11+ Hàm xử lý chuỗi trong PHP phổ biến nhất hiện nay

Nhờ các hàm xử lý chuỗi trong PHP mà các hoạt động xử lý dữ liệu chuỗi diễn ra đơn giản hơn. Sử dụng những hàm này, các developer sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức cũng như trang web chạy ổn định & chất lượng hơn.

Trong nội dung dưới đây, tôi sẽ giới thiệu cụ thể 12 hàm xử lý chuỗi trong PHP căn bản nhất thông qua chẳng hạn minh họa.

Chuỗi trong PHP là gì?

Chuỗi là một tập hợp các ký tự & là một trong những kiểu dữ liệu được bổ trợ bởi PHP.

Các biến chuỗi có thể chứa các ký tự chữ-số. Chuỗi được tạo khi khai báo biến & gán các ký tự chuỗi cho nó

Bạn có thể sử dụng trực tiếp chuỗi trong PHP bằng câu lệnh echo. Không những thế, các hàm chuỗi trong PHP là cấu tạo từ ngữ.

Để trở thành một developer chuyên nghiệp thì việc học mẹo hoạt động của các chuỗi trong PHP & cách thao tác với chúng là điều chẳng thể bỏ qua.

3 Phép tắc xử lý chuỗi trong PHP

Dưới đây là 3 phép tắc chính khi xử lý chuỗi trong PHP:

  • Phép tắc thứ nhất:  hãy sử dụng dấu nháy kép (” “) để in chuỗi để khi chèn biến vào, bạn không cần phải nối chuỗi PHP

$variable = ‘học lập trình’;
echo “Tôi đang $variable”;
// output: Tôi đang học lập trình

  • Phép tắc thứ 2: Bạn cần phải thêm dấu (gạch chéo) vào trước ký tự ” được đặt trong dấu “ ”   (nháy kép)

echo “Anh ấy nói ” Tôi đang học lập trình !””;

  • Phép tắc thứ 3: Phép tắc 3 cũng được ứng dụng trong trường hợp bạn sử dụng dấu nháy đơn ‘

echo “Anh ấy nói ’ Tôi đang học lập trình !’”;

12 Hàm xử lý chuỗi trong PHP phổ biến hiện nay

Kế tiếp, tôi sẽ giới thiệu cho bạn về 12 hàm xử lý chuỗi trong PHP được sử dụng phổ biến hiện nay.

Xem Thêm  Mảng JavaScript - javascript thêm vào một mảng

1. PHP strlen($string): Lấy độ dài của một chuỗi

Hàm lấy độ dài của một chuỗi đã được dựng sẵn trong PHP. Đó chính là hàm Strlen(). Hàm này hiển thị độ dài của chuỗi.

Nó hay được dùng để xác thực các trường đầu vào – nghĩa là người dùng sẽ không được nhập quá mức đối với độ dài cố định của các ký tự.

String trong php

Cú pháp

strlen(string);

Chẳng hạn

<?php
echo strlen(“Welcome to Cloudways”);//will return the length of given string
?>

Kết quả
20

2. PHP str_word_count($string): Đếm số lượng từ trong một chuỗi

Một hàm xử lý chuỗi PHP được sử dụng khá phổ biến chính là hàm str_word_count (). Hàm này cho phép hiển thị số lượng từ có trong chuỗi rõ ràng và cụ thể.

Nhờ hàm này, người dùng có thể hiểu rằng mình đã nhập được bao nhiêu ký tự ở trường đầu vào.

Cú pháp
Str_word_count(string)

Chẳng hạn
<?php
echo str_word_count(“Welcome to Cloudways”);//will return the number of words in α string
?>

Kết quả
3

3. PHP strrev($string): Đảo ngược chuỗi

Strev() là hàm xử lý chuỗi trong PHP có tính năng đảo ngược một chuỗi. Khi bạn mong muốn nhận phiên bản đảo ngược của một chuỗi, hãy sử dụng hàm này.

Cú pháp
Strrev (string)

Chẳng hạn
<?php
echo strrev(“Welcome to Cloudways”);// will return the string starting from the end
?>

Kết quả
syawduolC ot emocleW

4. PHP strpos($str, $text): Tìm đoạn văn bản trong chuỗi

Hàm Strpos() cho phép bạn tìm kiếm một đoạn văn bản rõ ràng và cụ thể trong một chuỗi. Nó hoạt động bằng cách nối các đoạn văn bản rõ ràng và cụ thể trong một chuỗi (nối chuỗi trong PHP).

Nó sẽ trả về địa điểm của đoạn văn bản cần tìm nếu khớp. Nếu như không, nó sẽ trả về kết quả là “False”.

Xem Thêm  Phương thức Java String CompareTo () - so sánh với phương thức trong java

Hàm Strpos() được sử dụng phổ biến nhất trong việc xác thực các trường đầu vào, ví dụ như thư điện tử

Cú pháp
Strpos(string,text);

Chẳng hạn
<?php
echo strpos(“Welcome to Cloudways”,”Cloudways”);
?>

Kết quả
11

5. PHP str_replace($find, $replace, $string): Thay thế đoạn văn bản trong một chuỗi

Hàm Str_replace() là một hàm được dựng sẵn, có tính năng thay thế một đoạn văn bản rõ ràng và cụ thể trong một chuỗi

Cú pháp
Str_replace(find,replace,string)

Chẳng hạn
<?php
echo str_replace(“cloudways”, “the programming world”, “Welcome to cloudways”);
?>

Kết quả
Welcome to the programming world

6. PHP ucwords($string): Chuyển hóa chữ cái trước nhất của mỗi chầm chậm chữ in thường sang chữ in hoa

Để thực hiện được chuyển hóa này, bạn cần sử dụng hàm Ucwords()

cắt chuỗi trong php

Cú pháp
Ucwords(string)

Chẳng hạn
<?php
echo ucwords(“welcome to the php world”);
?>

Kết quả
Welcome To The Php World

7. PHP strtoupper($string): Chuyển toàn thể chuỗi thành chữ in hoa

Strtoupper() được sử dụng để chuyển toàn thể chuỗi thành chữ in hoa.

Cú pháp
Strtoupper(string);

Chẳng hạn
<?php
echo strtoupper(“welcome to cloudways”);// It will convert all letters of string into uppercase
?>

Kết quả
WELCOME TO CLOUDWAYS

8. PHP strtolower($string): Chuyển toàn thể chuỗi thành chữ in thường

Để chuyển hóa toàn thể chuỗi thành chữ in thường, bạn có thể sử dụng hàm Strtolower().

Cú pháp
Strtolower(string)

Chẳng hạn
<?php
echo strtolower(“WELCOME TO CLOUDWAYS”);
?>

Kết quả
welcome to cloudways

9. PHP str_repeat($string, $repeat): Lặp lại chuỗi

Sử dụng hàm Str_repeat() để lặp lại chuỗi một số lần rõ ràng và cụ thể.

Cú pháp
Str_repeat(string,repeat)

Chẳng hạn
<?php
echo str_repeat(“=”,13);
?>

Kết quả
=============

10. PHP strcmp($string): So sánh các chuỗi

Bạn có thể so sánh 2 chuỗi bằng cách dùng hàm xử lý chuỗi trong PHP strcmp(). Nó sẽ trả về kết quả to hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 0.

  • Nếu chuỗi 1 bé hơn chuỗi 2 thì kết quả trả về sẽ to hơn  0.
  • Nếu chuỗi 1 bé hơn chuỗi 2 thì kết quả trả về sẽ nhỏ hơn 0
  • Nếu kết quả trả về bằng 0 thì đồng nghĩa với việc 2 chuỗi này bằng nhau
Xem Thêm  C ++ If ... else (Với Ví dụ) - c ++ câu lệnh if else

Cú pháp
Strcmp(string1,string2)

Chẳng hạn
<?php
echo strcmp(“Cloudways”,”CLOUDWAYS”);
echo “<br>”;
echo strcmp(“cloudways”,”cloudways”);//Both the strings are equal
echo “<br>”;
echo strcmp(“Cloudways”,”Host”);
echo “<br>”;
echo strcmp(“a”,”ɓ”);//compares alphabetically
echo “<br>”;
echo strcmp(“abb baa”,”abb baa caa”);//compares both strings and returns the result in terms of number of characters.
?>

Kết quả
1

-1
-1
-4

11. PHP substr($string): Hiển thị một phần của chuỗi 

Để hiển thị hoặc trích xuất một chuỗi ở một địa điểm rõ ràng và cụ thể hay hàm cắt chuỗi trong PHP hay tách chuỗi trong PHP, bạn cần sử dụng hàm substr()

Cú pháp
substr(string,start,length)

Chẳng hạn
<?php
echo substr(“Welcome to Cloudways”,6).”<brvàgt;”;
echo substr(“Welcome to Cloudways”,0,10).”<brvàgt;”;

?>

Kết quả
e to Cloudways

Welcome to

s

12. PHP trim($string, $charlist): Xóa khoảng trắng ra khỏi chuỗi

Để xóa khoảng trắng & xóa ký tự trong chuỗi PHP được xác nhận trước ra khỏi hai bên của một chuỗi, bạn cần sử dụng hàm Trim().

Cú pháp
trim(string,charlist)

Chẳng hạn
<?php
$str = “Wordpess Hosting”;
echo $str . “<br>”;
echo trim(“$str”,”Wording”);
?>

Kết quả
Wordpess Host
pess Hosting

Tổng kết

Mơ ước những học thức mà tôi chia sẻ trên đây đã phần nào giúp bạn am hiểu hơn về khái niệm hàm xử lý chuỗi trong PHP, các phép tắc căn bản cũng như cú pháp của 12 hàm xử lý chuỗi trong PHP được sử dụng phổ biến.

Không những thế, các bạn cũng có thể gia nhập khóa học PHP cùng Ironhack để biết thêm về học thức PHP, song song được trực tiếp thực hành các bài tập về PHP.

Viết một bình luận