Ai sống trên đời chẳng có những ước mong, từ những mong ước mộc mạc, nhỏ nhoi, đến những hoài bão đại to lớn, vĩ đại. Nhưng để biến ước mong trở thành hiện thực lại là một vấn đề về không hề đơn giản chút nào.

Bạn đang xem: biến ước mơ thành hiện thực

Ai sống trên đời chẳng có những ước mong, từ những mong ước mộc mạc, nhỏ nhoi, đến những hoài bão đại to lớn, vĩ đại. Nhưng để biến ước mong trở thành hiện thực lại là một vấn đề về không hề đơn giản chút nào

 Có một số người nỗ lực rất nhiều và thực hiện được ước mong của mình. Xong ngoài ra này là rất nhiều người nỗ lực thế nào cũng không được, cuối cùng đã phải chôn giấu ước mong của mình vào trong quên lãng.

Đời là như vậy, vậy còn trong Đạo, giáo lý Đạo Phật mênh mông vi diệu, liệu có những phương pháp nào để biến ước mong của mỗi người thành hiện thực không ?

Tin vui là có. Ngay sau đây, Quang Tử xin phép chia sẻ 3 phương pháp của Đạo Phật giúp bạn có thể chạm tay đến niềm mong ước của mình.

1. Như ý Bảo Luân Vương Đà La Ni 

Đây là một bài thần chú tương đối ngắn, do Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ dạy trong kinh “Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà La Ni Chú”, công năng của thần chú này rất nhiều, nhưng nổi trội nhất chính là biến những điều mong ước thành hiện thực, đúng như tên gọi của thần chú. Nguyên văn trong kinh như sau:

“… Nếu có người trai lành, người nữ thiện, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ phát tâm mong cầu hiện báo trong đời này thì nên nhất tâm thọ trì chú này. Lúc muốn thọ trì thì chẳng kể ngày tháng, sao, thần, cát hung và tế giới tu riêng, cũng chẳng cần tắm gội và mặc áo sạch, mà chỉ cần nhiếp tâm, miệng tụng chẳng trễ nải, ắt trăm ngàn sự việc nguyện cầu đều thành.”

Và ngay sau đây là thần chú :

Như У́ Bảσ Luân Vương Đà Ra Ni

“Na Mô But Đa Da 

Na Mô Đạt Ma Da 

Na Mô xăng Ga Da 

Na Mô A Va Lô Ki Tê Sò Ra Va Da 

Bô Đi Xat Toa Da 

Ma Ha Xat Toa Da 

Ma Ha Ca Ru Ni Ca Da 

Ta Đi A Tha Ôm 

Cha Cờ Ra 

Vạc Ti, Chin Ta Ma Ni 

Ma Ha Pát Ma, Ru Ru 

Ti Sờ Tạ, Gioa La 

A Các Soa Da 

Hum Phát, Soa Ha. 

Ôm Pát Ma, Chin Ta ma ni 

Gioa La Hum.

Ôm Va Ra Đa. Pat Mê Hum.”

Vậy trì tụng thần chú này như vậy nào để được toại nguyện ? Điển trọng yếu nhất chính là cần nhiếp tâm – nghĩa là thật tập trung khi đọc tụng với niềm tin tưởng mạnh mẽ, mỗi ngày nên đọc 108 lần trở lên (thấp hơn cũng được, xong tất nhiên như vậy mong ước thành tựu sẽ chậm hơn) rồi hồi hướng công đức cho điều mong cầu. 

Để việc trì tụng thần chú mau chóng đạt được kết quả như mong đợi, yêu cầu người đọc tụng phải có một niềm tin mãnh liệt, không mảy may nghi ngờ.

2. Chú đại bi 

Đây tiếp tục là một thần chú do Quán Thế Âm Bồ Tát tuyên thuyết, và có vẻ là thần chú nổi tiếng nhất trong Phật Giáo.

Nói về sự linh ứng của chú Đại Bi, thì đã có quá nhiều mẩu truyện từ ngàn xưa đến nay về những trường hợp thoát nạn, khỏi bệnh nhờ trì tụng chú Đại Bi.

Thực ra công năng của chú Đại Bi còn nhiều hơn thế, trên có thể khiến những người tu hành mau chóng đắc Đạo, dưới có thể giúp những người bình thường giải trừ nghiệp chướng, thoát khỏi khó khăn khổ sở. Và đặc biệt, chú Đại Bi cũng có công năng biến mong ước thành hiện thực. Trong kinh Kinh “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì” có đoạn ghi như sau:

Xem Thêm  Tủ Lạnh Có Ngăn Đá Lớn Đáng Mua Nhất Năm 2019 ? Nên Mua Tủ Lạnh Ngăn Đá Trên Hay Ngăn Đá Dưới - tủ lạnh có ngăn đá lớn

“…phàm ai trì tụng Đại Bi thần chú thì sẽ không bị 15 loại chết xấu và sẽ được 15 loại sanh tốt, như là:

1. Mọi nơi sanh ra thường có bậc hiền quân.

2. Thường sanh ở nước lành.

3. Thường gặp thời đại tốt.

4. Thường gặp bậc thiện hữu.

5. Các căn luôn đầy đủ.

6. Đạo tâm thuần thục.

7. Không phạm giới cấm.

8. Quyến thuộc có ân nghĩa và hòa thuận.

9. Tài vật ẩm thực luôn phong phú.

10. Luôn được người khác cung kính trợ giúp.

11. Tài bảo của họ chẳng bị người cướp đoạt.

12. Mọi sự cầu mong đều được toại ý.

13. Trời rồng thiện thần thường hộ vệ.

14. Mọi nơi sanh ra đều thấy Phật nghe pháp.

15. Khi nghe chánh pháp liền liễu ngộ nghĩa thú thâm sâu.

Nếu có người trì tụng Đại Bi thần chú thì sẽ được 15 loại sanh tốt như vậy. Tất cả trời người thường nên tụng trì và chớ sanh lười biếng.”

Chúng ta chú ý ở điều số 12 : “ Mọi sự cầu mong đều được toại ý”. Như vậy, người thường đọc tụng chú Đại Bi, nhờ phước báo của việc trì tụng thần chú, bên cạnh việc tiêu nghiệp, tăng trưởng Bồ Đề tâm, cũng tự nhiên khiến người đó đó thường được toại nguyện những mong ước của mình.

Tuy nhiên, việc trì tụng chú Đại Bi có một điều phải lưu ý, được chính Quán Thế Âm Bồ Tát dặn dò trong kinh như sau:

“…tất cả nghiệp ác trọng tội, như là mười nghiệp ác, năm tội ngỗ nghịch, nhục mạ người khác, hủy báng pháp, phạm trai phá giới, hủy hoại chùa tháp, trộm cắp đồ vật của chư tăng, và làm ô uế người tu tịnh hạnh. Hết thảy đều sẽ diệt trừ.

Duy trừ một việc, đó là với thần chú này sanh lòng nghi, thì thậm chí tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng chẳng được diệt mất, hà huống là trọng tội. Mặc dù trọng tội tuy không lập tức diệt trừ nhưng họ vẫn có thể tạo nhân duyên thành Phật về sau.”

Như vậy, để việc trì tụng thần chú mau chóng đạt được kết quả như mong đợi, yêu cầu người đọc tụng cần có một niềm tin mãnh liệt, không mảy may nghi ngờ. Cứ kiên trì đọc tụng hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn biến ngày này qua tháng khác mà không mỏi mệt, không dừng lại khởi nghi ngờ ” Không biết thần chú này có linh không mà sao mãi chả thấy gì ?”, cứ tụng thật nhiều rồi hồi hướng công đức cho điều mong cầu.

Khi chúng ta tạo bất kỳ việc phước thiện nào, rồi hồi hướng công đức vào việc chúng ta mong cầu, thì những điều đó đều sẽ thành hiện thực, không nhanh thì chậm.

3. Mọi việc phước thiện khác 

Thực ra luật nhân quả hết sức linh hoạt, không chỉ máy móc là bố thí thì chỉ được giàu có; hiến máu, phóng sinh thì chỉ được trường thọ, khỏe mạnh; dâng hoa cúng Phật thì chỉ được tướng mạo đẹp đẽ. Thắp đèn cúng Phật thì chỉ được trí tuệ. Không, luật Nhân Quả cực kỳ linh hoạt. Khi chúng ta tạo bất kỳ việc phước thiện nào, rồi hồi hướng công đức vào việc chúng ta mong cầu, thì những điều đó đều sẽ thành hiện thực, không nhanh thì chậm.Có nghĩa là chúng ta có thể làm bất kì việc phước thiện nào tùy ý, rồi hồi hướng cầu cho điều mình muốn.

Như có thể phóng sinh để cầu được trí tuệ, có thể bố thí cúng dường để cầu cho cha mẹ con cái, người thân khỏe mạnh, có thể để cúng dường Phật hoa trái, đèn đuốc… để cầu thi đậu, thăng tiến .v.v… Tùy ý mỗi người có thể thiên biến vạn hóa câu hồi hướng, cầu gì cũng được, miễn là tránh xa những điều bất thiện, hại mình hại người.Vì sao vậy ? Vì những điều bất thiện thì chẳng được chư Phật- Bồ tát tùy hỉ, chẳng được chư vị thiện thần hộ trì, kết cục cuối cùng luôn là gieo gió gặp bão, hứng chịu những quả báo thảm khốc.

Xem Thêm  Top 15 kết quả tìm kiếm tai nghe đắt nhất thế giới mới nhất 2022

Khi một người hiểu đạo nhiều rồi thì cái thôi thúc đầu tiên trong lòng là làm phước. Hiểu đạo sâu chừng nào thì sự thôi thúc lớn chừng ấy, càng ước mơ làm được nhiều việc phúc giúp đời, giúp người.

Bí quyết chuyển hoá buồn lo

Tóm lại, để ứng dụng Phật pháp giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, bí quyết của của đạo Phật đơn giản chỉ gói gọn như thế này:Thứ nhất, bạn tạo thật nhiều việc phước thiện, tạo thật nhiều công đức. Và thứ hai, sau đó hồi hướng công đức đó cho điều bạn muốn cầu. Bất kể đối tượng là người, linh hồn, súc sinh … bất kể là cầu gì : cầu khỏi bệnh, cầu trí tuệ, cầu đỗ đạt, cầu sống danh sự nghiệp, cầu cho ai đó siêu thoát .v.v…Cách tạo công đức trong đạo Phật rất nhiều, như niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh, trì chú, sám hối, phát nguyện, phóng sinh, ấn tống, làm phước, bố thí, hiến máu, cứu người, xây chùa, đúc tượng .v.v… dù sai khác như vậy xong tất cả đều là Phật dạy, đều tạo ra những công đức, đều có thể làm tiêu trừ nghiệp chướng, đều đem lại may mắn, và đều có thể biến các mong ước của bạn thành hiện thực.

Vì rằng hoàn cảnh mỗi người khác nhau, căn cơ khác nhau, sở thích khác nhau, nên chia ra nhiều cách thức khác nhau, để mỗi người tự lựa chọn lấy cách thức phù hợp nhất với mình mà áp dụng.Nếu điều kiện tài chính chúng ta có, vậy ta có thể chọn phóng sinh (mua hàng chục kg ốc, lươn, ba ba… thả ra sông, hồ chẳng hạn) hoặc bố thí người nghèo, hoặc cúng dường, xây- đúc –tạc tượng Phật, xây cầu làm đường .v.v…Nếu không có nhiều tiền bạc, để làm những việc như bố thí, phóng sinh.. . nhiều. Không sao, bạn có thể chọn những cách thức chỉ dùng công sức, thời gian như giúp đỡ mọi người, lên chùa công quả, hiến máu .v.v… đặc biệt, các bạn nên tụng kinh ( như kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Phổ Môn.v.v…) – trì chú (bên cạnh Như Ý Bảo Luân Vương Đà Ra Ni và chú Đại Bi đặc biệt linh nghiệm đã nói ở trên, bạn cũng có thể đọc tụng các thần chú khác để cầu như chú Vãng Sinh, hay chú Diệt Định Nghiệp: “Ôm Pra Ma Ni Đa Ni Xoa Ha”.𝒱.𝒱…). Nếu không biết tìm kinh chú ở đâu, hay thấy việc đó khó quá, phức tạp quá. Không sao, bạn có thể chọn niệm Phật, mỗi ngày bạn niệm một vài ngàn câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, hoặc “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, hoặc “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát”, hoặc “Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát” … niệm danh hiệu vị nào cũng được, cũng đều tốt cả.Bạn có thể chọn một hoặc đồng thời nhiều phương pháp để làm.

Hãy làm thật nhiều hết mức có thể ( ít là không hi họng gì), và xác nhận là làm đến khi nào có kết quả thì thôi, chứ không có hạn mức nào để dừng lại.Vì nghiệp cũ của mỗi đối tượng khác nhau, nên có việc cần ít phước là thành, xong có việc cần lượng phước rất lớn, và rất lâu sau mới chuyển biến. Nên bạn phải kiên trì, không nên làm được một thời gian không thấy chuyển biến gì là bỏ giữa chừng.Cùng để cầu một việc tương tự, người này tạo công đức vài hôm là có kết quả, nhưng người khác cả năm, hoặc lâu hơn, nhiều năm mới có kết quả, này là chuyện thường gặp, vì sức tu mỗi người khác nhau.Giống như cùng một quãng đường từ Sài Gòn ra Hà Nội, máy cất cánh chỉ mất 2 tiếng, còn ô tô mất 2 ngày, đi bộ mất 2 tháng… này là chuyện bình thường. Người đi bộ không nên đi 2 tiếng, 2 ngày… không thấy tới nơi mà nghĩ rằng đi sai đường, đơn giản là chưa đủ, cần kiên trì tiếp thôi.


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài biến ước mong thành hiện thực

Biến Điều Ước Thành Sự Thật | Wishes Come True

 • Tác giả: Whatsub
 • Ngày đăng: 2019-06-08
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7124 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 𝒲 н α t s u ɓ

  [Hiện tại mình không nhận yêu cầu]

  Disclaimer: Bản subliminal này được thực hiện dựa trên cách Luật Hấp Dẫn hoạt động ( Nếu chưa biết bạn có thể tra google). Về cơ bản, những điều ước của các bạn sẽ trở thành hiện thực nếu bạn thật sự tin tưởng và nhìn vào điều tích cực.
  Bạn có thể ước bất kì điều gì, nhưng điều đó phải thực tiễn và có thể xảy ra trong cuộc sống, ví dụ như thu hút thêm tiền, thành công,… Còn những điều siêu nhiên như sở hữu phép thuật, sống dậy người chết,… hầu hết là không thể. Hoặc nếu có, mình cũng chưa từng nghe thấy hay nhìn thấy.
  Tuỳ vào từng người mà lúc nào điều ước của các bạn sẽ xảy đến, nên nếu hỏi mình rằng bao nhiêu ngày bạn sẽ thành công, tất nhiên mình sẽ không trả lời, nó phụ thuộc vào cá nhân bạn. Niềm tin và thái độ tích cực là chìa khoá

  Bản sub này sẽ giúp hiện thực hoá những điều ước của các bạn

  ⁃ Mini booster (Tăng vận tốc) –
  ❀ Thu được kết quả mỗi khi thở, chớp mắt, ăn, ngủ, uống nước, đi bộ, trò chuyện, nhìn vào gương,…
  ❀ Niềm tin vào subliminal
  ❀ Yêu cầu tiềm thức thực hiện điều bạn muốn ngay mau lẹ
  ❀ Nhất định in vào tiềm thức và tự lặp đi lặp lại
  ❀ Kết quả tồn tại vĩnh viễn
  ❀ Chỉ thu được kết quả muốn.
  ❀ Nhận thấy thay đổi rõ rệt sau mỗi lần nghe
  ❀ Nhận thấy thay đổi rõ rệt mỗi sáng thức dậy

  📌Toàn bộ các bản sub của chúng mình:
  ⁃ Không chứa binaural beats hay frequency trừ khi có ghi
  ⁃ Có thể nghe khi làm việc khác
  ⁃ Có thể tải về
  ⁃ Lời nhất định bằng tiếng Việt
  ⁃ Không chứa lời nhất định khác ngoài phần đã ghi

  📌Ghi chú:
  ⁃ Kết quả phụ thuộc vào mỗi người, thời gian trung bình là 3-6 tháng, nhiều người có thể lâu hơn.
  ⁃ Nghe 30 phút – 1 tiếng mỗi ngày, nghỉ ngơi khi thấy đau đầu, chóng mặt
  ⁃ Khi nghe subliminal về ngoại hình có thể sẽ có cảm nghĩ nhức, nhột,… thì đây là điều rất bình thường
  ⁃ Tai nghe có thể có hoặc không
  ⁃ Uống nước đầy đủ
  ⁃ Hạn chế soi gương nếu bạn nghe subliminal về thay đổi ngoại hình
  ⁃ Tưởng tượng kết quả sẽ giúp đẩy nhanh quá trình
  ⁃ Volumme mức vừa phải, thoải mái
  ⁃ Có thể nghe khi ngủ

  📌Nếu phản hồi của các bạn không được trả lời thì:
  ⁃ Câu trả lời đã có trong mô tả
  ⁃ Youtube không gửi thông báo
  ⁃ Này là yêu cầu

  Music: Your Nose – Lee
  Instargram: @whatsubaudio
  Fb:

Cách biến ước mong thành hiện thực

 • Tác giả: vov.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 2881 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Làm thế nào để biến ước mong thành hiện thực?

 • Tác giả: flypro.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9965 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dám ước mong không chỉ nói suông, này là cách Walt Disney thành công khi xây nên một vương quốc cổ tích cho trẻ em toàn toàn cầu.

Cách biến ước mong thành hiện thực

 • Tác giả: tranquithanh.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7112 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Biến ước mong thành hiện thực

 • Tác giả: tuoitre.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3190 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: TT – Victor Hugo có nói “Để sáng tạo tương lai, cần bắt đầu bằng một ước mơ”. Ước mong là những mong ước cho tương lai của mỗi người, không bị hạn chế trong bất kì khuôn khổ nào.

 • Tác giả: www.meosonghiendai.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 6073 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

ncvanhoa.org.vn – Viện Nghiên Cứu Văn Hóa

 • Tác giả: ncvanhoa.org.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9925 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

Xem Thêm  Top 18 kết quả tìm kiếm kết nối micro với điện thoại mới nhất 2022

By ads_php