At that time là gì

Các thì trong tiếng Anh là cốt cán căn bản để hình thành nên một câu. Dù là văn nói hay văn viết thì việc sử dụng đúng các thời trong tiếng Anh là vấn đề cần thiết & trọng yếu. Giống như tiếng Việt để cân nhắc tới việc sử dụng thời nào người ta thường căn cứ vào các triệu chứng nhận ra như: trạng từ chỉ thời gian, các liên từ nối, trạng từ chỉ tần suất.Bạn đang xem: At the time là gì

Bài học ngữ pháp này sẽ bên cạnh nhau đi tìm tòi về một liên từ thời gian khá thông dụng nhưng lại gây không ít lầm lẫn cho người học, đó chính là By the time. By the time là gì? Kết cấu cách sử dụng By the time.

Bạn đang xem: At that time là gì

Tóm Tắt Bài Viết

1 Cách sử dụng cấu tạo By the time1.2 Kết cấu By the time 

Cách sử dụng cấu tạo By the time

By the time là gì?

1 Cách sử dụng cấu tạo By the time1.2 Kết cấu By the time

By the time là một liên từ chỉ thời gian đưa ý nghĩa là: vào lúc…; vào khoảng thời gian…; khi mà;…; vào thời điểm;…

By the time có công dụng bổ sung trạng ngữ chỉ thời gian cho mệnh đề chính & làm rõ nghĩa trong câu.

Kết cấu By the time 

By the time với thì hiện giờ đơn

Bí quyết by the time đi với thì hiện giờ đơn:

By the time + S1 + V1 (hiện giờ đơn), S2 + V2 (tương lai đơn/ tương lai giải quyết).

Rõ ràng:

+ Với động từ tobe

Xem Thêm  Lặp lại mảng JavaScript - lặp qua mảng js

By the time + S1 + is/am/are +…., S2 + will + V2(dạng nguyên thể không to)

By the time + S1 + is/am/are +…., S2 + will have + V2(ed/ dạng PII)

+ Với động từ thường

By the time + S1 + V1 (số ít thêm s/es), S2 + will + V2(dạng nguyên thể không to)

By the time + S1 + V1 (số ít thêm s/es), + will have + V2(ed/ dạng PII)

By the time được dùng với thì hiện giờ đơn để biểu đạt một hành động đã giải quyết tại thời điểm xảy ra ở hiện giờ hay tương lai.

Chẳng hạn by the time với thì hiện giờ đơn

By the time they arrive, he will have already given.(Lúc họ đến, anh ta đã gửi nó đi rồi.)By the time you receive this letter, Ι will be in NewYork.(Khi bạn thu được lá thư này này thì tôi đã ở Mỹ)

By the time với thì dĩ vãng đơn

Bí quyết by the time đi với thì hiện giờ đơn:

By the time + S1 + V1 (dĩ vãng đơn), S2 + V2 (dĩ vãng giải quyết).

Rõ ràng:

+ Với động từ tobe

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V2(ed/ dạng PII)

+ Với động từ thường

By the time + S1 + V1 (ed/ dạng PI), S2 + had + V2(ed/ dạng PII)

Chẳng hạn by the time thì dĩ vãng đơn

By the time Mai went to Lan’s home, she had gone to school.

Tham khảo thêm: Gạo Jasmine Là Gì ? Các Loại Gạo Jasmine Tại Bách Hóa Xanh Gạo Jasmine Là Gì

(Khi Mai đến nhà Lan hì cô ấy đã đi đến trường rồi)

She had got married by the time he came back.

(Cô ấy đã láy chồng trước khi anh ấy trở về.)

Xem Thêm  Cách thêm liên kết trong Html - cách thêm liên kết html

Cách sử dụng by the time

Qua nghiên cứu tìm tòi ta có thể rút ra tổng kết về cách sử dụng của by the time như sau:

By the time là một liên từ chỉ thời gian dùng để nhấn mạnh cho một hành động đã giải quyết ở thành ở hiện giờ tương lai hay trong dĩ vãng. Như thế, by the time chính là triệu chứng nhận ra thời dĩ vãng giải quyết hay tương lai giải quyết. Trong văn viết thì by the time được sử dụng chủ đạo với thì dĩ vãng giải quyết.Hành động nào xảy ra trước thì là mệnh đề chính, hành động nào xảy ra sau là mệnh đề được đặt sau by the timeTrong thời dĩ vãng giải quyết by the time = before. Cách dùng của before trong trường hợp này là tương đương.

By the time là một liên từ chỉ thời gian dùng để nhấn mạnh cho một hành động đã giải quyết ở thành ở hiện giờ tương lai hay trong dĩ vãng. Như thế, by the time chính là triệu chứng nhận ra thời dĩ vãng giải quyết hay tương lai giải quyết. Trong văn viết thì by the time được sử dụng chủ đạo với thì dĩ vãng giải quyết.Hành động nào xảy ra trước thì là mệnh đề chính, hành động nào xảy ra sau là mệnh đề được đặt sau by the timeTrong thời dĩ vãng giải quyết by the time = before. Cách dùng của before trong trường hợp này là tương đương.

Chẳng hạn:

By the time Tony went to Mary’ home, she had gone to super market.(Khi Tony đến nhà Mary thì cô ấy đã đi siêu thị rồi.)

Xem Thêm  Java while và do ... while Loop - vòng lặp làm trong khi java

= Before Tony went to Mary’ home, she had gone to super market.(Trước khi Tony đến nhà Mary thì cô ấy đã đi siêu thị rồi.)

At the time/ by + time/ From time to time

At the time: Cũng là một liên từ thời gian bổ nghĩa song khác với by the time, at the time có nghĩa là vào thời điểm đó, tại thời điểm đó. Như thế thời điểm hành động xảy là giữa hai về câu là song hành chứ không phải là một hành động xảy ra trước một hành động xảy ra sau như trong by the time.

Chẳng hạn:

Sarah was very kind to me, but Ι did not fell that at the time.( Sarah rất tốt với tôi nhưng khi đó tôi không cảm giác được.)

By + time: Cho đến khi mà….by + time dùng để nhấn mạnh rằng một hành động sẽ xảy ra muộn nhất vào lúc mà, khi mà. By + time được sử dụng cho thì tương lai đơn/ tương lai giải quyết.

Chẳng hạn:

Kate will have done her home work by Sunday morning

(Kate sẽ giải quyết bài tập muộn nhất là vào tối chủ nhật)

Có thể thấy rằng trong Tiếng Anh không phải dịch nghĩa từng chữ là ghép lại cụm từ đúng & suy luận ra cách dùng. Trên đây là những bí kíp bỏ túi về cấu tạo by the time trong tiếng anh. Hi vọng rằng những tri thức có ích mà chúng mình chia sẻ sẽ thiết yếu với bạn. Nhất là khi giải các dạng bài tập liên quan.

Viết một bình luận