Bài Cúng Mùng 1 Hàng Tháng ❤️ Cúng Rằm Mùng Một ✔️ Nội dung bài văn khấn cúng mùng 1 Tết, cúng đầu tháng dâng lên tổ tiên, thần linh.

Bạn đang xem: bài cúng ngày mùng 1 tết

Bài Cúng Mùng 1 Hàng Tháng ❤️ Cúng Rằm Mùng Một ✔️ Nội dung bài văn khấn cúng mùng 1 Tết, cúng đầu tháng dâng lên tổ tiên, thần linh.

Bài Cúng Rằm Mùng Một

Theo tư tưởng lâu đời của người Việt Nam, ngày mùng 1 gọi là ngày sóc. Nguyên nghĩa từ sóc là khởi đầu, khởi đầu. Ngày mùng 1 là ngày khởi đầu của một tháng nên gọi là ngày sóc. Ngày Rằm gọi là ngày vọng. Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng.

Người Việt ta coi ngày Sóc, Vọng là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày Sóc, Vọng còn tồn tại ý nghĩa “Cát tường” xem ngày tốt xấu thấy là ngày tốt nhất trong tháng. Cúng vào mùng 1 và ngày Rằm, hoặc cúng vào chiều ngày 29, 30 và chiều ngày 14 hàng tháng đều được.

Bài cúng mùng 1 hàng tháng

Bài Cúng Mùng 1 Tết

Nội dung bài cúng gia tiên, thần linh ngày mùng 1 Tết.

Văn Khấn Gia Tiên Ngày Mùng 1 Tết

Chia sẻ đến bạn nội dung bài văn khấn gia tiên ngày mùng 1 Tết.

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, đường thượng tiên linh, và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc.

Ngày hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng năm Tân Sửu

Chúng con là:……

Ngụ tại:……………………

Nay theo tuế luật, âm dương vận hành, tới tuần Nguyên đán, mồng một đầu xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới.

Con cháu tưởng niệm ân huệ tổ tiên như trời cao biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo đáp ba xuân.

Do đó, chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, hương hoa nước quả, thắp nén mừi hương, thành kính dâng lên trước án..

Kính mời các cụ Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, bá thúc đệ huynh, cô di tỷ muội, nam nữ tử tôn nội ngoại, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng, phù trợ độ trì con cháu, năm mới an khang, mọi bề thuận tiện, sự nghiệp hanh thông, bốn mùa không hạn ách nào xâm hại, tám tiết có điềm tốt tiếp ứng.

Tín chủ chúng con đồng tâm kính mời các vị vong linh, tiền chủ, hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hưởng, phù trợ cho chúng con được bách sự như ý, vạn sự cát tường.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin chứng giám phù trợ độ trì.

Nam mô 𝓐-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Sau đó, khi hương tàn, chủ nhà lễ tạ, hạ cỗ xuống cho con cháu hưởng lộc

Văn Khấn Thần Linh Trong Nhà Mùng 1 Tết

Nội dung bài văn khấn thần linh trong nhà mùng 1 Tết.

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

Con kính lạy Phật trời, Hoàng Thiên Hậu Thổ.

Con kính lạy chư vị Tôn Thần.

Ngày hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng, nhằm ngày Tết Nguyên đán đầu xuân, giải trừ gió đông rét mướt, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán xuân thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới.

Nơi nơi lễ tiết, chốn chốn tường trình.

Tín chủ con là ………………………………………………………………………

Ngụ tại ………………………………………………………………………………

Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần.

Thiết nghĩ tôn thần hào khí sáng loà, ân huệ rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi, tôn đức thông cảm.

Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương, con cháu cát tường khang kiện.

Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng, đội đức tôn thần bản xứ. Hộ trì tín chủ, gia lộc gia ân, xá quá trừ tai. Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý.

Chúng con lòng thành kính lễ, cúi xin chư vi tôn thần chứng giam phù trợ độ trì.

Nam mô 𝓐-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Bài Cúng Mùng 1 Tết

Nội dung bài cúng mùng 1 Tết.

Ngày hôm nay ngày….

Tức năm thứ năm mươi… Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tại: Thôn… xã… huyện… tỉnh….

Tín chủ là:…… cùng toàn gia kính bái.

Nay nhân ngày lễ Nguyên đán.

Kính cẩn sắm một lễ gồm….

Gọi là lễ mọn lòng thành, kính dâng lên:

Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia tiên sư, bản viên thổ công, liệt vị tôn thần.

Trước linh vị của:

Hiển:

Hiển:

Hiển:

Và các vị tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cùng các vong linh phụng thờ theo tổ tiên.

Kính cẩn thưa rằng:

Nay theo tuế luật

Mồng Một đầu xuân

Mưa móc thấm nhuần

Đón mừng Nguyên đán

Cháu con tưởng niệm

Nội ngoại tổ tiên

Kính cẩn dâng lên

Lễ nghi vật phẩm

Cúi xin chứng giám

Biểu lộ lòng thành

Thỉnh cáo tổ tiên linh

Cùng về âm hưởng

Tôn linh tại thượng

Phù trợ độ trì

Năm mới mọi bề

Yên vui khang thái

Cẩn cáo!

Update nội dung mới về ☪️Bài Cúng Rằm Hàng Tháng☪️ chuẩn nhất

Bài Cúng Mùng 1 Hàng Tháng

Mời bạn tham khảo bài văn khấn gia tiên mùng 1 hàng tháng.

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.
Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).
Hương chủ (chúng) con tên là:… Sống tại:… xã,… huyện,… tỉnh.

Ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng… năm…, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thực tâm sắm lễ, hương, hoa, trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần.

Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tận nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù trợ cho gia đình chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù trợ độ trì.

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nội dung 🔥Bài Cúng Rằm Tháng Giêng🔥 và cách khấn cụ thể nhất

Bài Cúng Mùng 1 Ngày Rằm

Điểm qua nội dung bài văn khấn cúng mùng 1 và ngày rằm hàng tháng.

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật !

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật !

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

Con kính lạy các ngài Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

Con kính lạy các ngài Tôn thần cai trị trong xứ này

Ngày hôm nay là ngày …….. tháng ….. năm TÂN SỬU

Tín chủ con là ………………………………………………

Ngụ tại…………………… cùng toàn gia quyến thực tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén mừi hương dâng lên trước án

Chúng con thực tâm kính mời:

Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần,

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương,

Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân,

Ngài Bản gia Thổ địa, Long Mạch Tôn thần,

Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần,

Các vị Tôn thần cai trị trong khu vự này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông, người người được bình an, lộc tài tang tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù trợ độ trì.

Nam mô α di Đà Phật!

Nam mô α di Đà Phật!

Nam mô α di Đà Phật!

Tiết lộ cách chuẩn bị và soạn 👉Bài Cúng Đốt Quần Áo Tháng 7👉 cụ thể nhất

Bài Cúng Mùng 1 Ngoài Sân

Tiết lộ nội dung bài văn khấn cúng mùng 1 ngoài sân cụ thể nhất.

Bài Văn Khấn Mùng 1 Ngoài Trời Số 1

Nội dung bài văn khấn mùng 1 ngoài trời số 1.

Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai trị trong xứ này.

Con kính lạy ngài Bản gia Tiền chủ ngụ trong nhà này.

Tín chủ con là… sinh năm…

Ngụ tại…

Ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng… năm… Âm lịch.

Tín chủ con thực tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương dâng lên trước án, thực tâm kính mời: Đức Hoàng thiên hậu Thổ Chư vị Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng Chư vị Tôn thần, ngài Bản gia Tiền Chủ.

Cúi xin Chư vị Tôn thần Bản gia Tiền Chủ thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù trợ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Bài Văn Khấn Mùng 1 Ngoài Trời Số 2

Nội dung bài văn khấn mùng 1 ngoài trời số 2.

Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Tín chủ chúng con đây là… tuổi…

Hiện trú ngụ tại…

Ngày hôm nay là ngày mùng 1… tháng… năm…

Tín chủ con xin thực tâm sắm lễ gồm hương hoa trà quả và đốt nén tâm hương dâng lên trước án thực tâm kính mời: Đức Hoàng thiên hậu Thổ cùng Chư vị Tôn Thần, tiền chủ thương xót tín chủ giáng lâm trước án và chứng giám lòng thành mà thụ hưởng lễ vật và phù trì tín chủ chúng con được toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ, cúi xin được phù trợ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Gợi ý nội dung 💫Bài Cúng Ông Công Ông Táo💫 cực chuẩn

Bài Cúng Mùng 1 Hôm Rằm Hàng Tháng

Video nói về bài văn cúng mùng 1 hôm rằm hàng tháng để gia chủ đọc dâng lên thần linh, tổ tiên.

Bài Cúng Mùng 1 Rằm Hàng Tháng

Văn khấn mùng 1 và ngày rằm cúng thổ công và các vị thần.

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật !

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật !

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật ! (3 lạy)

 • Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
 • Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy ngài Đông Thần Quân
 • Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch
 • Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần
 • Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần
 • Con kính lạy các Tôn thần cai trị trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: ……………………………
Ngụ tại: ………………………………
Ngày hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thực tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén mừi hương dâng lên trước án. Chúng con thực tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai trị trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù trợ độ trì.

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật !

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật !

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật ! (3 lạy)

Điểm qua những 🌿Bài Cúng Giao Thừa🌿 trong nhà và ngoài trời đầy đủ nhất

bài cúng mùng 1

Bài Cúng Mùng 1 Đầu Tháng

Một số bài cúng mùng 1 đầu tháng khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền.

Văn Khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông (Tôn Giả Tu-Đạt)

Nội dung bài văn khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông.

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

Ngày hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là………………………………………………………………………………………………………..

Ngụ tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa trước điện Đức Ông, thực tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai trị trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa đây.

Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự sai lầm, ngày hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ chở che cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù trợ độ trì.

Nam mô 𝓐-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Văn Khấn Đức Thánh Hiền (Đức 𝓐-Nan-Đà Tôn Giả)

Nội dung bài văn khấn Đức Thánh Hiền.

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo 𝓐 Nan Đà Tôn Giả.

Ngày hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là………………………………………………………………………………………………………..

Ngụ tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng con thực tâm tiến dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa.

Cầu mong Tam Bảo minh chứng, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù trợ cho con được mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù trợ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Nam mô 𝓐-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Cùng với lễ vật, bài cúng mùng 1 cũng là một yếu tố trọng yếu để dâng kính lên các bậc bề trên. Vì vậy, gia chủ soạn đúng nội dung rồi đọc để thần linh chứng giám và phù trợ cho nhé.


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài bài cúng ngày mùng 1 tết

BÀI VĂN KHẤN MÙNG 1 TẾT CÚNG GIA TIÊN tiên tiến nhất 2021 – Gia Phong

alt

 • Tác giả: GIA PHONG
 • Ngày đăng: 2021-02-09
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9030 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đây là bài văn khấn mùng 1 Tết. Bài cúng Gia Tiên ngày trước nhất của năm mới. Bài cúng mùng 1 cầu cho 1 năm mới bình an, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc.
  ———–

  Nam mô 𝓐 Di Đà Phật
  Nam mô 𝓐 Di Đà Phật
  Nam mô 𝓐 Di Đà Phật

  Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương
  Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
  Con kính lạy các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Đệ Huynh, Cô Dì, Tỷ Muội, đường thượng tiên linh, và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc

  Ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng năm _________
  Chúng con là: _________
  Hiện trú ngụ tại: _________

  Nay theo tuế luật, âm dương vận hành tới tuần Nguyên đán, mùng một đầu xuân, đón mừng năm mới.
  Con cháu tưởng niệm ân huệ tổ tiên như trời cao biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo đáp ba xuân.
  Chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, oản quả hương hoa kính dâng trước án.

  Kính mời các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc, Đệ Huynh, Cô Dì, Tỷ Muội, nam nữ tử tôn nội ngoại, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng, phù trợ độ trì con cháu, năm mới an khang, mọi bề thuận tiện, sự nghiệp hanh thông, bốn mùa không hạn ách nào xâm hại, tám tiết có điềm tốt tiếp ứng.

  Tín chủ chúng con đồng tâm kính mời các vị vong linh, tiền chủ, hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hưởng, phù trợ cho chúng con được bách sự như ý, vạn sự cát tường.
  Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin chứng giám phù trợ độ trì.

  Nam mô 𝓐 Di Đà Phật
  Nam mô 𝓐 Di Đà Phật
  Nam mô 𝓐 Di Đà Phật

Văn khấn Thần linh mùng 1 Tết 2022 – Bài cúng Thần linh mùng 1 Tết

 • Tác giả: lichngaytot.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8199 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài văn khấn Thần linh mùng 1 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 đúng chuẩn văn khấn gia truyền Việt Nam. Hướng dẫn cúng Thần linh trong nhà vào ngày đầu xuân năm mới đúng chuẩn.

Bài cúng mùng 1 Tết Nhâm Dần theo Văn khấn gia truyền Việt Nam

 • Tác giả: vietnamnet.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 6835 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài cúng mùng 1 – Văn khấn mùng 1 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 được Vietnamnet tổng hợp đúng đắn nhất theo đúng văn khấn gia truyền Việt Nam.

Bài văn khấn sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022 thông dụng nhất

 • Tác giả: quavang.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9665 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Văn khấn ngày mùng 1 tết năm Nhâm Dần 2022 ❤️Cách khấn thần linh, gia tiên sáng mồng một tết Âm✅Văn khấn mùng 1 tận nhà theo dân gian ❤️ Bài Cúng Lễ Tổ Tiên sáng ngày mùng một Tết Năm Nay 2022✅Bài khấn nôm ngoài trời ngày mùng 1, mùng 2 tại Chùa, Nhà Thuê, Văn Phòng Công ty tư vấn du học ❤️

Bài văn khấn mùng 1 Tết 2022 Nhâm Dần, bài cúng Thần linh, gia tiên

 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6624 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài văn khấn mùng 1 Tết 2022 Nhâm Dần, bài văn cúng gia tiên, thần linh giúp tỏ lòng hiếu thảo cũng như muốn lời thỉnh cầu một năm hạnh phúc và an khang

Bài văn khấn mùng 1 Tết – Cúng thần linh và gia tiên mùng 1 Tết

 • Tác giả: lichvansu.wap.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1545 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài văn khấn thần linh và gia tiên ngày mùng 1 Tết và cách chuẩn bị mâm cỗ cúng mùng 1 Tết

Bài văn khấn cúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán

 • Tác giả: soha.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2383 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài văn khấn cúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Dưới đây là bài văn khấn tổ tiên và bài văn khấn thần linh trong nhà ngày mùng 1 Tết.

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

Xem Thêm  [Update] 【PHẦN MỀM FULL CRACK】Miễn Phí ✓ Link Tải Tốc Độ Cao | phần mềm đánh đàn

By ads_php