Thông thường khi có thông tin giảm thiểu lãi suất, thị trường trái phiếu trở nên sôi động hơn. Vì sao? Vì thị trường trái phiếu có xu thế di chuyển ngược với lãi suất, trái phiếu sẽ giao dịch giảm giá khi lãi suất tăng và tăng giá khi lãi suất giảm. Cùng tìm hiểu trái phiếu – bond là gì và những tri thức liên quan.

Bạn đang xem: bond là gì

1. Tri thức trader nên nắm về Bond là gì?

1.1 Khái niệm Bond là gì?

Khái niệm bond là gì thường bị trader nhầm lẫn vì không biết nếu nắm loại chứng khoán này thì mình là người đi vay (borrower/ debtor) hay cho vay (lender). Nội dung này giúp bạn gỡ bỏ những điểm thắc mắc về dụng cụ đầu tư tài chính này.

Bond là gì? Bond, hay trái phiếu là một dụng cụ thu nhập cố định trổ tài khoản cho vay của nhà đầu tư so với người vay – người phát hành trái phiếu. Trái phiếu thường được phát hành bởi các công ty tư vấn du học (corporate bonds – trái phiếu doanh nghiệp), Tp, tiểu bang (municipal bonds – trái phiếu đô thị) và chính phủ (goverment bonds – trái phiếu chính phủ) có chủ quyền để tài trợ cho các dự án và hoạt động. Chủ sở hữu của trái phiếu hay trái chủ là nhà đầu tư trái phiếu của tổ chức phát hành.

Như vậy, nếu bạn nắm giữ 1 bond, thì điều đó có nghĩa là bạn đang cho tổ chức phát hành bond đó vay.

Cụ thể trái phiếu bao gồm các phần chính:

 • Mệnh giá trái phiếu hay khoản vay.

 • Ngày kết thúc khi tiền gốc của khoản vay đáo hạn được trả cho trái chủ

 • Các điều khoản cho các khoản thanh toán lãi (mã giảm giá): thay đổi hoặc cố định được thực hiện bởi người vay, thường lãi mã giảm giá cao hơn gửi tiết kiệm (savings), nhưng thấp hơn lợi nhuận vào đầu tư chứng khoán, hay giao dịch forex có sử dụng đòn bẩy tài chính với mức rủi ro cao hơn.

 • Các điều khoản khác: mua lại, được chuyển hóa hay không, và được giao dịch trao đổi với nhà đầu tư khác….

Ngoài ra trên thị trường tài chính, bond còn tồn tại 1 nghĩa khác. Đó chính là 1 sự cam kết. Ví dụ như Surety Bond hay Indemnity Bond, là cam kết bảo lãnh thông dụng trong thị trường bảo hiểm, công ty tư vấn du học bảo hiểm sẽ thay thế phát triển thực hiện hành động sửa chữa nếu cần, để hoàn thiện dự án nếu nhà thầu phá sản. 

1.2. Đặc tính chính cần nắm của Bond là gì?

Bond la gi

Hầu như các trái phiếu có một số đặc tính cơ bản thông dụng bao gồm:

 • Mệnh giá là số vốn mà trái phiếu sẽ có giá trị khi đáo hạn; đây cũng là số vốn tham chiếu mà nhà phát hành trái phiếu sử dụng khi tính toán các khoản thanh toán lãi. Ví dụ: giả sử một nhà đầu tư mua một trái phiếu với giá $1.090 và một nhà đầu tư khác mua cùng một trái phiếu sau đó khi nó được giao dịch với mức hoa hồng 980. Khi trái phiếu đáo hạn, cả hai nhà đầu tư sẽ thu được mệnh giá 1.000 đô la của trái phiếu.

 • Lãi suất mã giảm giá là lãi suất mà nhà phát hành trái phiếu sẽ trả theo mệnh giá của trái phiếu trong 1 kỳ, được biểu thị bằng phần trăm. Ví dụ: lãi suất mã giảm giá 5% 1 năm có nghĩa là trái chủ sẽ thu được 5% Ҳ $ 1000 mệnh giá = $ 50 mỗi năm.

 • Ngày mã giảm giá là ngày mà nhà phát hành trái phiếu sẽ thực hiện thanh toán lãi. Thanh toán có thể được thực hiện trong bất kỳ khoảng thời gian nào, nhưng tiêu chuẩn là thanh toán giữa năm.

 • Ngày đáo hạn là ngày trái phiếu sẽ đáo hạn và nhà phát hành trái phiếu sẽ trả cho trái chủ mệnh giá của trái phiếu.

 • Giá phát hành là giá mà tại đó nhà phát hành trái phiếu ban đầu bán trái phiếu.

Hai đặc tính: chất lượng tín dụng trái phiếu và thời gian đáo hạn là các yếu tố quyết định chính của lãi suất trái phiếu.

 • Nếu công ty tư vấn du học phát hành có xếp hạng tín dụng kém, rủi ro vỡ nợ sẽ to hơn và các trái phiếu này phải trả lãi nhiều hơn.

 • Trái phiếu có thời gian đáo hạn rất dài cũng thường phải trả lãi suất cao hơn. Khoản mã giảm giá cao hơn này là do các trái chủ tiếp xúc nhiều hơn với rủi ro lãi suất và lạm phát trong một thời gian dài.

Xếp hạng tín dụng cho một công ty tư vấn du học và trái phiếu của công ty tư vấn du học được tạo ra bởi các tổ chức xếp hạng tín dụng như Standard và Poor, Moody, và Fitch Rating. Các tổ chức này cũng thường xuyên update review của mình để phù phù hợp với thực trạng tổ chức phát hành. 

Trái phiếu chất lượng đảm bảo nhất được gọi là “investment grade”, và bao gồm trái phiếu được phát hành bởi chính phủ Hoa Kỳ (US Goverment Bonds) và các công ty tư vấn du học rất ổn định, giống như công ty tư vấn du học phân phối dịch vụ tiện ích.

Xem Thêm  Thanh trạng thái trong Excel - thanh trạng thái

Trái phiếu không được xem như là “investment grade”, nhưng không có rủi ro vỡ nợ, được gọi là trái phiếu có lời suất cao, hay “high yield” hoặc “junk”. Những trái phiếu này có rủi ro vỡ nợ cao hơn trong tương lai và các nhà đầu tư yêu cầu thanh toán phiếu lãi cao hơn để bù đắp cho rủi ro đó.

Trái phiếu và danh sách đầu tư trái phiếu sẽ tăng hoặc giảm giá trị khi lãi suất thay đổi. Độ nhạy cảm với những thay đổi trong môi trường lãi suất được gọi là “duration”- dịch sát nghĩa trong tiếng Việt là “thời hạn”. Việc sử dụng “duration” – “thời hạn” trong cục diện này có thể gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư trái phiếu mới bởi vì nó không đề cập đến khoảng thời gian trái phiếu có trước khi đáo hạn. Thay vào đó, “duration” mô tả giá trái phiếu sẽ tăng hoặc giảm bao nhiêu với sự thay đổi của lãi suất.

Ngoài ra, chúng ta nên hiểu rằng khái niệm yield bond là gì, để nắm vững được dụng cụ đầu tư này. Yield là thu nhập hoặc lợi tức thu được từ một khoản đầu tư khi nắm giữ nó, thường là dưới hình thức trả lãi hoặc cổ tức. Yield là một trong những lợi nhuận được tính vào 1 khoản đầu tư, bên cạnh việc lãi/ lỗ khi đóng 1 vị trí. Hiển nhiên, yield càng cao thì khoản đầu tư đó càng mang lại lợi suất cao.

Yield trái phiếu có thể được mang ra theo tỷ lệ % của giá trái phiếu khi được phát hành, tỷ lệ % của giá hiện tại của trái phiếu hoặc ước tính lãi suất trái phiếu sẽ là bao nhiêu nếu được giữ đến ngày đáo hạn.

2. Tổ chức phát hành Bond

Chính phủ (ở toàn bộ các cấp) và các công ty tư vấn du học thường sử dụng trái phiếu để vay tiền. Chính phủ cần tài trợ cho đường xá, trường học, hoặc nền tảng hạ tầng khác, đồng thời ngân sách ngạc nhiên của chiến tranh cũng có thể đòi hỏi phải gây quỹ.

Tương tự, các tập đoàn kinh tế thường sẽ vay để phát triển kinh doanh, mua tài sản và thiết bị, để thực hiện các dự án có lợi nhuận, để phân tích và phát triển hoặc thuê nhân viên. Vấn đề mà các tổ chức lớn gặp phải là họ thường cần nhiều tiền hơn nhiều so với ngân hàng có thể cho vay.

Trái phiếu phân phối một phương án bằng cách cho phép nhiều nhà đầu tư cá nhân đảm nhiệm vai trò của người cho vay. Hơn nữa, thị trường cho phép người cho vay bán trái phiếu của mình cho các nhà đầu tư khác hoặc mua trái phiếu từ các cá nhân khác sau thời điểm tổ chức phát hành ban đầu kêu gọi đầu tư.

3. Phương thức hoạt động của Bond là gì?

Nhiều trái phiếu doanh nghiệp và chính phủ được giao dịch công khai; trong lúc những loại khác chỉ được giao dịch trên thị trường không chính thức (OTC) hoặc giữa người vay và người cho vay.

Khi các công ty tư vấn du học hoặc các tổ chức khác cần kêu gọi tiền để tài trợ cho các dự án mới, duy trì hoạt động liên tục hoặc tái cấp vốn các khoản nợ hiện có, họ có thể phát hành trái phiếu trực tiếp cho các nhà đầu tư.

Người vay (tổ chức phát hành) phát hành một trái phiếu bao gồm các điều khoản của khoản vay, các khoản thanh toán lãi sẽ được thực hiện và thời gian mà các khoản vay (tiền gốc của trái phiếu) phải được trả lại (ngày đáo hạn).

Khoản thanh toán lãi (mã giảm giá) là một phần lợi nhuận mà các trái chủ kiếm được khi cho vay tiền của họ cho tổ chức phát hành. Lãi suất xác nhận thanh toán được gọi là lãi suất mã giảm giá.

Giá ban đầu của hầu như các trái phiếu thường được đặt ngang bằng, thường là 100 đô la hoặc 1.000 đô la mệnh giá trên mỗi trái phiếu riêng rẽ.

Giá thị trường thực tiễn của trái phiếu phụ thuộc vào một số yếu tố:

 • chất lượng tín dụng của tổ chức phát hành,

 • thời gian cho đến khi hết hạn

 • và lãi suất mã giảm giá so với môi trường lãi suất chung tại thời điểm đó.

Mệnh giá của trái phiếu là những gì sẽ được trả lại cho người vay sau thời điểm trái phiếu đáo hạn.

Hầu như các trái phiếu có thể được bán bởi các trái chủ ban đầu cho các nhà đầu tư khác sau thời điểm chúng được phát hành. Nói cách khác, một nhà đầu tư trái phiếu không phải giữ một trái phiếu cho đến ngày đáo hạn của nó. Thông thường, trái phiếu sẽ được tổ chức phát hành mua lại nếu lãi suất giảm, hoặc nếu tín dụng vay của tổ chức phát hành đó đã được cải tổ, và tổ chức đó có thể phát hành lại trái phiếu mới với ngân sách thấp hơn.

4. Bond là gì: Các loại bond chính trên thị trường

Ngoại trừ khái niệm bond là gì thường bị trader nhầm lẫn vì không biết nếu nắm cổ phiếu thì mình là người đi vay hay cho vay, có nhiều thuật ngữ về loại trái phiếu cũng làm không ít trader đau đầu. Trái phiếu có nhiều loại khác nhau, có thể được phân loại theo nhiều cách:

Xem Thêm  Top 10 kết quả tìm kiếm cách tạo slide trong powerpoint 2003 mới nhất 2022

Trái phiếu zero-coupon, không thanh toán lãi và thay vào đó được phát hành với giá hoa hồng (discount) so với mệnh giá. Lợi nhuận sẽ được tạo ra sau thời điểm trái chủ được thanh toán toàn thể mệnh giá lúc trái phiếu đáo hạn. Tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ (US Government Treasury Bond) là trái phiếu không trả lãi zero-coupon.

Trái phiếu chuyển hóa (convertible bond) là dụng cụ nợ với tùy chọn đi kèm quyền chọn (option) cho phép các trái chủ chuyển hóa nợ thành cổ phiếu (vốn chủ sở hữu) tại một số thời điểm, tùy thuộc vào các điều kiện nhất định như giá cổ phiếu.

Ví dụ, một công ty tư vấn du học cần vay 1 triệu đô la để tài trợ cho một dự án mới. Họ có thể vay bằng cách phát hành trái phiếu với lãi mã giảm giá 12% đáo hạn sau 10 năm. Tuy nhiên, nếu họ biết rằng có một số nhà đầu tư sẵn sàng mua trái phiếu với lãi mã giảm giá 8% cho phép họ chuyển hóa trái phiếu thành cổ phiếu nếu giá cổ phiếu tăng trên một giá trị nhất định, họ có thể muốn phát hành trái phiếu đó.

Ƭrái phiếu chuyển hóa có thể là phương án tốt nhất cho công ty tư vấn du học vì họ sẽ có khoản thanh toán lãi thấp hơn trong thời kỳ đầu của dự án. Nếu các nhà đầu tư chuyển hóa trái phiếu của họ, các cổ đông khác sẽ bị pha loãng, nhưng công ty tư vấn du học sẽ không phải trả thêm tiền lãi hay tiền gốc của trái phiếu.

Callable bond- Trái phiếu có thể thu hồi lại bởi tổ chức phát hành trước khi nó đáo hạn. Giả sử rằng một công ty tư vấn du học đã vay 1 triệu đô la bằng cách phát hành trái phiếu với phiếu lãi 10% đáo hạn trong 10 năm. Nếu lãi suất giảm (hoặc xếp hạng tín dụng của công ty tư vấn du học cải tổ) vào năm thứ 5 khi công ty tư vấn du học có thể vay 8%, họ sẽ gọi hoặc mua lại trái phiếu từ các trái chủ để lấy số vốn gốc và phát hành lại trái phiếu mới với lãi suất thấp hơn.

Callable bond rủi ro hơn cho trái chủ vì trái phiếu có được quyền chọn (option) được thu hồi lại trái phiếu khi nó tăng giá trị. Lưu ý rằng, khi lãi suất giảm, giá trái phiếu tăng. Bởi vì điều này, trái phiếu có thể thu hồi không có cùng giá trị với trái phiếu không thể thu hồi với cùng kỳ hạn, xếp hạng tín dụng và lãi suất mã giảm giá.

Puttable BondTrái phiếu có quyền chọn bán, là trái phiếu đi kèm với quyền chọn bán (put option) cho phép các trái chủ bán trái phiếu lại cho công ty tư vấn du học trước khi nó đáo hạn. Điều này rất có giá trị so với các nhà đầu tư lo ngại rằng trái phiếu có thể giảm giá trị, hoặc nếu họ nghĩ rằng lãi suất sẽ tăng và họ muốn lấy lại tiền gốc trước khi trái phiếu giảm giá trị.

Nhà phát hành trái phiếu bao gồm một quyền chọn bán có lợi cho các trái chủ để đổi lấy lãi suất mã giảm giá thấp hơn hoặc chỉ để tạo động lực xúc tiến trái chủ mua trái phiếu.

Một trái phiếu có quyền chọn bán– puttable thường giao dịch với giá trị cao hơn (premium – giá chát hơn mệnh giá) so với trái phiếu không có quyền chọn bán nhưng có cùng mức xếp hạng tín dụng, kỳ hạn và lãi suất mã giảm giá vì nó có giá trị hơn so với các trái chủ.

Bond la gi

Sự phối hợp có thể của các quyền chọn và quyền chuyển hóa trong một trái phiếu là vô tận. Có một tiêu chuẩn khó tính so với mỗi quyền này và một số trái phiếu sẽ chứa nhiều hơn một loại quyền chọn tùy chọn có thể khiến việc so sánh trở nên khó khăn. Thông thường, các nhà đầu tư cá nhân dựa vào các Chuyên Viên trái phiếu để chọn trái phiếu riêng rẽ hoặc quỹ trái phiếu thỏa mãn mục tiêu đầu tư của họ.

5. Ví dụ về trái phiếu thực tiễn

Trong lúc các chính phủ phát hành rất nhiều trái phiếu, trái phiếu doanh nghiệp có thể được mua từ các công ty tư vấn du học môi giới/ broker. Nếu bạn quan tâm đến khoản đầu tư này, bạn sẽ cần chọn một nhà môi giới/ broker.

Thực tiễn, trái phiếu do một doanh nghiệp hoặc tổ chức nước ngoài phát hành, nhưng vẫn có thể thiết lập mệnh giá bằng đồng USD (không phải đồng tiền của quốc gia đó). Cổ phiếu này được phát hành và giao dịch tại Mỹ, và được gọi là Trái phiếu Yankee (Yankee Bond).

Bởi vì trái phiếu lãi suất cố định sẽ trả cùng một tỷ lệ phần trăm mệnh giá của nó theo thời gian, giá thị trường của trái phiếu sẽ dao động khi lãi mã giảm giá đó trở nên mê hoặc hơn hoặc ít mê hoặc hơn so với lãi suất hiện hành.

Xem Thêm  [Update] Oxit axit là gì? Tính chất hóa học và hướng dẫn bài tập oxit axit | số nguyên tử khối

Ví dụ, một trái phiếu được phát hành (issued) với lãi suất mã giảm giá là 5% và mệnh giá $1.000. Các trái chủ sẽ được trả 50 đô la thu nhập lãi hàng năm (hầu như các mã giảm giá trái phiếu được chia làm một nửa và được thanh toán giữa năm). Miễn là không có gì khác thay đổi trong môi trường lãi suất, giá của trái phiếu sẽ duy trì ở mệnh giá của nó.

 • Nếu lãi suất khởi đầu giảm và trái phiếu tương tự hiện được phát hành với phiếu lãi 4%, trái phiếu ban đầu đã trở nên có giá trị hơn. Các nhà đầu tư muốn có lời suất mã giảm giá cao hơn sẽ phải trả thêm tiền cho trái phiếu cũ. Giá tăng sẽ khiến tổng lợi nhuận của trái phiếu giảm xuống 4% cho các nhà đầu tư mới vì họ sẽ phải trả một khoản tiền cao hơn mệnh giá để mua trái phiếu.

 • Nếu lãi suất tăng và lãi suất mã giảm giá cho trái phiếu tương tự tăng trưởng 6%, thì lãi mã giảm giá 5% không còn mê hoặc. Giá trái phiếu sẽ giảm và khởi đầu bán giảm giá so với mệnh giá cho đến khi lợi nhuận hiệu quả của nó là 6%.

Thị trường trái phiếu có xu thế di chuyển ngược với lãi suất vì trái phiếu sẽ giao dịch giảm giá khi lãi suất tăng và tăng giá khi lãi suất giảm.

Hi vọng bạn đã nắm vững khái niệm trái phiếu – bond là gì và cách thị trường này vận hành. Mọi thắc mắc, xin vui lòng comment, chúng tôi sẽ trợ giúp bạn!

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo investopiababypip


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài bond là gì

EPISODE 37 – CUSTOMS BOND LÀ GÌ? HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI | WORLDCRAFT LOGISTICS

alt

 • Tác giả: Worldcraft Logistics TV Vietnam
 • Ngày đăng: 2021-10-13
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9836 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: logistics customsbond bond
  EPISODE 37 – CUSTOMS BOND LÀ GÌ? HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI | WORLDCRAFT LOGISTICS

  Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Customs bond – hay hay còn gọi là giấy đảm bảo nợ thuế của hải quan mà Worldcraft hay nhắc đến ở những video trước. Vậy Customs bond hay Continuous customs bond là gì? Vì sao nó thường xuyên được nhắc đến với những lô hàng nhập khẩu vào Mỹ? Hãy xem đến hết video để tìm thấy câu trả lời nhé!

  00:00​ Mở màn
  00:48 Customs bond là gì?
  01:13 Khi nào cần mua Customs bond?
  02:01 Mua Customs Bond ở đâu?
  02:25 Phân loại Customs bond
  04:44 Kết

  Worldcraft Logistics TV Vietnam là kênh chia sẻ tri thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn khi làm việc trong nghề Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Kỳ vọng những video của chúng mình sẽ hữu ích với những bạn quan tâm hoặc đang học về Logistics và muốn làm việc trong ngành nghề này.

  Đừng quên follow các trang sau đây của Worldcraft Logistics để không bỏ lỡ những thông tin thú vị nhé!
  Fb: Worldcraft Logistics LLC Vietnam
  Instagram: Worldcraft Logistics Vietnam (@worldcraftlogistics_vietnam)
  Tiktok: Worldcraft Logistics Vietnam (@worldcraftlogisticsvn)

BOND (Trái phiếu là gì?)

 • Tác giả: getalineblog.wordpress.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7074 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bond (trái phiếu) là gì ? Bonds là một hình thức cho vay nợ. Người trút tiền ra mua bonds là chủ nợ, là nhà băng. Người chủ nợ cho một công ty tư vấn du học, một Tp, hay một đơn vị chính quyền nào đó vay một số vốn và các nơi nầy hứa trả số…

Bond là gì? Đầu tư vào trái phiếu có thật sự an toàn?

 • Tác giả: sanforex.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8504 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

BarnBridge (BOND) là gì? Toàn tập về tiền điện tử BOND

 • Tác giả: coin98.net
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3610 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: BarnBridge (BOND) là gì? Nội dung này phân phối cho anh em toàn bộ những thông tin hữu ích nhất về tiền điện tử BOND.

Trái phiếu (Bond) là gì?

 • Tác giả: www.tohaitrieu.net
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3310 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trái phiếu về bản chất là một khoản vay có kỳ hạn, trong đó người mua trái phiếu (trái chủ – bondholder) cho bên phát hành trái phiếu (bond issuer) vay. Ba nhóm trái phiếu chính: Corporate bond, Treasury bond, Government bond.

bond

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 3191 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: bond ý nghĩa, khái niệm, bond là gì: 1. α close connection joining two or more people: 2. an official paper given by the government or…. Tìm hiểu thêm.

Performance bond là gì? Hiểu sao cho đúng và đầy đủ ý nghĩa

 • Tác giả: wilsoninsight.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2956 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Performance bond là gì? Tất cả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể trong nội dung sau đây để hiểu rõ hơn về khái niệm tưởng lạ mà quen này

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

By ads_php