11 cách để căn giữa Div hoặc văn bản trong Div trong CSS – văn bản css ở trung tâm div

Cần tạo bố cục tùy chỉnh cho trang web của bạn? Tìm hiểu cách căn giữa và tạo kiểu cho các phần tử div để bạn có thể kiểm soát tốt hơn giao diện của các trang web của mình.

Bạn đang xem : văn bản css ở trung tâm div

Đây là HTML:

 
& lt; div class = "center" & gt;
& lt; p & gt; Văn bản trong div được căn giữa theo chiều ngang . & lt; / p & gt;
& lt; / div & gt;

Đây là kết quả:

Nguồn hình ảnh

Sử dụng Thuộc tính Nội dung Căn đều

Có một ngoại lệ đối với quy tắc ở trên. Nếu bạn đang sử dụng thuộc tính display để xác định div của mình là vùng chứa flex, thì bạn không thể sử dụng thuộc tính text-align để căn giữa văn bản theo chiều ngang trong div. Thay vào đó, bạn phải sử dụng thuộc tính justify-content và xác định nó bằng giá trị “center”.

Hãy tạo cùng một phần tử div với đường viền màu vàng xung quanh nó như trên. Trong HTML của mình, bạn đặt tên lớp cho div là “center” và sử dụng cùng một bộ chọn lớp để tạo kiểu cho nó bằng CSS. Bạn có thể bắt đầu bằng cách xác định thuộc tính border như bạn đã làm ở trên. Sau đó, xác định thuộc tính hiển thị là “flex “để biến div trở thành vùng chứa linh hoạt và xác định thuộc tính justify-content là” center “.

Tải xuống Hướng dẫn CSS miễn phí

Đây là CSS:

 
.center {
border: 5px solid # FFFF00;
display: flex;
justify-content: center;
}

Đây là HTML:

 
& lt; div class = "center" & gt;
& lt; p & gt; Văn bản trong div được căn giữa theo chiều ngang . & lt; / p & gt;
& lt; / div & gt;

Đây là kết quả:

Nguồn hình ảnh

Cách căn giữa văn bản theo chiều dọc

Có ba cách để căn giữa văn bản trong một div theo chiều dọc. Chúng phức tạp hơn một chút so với các phương pháp căn giữa văn bản trong một div theo chiều ngang.

Hãy xem các ví dụ về từng phương pháp bên dưới.

Sử dụng Thuộc tính đệm

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể căn giữa văn bản theo chiều dọc trong một div bằng cách sử dụng thuộc tính padding. Mặc dù bạn có thể sử dụng biểu mẫu tốc ký, nhưng việc sử dụng thuộc tính tốc ký dễ dàng hơn vì bạn chỉ phải đặt hai giá trị. Giá trị đầu tiên sẽ đặt phần đệm trên cùng và dưới cùng. Thao tác thứ hai sẽ đặt phần đệm bên phải và bên trái. Vì bạn muốn căn giữa văn bản theo chiều dọc, giá trị đầu tiên có thể là bất kỳ giá trị phần trăm hoặc độ dài dương nào. Giá trị thứ hai phải là 0.

Đây là CSS:

 
.center {
border: 5px solid # FFFF00;
padding: 50px 0;
}

Đây là HTML:

 
& lt; div class = "center" & gt;
& lt; p & gt; Văn bản trong div được căn giữa theo chiều dọc . & lt; / p & gt;
& lt; / div & gt;

Đây là kết quả:

Nguồn hình ảnh

Sử dụng thuộc tính Độ cao dòng

Trong hầu hết các trường hợp, bạn cũng có thể căn giữa văn bản theo chiều dọc trong một div bằng cách đặt thuộc tính line-height với giá trị bằng chiều cao của phần tử vùng chứa.

Hãy tạo cùng một phần tử div với đường viền màu vàng xung quanh nó như trên. Trong HTML của bạn, bạn chỉ cần thêm một số văn bản bên trong div và đặt tên lớp cho nó là “center”. Không thêm các thẻ đoạn xung quanh văn bản vì điều đó sẽ làm lệch tâm văn bản. Bây giờ hãy sử dụng bộ chọn lớp .center để tạo kiểu nó bằng CSS. Bạn có thể bắt đầu bằng cách xác định thuộc tính đường viền như đã làm ở trên. Bây giờ, hãy đặt thuộc tính chiều cao và chiều cao dòng với cùng một giá trị.

Đây là CSS:

 
.center {
border: 5px solid # FFFF00;
line-height: 150px;
chiều cao: 150px;
}

Đây là HTML:

 
& lt; div class = "center" & gt; Một dòng văn bản này được căn giữa theo chiều dọc.
& lt; / div & gt;

Đây là kết quả:

Nguồn hình ảnh

Phương pháp đó sẽ chỉ hoạt động cho một dòng văn bản. Nếu bạn có nhiều dòng văn bản trong một div, thì bạn sẽ phải xác định thêm một vài thuộc tính.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ bắt đầu một bộ quy tắc mới với bộ chọn CSS .center p để tạo kiểu cho đoạn văn trong div. Đầu tiên, bạn muốn xác định thuộc tính hiển thị là “khối nội tuyến” để đoạn văn chảy tự nhiên bên trong div. Sau đó, đặt thuộc tính line-height thành “normal” và thuộc tính vertical-align thành “middle”. Điều này sẽ đảm bảo rằng văn bản bên trong div được căn giữa theo chiều dọc, cho dù đó là một dòng văn bản hay nhiều dòng.

Đây là CSS:

 
.center {
border: 5px solid # FFFF00;
line-height: 150px;
height: 150px;
}
.center p {
display: inline-block;
line-height: normal;
vertical-align: middle; < br />}

Đây là HTML:

 
& lt; div class = "center" & gt;
& lt; p & gt; Văn bản trong div được căn giữa theo chiều dọc . Văn bản trong div được căn giữa theo chiều dọc. Văn bản trong div được căn giữa theo chiều dọc. & Lt; / p & gt;
& lt; / div & gt;

Đây là kết quả:

Nguồn hình ảnh

Sử dụng thuộc tính Align-Items

Một lần nữa, nếu bạn đang sử dụng thuộc tính display để xác định div của mình là vùng chứa linh hoạt, thì bạn không thể sử dụng phương pháp trên để căn giữa văn bản theo chiều dọc trong div. Thay vào đó, bạn phải sử dụng thuộc tính align-items và xác định nó bằng giá trị “center”.

Hãy tạo cùng một phần tử div như trên, đặt cho nó tên lớp .center và xác định thuộc tính border trong CSS. Sau đó, xác định thuộc tính hiển thị là “flex” để biến div trở thành vùng chứa linh hoạt. Để thấy rõ hơn rằng văn bản được căn giữa theo chiều dọc, hãy xác định thuộc tính chiều cao. Nếu không, vùng chứa flex sẽ chỉ cao đến mức cần thiết để chứa đoạn bên trong. Sau đó, xác định thuộc tính align-items là “center”.

Xem Thêm  Ngày và giờ - định dạng chuỗi ngày js

Đây là CSS:

 
.center {
border: 5px solid # FFFF00;
display: flex;
height: 150px;
align-items: center;
}

Đây là HTML:

 
& lt; div class = "center" & gt;
& lt; p & gt; Văn bản trong div được căn giữa theo chiều dọc . & lt; / p & gt;
& lt; / div & gt;

Đây là kết quả:

Nguồn hình ảnh

Cách căn giữa một Div trong CSS

Bạn có thể căn giữa một div theo một số cách khác nhau trong CSS. Mặc dù dễ dàng căn giữa một div theo chiều ngang trên một trang, nhưng làm như vậy theo chiều dọc sẽ khó hơn (nhưng vẫn có thể quản lý được!).

Chúng tôi sẽ hướng dẫn về cả hai phương pháp này bên dưới và sau đó giải thích cách bạn có thể căn giữa một div theo chiều ngang và chiều dọc hoặc căn giữa một div trong một div khác.

Cách căn giữa một Div theo chiều ngang

Để căn giữa một div theo chiều ngang trên một trang, chỉ cần đặt chiều rộng của phần tử và thuộc tính lề thành tự động. Bằng cách đó, div sẽ chiếm bất kỳ chiều rộng nào được chỉ định trong CSS và trình duyệt sẽ đảm bảo không gian còn lại được chia đều giữa hai lề.

Hãy xem ví dụ cơ bản về mô hình hộp CSS . Giả sử bạn muốn tạo một phần tử div với một đoạn văn ngắn bên trong và một đường viền màu vàng xung quanh nó, giống như các ví dụ ở trên. Trong HTML của mình, bạn sẽ đặt tên lớp cho div như “center”. Sau đó, bạn có thể sử dụng công cụ chọn lớp .center để tạo kiểu với các thuộc tính lề, chiều rộng, đường viền và phần đệm.

Lưu ý rằng, không giống như thuộc tính margin, thuộc tính đệm CSS được sử dụng để tạo khoảng cách giữa đường viền của div và đoạn trong div ( phần tử nội tuyến).

Bạn có thể tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa hai thuộc tính này trong CSS Margin so với Padding: Sự khác biệt là gì?

Đây là CSS:

 
.center {
margin: auto;
width: 60%;
border: 5px đặc # FFFF00;
padding: 10px;
}

Đây là HTML:

 
& lt; div class = "center" & gt;
& lt; p & gt; div này chiếm chiều rộng được chỉ định trong CSS và không gian còn lại được chia đều giữa hai lề. & Lt; / p & gt;
& lt; / div & gt;

Đây là kết quả:

Nguồn hình ảnh

Cách căn giữa một dải theo chiều dọc

Để căn giữa một div theo chiều dọc trên một trang, bạn có thể sử dụng thuộc tính vị trí CSS , thuộc tính hàng đầu và thuộc tính biến đổi.

Bắt đầu bằng cách đặt vị trí của div thành tuyệt đối để nó được đưa ra khỏi dòng tài liệu thông thường.

Sau đó, đặt thuộc tính hàng đầu thành 50%. Điều này yêu cầu trình duyệt xếp cạnh trên cùng của div với tâm của trang theo chiều dọc (tức là. 50% xuống trang). Đây là vấn đề: việc đặt cạnh trên của div ở giữa trang sẽ làm cho div trông lệch tâm. Đây là một ví dụ.

Nguồn hình ảnh

Để thực sự căn giữa một div, bạn cần xác định một thuộc tính cuối cùng, được gọi là thuộc tính chuyển đổi CSS . Mặc dù có chín phương pháp chuyển đổi khác nhau (và điều này thậm chí không bao gồm các biến đổi 3D), bạn muốn sử dụng phương thức translate () để di chuyển div dọc theo trục Y. Cụ thể, bạn muốn di chuyển div lên 50% so với vị trí hiện tại của nó. Điều đó sẽ yêu cầu trình duyệt đặt tâm của div vào chính giữa theo chiều dọc của trang.

Hãy xem mã bạn cần viết.

Đây là CSS:

 
.center {
vị trí: tuyệt đối;
top: 50%;
biến đổi: dịch (0, -50%);
border: 5px solid # FFFF00;
padding: 10px;
}

Đây là HTML:

 
& lt; div class = "center" & gt;
& lt; p & gt; div này được căn giữa theo chiều dọc. & lt; / p & gt;
& lt; / div & gt;

Đây là kết quả:

Nguồn hình ảnh

Cách căn giữa một Div theo chiều ngang và chiều dọc

Để căn giữa một div theo chiều ngang và chiều dọc trên một trang, bạn có thể thực hiện theo các bước gần như chính xác được nêu trong phần trên. Bạn sẽ sử dụng vị trí CSS, trên cùng và thuộc tính biến đổi – điểm khác biệt duy nhất là bạn cũng sẽ sử dụng thuộc tính bên trái để căn giữa div theo chiều ngang.

Bắt đầu bằng cách đặt vị trí của div thành tuyệt đối để nó được đưa ra khỏi dòng tài liệu bình thường. Sau đó, đặt thuộc tính bên trái và trên cùng thành 50%. Điều này yêu cầu trình duyệt xếp cạnh trái và trên cùng của div với tâm của trang theo chiều ngang và chiều dọc (tức là. 50% sang phải và xuống trang). Nếu bạn dừng lại ở đó, bạn sẽ gặp phải vấn đề tương tự như trước: việc các cạnh của div được xếp ở giữa trang sẽ làm cho div trông lệch tâm. Hãy xem ví dụ dưới đây.

Nguồn hình ảnh

Để thực sự căn giữa div theo chiều ngang và chiều dọc, bạn cần xác định thuộc tính biến đổi. Cụ thể, bạn muốn di chuyển div 50% sang trái và lên từ vị trí hiện tại của nó. Điều đó sẽ yêu cầu trình duyệt đặt tâm của div ở giữa trang.

Xem Thêm  Làm cách nào để chọn phần tử đầu tiên trong danh sách thả xuống bằng jQuery? - chọn jquery phần tử đầu tiên

Đây là CSS:

 
.center {
position: tuyệt đối;
left: 50%;
top: 50%;
biến đổi: dịch (-50%, -50%);
đường viền: 5px đặc # FFFF00;
padding: 10px;
}

Đây là HTML:

 
& lt; div class = "center" & gt;
& lt; p & gt; Các cạnh của div này theo chiều dọc và căn giữa theo chiều ngang, làm cho nó trông lệch giữa. & lt; / p & gt;
& lt; / div & gt;

Đây là kết quả:

Nguồn hình ảnh

Cách căn giữa một đơn vị trong một đơn vị

Có ba cách để căn giữa một div trong một div. Với mỗi phương pháp, bạn có thể căn giữa div trong một div theo chiều ngang, chiều dọc hoặc cả hai.

Trong các ví dụ về các phương pháp bên dưới, chúng ta sẽ xem xét cách căn giữa theo chiều ngang và chiều dọc của một div trong một div.

Sử dụng các thuộc tính Vị trí, Trên cùng, Trái và Lề

Để căn giữa một div theo chiều ngang và chiều dọc trong một div trên một trang, bạn có thể sử dụng các thuộc tính vị trí, trên cùng, bên trái và lề - nếu bạn biết chiều rộng và chiều cao của các div.

Để bắt đầu, hãy bọc một phần tử div trong một phần tử div khác trong HTML của bạn. Đặt cho div bên trong một tên lớp như "con" và div bên ngoài có tên lớp như "cha".

Sau đó, trong CSS của bạn, sử dụng bộ chọn lớp .parent để tạo kiểu cho div bên ngoài. Đặt chiều cao, chiều rộng và màu nền của nó. Màu sắc sẽ giúp bạn thấy rõ hơn div bên trong được căn giữa như thế nào. Sau đó, đặt thuộc tính vị trí thành "tương đối".

Giờ đây, bằng cách sử dụng bộ chọn lớp .child, bạn có thể tạo kiểu cho div bên trong. Đặt cả chiều cao, chiều rộng và màu nền của nó. Sau đó, đặt thuộc tính vị trí thành "tuyệt đối". Bây giờ đặt thuộc tính trên cùng và bên trái tương ứng là 50%. Hãy nhớ điều này yêu cầu trình duyệt sắp xếp cạnh trái và cạnh trên của div với tâm của vùng chứa mẹ theo chiều ngang và chiều dọc.

Nếu bạn dừng lại ở đó, bạn sẽ gặp phải vấn đề tương tự như trước đây: việc các cạnh của div được xếp ở giữa vùng chứa mẹ sẽ làm cho div con trông lệch tâm. Để thực sự căn giữa div con, bạn có thể đặt lề trên và lề trái âm. Mỗi giá trị phải bằng một nửa chiều cao và chiều rộng của phần tử con.

Đây là CSS:

 
.parent {
background: #CCCCCC;
height: 200px;
width: 200px;
position: relative;
}
.child {
background: # FFFF00;
width: 70px;
height: 70px;
vị trí: tuyệt đối;
trên cùng: 50%;
bên trái: 50%;
margin: -35px 0 0 -35px;
}
< / pre>

Đây là HTML:

 
& lt; div class = "parent" & gt;
& lt; div class = "child" & gt; div này được căn giữa theo chiều dọc. & lt; / div & gt;
& lt; / div & gt;

Đây là kết quả:

Nguồn hình ảnh

Sử dụng các thuộc tính Vị trí, Trên cùng, Trái và Chuyển đổi

Để căn giữa theo chiều ngang và chiều dọc một div trong một div có chiều cao và chiều rộng không xác định, bạn có thể sử dụng thuộc tính biến đổi thay vì thuộc tính lề. Bạn sẽ vẫn sử dụng vị trí CSS, các thuộc tính trên cùng và bên trái.

Làm theo các bước ở trên để tạo div bên ngoài và bên trong trong HTML. Trong CSS của bạn, hãy tạo kiểu cho div bên ngoài theo cùng một cách: đặt chiều cao, chiều rộng, màu nền và vị trí thành "tương đối".

Bây giờ, bạn sẽ tạo kiểu cho div bên trong theo cùng một cách. Bạn có thể đặt nền, đặt vị trí của nó thành "tuyệt đối" và các thuộc tính trên cùng và bên trái thành 50%. Tuy nhiên, bạn sẽ không xác định các thuộc tính chiều rộng hoặc chiều cao.

Bạn cũng sẽ không xác định thuộc tính ký quỹ. Thay vào đó, bạn sẽ xác định thuộc tính biến đổi để di chuyển div con 50% sang phải và xuống từ các cạnh của vùng chứa. Điều này sẽ đảm bảo div con thực sự được căn giữa trong vùng chứa mẹ.

Đây là CSS:

 
.parent {
background: #CCCCCC;
height: 200px;
width: 200px;
position: relative;
}
.child {
background: # FFFF00;
position: Absol;
top: 50%;
trái: 50%;
biến đổi: dịch (-50%, -50%);
}

Đây là HTML:

 
& lt; div class = "parent" & gt;
& lt; div class = "child" & gt; div này được căn giữa theo chiều dọc và chiều ngang. & lt; / div & gt;
& lt; / div & gt;

Đây là kết quả:

Nguồn hình ảnh

Sử dụng Flexbox

Bạn có thể căn giữa một div trong một div bằng Flexbox. Flexbox là một phương pháp tuyệt vời vì nó đáp ứng nhanh và không yêu cầu tính toán lợi nhuận - nhưng có một số bước bổ sung cần lưu ý.

Để căn giữa một div theo chiều ngang và chiều dọc bằng Flexbox, bạn cần đặt chiều cao của HTML và nội dung thành 100%. Bạn cũng có thể đặt chiều cao của vùng chứa chính thành 100%, nếu bạn muốn nó chiếm toàn bộ khung nhìn ngay cả khi nó đã được thay đổi kích thước. Đối với bản trình diễn này, thay vào đó, tôi sẽ đặt vùng chứa mẹ thành một chiều cao cụ thể.

Ngoài ra, bạn cần xác định vùng chứa chính là vùng chứa linh hoạt. Bạn có thể làm điều này bằng cách đặt thuộc tính hiển thị thành “flex”. Sau đó, xác định thuộc tính align-items và justify-content thành "căn giữa". Thao tác này sẽ yêu cầu trình duyệt căn giữa mục flex (div trong div) theo chiều dọc và chiều ngang.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về mô-đun bố cục Flexbox bằng cách đọc Đây là Sự khác biệt giữa Flexbox, CSS Grid, & amp; Bootstrap . Bây giờ, hãy xem một ví dụ.

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi sẽ căn giữa một div với màu nền vàng, thay vì đường viền và không có văn bản bên trong. Thay vào đó, nó sẽ trông giống như một hình vuông màu vàng. Chúng tôi cũng sẽ thêm màu nền vào vùng chứa mẹ để bạn có thể thấy rõ hơn cách phần tử div con được căn giữa theo chiều ngang và chiều dọc.

Đây là CSS:

 
html,
body {height: 100%;
}
.parent {< br /> height: 200px;
background: #CCCCCC;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
} < br />. child {
background-color: # FFFF00;
width: 100px;
height: 100px;
}

Đây là HTML:

 
& lt; div class = "parent" & gt;
& lt; div class = "child" & gt; & lt; / div & gt;
& lt; / div & gt;

Đây là kết quả:

Nguồn hình ảnh

Xây dựng bố cục tùy chỉnh

Cho dù bạn đang muốn căn giữa một div theo chiều ngang, chiều dọc hay trong một div khác, một chút kiến ​​thức về mã hóa sẽ cho phép bạn kiểm soát và tùy chỉnh bố cục của mình. Ví dụ: hiểu được thuộc tính margin, vị trí và flex sẽ cho phép bạn căn giữa hầu như bất kỳ phần tử div hoặc block nào trên một trang.

Tuy nhiên, nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu HTML, CSS và JavaScript , thì các bước nêu trên có vẻ quá phức tạp. Trong trường hợp đó, bạn luôn có thể sử dụng trình tạo kéo và thả như Elementor . Với các tính năng như căn chỉnh theo chiều dọc và ngang và định vị nội tuyến, Elementor đơn giản hóa mọi bước của quy trình xây dựng để bạn không phải viết mã cho một dòng duy nhất.

Gọi hành động mới

Đừng quên chia sẻ bài đăng này!


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề văn bản css ở trung tâm div

How to Center Div | Text vertically & Horizontally with CSS and CSS3 | 3 ways to center align a Div

alt

 • Tác giả: Webworldzone
 • Ngày đăng: 2020-12-27
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2038 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hi,

  In this Tutorial, we will learn 3 ways to center align a div, text or any HTML element with CSS and CSS3.
  We will prefer to use either display : flex or Transform property so that it will be feasible to every screen sizes.
  Do watch the Video. I hope this video will be helpful for you, Please let us know in our comment section.

  how to center div in css,
  how to center div in html,
  how to center div vertically and horizontally,
  how to center div vertically,
  how to center div using css,
  how to center div using flex,
  how to center div horizontally,
  how to center div box,
  how to center div block,
  how to center div box in css,
  how to center div class in html,
  how to center div flexbox,
  how to center div grid,
  how to center div in page,

  You can watch other Videos here----

  Fixed Navbar on Scroll with animation using HTML, CSS, JavaScript, animate.css | Sticky Navbar - https://youtu.be/kc_avYF_LIA

  Owl Slider | Full Screen Slider | Responsive Content Slider | How to use Slider in your Website - https://youtu.be/QLRIdM6HbmE

  How to use animation on Owl Carousel with Animate.css | Full Screen Slider -2 - https://youtu.be/nmKDyFTA59E

  Responsive Background Image (HTML & CSS) - https://youtu.be/ta92hFi9ik0

  Sliding Menu | App Style Menu | Responsive Navbar - https://youtu.be/37LtEo7J2dc

  How to Center Div, Text vertically & Horizontally with CSS and CSS3

  For Business Enquiry - http://webworldzone.com/ and subscribe to our channel
  http://bit.ly/35lsaxQ

  If you like this video, Please like, share to your groups & Subscribe to our Channel.

  howtocenterdiv howtocentertext center css3 css html webworldzone

Căn giữa(align-center) trong CSS – Vương Quốc Đồ Ngủ

 • Tác giả: vuongquocdongu.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8813 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang xem: Căn giữa(align-center) trong CSS Chỉnh sửa văn bản xuôi theo trục trung tâm có thể làm cho trang trông có tổ chức và đối xứng – nó cũng

Căn giữa văn bản (text) trong CSS

 • Tác giả: freehost.page
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6797 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Căn chỉnh - Align trong CSS

 • Tác giả: quantrimang.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1999 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong CSS có rất nhiều thuộc tính cho phép căn chỉnh (align) một phần tử như margin, padding, text-align, position, float...

Căn chỉnh vị trí trong CSS

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1636 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn chỉnh vị trí trong CSS - Học CSS cơ bản và nâng cao theo từng bước bắt đầu từ CSS là gì, Thuộc tính trong CSS, Cú pháp CSS, Căn lề trong CSS, Border trong CSS, Căn chỉnh vị trí trong CSS, Định dạng Text trong CSS, Pseudo Class, Pseudo Element, Phần tử giả trong CSS, Hiệu ứng trong CSS, Đơn vị trong CSS, Color trong CSS, Chia cột trong CSS, Qui tắc trong CSS.

Căn trung tâm text trong CSS đơn giản bằng mẹo dưới đây

 • Tác giả: hocban.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3723 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong CSS, để căn chỉnh Text nằm giữa theo chiều ngang thì chúng ta dùng thuộc tính text-align, còn căn theo chiều dọc thì dùng vertical-align. Còn để căn trung tâm text, hay nói cách khác là căn giữa cả chiều ngang và chiều dọc thì làm như dưới đây nhé !

Căn giữa CSS 2 chiều: Hướng dẫn đầy đủ

 • Tác giả: doanhaiblog.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2590 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn giữa CSS 2 chiều - Khi làm việc với CSS, chúng tôi nghĩ về các phần tử trang là các hộp và cách sắp xếp các hộp này thể hiện khái niệm về bố cục CSS.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình