. Tìm kiếm trong mảng một chiều lập trình C
  43. Tìm P. tử nhỏ thứ hai trong mảng, Tìm P. tử lớn thứ hai trong mảng
  44. Xóa P. tử theo vị trí trong mảng, xóa P. tử theo điều kiện trong mảng một chiều
  45. Chèn P. tử vào mảng một chiều vào các vị trí đầu, cuối hoặc vào vị trí k của mảng
  46. Tạo menu cho chương trình C
  47. Trộn hai mảng một chiều tăng dần
  48. Tách mảng một chiều thành hai mảng
  49. Kiểm tra mảng con giữa hai mảng
  50. Tìm mảng con dài nhất, tìm mảng con không giảm, tìm mảng con không tăng dài nhất
  P. 7. MẢNG 2 CHIỀU
  51. Nhập và xuất mảng hai chiều lập trình C, Nhập và xuất ma trận
  52. Cách tìm kiếm trong mảng hai chiều, tìm kiếm trong ma trận
  53. Tính Trung Bình Cộng ma trận mảng hai chiều
  54. Tìm giá trị lớn nhất và tìm giá trị nhỏ nhất của ma trân hai chiều
  55. Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của từng dòng hoặc từng cột
  56. Chuyển ma trận, mảng hai chiều thành mảng một chiều
  57. Cách sắp xếp mảng hai chiều tăng dần hoặc giảm dần
  58. Đổi giá trị hai dòng hoặc đổi giá trị hai cột trong mảng hai chiều
  59. Xóa dòng hoặc xóa cột trong mảng hai chiều
  60. Kiểm tra mảng đối xứng qua đường chéo chính và đối xứng qua đường chéo phụ
  61. Cách tìm ma trận chuyển vị của mảng hai chiều
  62. Lập trình tính định thức của ma trận cấp 2 và cấp 3
  P. 8. CON TRỎ
  63. Giới thiệu về Con trỏ
  64. Cách sử dụng con trỏ với mảng
  65. Cách sử dụng con trỏ với hàm
  66. Cách sử dụng con trỏ và cấp phát bộ nhớ động
  P. 9. XỬ LÝ CHUỖI
  67. Chuỗi, Cách nhập và xuất chuỗi
  68. Khắc phục lỗi không nhập được chuỗi
  69. Lập trình tính độ dài chuỗi, hàm strlen
  70. Xóa ký tự xuống dòng khi nhập chuỗi bằng hàng fgets
  71. Lập trình nối hai chuỗi, hàm strcat
  72. Lập trình copy hai chuỗi, hàm strcpy trong
  73. Lập trình so sánh hai chuỗi, hàm strcmp
  74. Chuyển chuỗi sang viết thường hoặc viết hoa, hàm strupr va strlwr
  75. Lập trình viết hoa các chữ cái đầu tiên của từ trong lập tình C
  76. Lập trình đảo ngược chuỗi và hàm strrev
  77. Sử dụng hàm strchr để tìm kiếm ký tựhuỗi
  78. Kiểm tra chuỗi đối xứng
  79. Tìm kiếm chuỗi conhuỗi lập trình C
  P. 10. KIỂU DỮ LIỆU STRUCT
  80. Giới thiệu về kiểu dữ liệu struct
  81. Kiểu dữ liệu struct và con trỏ, Bài tập về rút gọn phân số
  82. Cộng Trừ Nhân Chia Phân số
  83. Kiểu dữ liệu struct lồng nhau
  84. Quản lý sinh viên bằng kiểu dữ liệu struct
  85. Quản lý sinh viên bằng kiểu dữ liệu struct (tiếp theo)
  86. Kiểu dữ liệu Union
  P. 11. LÀM VIỆC VÓI FILE
  87. Giới thiệu về FILE
  88. Cách ghi dữ liệu vào File văn bản
  89. Cách đọc dữ liệu từ File dạng văn bản
  90. Cách ghi dữ liệu vào File dạng nhị phân
  91. Cách đọc dữ liệu từ File dạng nhị phân
  92. Nhập và Xuất Mảng ra File
  93. Cách đọc và ghi mảng struct vào File
  ★ Bản quyền thuộc TITV, Not Reup
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khóa học miễn phí LậpTrìnhJava: https://bit.ly/2XSfJsO ☆ LậpTrìnhC: https://bit.ly/3k7sA2B ☆ Ủng hộ phát triển kênh: Momo …

 

6. Ngôn Ngữ C – 35 – Hàm trả về kiểu void

 • Tác Giả: Dạy Nhau Học
 • Ngày đăng: 2014-09-15
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 51791 ratings )
 • Tóm tắt: giới thiệu cách sử dụng hàm kiểu void và từ khóa void

  Vào blog cá nhân của mình http://trandatnh.wordpress.com/ để download source code và bài giải.
  Source code: https://www.dropbox.com/sh/896k8ezl88db5fp/AABpEcqSiSLmu_cnUWhLk88ra?dl=0
  Facebook – https://www.fb.com/videotuhoclaptrinh
  Google+ – https://plus.google.com/u/0/108253252650770410573/posts

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: giới thiệu cách sử dụng hàm kiểu void và từ khóa void Vào blog cá nhân của mình http://trandatnh.wordpress.com/ để download …

 

7. Khai báo hằng số trong lập trình C (const, define) – Học lập trình C cơ bản

 • Tác Giả: Nguyễn Thị Thùy Liên
 • Ngày đăng: 2021-12-01
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 40927 ratings )
 • Tóm tắt: Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để xem video mới nhé.

  Khai báo hằng số trong lập trình C (const, define) – Học lập trình C cơ bản

  laptrinhC tuhoclaptrinh nguyenthithuylien

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để xem video mới nhé. Khai báo hằng số trong lập trình C (const, define) – Học …

 

8. Chương trình con (Hàm) trong C – Lớp buổi sáng.

 • Tác Giả: Nguyễn Thị Phong
 • Ngày đăng: 2021-10-04
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7001 ratings )
 • Tóm tắt:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có ai lớn mình cùng cô tìm hiểu chương trình con hay còn gọi là hàm tiếng Anh là fan sân trong C như thế nào nha đầu tiên là ví …

 

9. C – Bài 18: Hàm sinh số ngẫu nhiên.

 • Tác Giả: thân triệu
 • Ngày đăng: 2017-08-24
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 35635 ratings )
 • Tóm tắt: Hướng dẫn lập trình c cơ bản. Hàm sinh số ngẫu nhiên, rand(), srand(), cách sử dụng, ý nghĩa của hàm rand(). random number function. C programming tutorial for the beginner. triệu thân channel – let’s grow together!
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn lập trình c cơ bản. Hàm sinh số ngẫu nhiên, rand(), srand(), cách sử dụng, ý nghĩa của hàm rand(). random number …

 

10. Bài 97: Hàm getchar và hàm putchar trong ngôn ngữ lập trình C?

 • Tác Giả: Ngọc Hồng
 • Ngày đăng: 2020-05-26
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 13386 ratings )
 • Tóm tắt: Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video và nếu có thể các bạn hãy ủng hộ cho mình bằng 1 LIKE video và ĐĂNG KÝ kênh nhé! Mình có rất nhiều món quà cho các bạn ở phía dưới mô tả nè :3

  1. Bá đạo tiếng Anh với phương pháp học tập thông minh và hiệu quả được thiết kế bởi các chuyên gia tiếng Anh hàng đầu trên thế giới: https://shorten.asia/Z1tehH3g

  2. Mùa hè đã đến rồi, nếu bạn còn đang băn khoăn không biết nên mua những bộ quần áo thời trang cá tính cho mùa hè với giá cả vô cùng hợp lý ở đâu thì hãy ghé phần link bên dưới nhé: https://shorten.asia/jGK8vEjq

  3. Mua hoa tặng người yêu, bạn trai bạn gái hay bà, mẹ tại link này nhé các bạn ơi: https://shorten.asia/84N5nPC3

  4. Đi siêu thị ngay tại nhà với rất nhiều sản phẩm tốt và khuyến mại hấp dẫn nhé các bạn:
  https://shorten.asia/TAJ9qMcK

  5. Link mua đồng hồ chất lượng cao, giá cả hợp lý với thương hiệu đồng hồ của Việt Nam nhé:
  https://shorten.asia/97hM8BXG

  6. Lướt web thả ga với gói lưu lượng khủng nè các bạn ơi: https://shorten.asia/DmFC2nX6

  7. Mua sách về mọi lĩnh vực tại đây nhé các bạn: https://shorten.asia/cBbZQbrE

  8. Nền tảng gia sư công nghệ cao thời 4.0, các bạn có thể tham khảo ở link phía dưới nhé: https://shorten.asia/dG3HSUzW

  9. Trung tâm học tiếng Anh toàn diện cho trẻ em, các bạn có thể click vào đường link để biết thêm chi tiết nhé: https://shorten.asia/yzbWY6fT

  10. Nơi cung cấp mọi dịch vụ và phụ kiện, đồ ăn cho thú cưng (pet) chó, mèo của bạn:
  https://shorten.asia/reBuak6v

  Mọi góp ý và trao đổi mong các bạn liên hệ với mình qua:
  1. Facebook: https://www.facebook.com/minhcbg
  2. Instagram: https://www.instagram.com/el.laviji/?…
  3. Gmail: minhhoangcbg@gmail.com
  4. Messenger: m.me/robotics.tech.future
  5. Fanpage: https://www.facebook.com/robotics.tec…

  Kênh youtube cho các bạn đam mê về công nghệ, lập trình, robot,… !
  —————————————————————————————————————-
  © Bản quyền thuộc về “Côngg Minhh Official”
  © Copyright by “Côngg Minhh Official” Channel ☞ Do not Reup

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video và nếu có thể các bạn hãy ủng hộ cho mình bằng 1 LIKE video và ĐĂNG KÝ kênh …

 

11. C – Bài 17: Tham chiếu, tham trị.

 • Tác Giả: thân triệu
 • Ngày đăng: 2017-08-23
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 46301 ratings )
 • Tóm tắt: Hướng dẫn lập trình C cơ bản. Lập trình C cho người mới bắt đầu. tham số, đối số, tham trị, gọi hàm bằng tham chiếu, kiểu lời gọi hàm trong ngôn ngữ lập trình c. định nghĩa, khái niệm, cách sử dụng trong ngôn ngữ c. C programming tutorial for the beginner.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn lập trình C cơ bản. Lập trình C cho người mới bắt đầu. tham số, đối số, tham trị, gọi hàm bằng tham chiếu, kiểu lời gọi …

 

12. LTC 80. Giới thiệu về kiểu dữ liệu struct trong lập trình C

 • Tác Giả: TITV
 • Ngày đăng: 2021-02-03
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 23368 ratings )
 • Tóm tắt: ★ Khóa học miễn phí LậpTrìnhJava: https://bit.ly/2XSfJsO ★ LậpTrìnhC: https://bit.ly/3k7sA2B ★ Ủng hộ phát triển kênh: Momo,ZaloPay,ViettelPay: 0374568701 / STK: 109005606811 Vietinbank – CTK: Le Nhat Tung. ★ Link tải code: https://bit.ly/3ub4TKg
  ★ Khóa Lập trình C miễn phí gồm có:
  P. 1. CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU KIẾN THỨC CƠ BẢN
  00. Hướng dẫn cài đặt P. mềm lập trình C
  01. Giới thiệu cơ bản về lập trình C
  02. Kiểu dữ liệu và cách khai báo biến
  P. 2. NHẬP VÀ XUẤT DỮ LIỆU
  03. Cách xuất dữ liệu ra màn hình lập trình C | Hàm printf
  04. Cách nhập dữ liệu từ bàn phím
  05. Các phép toán cơ bản
  P. 3. CÁC PHÉP TOÁN VÀ THƯ VIỆN CƠ BẢN
  06. Phép toán ++ và —
  07. Các toán tử so sánh
  08. Toán tử điều kiện, bài tập kiểm tra số chẳn số lẻ
  09. Bài tập tìm số nhỏ nhất số lớn nhất giữa hai số a và b
  10. Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0
  11. Ép kiểu dữ liệu
  12. Thư viện math h và các hàm toán học căn bậc hai, hàm mũ, hàm làm tròn
  P. 4. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN
  13. Câu lệnh If else trong lập trinh C
  14. Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 bằng hàm if else
  15. Toán tử logic
  16. Giải phương trình bậc hai ax^2+bx+c = 0
  17. Câu lệnh switch case
  18. Bài tập tìm số ngày của tháng
  19. Bài tập tính diện tích chu vi và tam giác
  20. Vòng lặp for
  21. Bảng mã ASCII và bảng chữ cái Alphabet
  22. Vòng lặp while, tính tổng từ 1 đến n
  23. Tìm ước số chung lớn nhất giữa hai số
  P. 5. VÒNG LẶP
  24. Vòng lặp do while
  25. Tính giai thừa của số nguyên n
  26. Lệnh goto, Lệnh continue
  27. Khái niệm về hàm, kiểm tra số nguyên tố
  28. Xuất ra tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn bằng n
  29. Xuất ra tất cả các số chính phương nhỏ hơn bằng n
  30. Bài tập về ngày tháng năm
  31. Truyền tham chiếu và truyền tham trị | Hàm hoán đổi giá trị swap
  32. Lập trình đệ quy, Tính giai thừa bằng đệ quy
  33. Chuyển đổi từ hệ thập phân sang hệ nhị phân bằng hàm đề quy
  34. Cách tính số Fibonnaci bằng hàm đệ quy
  P. 6. MẢNG 1 CHIỀU
  35. Giới thiệu về mảng 1 chiều
  36. Nhập và xuất mảng một chiều, tính tổng các P. tử mảng một chiều
  37. Cách truyền tham số mảng, tính trung bình cộng mảng, tính trung bình cộng số dương
  38. Thuật toán liệt kê các P. tử thỏa điều kiện trong mảng 1 chiều, Liệt kê các số nguyên tố
  39. Tìm max, tìm min, tìm giá trí lớn nhất, tìm giá trị nhỏ nhất
  40. Sắp xếp mảng tăng dần, Sắp xếp mảng giảm dần, Lập trình C
  41. Đảo ngược mảng một chiều
  42. Tìm kiếm trong mảng một chiều lập trình C
  43. Tìm P. tử nhỏ thứ hai trong mảng, Tìm P. tử lớn thứ hai trong mảng
  44. Xóa P. tử theo vị trí trong mảng, xóa P. tử theo điều kiện trong mảng một chiều
  45. Chèn P. tử vào mảng một chiều vào các vị trí đầu, cuối hoặc vào vị trí k của mảng
  46. Tạo menu cho chương trình C
  47. Trộn hai mảng một chiều tăng dần
  48. Tách mảng một chiều thành hai mảng
  49. Kiểm tra mảng con giữa hai mảng
  50. Tìm mảng con dài nhất, tìm mảng con không giảm, tìm mảng con không tăng dài nhất
  P. 7. MẢNG 2 CHIỀU
  51. Nhập và xuất mảng hai chiều lập trình C, Nhập và xuất ma trận
  52. Cách tìm kiếm trong mảng hai chiều, tìm kiếm trong ma trận
  53. Tính Trung Bình Cộng ma trận mảng hai chiều
  54. Tìm giá trị lớn nhất và tìm giá trị nhỏ nhất của ma trân hai chiều
  55. Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của từng dòng hoặc từng cột
  56. Chuyển ma trận, mảng hai chiều thành mảng một chiều
  57. Cách sắp xếp mảng hai chiều tăng dần hoặc giảm dần
  58. Đổi giá trị hai dòng hoặc đổi giá trị hai cột trong mảng hai chiều
  59. Xóa dòng hoặc xóa cột trong mảng hai chiều
  60. Kiểm tra mảng đối xứng qua đường chéo chính và đối xứng qua đường chéo phụ
  61. Cách tìm ma trận chuyển vị của mảng hai chiều
  62. Lập trình tính định thức của ma trận cấp 2 và cấp 3
  P. 8. CON TRỎ
  63. Giới thiệu về Con trỏ
  64. Cách sử dụng con trỏ với mảng
  65. Cách sử dụng con trỏ với hàm
  66. Cách sử dụng con trỏ và cấp phát bộ nhớ động
  P. 9. XỬ LÝ CHUỖI
  67. Chuỗi, Cách nhập và xuất chuỗi
  68. Khắc phục lỗi không nhập được chuỗi
  69. Lập trình tính độ dài chuỗi, hàm strlen
  70. Xóa ký tự xuống dòng khi nhập chuỗi bằng hàng fgets
  71. Lập trình nối hai chuỗi, hàm strcat
  72. Lập trình copy hai chuỗi, hàm strcpy trong
  73. Lập trình so sánh hai chuỗi, hàm strcmp
  74. Chuyển chuỗi sang viết thường hoặc viết hoa, hàm strupr va strlwr
  75. Lập trình viết hoa các chữ cái đầu tiên của từ trong lập tình C
  76. Lập trình đảo ngược chuỗi và hàm strrev
  77. Sử dụng hàm strchr để tìm kiếm ký tựhuỗi
  78. Kiểm tra chuỗi đối xứng
  79. Tìm kiếm chuỗi conhuỗi lập trình C
  P. 10. KIỂU DỮ LIỆU STRUCT
  80. Giới thiệu về kiểu dữ liệu struct
  81. Kiểu dữ liệu struct và con trỏ, Bài tập về rút gọn phân số
  82. Cộng Trừ Nhân Chia Phân số
  83. Kiểu dữ liệu struct lồng nhau
  84. Quản lý sinh viên bằng kiểu dữ liệu struct
  85. Quản lý sinh viên bằng kiểu dữ liệu struct (tiếp theo)
  86. Kiểu dữ liệu Union
  P. 11. LÀM VIỆC VÓI FILE
  87. Giới thiệu về FILE
  88. Cách ghi dữ liệu vào File văn bản
  89. Cách đọc dữ liệu từ File dạng văn bản
  90. Cách ghi dữ liệu vào File dạng nhị phân
  91. Cách đọc dữ liệu từ File dạng nhị phân
  92. Nhập và Xuất Mảng ra File
  93. Cách đọc và ghi mảng struct vào File
  ★ Bản quyền thuộc TITV, Not Reup
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khóa học miễn phí LậpTrìnhJava: https://bit.ly/2XSfJsO ☆ LậpTrìnhC: https://bit.ly/3k7sA2B ☆ Ủng hộ phát triển kênh: Momo …

 

13. 4 Tuyệt Kỹ ĐỐI NHÂN XỬ THẾ

 • Tác Giả: Web5Ngay
 • Ngày đăng: 2021-11-20
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 40326 ratings )
 • Tóm tắt: Lịch phát sóng:
  ???? 7h tối thứ 7️⃣: Bài học tâm huyết.
  ???? 7h tối thứ 3️⃣: Video Tri kỷ cảm xúc.
  ???? 7h tối thứ 5️⃣: Bài học siêu ngắn.
  Các bạn nhớ đón xem nghen!

  web5ngay bhth baihoctamhuyet

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lịch phát sóng: 7h tối thứ 7️⃣: Bài học tâm huyết. 7h tối thứ 3️⃣: Video Tri kỷ cảm xúc. 7h tối thứ 5️⃣: Bài học siêu ngắn.

 

14. Hướng dẫn Tạo file Quản lý Xuất Nhập Tồn trên Excel chi tiết, dễ hiểu, làm được ngay

 • Tác Giả: Tin Học Đông Phương
 • Ngày đăng: 2020-12-18
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 23519 ratings )
 • Tóm tắt: Nếu bạn không có thời gian tạo file, bạn có thể trả phí để sử dụng file Nhập xuất tồn chuyên nghiệp tại đây: https://youtu.be/uunP3PgkPQ8

  ▶ Viết phần mềm giá rẻ, xài trọn đời, dễ sử dụng, dành cho các cửa hàng như: Bán lẻ, Nhôm kính, Nhà hàng, Cafe, quán nhậu, Karaoke, Nhà nghỉ, Khách sạn,….. Tất cả các lĩnh vực.
  ▶ Viết phần mềm Excel theo yêu cầu.
  ▶ Dạy Tin học Online Học phí ưu đãi.
  Liên hệ Thầy Phương: 0906864860 (Call, SMS, Zalo)

  Facebook: https://fb.com/thanhphuongkt.tk
  Fanpage: https://fb.com/tinhocdongphuong
  Website: http://tinhocdongphuong.com
  ______________________

  Các list video bài giảng trên kênh:
  ▶ Học Excel cơ bản: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-kLt8YwNGfBOVPmF5Ff7kfQ-Hh-pBmxc
  ▶ Kiến thức hàm Excel: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-kLt8YwNGfDPir2wzWt5H-0myyIEeN90
  ▶ Luyện hàm Excel: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-kLt8YwNGfC0j2962SknEgWak2H7hQvG
  ▶ Excel thực tiễn: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-kLt8YwNGfADZpBXC9_nITCeAik0wRDm
  ▶ VBA cho người không biết lập trình: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-kLt8YwNGfDl-5kdvdb4BHQEzEL5G9TV
  ▶ Kiến thức vi tính: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-kLt8YwNGfAChEsW02eUshZadg-YvWXJ
  ▶ Phần mềm bán hàng TPSoft: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-kLt8YwNGfC5MJK9QVodnQsW4276lxuj

  TinHocDongPhuong TPSoft nhapxuatton

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ▷ Viết phần mềm giá rẻ, xài trọn đời, dễ sử dụng, dành cho các cửa hàng như: Bán lẻ, Nhôm kính, Nhà hàng, Cafe, quán nhậu, …

 

15. Lọc dữ liệu vô cùng đơn giản với hàm Filter trong Excel

 • Tác Giả: Gà Excel
 • Ngày đăng: 2021-02-04
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 24362 ratings )
 • Tóm tắt: Hướng dẫn cách Lọc dữ liệu vô cùng đơn giản với hàm Filter trong Excel

  — Contact —
  ???? Email: excel.chicken@gmail.com
  ???? Link Facebook: https://www.facebook.com/excelchicken
  ???? Link Fanpage: https://www.facebook.com/gaexcelonline/
  ???? Link Group: https://www.facebook.com/groups/2212224209065875
  ???? Zalo: http://zaloapp.com/qr/p/p78wwrhhb0fh

  — Donate —
  ???? Paypal: excel.chicken@gmail.com
  ???? Unghotoi: https://unghotoi.com/gaexcel
  ???? Paypal: https://vrdonate.vn/gaexcel
  ???? ViettinBank: 101871902505 Nguyễn Văn Trí
  ————–
  Link tải file thực hành: không có link tải file cho video này
  Ấn đăng ký để ủng hộ và nhận video mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcel
  —————–

  Gaexcel “Gà_excel ExcelChicken CungHocExcel ExcelCoBan ExcelNangCao

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách Lọc dữ liệu vô cùng đơn giản với hàm Filter trong Excel — Contact — Email: excel.chicken@gmail.com Link …

 

16. Tối thiểu hóa hàm logic sử dụng phương pháp Quine – Mc.ClusKey

 • Tác Giả: Minh Hải Trần
 • Ngày đăng: 2016-02-04
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 22583 ratings )
 • Tóm tắt: nếu có gì sai sót mong các bạn để lại cmt nhé
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: nếu có gì sai sót mong các bạn để lại cmt nhé.

Xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác tại chuyên mục:: Thủ thuật máy tính

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ thuật máy tính
XEM THÊM  [Update] 8 phần mềm chỉnh sửa file PDF miễn phí tốt nhất | in pdf bị mờ