Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề Kinh tế khá nhiều và khó nhớ. Step Up sẽ giới thiệu cho các bạn 99 từ vựng tiếng Anh kinh tế cơ bản và thường gặp nhất.

Bạn đang xem: từ điển tiếng anh kinh tế

Tiếng Anh liệu có trọng yếu với sự nghiệp của tất cả chúng ta?

Tiếng Anh từ lâu đã trở thành một yếu tố vô cùng đối đầu trong hồ sơ xin việc của các ứng viên. Tỷ lệ sinh viên ra trường với khả năng sử dụng tiếng Anh có việc làm và mức lương tốt cao hơn rất nhiều so với các sinh viên ra trường không sử dụng được tiếng Anh. Ngày nay, các sinh viên ý thức được điều này từ rất sớm và lưu tâm vào trau dồi tri thức tiếng Anh ngay còn khi đang di chuyển học.

Nhất là sinh viên khối ngày kinh tế, muốn hội nhập nền kinh tế toàn cầu thì không thể thiếu tiếng Anh được, nhất là từ vựng chuyên nghề kinh tế. Cũng chính vì vậy, Step Up đã tổng hợp ở đây bộ từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế thông dụng nhất, các bạn cùng theo dõi nhé!

Xem thêm:

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề Kinh tế

Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế

Số lượng từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế là rất nhiều. Để học toàn thể số từ vựng chuyên nghề kinh tế ấy, các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian, và đôi lúc cũng không quá thiết yếu. Vì vậy, ở đây, Step Up liệt kê ra 99 từ vựng tiếng Anh kinh tế thông dụng và cơ bản nhất, để các bạn học nhanh và dễ nhất nhé!

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế khởi đầu bằng chữ 𝓐

 1. Tài khoản holder: chủ tài khoản

 2. Ability (и) năng lực

 3. Ability to pay: khả năng chi trả

 4. Absolute prices: giá tuyệt đối

 5. Absolute value: giá trị tuyệt đối

 6. Absolute scarcity: khan hiếm tuyệt đối

 7. Accelerated depreciation: khấu hao nhanh

 8. Acceptance (и) đồng ý thanh toán

 9. Accepting house: ngân hàng nhận trả

 10. Accommodating monetary policy: quyết sách tiền tệ điều tiết

 11. Accommodation transactions: các giao dịch điều tiết

 12. Tài khoản (и) tài khoản

 13. Accrued expenses: ngân sách phá sinh

 14. Active balance: dư ngạch

 15. Activity rate: tỷ lệ lao động

 16. Activity analysis: phân tích hoạt động

 17. Adjustment cost: ngân sách điều chỉnh sản xuất

 18. Adjustment process: quá trình điều chỉnh

 19. Advance (и) tiền ứng trước

 20. Advance refunding: hoàn trả trước

 21. Advertising (и) quảng cáo

 22. Agency shop: nghiệp đoàn

 23. Aggregate output: tổng thu nhập

 24. Aid (и) sự viện trợ

 25. Analysis (и) phân tích

 26. Annual capital charge: ngân sách vốn hàng năm

 27. Anticipated inflation: lạm phát được dự tính

 28. Appreciation (и) sự tăng giá trị

 29. Auctions (и) đấu giá

 30. Autarky (и) tự cung tự cấp

 31. tự động hóa (и) tự động hóa

 32. Average cost: ngân sách trung bình

 33. Average product: sản phẩm trung bình

 34. Average productivity: năng suất trung bình

 35. Average revenue: thu nhập trung bình

 36. Active/ brisk demand: lượng cầu nhiều

 37. Administrative cost: ngân sách quản lý

 38. Affiliated/ Subsidiary company: trung tâm tư vấn du học con

 39. Agent: đại lý, đại diện

 40. Average annual growth: vận tốc tăng trưởng trung bình hàng năm

Xem thêm: Các nghề nghiệp trong tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế khởi đầu bằng chữ Ɓ

 1. Bad (и) hàng xấu

 2. Balanced budget: ngân sách cân đối

 3. Balanced growth: tăng trưởng cân đối

 4. Balance of payment: cán cân thanh toán

 5. Balance sheet: bảng cân đối tài sản

 6. Ngân hàng (и) ngân hàng

 7. Ngân hàng advance: khoản vay ngân hàng

 8. Ngân hàng bill: hối phiếu ngân hàng

 9. Ngân hàng credit: tín dụng ngân hàng

 10. Ngân hàng deposite: tiền gửi ngân hàng

 11. Bankruptcy (и) sự phá sản

 12. Barter (и) hàng đổi hàng

 13. Base rate: lãi suất gốc

 14. Bid (и) đấu thầy

 15. Bond market: thị trường trái phiếu

 16. Book value: giá trị trên sổ sách

 17. Brooker (и) người môi giới

 18. Brokerage (и) hoa hồng môi giới

 19. Budget (и) ngân sách

 20. Budget deficit : thâm hụt ngân sách

 21. Buffer stocks: dự trữ bình ổn

 22. Business cycle: chu kỳ kinh doanh

 23. Business risk: rủi ro kinh doanh

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ ₵

 1. Capital accumulation: sự tích luỹ tư bản

 2. Central Ngân hàng: ngân hàng trung ương

 3. Circulation and distribution of commodity: lưu thông phân phối hàng hoá

 4. Confiscation: tịch thu

 5. Conversion: chuyển hóa (tiền, chứng khoán)

 6. Co-operative: hợp tác xã

 7. Customs barrier: hàng rào thuế quan

 8. Call option: hợp đồng mua trước

 9. Capital (и) vốn

 10. Cash (и) tiền mặt

 11. Cash flow: luồng tiền

 12. Cash limit: hạn mức tiêu pha

 13. Cash ratio: tỷ suất tiền mặt

 14. Ceiling (и) mức trần

 15. Central business district: khu kinh doanh trung tâm

 16. Certificate of deposit: giấy chứng thực tiền gửi

 17. Cheque (и) séc

 18. Closed economy: nền kinh tế đóng

 19. Credit card: thẻ tín dụng

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ 𝓓

 1. Depreciation: khấu hao

 2. Depression: tình trạng đình đốn

 3. Distribution of income: phân phối thu nhập

 4. Downturn: thời kỳ suy thoái

 5. Dumping: bán phá giá

 6. Depreciation: khấu hao

 7. Distribution of income: phân phối thu nhập

 8. Downturn: thời kỳ suy thoái

 9. Dumping: bán phá giá

 10. Depression: tình trạng đình đốn

 11. Debit: sự ghi nợ

 12. Day’s wages: tiền lương công nhật

 13. Debenture: trái khoán trung tâm tư vấn du học, giấy nợ, phiếu nợ

 14. Debt: khoản nợ

 15. Deposit money: tiền gửi

 16. Debit: ghi nợ

 17. Draft: hối phiếu

 18. Dispenser: máy rút tiền tự động

 19. Draw: rút

 20. Due: đến kỳ hạn

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ E

 1. Earnest money: tiền đặt cọc

 2. Economic blockade: phong bế kinh tế

 3. Economic cooperation: hợp tác ktế

 4. Effective demand: nhu cầu thực tiễn

 5. Effective longer-run solution: phương án lâu dài hữu hiệu

 6. Embargo: cấm vận

 7. Excess amount: tiền thừa

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ ₣

 1. Finance minister: bộ trưởng tài chính

 2. Financial crisis: khủng hoảng tài chính

 3. Financial market: thị trường tài chính

 4. Financial policies: quyết sách tài chính

 5. Financial year: tài khoá

 6. Fixed capital: vốn cố định

 7. Foreign currency: ngoại tệ

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ ₲

 1. Gross Domestic Product (GDP): tổng sản phẩm quốc nội

 2. Gross National Product (GNP): Tổng sản phẩm quốc dân

 3. Guarantee: bảo hành

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ Н

 1. Hoard/hoarder: tích trữ/ người tích trữ

 2. Holding company: trung tâm tư vấn du học mẹ

 3. Home/foreign market: thị trường trong nước/ ngoài nước

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ Ι

 1. Indicator of economic welfare: kpi phúc lợi ktế

 2. Inflation: sự lạm phát

 3. Instalment: phần trả góp mỗi lần cho tổng số vốn

 4. Insurance: bảo hiểm

 5. Interest: tiền lãi

 6. International economic aid: viện trợ Kinh tế quốc tế

 7. Invoice: hoá đơn

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ Ĵ

 1. Joint stock company: trung tâm tư vấn du học cổ phần

 2. Joint venture: trung tâm tư vấn du học liên doanh

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ ɭ

 1. Liability: khoản nợ, trách nhiệm

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ ʍ

 1. Macro-economic: kinh tế vĩ mô

 2. Managerial skill: tuyệt kỹ quản lý

 3. Market economy: kinh tế thị trường

 4. Micro-economic: kinh tế vi mô

 5. Mode of payment: phương thức thanh toán

 6. Moderate price: giá thành phải chăng

 7. Monetary activities: hoạt động tiền tệ

 8. Mortgage: cầm đồ , thế nợ

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ и

 1. National economy: kinh tế quốc dân

 2. National firms: các trung tâm tư vấn du học quốc gia

 3. Non-card instrument: phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

 4. Non-profit: phi lợi nhuận

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ Σ

 1. Obtain cash: rút tiền mặt

 2. Offset: sự bù đắp thiệt hại

 3. On behalf: nhân danh

 4. Open cheque: séc mở

 5. Operating cost: ngân sách hoạt động

 6. Originator: người khởi đầu

 7. Outgoing: khoản tiêu pha

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ ᴘ

 1. Payment in arrear: trả tiền chậm

 2. Per capita income: thu nhập trung bình đầu người

 3. Planned economy: kinh tế plan

 4. Potential demand: nhu cầu tiềm tàng

 5. Preferential duties: thuế ưu đãi

 6. Price-boom: việc giá thành tăng vọt

 7. Purchasing power: sức mua

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ Ŕ

 1. Rate of economic growth: vận tốc tăng trưởng ktế

 2. Real national income: thu nhập quốc dân thực tiễn

 3. Recession: tình trạng suy thoái

 4. Regulation: sự điều tiết

 5. Remittance: sự chuyển tiền

 6. Remitter: người chuyển tiền

 7. Remote banking: dịch vụ ngân hàng từ xa

 8. Retailer: người bán lẻ

 9. Revenue: thu nhập

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ Ş

 1. Security courier services: dịch vụ vận tải đảm bảo

 2. Settle: thanh toán

 3. Share: cổ phần

 4. Shareholder: cổ đông

 5. Sole agent: đại lý độc quyền

 6. Speculation/ speculator: đầu cơ/ người đầu cơ

 7. Supply and demand: cung và cầu

 8. Surplus: thặng dư

Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính khởi đầu bằng chữ Ƭ

 1. The openness of the economy: sự mở cửa của nền ktế

 2. Transfer: chuyển tiền

 3. Transnational corporations: Các trung tâm tư vấn du học siêu quốc gia

 4. Treasurer: thủ quỹ

 5. Turnover: lợi nhuận, thu nhập

Các thuật ngữ tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính thương mại thông dụng nhất

 1. Agent: Đại lý, đại diện

 2. Abatement cost: Ngân sách kiểm tra; ngân sách chống (ô nhiễm)

 3. Ability and earnings: Năng lực và thu nhập

 4. Ability to pay: Khả năng chi trả

 5. Advantage: Lợi thế

 6. Acceptance: Chấp thuận thanh toán

 7. Tài khoản: Tài khoản

 8. Advance: Tiền ứng trước

 9. Advance Corporation Tax (ACT): Thuế doanh nghiệp ứng trước

 10. Advertising: Quảng cáo

 11. Aggregate Tổng số, gộp

 12. Amortization: Chi trả từng kỳ

 13. Analysis: Phân tích

 14. Annual capital charge: Ngân sách vốn hàng năm

 15. Asset: Tài sản

 16. Association of South East Asian Nations (ASEAN): Hiệp hội các nước Đông nam Á.

 17. Average: Số trung bình

 18. Average product: Sản phẩm trung bình

 19. Average productivity: Năng suất trung bình

 20. Average revenue: Thu nhập trung bình

 21. Average total cost: Tổng ngân sách trung bình

 22. Bad money drive out good: Đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt

 23. Budget: Ngân sách

 24. Budget deficit: Thâm hụt ngân sách

 25. Budget surplus: Thặng dư ngân sách

 26. Balance of payment: Cán cân thanh toán

 27. Ngân hàng: Ngân hàng

 28. Ngân hàng bill: Hối phiếu ngân hàng

 29. Ngân hàng credit: Tín dụng ngân hàng

 30. Ngân hàng loan: Khoản vay ngân hàng

 31. Bankruptcy: Sự phá sản

 32. Barter: Hàng đổi hàng

 33. Base rate: Lãi suất gốc

 34. Basic industries: Những nghề cơ bản

 35. Bid: Đấu thầu

 36. Bilateral assistance: Trợ giúp song phương

 37. BIS: Ngân hàng thanh toán quốc tế

 38. Black market: Chợ đen

 39. Book value: Giá trị trên sổ sách

 40. Break-even: Hòa vốn

 41. Brooker: Người môi giới.

 42. Brokerage: Hoa hồng môi giới

 43. Business: Kinh doanh

 44. Business cycle: Chu kỳ kinh doanh

 45. Business risk: Rủi ro kinh doanh

 46. Capital: Vốn

 47. Cash: Tiền mặt

 48. Cash flow: Luồng tiền

 49. Ceiling: Mức trần

 50. Central Ngân hàng: Ngân hàng trung ương

 51. Cheque: Séc

 52. Circulating capital: Vốn lưu động

 53. Collateral security: Vật thế chấp

 54. Commercial: Thương mại

 55. Company: Công ty tư vấn du học

 56. Competitive markets: Thị trường đối đầu

 57. Compound interest: Lãi kép

 58. Concentration: Sự tập trung

 59. Consumer: Người tiêu dùng

 60. Concesionary prices / rates: Giá / Tỷ suất ưu đãi

 61. Corporation: Tập đoàn

 62. Cost: Ngân sách

 63. Cost – benefit analysis: Phân tích ngân sách – lợi nhuận

 64. Customs barrier: Hàng rào thuế quan

 65. Credit: Tín dụng

 66. Control: Kiểm tra

 67. Creditor: Chú nợ 68 Current assets Tài sản lưu động

 68. Current income: Thu nhập thường xuyên

 69. Current prices: Giá hiện hành (thời giá)

 70. Cycling: Chu kỳ

 71. Data: Số liệu, dữ liệu

 72. Debt: Nợ

 73. Deficit: Thâm hụt

 74. Demand: Cầu 76 Depreciation Khấu hao

 75. Devaluation/ Dumping: Phá giá

 76. Development strategy: Sách lược phát triển

 77. Deviation: Độ lệch

 78. Direct costs: Ngân sách trực tiếp

 79. Direct debit: Ghi nợ trực tiếp

 80. Direct taxes: Thuế trực thu

 81. Discount: Hoa hồng

 82. Disinvestment: Giảm đầu tư

 83. Dispersion: Phân tán

 84. Distribution: Phân phối

 85. Dividend: Cổ tức

 86. Domestic: Trong nước

 87. Earning: Thu nhập

 88. Earnest money: Tiền đặt cọc

 89. Economic: Kinh tế

 90. Efficiency: Tính hiệu quả; Tính hiệu dụng

 91. Equities: Cổ phần

 92. Exchange: Trao đổi

 93. Exchange rate: Tỷ giá hối đoái

 94. Export: Xuất khẩu, hàng xuất khẩu

 95. Export promotion: Khuyến khích xuất khẩu

 96. Emolument: Thù lao (ngoài lương chính)

 97. Expectation: Dự tính

 98. Exploitation: Khai thác, bóc lột

Các học từ vựng chuyên nghề kinh tế hiệu quả

Từ vựng chuyên nghề kinh tế thường khá khó nhớ, để nhớ được các từ vựng này một cách hiệu quả, các bạn cần phải chọn ra phương pháp phù phù hợp với bản thân và vận dụng một cách kiên trì. Ngoài ra, bạn có thể phối hợp nhiều phương pháp học từ vựng đồng thời để nhớ được các từ vựng này một cách nhanh nhất. Step Up xin được giới thiệu trong nội dung này một số phương pháp hoc từ vựng như sau:

1. Học theo từng nhóm

Hãy chia những từ vựng cần học thành từng nhóm và ưu tiên những nhóm từ vựng hay gặp hoặc nhóm từ cơ bản trước. Các chúng ta nên phân tách các nhóm từ vựng nên có sự liên quan đến nhau để đảm bảo học từ vựng được tốt nhất.

2. Học theo từng câu hoặc viết thành từng đoạn văn. 

Việc sử dụng thành thục những từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế là rất trọng yếu vì không như các từ vựng giao tiếp, tất cả chúng ta có thể thay từ này bằng từ khác gần nghĩa, nhưng từ vựng chuyên nghề thường cố định và không có nhiều từ khác thay thế. Vì vậy, hãy học từ vựng bằng cách học từng câu hoặc học thành từng bài luận ngắn hoặc dài tùy vào sức học của mỗi người. Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tương đối khó học và các bạn hãy học theo phương pháp này sẽ giúp các bạn học hiệu quả hơn.

3. Học bằng cách đọc tài liệu chuyên nghề Kinh tế bằng tiếng Anh

Nghe có vẻ ngược khi theo thông thường, tất cả chúng ta sẽ phải thuộc từ vựng tiếng Anh kinh tế rồi thì đọc tài liệu chuyên nghề kinh tế mới hiểu phải không các bạn? Tuy nhiên, cách học này lại thực chất vô cùng hiệu quả. Khi đọc tài liệu chuyên nghề Kinh tế, bạn sẽ gặp rất nhiều từ vựng tiếng Anh chuyên nghề và các từ vựng này cũng lặp đi lặp lại rất nhiều, trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Để hiểu được tài liệu, bạn buộc phải hiểu nghĩa của các từ vựng chuyên nghề kinh tế. Điều đó sẽ thôi thúc bạn nhớ các từ vựng tiếng Anh kinh tế này hơn rất nhiều so với các phương pháp khác.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng tương đối kén người học, vì không phải ai cũng có thể kiên trì đọc được nhiều tài liệu chuyên nghề phải không nào. Này là nguyên nhân chúng ta nên phối hợp nhiều phương pháp ghi nhớ từ vựng cùng một lúc đó!

Sách Hack Não 1500App Hack Não PRO với phương pháp phát huy năng lực não bộ cùng mọi giác quan, giúp bạn tự học tận nhà nhanh hơn 50% so với phương pháp thông thường. 

Xem thêm bộ đôivàvới phương pháp phát huy năng lực não bộ cùng mọi giác quan, giúp bạn tự học tại nhàso với phương pháp thông thường.

Trên đây là các từ vựng chuyên nghề Kinh tế thông dụng và một số phương pháp ghi nhớ từ vựng tiếng Anh kinh tế hiệu quả. Ngoài các phương pháp ghi nhớ từ vựng ở trên, các bạn có thể tham khảo thêm phương pháp ghi nhớ từ vựng siêu tốc trong quyển sách Hack Não 1500 và ghé thăm website hacknaotuvung.com để  bỏ túi cho  mình thêm nhiều từ vựng tiếng Anh thuộc các đề tài khác nhé!

Các từ tìm kiếm liên quan tới từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính:

từ vựng chuyên nghề kinh tế

tiếng Anh kinh tế

từ vựng về kinh tế tiếng Anh

từ vựng tiếng Anh kinh tế

từ vựng tiếng Anh kinh tế thương mại


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài từ điển tiếng anh kinh tế

40 TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN THÔNG DỤNG NHẤT – Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

 • Tác giả: Học Tiếng Anh Langmaster
 • Ngày đăng: 2020-04-06
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3083 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC KHÓA HỌC TẠI LANGMASTER:
  ➤ Khóa học Offline tại Hà Nội: https://bit.ly/3auQk9q
  ➤ Khóa học Gia sư Trực Tuyến 1 kèm 1: https://bit.ly/2TqFRGl
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  40 TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN THÔNG DỤNG NHẤT – Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)
  Nguồn: Sưu tầm.
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ➡️ LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU BỞI LANGMASTER:

  Bước 1️⃣: Xác nhận vấn đề của chính bản thân mình và chọn 1 phương pháp học rõ ràng: http://bit.ly/2HqfbyQ

  Bước 2️⃣: Làm quen với tiếng Anh cơ bản nhất: http://bit.ly/38tvyqd

  Bước 3️⃣: Luyện tập phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ: http://bit.ly/3bG9JWr

  Bước 4️⃣: Bổ sung vốn từ vựng tiếng Anh theo các đề tài thông dụng: http://bit.ly/2uDbnHJ

  Bước 5️⃣: Luyện tập tiếng Anh hằng ngày với các đề tài giao tiếp: http://bit.ly/2OSIbU0

  Bước 6️⃣: Luyện nghe để tăng vận tốc phản xạ với tiếng Anh: https://bit.ly/38DgQgt

  Bước 7️⃣: Phân tích thêm các phương pháp học hiện đại: http://bit.ly/2SqE43o

  ➡️ 101 CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA HỌC VIÊN LANGMASTER: https://bit.ly/2H8rTDc

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ➤ ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU khởi đầu học tiếng Anh miễn phí tại:
  https://forms.gle/CAcLFgHmnCNh8ZDe7
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ➤ ỨNG TUYỂN các vị trí việc làm tại Langmaster tại:
  http://careers.langmaster.edu.vn/
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  Học_Tiếng_Anh_Giao_Tiếp Langmaster Học_Tiếng_Anh_Online Học_Tiếng_Anh_Trực_Tuyến

  ☎️: ₵.Σ.ʍ.ʍ.E.и.Ƭ Ş.Đ.Ƭ để được tư vấn trực tiếp

Thể loại:Kinh tế

 • Tác giả: tratu.soha.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 5784 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Soha tra từ – Hệ thống tra cứu từ điển chuyên nghề Anh – Việt.

Từ Điển Tra Cứu Thuật Ngữ Kinh Tế Anh-Việt

 • Tác giả: thuatngu.vietnambiz.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 3414 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổng hợp những dữ liệu về thuật ngữ kinh tế hay và đúng đắn ở nhiều ngành nghề như chứng khoán, tiếp thị, quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng…

329+ Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính

 • Tác giả: e4life.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 5670 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế tài chính được 4Life English Center tổng hợp sẽ phân phối cho bạn nhiều tri thức có ích.

Top 250 từ vựng tiếng Anh chuyên nghề Kinh tế thông dụng nhất

 • Tác giả: pantado.edu.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 5452 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày nay với nền kinh tế hội nhập toàn thế giới, việc trau dồi vốn từ vựng tiếng Anh chuyên nghề kinh tế trở nên thiết yếu hơn khi nào hết. Cùng theo dõi nội dung dưới đây và bổ sung cho mình thêm một lượng từ vựng về chuyên nghề này nhé!

Tổng hợp từ vựng tiếng anh chuyên nghề kinh tế

 • Tác giả: aroma.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7993 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Aroma chia sẻ một số từ vựng tiếng anh chuyên nghề kinh tế dưới đây để giúp bạn lao động và học hỏi với partners nước ngoài tốt hơn.

Download Từ điển tiếng Anh kinh tế (Tra từ điển tiếng Anh nghề kinh t

 • Tác giả: taimienphi.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4081 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ điển tiếng Anh kinh tế là bộ sưu tập gần 4000 thuật ngữ thuộc các ngành nghề kinh tế, thương mại… là tài liệu vô cù- Thủ thuật Từ điển tiếng Anh kinh tế Hay

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

Xem Thêm  Đánh giá hộp đựng giày - hộp đựng giày

By ads_php