Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học các cách khác nhau để nối các chuỗi thành một chuỗi duy nhất bằng Python.

Bạn đang xem : biến chuỗi nối với python

Tóm tắt : trong này hướng dẫn, bạn sẽ học nhiều cách khác nhau để nối các chuỗi trong Python.

Python cung cấp cho bạn nhiều cách khác nhau để nối một hoặc nhiều chuỗi thành một chuỗi mới.

< p> Vì chuỗi Python là bất biến , nên việc nối luôn dẫn đến một chuỗi mới.

1) Nối các chuỗi theo nghĩa đen

Để nối hai hoặc nhiều chuỗi theo nghĩa đen , bạn chỉ cần đặt chúng cạnh nhau. Ví dụ:

 

s =

'String'

'Ghép nối'

print

(s)

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

) < / p>

Kết quả:

 

Chuỗi

Ghép nối

Ngôn ngữ mã:

JavaScript

(

javascript

)

Lưu ý rằng cách này sẽ không hoạt động đối với các biến chuỗi.

2) Nối các chuỗi bằng toán tử +

Một cách đơn giản để nối nhiều chuỗi thành một là sử dụng toán tử + :

 

s =

'Chuỗi'

+

'Kết nối'

print

(s)

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

) < / p>

Và toán tử + hoạt động cho cả chuỗi ký tự và biến chuỗi. Ví dụ:

 

s1 =

'String' s2 = s1 +

'Kết hợp'

print

(s2)

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

) < / p>

Kết quả:

 

Chuỗi

Ghép nối

Ngôn ngữ mã:

JavaScript

(

javascript

)

3) Nối các chuỗi bằng toán tử + =

Tương tự với toán tử +, bạn có thể sử dụng toán tử + = để nối nhiều chuỗi thành một:

 

s =

'Chuỗi'

s + =

'Ghép nối'

print

(s)

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

) < / p>

Kết quả:

 

Chuỗi

Ghép nối

Ngôn ngữ mã:

JavaScript

(

javascript

)

4) Nối các chuỗi bằng phương thức join ()

Phương thức join () cho phép bạn nối danh sách các chuỗi thành một chuỗi duy nhất:

 

s1 =

'Chuỗi'

s2 =

'Kết hợp'

s3 =

''

.join ([s1, s2])

print

(s3)

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

) < / p>

Đầu ra:

 

StringConcatenation

Phương thức join () cũng cho phép bạn chỉ định dấu phân cách khi nối các chuỗi. Ví dụ:

 

s1 =

'Chuỗi'

s2 =

'Kết hợp'

s3 =

''

.join ([s1, s2])

print

(s3)

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

) < / p>

Kết quả:

 

Chuỗi

Ghép nối

Ngôn ngữ mã:

JavaScript

(

javascript

)

Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng phương thức join () để nối các chuỗi được phân tách bằng dấu cách.

Ví dụ sau sử dụng phương thức join () để nối các chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy:

 

s1, s2, s3 =

'Python'

,

'String'

,

'Kết hợp'

s =

','

.join ([s1, s2, s3])

print

(s)

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

) < / p>

Đầu ra:

 

Python,

Chuỗi

, Ghép nối

Ngôn ngữ mã:

JavaScript

(

javascript

)

5) Nối các chuỗi bằng cách sử dụng% -formatting

Các đối tượng chuỗi có toán tử% tích hợp cho phép bạn định dạng chuỗi. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nó để nối các chuỗi. Ví dụ:

 

s1, s2, s3 =

' Python '

,

' Chuỗi '

,

' Kết nối '

s =

'% s% s% s'

% (s1, s2, s3)

print

(s)

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

) < / p>

Đầu ra:

 

Python

Chuỗi

Ghép nối

Ngôn ngữ mã:

JavaScript

< p class = "shcb-language__paren"> (

javascript

)

Trong ví dụ này, Python thay thế một % s trong chuỗi ký tự bằng biến chuỗi tương ứng trong bộ tuple theo sau toán tử % .

6) Nối các chuỗi bằng phương thức format ()

Bạn có thể sử dụng phương thức format () để nối nhiều chuỗi thành một chuỗi. Ví dụ:

 

s1, s2, s3 =

' Python '

,

' Chuỗi '

,

' Kết nối '

s =

'{} {} {}'

.format (s1, s2, s3)

print

(s)

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

) < / p>

Đầu ra:

 

Python

Chuỗi

Ghép nối

Ngôn ngữ mã:

JavaScript

< p class = "shcb-language__paren"> (

javascript

)

Trong ví dụ này, bạn sử dụng {} trong chuỗi ký tự và chuyển chuỗi mà bạn muốn nối với phương thức format () . Phương thức format () thay thế {} bằng đối số chuỗi tương ứng.

7) Nối các chuỗi bằng cách sử dụng f-string

Python 3.6 đã giới thiệu chuỗi f cho phép bạn định dạng chuỗi theo cách ngắn gọn và trang nhã hơn.

Và bạn có thể sử dụng chuỗi f để nối nhiều chuỗi thành một. Ví dụ:

 

s1, s2, s3 =

' Python '

,

' Chuỗi '

,

' Kết nối '

s = f

'{s1} {s2} {s3}'

in

(s)

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

)

Kết quả:

 

Python

Chuỗi

Kết nối

Ngôn ngữ mã:

JavaScript

(

javascript < / p>

)

Bạn nên sử dụng phương pháp nào để nối các chuỗi

Mặc dù có nhiều cách để nối các chuỗi trong Python, bạn nên sử dụng phương thức join () , toán tử + và f-string để nối các chuỗi.

Bạn có thấy hướng dẫn này hữu ích không?


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề python biến chuỗi nối

How To Concatenate Strings In Python

 • Tác giả: Case Digital
 • Ngày đăng: 2021-01-11
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2846 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this python tutorial, we discuss how to concatenate strings in python. In fact, we dive into 5 different ways to concatenate strings in python!

  0:00 - Intro
  0:39 - What is String Concatenation?
  1:40 - String + Operator
  3:04 - Python String Concatenation with Join
  5:20 - Python String Concatenation with % Operator
  6:29 - Python String Concatenation with Format
  7:10 - Python String Concatenation with F-Strings
  9:50 - Most Used String Concatenation Method
  10:50 - Try For Your Self!

  For more python tutorials check out the following playlists:

  Python Tutorials:
  https://tinyurl.com/CaseDigital-PythonTutorials

  Python Questions:
  https://tinyurl.com/CaseDigital-PythonQuestions

Chuỗi (String) trong Python

 • Tác giả: www.elib.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8108 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Cách nối chuỗi hiệu quả trong Python

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9491 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi tôi mới bắt đầu sử dụng Python, tôi thường sử dụng toán tử + để nối chuỗi như nhiều ngôn ngữ lập trình đã làm như Java.

Nối chuỗi trong Python

 • Tác giả: laptrinhtudau.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6706 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nối chuỗi trong Python - Lập Trình Từ Đầu 2 String trong Python

Cách ưa thích nào để nối chuỗi trong Python?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1898 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Cách tốt nhất để nối một chuỗi vào biến chuỗi là sử dụng +hoặc +=. Điều…

Nối chuỗi và lặp chuỗi trong python

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8955 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách nối chuỗi và lặp chuỗi trong python. Bạn sẽ học được cách nối chuỗi bằng toán tử cộng + và lặp chuỗi bằng toán tử nhân * trong python sau bài học này.

Chuỗi (String) trong Python

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6638 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuỗi (String) trong Python là một trong các kiểu phổ biến nhất trong Python. String trong Python là immutable. Chúng ta có thể tạo các chuỗi bằng cách

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Cách thêm và tạo kiểu tiêu đề cho trang web của bạn bằng HTML - thay đổi tiêu đề trang html

By ads_php