Áp dụng một hàm cho một danh sách bằng Python – cách gọi một danh sách trong một hàm python

Hướng dẫn này trình bày cách áp dụng một hàm vào danh sách trong Python

Bạn đang xem: cách gọi danh sách trong hàm python

Một hàm là một khối của mã có thể được gọi để thực hiện một hoạt động cụ thể trong lập trình. Có nhiều hàm tích hợp sẵn và cả các hàm do người dùng định nghĩa.

Danh sách là tập hợp các phần tử khác nhau trong Python dưới một tên chung. Nó lưu trữ các phần tử ở các vị trí cụ thể.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận về cách áp dụng một hàm vào danh sách bằng Python.

Sử dụng vòng lặp for để áp dụng một hàm vào danh sách trong Python

Đây là cách đơn giản nhất phương pháp. Chúng tôi chỉ cần lặp lại danh sách bằng cách sử dụng vòng lặp for và áp dụng chức năng cần thiết cho từng phần tử riêng lẻ. Chúng tôi lưu trữ kết quả trong một biến riêng biệt và sau đó thêm biến này vào một danh sách mới.

Trong đoạn mã sau, chúng tôi áp dụng một hàm do người dùng xác định, nhân một số với 10.

< pre> def fn (a):
trả về 10 * a

lst = [1, 2, 3, 4]
ans = []

cho tôi trong lst:
x = fn (i)
ans.append (x)
in (ans)

Đầu ra:

 [10, 20, 30, 40]
 

Sử dụng map () Hàm để Áp dụng một Hàm vào Danh sách trong Python

Hàm map () được sử dụng để áp dụng một hàm cho tất cả các phần tử của một đối tượng có thể lặp lại cụ thể như một danh sách, bộ , và nhiều hơn nữa. Nó trả về một đối tượng kiểu map có thể được chuyển đổi thành một danh sách sau đó bằng cách sử dụng hàm list () .

Ví dụ:

< pre> def fn (a):
trả về 10 * a

lst = [1, 2, 3, 4]

ans = list (map (fn, lst))
in (ans)

Đầu ra:

 [10, 20, 30, 40]
 

Sử dụng Phương pháp Hiểu Danh sách để Áp dụng Hàm thành một danh sách trong Python

Tổng hợp danh sách là một cách ngắn gọn, trang nhã để tạo danh sách bằng Python. Trong một dòng mã, chúng tôi sẽ áp dụng hàm cho tất cả các phần tử của danh sách và lưu trữ nó trong danh sách mới bằng phương pháp hiểu danh sách.

Đoạn mã sau thực hiện điều này.

 def fn (a):
  trả về 10 * a

lst = [1, 2, 3, 4]

ans = [fn (i) for i in lst]

in (ans)
 

Đầu ra:

 [10, 20, 30, 40]
 

Chúng tôi cũng có thể sử dụng tất cả các phương pháp được đề cập trong hướng dẫn này với các hàm tích hợp sẵn.

Viết cho chúng tôi

< span>

Các bài viết về DelftStack được viết bởi những người yêu thích phần mềm như bạn. Nếu bạn cũng muốn đóng góp cho DelftStack bằng cách viết các bài báo trả phí, bạn có thể xem trang viết cho chúng tôi .


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách gọi một danh sách trong một hàm python

Cách viết và sử dụng hàm trong Python từ a tới z

 • Tác giả: Gà Python
 • Ngày đăng: 2022-02-09
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9132 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách viết và sử dụng hàm trong Python từ a tới z

Hàm trong Python

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1540 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm trong Python là một khối lệnh được tổ chức và có thể tái sử dụng, để thực hiện một hành động nào đó.Ví dụ print() là một hàm được xây dựng sẵn.

Cách đặt tên các biến trong Python

 • Tác giả: t3h.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1930 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Định danh trong Python là nền tảng xây dựng cơ bản của Python và được sử dụng ở mọi nơi khi viết chương trình. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu tới bạn về các quy tắc để định danh và các phương pháp để xác định định danh trong Python.

Kiểu danh sách (list) trong Python

 • Tác giả: tuhocict.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3990 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét chi tiết cách sử dụng dữ liệu kiểu list - kiểu dữ liệu tập hợp đa năng, linh hoạt và phổ biến hàng đầu trong Python.

Hàm list() trong Python

 • Tác giả: quantrimang.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2421 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm list() tạo một danh sách trong Python. Vậy cú pháp của hàm list() như thế nào, nó có những tham số gì và cách sử dụng ra sao? Mời bạn đọc theo dõi.

Kiểu dữ liệu list danh sách trong Python

 • Tác giả: o2.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6143 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Danh sách trong Python, kiểu list được đặt trong cặp ngoặc vuông [] và có các hàm, phương thức như del pop append remove map filter...

Python: Lời gọi hàm (Call the function)

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9481 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lời gọi hàm Các hàm thường giao tiếp hay gọi đến nhau bằng lời gọi hàm (call function). Việc giao tiếp hay gọi đến nhau của các hàm có thể thông qua việc t

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Kích thước mảng trong Python: lấy kích thước của mảng trong Python - kích thước của mảng trăn