Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ trọng yếu của người Việt. Cùng tìm hiểu các bài cúng và văn khấn rằm tháng Giêng chuẩn, cụ thể nhất dưới đây.

Bạn đang xem: bài cúng ngày rằm tháng giêng

Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ trọng yếu của người Việt. Cùng tìm hiểu các bài cúng và văn khấn rằm tháng Giêng chuẩn, cụ thể nhất dưới đây.

Cúng rằm tháng Giêng năm 2021 vào ngày nào?

Rằm tháng Giêng 2021, tức ngày 15/01 Âm lịch sẽ rơi vào ngày thứ 6 ngày 26/02/2021 Dương lịch. Thông thường cúng rằm tháng giêng được cúng vào chính rằm, tức là ngày 15 tháng 1 âm lịch. Nhưng theo điều kiện mỗi gia đình thì có thể cúng rằm vào khoảng từ ngày 14 – 15 tháng 1 âm lịch. Thời gian cúng rằm trước 19h ngày 15 tháng 1 âm lịch là được.

Về giờ cúng rằm tháng giêng, các gia đình có thể lựa chọn cúng vào giờ Thìn (7h-9h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ (13h-15h) của ngày 15 tháng 1 âm lịch hoặc cúng vào giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h) Giờ Thân (15h-17h), giờ Dậu (17h-19h) của ngày 14 tháng 1 âm lịch.

Văn khấn rằm tháng Giêng năm 2021 cụ thể nhất

1. Bài cúng rằm tháng Giêng tận nhà

Bài cúng được tham khảo theo sách Văn khấn gia truyền Việt Nam:

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là:…

Hiện đang ngụ tại:…

Ngày hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ… nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Chứng giám lòng thành phù trợ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình yên.

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

2. Văn khấn rằm tháng Giêng tại chùa

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Đồ đệ con thực tâm kính lạy mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Ngày hôm nay là ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu

Tín chủ (chúng) con là: …

Hiện đang ngụ tại: …

Tín chủ chúng con thực tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

– Đức Phật 𝓐 Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Ta Bà.

– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

– Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

– Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù trợ độ trì cho tín chủ chúng con, nguyện được …… (sức khỏe, tài lộc, may mắn, danh vọng,…).

Xem Thêm  Tổng hợp link download dữ liệu giá chứng khoán miễn phí 100% - api lấy dữ liệu chứng khoán

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) minh chứng, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành mang đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khỏe, trên dưới thuận hòa an khang thịnh vượng.

Chúng nhân loại phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

3. Văn khấn rằm tháng Giêng thần tài

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

Con kính lạy các Tôn thần thống trị trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: …

Hiện đang ngụ tại: …

Ngày hôm nay là ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu, tín chủ chúng con thực tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén mùi thơm dâng lên trước án.

Chúng con thực tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần thống trị trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù trợ độ trì.

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Nam mô 𝓐 Di Đà Phật!

Bài cúng, văn khấn rằm tháng Giêng năm 2021 chuẩn và chi tiết nhất - 3

4. Văn khấn rằm tháng Giêng bằng chữ Nôm

Duy!

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đệ ngũ thập …niên, …nguyệt, …nhật. …tỉnh, ……huyện,……xã (phường), …thôn.

Tín chủ chúng con là: … cung thừa phụ mẫu mệnh cập chư thúc mệnh, hiệp dữ bào đệ, tỷ muội, nội ngoại, tử, tôn, hôn, tế đẳng đồng gia gia kính bái.

Tư nhân: Lễ Trung nguyên (15 tháng 7).

Cẩn dĩ: Hương đăng (hương đèn nến), trà tửu (chè rượu), quả phẩm (hoa quả), phù lưu (trầu cau), trư nhục (thịt lợn), tư thành (xôi), hàn âm (gà), tỉnh quả (bánh trái), kim ngân minh y (vàng mã), đẳng vật chi nghi (các thứ khác), cung trần bạc tế.

Kính thỉnh: Bản gia đông trù tư mệnh táo phủ thần quân, bản đường tiên thánh, tiên sư, bản viên thổ công, bản gia ngũ tự tôn thần đồng lai giám cách.

Hiển: Tiên Tổ khảo, Tiên Tổ tỷ (trên kỵ) Cao Tổ khảo, Cao Tổ tỷ (kỵ) Tằng Tổ khảo, Tằng Tổ tỷ (cụ) Tổ khảo, Tổ tỷ (ông, bà) Khảo, Tỷ (cha, mẹ) Liệt vị chư tiên linh.

Kính kỵ: Tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cập chư phụ vị, thương vong tòng tự, đồng lai hâm hưởng.

Tọa tiền viết: Trung nguyên lãnh tiết – Đại xá vong linh – Cung trần phỉ lễ – Thức biểu vi thành.

Cẩn cáo.

Lễ vật, mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng gồm những gì?

Tương tự như các lễ cúng khác trọng yếu trong năm, lễ vật cúng rằm tháng Giêng có thể được lựa chọn tùy thuộc điều kiện của gia chủ. Thông thường sẽ cúng một mâm cỗ chay hoặc một mâm cỗ mặn vào ngày rằm tháng Giêng. Bên cạnh mâm cỗ cúng, gia chủ cũng phải sắm sửa đầy đủ hương hoa, trầu cau, đèn nến, vàng mã để cúng bái.

Xem Thêm  Đa chỉ huy - tải xuống nhiều

Mâm cỗ chay cúng rằm tháng Giêng bao gồm:

– Trái cây tươi

– Nộm, gỏi hoa quả hoặc rau xanh

– Nem chay, giò chay

– Bát canh rau củ chay

– Chè trôi nước

Bài cúng, văn khấn rằm tháng Giêng năm 2021 chuẩn và chi tiết nhất - 4

Mâm cỗ chay cúng Tết Nguyên Tiêu

Mâm cỗ mặn cúng rằm tháng Giêng bao gồm:

– Bát canh măng

– Đĩa xôi

– Đĩa nem, chả lụa rán

– Đĩa xào rau củ thập cẩm

– Đĩa thịt lợn luộc

– Đĩa giò, chả

Tùy thuộc phong tục tập quán từng địa phương và vùng miền mà có thể lễ vật cùng mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng có thể sẽ khác nhau.

Bài cúng, văn khấn rằm tháng Giêng năm 2021 chuẩn và chi tiết nhất - 5

Mâm lễ mặn cúng rằm tháng Giêng

Lưu ý khi cúng rằm tháng Giêng tận nhà

1. Chuẩn bị đồ để lễ

Bên cạnh việc chuẩn bị mâm cỗ cúng chay hoặc mặn tùy thuộc điều kiện, gia chủ cũng phải lưu ý chuẩn bị hoa quả còn tươi khi thắp hương cúng. Tuyệt đối không được sử dụng hoa quả giả khi cúng bái bởi sẽ mạo phạm các vị thần linh. Ngoài ra đồ vật chuyên để sử dụng trong lễ cúng không được dùng chung với các đồ vật gia đình trong sinh hoạt.

2. Cách ăn mặc

Khi thực hiện việc cúng bái, gia chủ cần ăn mặc lịch sự, ngăn nắp, nghiêm túc. Không ăn mặc lôi thôi, tùy tiện và nhếch nhác, như vậy sẽ mạo phạm đến các vị thần linh và việc cúng bái sẽ trở nên vô nghĩa.

3. Thắp hương, đốt vàng mã

Khi thắp hương, gia chủ nên thắp theo số lẻ, tức là 1 hoặc 3 nén nhang, không được thắp với số chẵn. Ngoài ra việc hóa vàng mã cũng không cần quá nhiều, bởi sẽ tốn kém và dễ gây ô nhiễm môi trường, đạo Phật cũng không khuyến khích mọi người hóa vàng.

Mời bạn nhận xét nội dung để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn!

5/5

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/bai-cung-van-khan-ram-thang-gieng-nam-2021-chuan-v…Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/bai-cung-van-khan-ram-thang-gieng-nam-2021-chuan-va-chi-tiet-nhat-d266416.html

Theo ₭.Ƭ (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài bài cúng ngày rằm tháng giêng

bài cúng rằm tháng giêng năm nhâm dần 2022 – PX Ρ

alt

 • Tác giả: PX Ρ
 • Ngày đăng: 2022-02-07
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1779 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: bài cúng rằm tháng giêng năm nhâm dần 2022 – PX Ρ
  Link Fb : https://www.facebook.com/pha.pham.77985
  link group : https://www.facebook.com/groups/PXPvtv1/?ref=share
  fanpage : www.facebook.com/pxpgocchiase
  youtube : http://www.youtube.com/c/PXPvtv1
  bảng tính tuổi năm 2021: https://youtu.be/ejN-6FkFN98
  xem ngày tốt tháng 1 năm 2021 : https://youtu.be/IAzCSxAubN0
  lịch vạn niên năm 2021 : https://youtu.be/eA0Uah88e-M
  bảng tính tuổi năm 2021 : https://youtu.be/ejN-6FkFN98
  bùa trấn trạch : https://youtu.be/ejs4KfGxErY
  cúng sương dâu đầu gáo : https://youtu.be/Ha_Ps5vmhHs
  văn khấn giải hạn tam tai : https://youtu.be/hbJYEduwp4c
  văn khấn động thổ xây nhà : https://youtu.be/9ydpQmSuis0
  khoa cúng kiều hồn người chết trôi : https://youtu.be/xE-XaE_X4bo
  sớ lễ bà chúa kho : https://youtu.be/U1Kntyrrzlg
  ngày vía thần tài : https://youtu.be/THGnaxKzv24
  khoa cúng thổ công ngày 23 tháng chạp : https://youtu.be/JwmRY-9D8ek
  văn cúng khai trương : https://youtu.be/aHEx_27YyL0
  ngày lập xuân hạ thu đông năm 2020 : https://youtu.be/1zMiwU90GCQ
  cách bao sái bát hương ngày 23 tháng chạp : https://youtu.be/-uiEIuWTOsM
  quan hành khiển năm 2020 : https://youtu.be/UoHZx9OaGbg
  bùa trấn trạch bùa phòng thân : https://youtu.be/xSEHNtGfJ4M
  Xem ngày tốt tháng 1 năm 2020 : https://youtu.be/kqXOPev-DjA
  Lịch âm tháng 1 năm 2020 : https://youtu.be/7UzgA_vfFGw
  Cách bao sái bát hương ngày 23 tháng chạp : https://youtu.be/-uiEIuWTOsM
  Văn khấn ông công ông táo chuẩn : https://youtu.be/D3-N8RoLE_U
  Tuổi đẹp làm nhà năm 2020 : https://youtu.be/tHIiJfa2Lco
  Lịch vạn niên năm 2020 : https://youtu.be/DFLnLwBZ1cU
  Xem ngày tốt tháng 11 : https://youtu.be/l-mwsOZvoX0
  Xem ngày tốt tháng 10 : https://youtu.be/21OOtVIU3Fc
  Ngày lập xuân hạ thu đông năm 2020 : https://youtu.be/1zMiwU90GCQ
  Văn khấn giao thừa năm 2020 : https://youtu.be/23sCKPffRuQ
  Cúng ông công ông táo ngày giờ nào tốt : https://youtu.be/2vCq2xX-GvI
  Văn cúng đầu xe hàng tháng : https://youtu.be/GlKH3vkzz0U
  Bùa cầu tài : https://youtu.be/mp9O-B30N4g
  Quan hành khiển năm 2020 : https://youtu.be/UoHZx9OaGbg
  Văn khấn động thổ xây nhà năm 2020 : https://youtu.be/9ydpQmSuis0
  Xem chỉ tay nam nữ : https://youtu.be/991F8N-6QZ0
  Giải nghia các điềm báo : https://youtu.be/FjlqfLrIma0
  Lịch nghỉ tết 2020 : https://youtu.be/8XU4eHU6Vn8
  Văn khấn rằm tháng 7 : https://youtu.be/KzRCIno9bdQ
  giải nghĩa các điềm báo : https://youtu.be/FjlqfLrIma0
  tuổi làm nhà đẹp năm 2020 : https://youtu.be/tHIiJfa2Lco
  tuổi dần hợp màu gì : https://youtu.be/ZnM22S3agnw
  tuổi sửu hợp màu gì : https://youtu.be/FrOxwc2dAUs
  tuổi thìn hợp màu gì : https://youtu.be/kUD91LynF-c
  tuổi tý hợp màu gì : https://youtu.be/yUPjZr5QyVo
  Xem ngày tốt tháng 8 năm 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=caCw11ptxqU
  Tụng kinh để buôn bán tốt : https://www.youtube.com/watch?v=wbRAJN2B9vU&t=468s
  Văn khấn rằm tháng 7 : https://www.youtube.com/watch?v=KzRCIno9bdQ&t=406s
  Văn cúng cô hồn : https://www.youtube.com/watch?v=hQWwLD7GYJ4&t=206s
  ngày tốt tháng 6 : https://www.youtube.com/watch?v=RwwjGE7yB1A&t=723s
  Ngày tốt tháng 7 : https://www.youtube.com/watch?v=RwwjGE7yB1A&t=723s
  Xem bói tuổi vợ chồng : https://www.youtube.com/watch?v=R2eB40ap-Ps&t=305s
  Phương pháp tính sinh con trai con gái : https://www.youtube.com/watch?v=_R0p0-Mv3i8&t=47s
  Cách chọn giờ nhập liệm cho người mới mất : https://youtu.be/JSjWd9uEud8
  Phương pháp tính tam xa trong đám tang : https://youtu.be/wOV3Qm5CdhE
  Phương pháp tính trùng tang trong đám ma : https://youtu.be/IWMjr-mHz48
  Xem tuổi vợ chồng tốt xấu : https://youtu.be/qfhBS_oh6eo
  Văn khấn động thổ : https://youtu.be/6uNr-hI4rqs
  Xem phương hướng của nhà tốt theo tuổi : https://youtu.be/1gsXqTpluJY
  Văn khấn mồng 1 và 15 : https://www.youtube.com/watch?v=OeZWLNDm6rs
  Hát văn 1 : https://youtu.be/FDEnyq_UebE
  Hát văn 2 : https://youtu.be/rIWA_3Cmu40
  Phương hướng của nhà tốt : https://youtu.be/sigxCQQKz2w
  Ngũ hành tương sinh tương khắc : https://youtu.be/MRa_uY68LUY
  Văn khấn khai trương : https://youtu.be/UsNwC2DIGT8
  ngày tam nương tháng 9 năm 2019 : https://youtu.be/JhV3uBpR0RU
  PXP tếtnguyêntiêu rằmthánggiêng
  r
  – PXP là kênh chia sẻ các tri thức về tâm linh, xem ngày tốt xấu hàng tháng, giúp mọi người biết thêm những thông tin để tất cả chúng ta làm những công việc như động thổ, cưới hỏi, về nhà mới, khai trương, động thổ…….r
  – Và mình cũng chia sẻ trên góc độ cá nhân, nên không tránh khỏi những điều sai sót, tri thức nó là vô biên, mọi người xem mà có nơi đâu không đúng thì cứ phản hồi để mình sửa và hoàn thiện bản thân hơn, chân tình cảm ơn !r
  r
  quý vị và các bạn theo dõi video nhớ đăng ký kênh – bấm chuông thông báo để update các video tiên tiến nhất nhé !r
  PXP xin chân tình cảm ơn !
Xem Thêm  Video editor là gì ? Trở thành một editor liệu có khó ? - edit video là gì

Chuyên Viên gợi ý mâm cỗ, bài cúng rằm tháng Giêng cầu bình an năm 2022

 • Tác giả: www.24h.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7923 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mâm cơm cúng ngày rằm tháng Giêng cũng phải có đầy đủ các vị trong ẩm thực.

Bài cúng Rằm tháng Giêng đầy đủ và chuẩn nhất

 • Tác giả: travelmag.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 6264 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài văn khấn, cúng Rằm tháng Giêng đầy đủ nhất.

Văn khấn ngày Rằm 2022

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3045 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Văn khấn ngày Rằm 2022, Văn khấn ngày Rằm là bài cũng thường được sử dụng trong ngày Rằm hàng tháng. Sau đây là tổng hợp các bài cúng Rằm theo đúng phong tục cổ

Bài cúng Rằm Tháng Giêng và mâm lễ đầy đủ nhất

 • Tác giả: www.dichvudocung.com.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1040 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài cúng Rằm Tháng Giêng và mâm lễ đầy đủ nhất. Người Việt sau khoảng thời gian kết thúc Tết Nguyên Đán chính là Rằm tháng Giêng, đây được xem như là thời điểm lễ lộc

Bài Cúng Ngày Rằm Tháng Giêng 2022 Gia Tiên, Thần Linh, Phật

 • Tác giả: worldlinks.edu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 5080 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lễ cúng Tết Nguyên Tiêu là một trong những nghi lễ trọng yếu trong đời sống tâm linh của người Việt Nam, Các bạn có thể tham khảo bài cúng Rằm tháng Giêng dưới đây theo đúng văn khấn gia truyền

Bài Cúng, Văn Khấn, Lễ & Mâm Lễ Cúng Rằm Tháng Giêng 2021 Chuẩn Nhất

 • Tác giả: vred.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9585 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người xưa thường có tư tưởng “Cúng cả năm không bằng rằm tháng giêng”, vì vậy lễ cúng rằm tháng giêng rất trọng yếu trong tâm linh người Việt, Tuy nhiên mâm cúng rằm tháng giêng chuẩn bị sao cho đầy đủ? Bài cúng, văn khấn rằm tháng giêng trong nhà, ngoài trời sao cho chuẩn? Hãy cùng Đồ Cúng Ba Miền tìm hiểu kỹ hơn về nghi lễ này trong nội dung dưới đây

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

By ads_php