Các biển báo cấm đường bộ có số hiệu từ 101 đến 139(đa số các biển báo cấm có viền đỏ nền trắng) trổ tài các điều cấm trong luật giao thông đường bộ.

Bạn đang xem: bien bao cam nguoi di bo

Biển báo 101: Đường cấm

Đường cấm toàn bộ các loại phương tiện cơ giới và thô sơ lưu thông, trừ các xe được ưu tiên theo luật định.

Biển báo cấm đi ngược chiều

 Biển báo 102: Cấm đi ngược chiều

Đường cấm toàn bộ các loại xe cơ giới và thô sơ đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật định.

Biển báo cấm ôtô

Biển báo 103a: Cấm ôtô

Đường cấm toàn bộ các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ xe môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật định.

Biển báo cấm ô tô rẽ phải

Biển báo 103b: Cấm ôtô rẽ phải

Đường cấm toàn bộ các loại xe cơ giới kể cả xe môtô 3 bánh có thùng xe rẽ phải, trừ xe môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật định.

Biển báo cấm ôtô rẽ trái

Biển báo 103c: Cấm ôtô rẽ trái

Đường cấm toàn bộ các loại xe cơ giới kể cả xe môtô 3 bánh có thùng xe rẽ trái, trừ xe môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật định.

Biển báo cấm môtô

Biển báo 104: Cấm môtô

Đường cấm toàn bộ các loại xe môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên theo luật định.

Biển báo cấm ôtô và môtô

Biển báo 105: Cấm ôtô và môtô

Đường cấm toàn bộ các loại xe cơ giới và xe môtô đi qua trừ xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật định.

Biển báo cấm ô tô tải

Biển báo 106

: Cấm ôtô tải

Để báo đường cấm toàn bộ các loại ôtô chở hàng có trọng tải từ 1,5 tấn trở lên trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển báo cấm ôtô khách và ôtô tải

Biển báo 107: Cấm ôtô khách và ôtô tải

Báo hiệu đường cấm ôtô chở hành khách và các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép trên 3,5 tấn kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật định.

Biển báo cấm ôtô kéo moóc

Biển báo 108: Cấm ôtô kéo moóc

Đường cấm toàn bộ các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả xe môtô, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo luật định.

Biển báo cấm máy kéo

Biển báo 109: Cấm máy kéo

Báo hiệu đường cấm toàn bộ các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.

Biển báo cấm đi xe đạp

Biển báo 110a: Cấm đi xe đạp

Báo hiệu đường cấm xe đạp đi qua.

Biển báo cấm xe đạp thồ

Biển báo 110b: Cấm xe đạp thồ

Báo hiệu đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này.

Biển báo cấm xe gắn máy

Biển báo 111a: Cấm xe gắn máy

Báo hiệu đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị so với xe đạp.

Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam)

Biển báo 111b: Cấm xe ba bánh loại có động cơ

 

(xe lam)

Báo hiệu đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy 𝒱.𝒱…Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy)

Biển báo 111c: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy)

Báo hiệu đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy 𝒱.𝒱…

Biển báo cấm xe ba bánh loại không có động cơ

Biển báo 111d: Cấm xe ba bánh loại không có động cơ

Xem Thêm  Top 8 máy pha cà phê Espresso siêu tự động tốt nhất năm 2022 Đánh giá - máy tự động

Báo hiệu đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi, xe đạp 𝒱.𝒱…

Biển báo cấm người đi bộ

Biển báo 112: Cấm người đi bộ

Để báo hiệu đường cấm đi bộ qua lại.

Biển báo cấm xe người kéo, đẩy

Biển báo 113: Cấm xe người kéo, đẩy

Để báo đường cấm xe người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của người tàn tật.

Biển báo cấm xe xúc vật kéo

Biển báo 114: Cấm xe xúc vật kéo

Để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.

Biển báo hạn chế trọng lượng xe

Biển báo 115: Hạn chế trọng lượng xe

Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng tải(bao gồm cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

Biển báo hạn chế trọng lượng trên trục xe

Biển báo 116: Hạn chế trọng lượng trên trục xe

Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn thể (gồm cả xe và hàng hóa) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

Biển báo hạn chế chiều cao

Biển báo 117: Hạn chế chiều cao

Cấm các xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều cao (tính tới điểm cao nhất kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.

Biển báo hạn chế chiều ngang

Biển báo 118: Hạn chế chiều ngang

Cấm các xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe ược ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.

Biển báo hạn chế chiều dài ôtô

Biển báo 119: Hạn chế chiều dài ôtô

Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn thể kể cả xe và hàng to hơn trị số ghi trên biển đi qua.

Biển báo hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc

Biển báo 120: Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc

Đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ kéo theo moóc kể cả ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn thể kể cả xe, moóc và hàng to hơn trị số ghi trên biển đi qua.

Biển báo cự ly tối thiểu giữa hai xe

Biển báo 121: Cự ly tối thiểu giữa hai xe

Để báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có hiệu lực cấm các xe ôtô không được đi cách nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

Biển báo dừng lại

Biển báo 122: Dừng lại

Biển có hiệu lực buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, người cầm cờ) cho phép đi.

Biển báo cấm rẽ trái

Biển báo 123a: Cấm rẽ trái

Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật định được rẽ trái.

Xem Thêm  Quy tắc nhập thành cờ vua mà mọi kỳ thủ cần biết - cách nhập thành trong cờ vua

Biển báo cấm rẽ phải

Biển báo 123b

: Cấm rẽ phải

Để báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới và thô sơ trừ các xe được ưu tiên theo luật định được rẽ phải.

Biển báo cấm quay đầu xe

Biển báo 124a: Cấm quay xe

Cấm các loại xe cơ giới và thô sơ quay đầu, trừ các xe được ưu tiên theo luật định.

Biển báo cấm ôtô quay đầu xe

Biển báo 124b: Cấm ôtô quay đầu xe

Cấm xe ôtô và xe môtô 3 bánh  quay đầu, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

Biển báo cấm vượt

Biển báo 125: Cấm vượt

Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật định. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.

Biển báo cấm ôtô tải vượt

Biển báo 126: Cấm ôtô tải vượt

Cấm toàn bộ các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3.5 tấn kể cả các xe được ưu tiên theo luật định vượt nhau. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.

Biển báo tốc độ tối đa cho phép

Biển báo 127: Vận tốc tối đa cho phép

Cấm toàn bộ các loại xe cơ giới chạy với vận tốc tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

Biển báo cấm bóp còi

Biển báo 128: Cấm bóp còi

Cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.

Biển báo kiểm tra

Biển báo 129: Xác minh

Để báo nơi đặt trạm xác minh, các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục xác minh, kiểm tra theo luật định.

Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe

Biển báo 130: Cấm dừng xe và đỗ xe

Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm toàn bộ các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

Biển báo cấm đỗ xe

Biển báo 131: Cấm đỗ xe

Để báo nơi cấm đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm toàn bộ các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Biển báo 132: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua ngõ hẹp

Để báo các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật định đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo hướng trái lại khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.

Biển báo hết cấm vượt

Biển báo 133: Hết cấm vượt

Biển báo các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng phải theo đúng luật đi đường bộ quy định về điều kiện cho phép vượt nhau.

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa

Biển báo 134: Hết hạn chế vận tốc tối đa

Biển báo hết đoạn đường hạn chế vận tốc tối đa. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với vận tốc tối đa đã quy định trong luật giao thông đường bộ.

Biển báo hết tất cả các lệnh cấm

Biển báo 135: Hết toàn bộ các lệnh cấm

Biển báo hiệu đoạn đường hết toàn bộ các lệnh cấm.

Biển báo cấm đi thẳng

Biển báo 136: Cấm đi thẳng

Biểu thị ở phía trước cấm toàn bộ các loại xe đi thẳng.

Biển báo cấm rẽ trái và rẽ phải

Biển báo 137: Cấm rẽ trái và rẽ phải

Biểu thị ở ngã đường phía trước cấm toàn bộ các loại xe cộ rẽ trái và rẽ phải.

Xem Thêm  Những Câu Nói Dối Ngày Cá Tháng Tư Tiếng Anh : Từ Vựng Về Ngày Cá Tháng Tư - hinh anh ngay ca thang tu

Biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái

Biển báo 138: Cấm đi thẳng và rẽ trái

Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm toàn bộ các loại xe đi thẳng và rẽ trái.

Biển báo Cấm đi thẳng và rẽ phải

Biển báo 139: Cấm đi thẳng và rẽ phải

Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm toàn bộ các loại xe đi thẳng và rẽ phải.


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài bien bao cam nguoi di bo

63 Biển báo Cấm tiên tiến nhất theo quy chuẩn 41.2016/Thông dụng pháp luật

alt

 • Tác giả: Phổbiếnphápluật
 • Ngày đăng: 2017-03-21
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2234 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 63 Biển báo cấm tiên tiến nhất trong hệ thống biển báo giao thông theo quy chuẩn 41.2016
  ►Đăng Ký theo dõi (Subscribe): https://goo.gl/gZCftJ
  ►Xem thêm nhiều video ý nghĩa khác tại:
  ►Danh sách phát: Phap Luat Giao Thong
  Link: https://goo.gl/uainFA
  ►Danh sách phát : Thi bằng lái xe Ô tô hạng B2
  Link: https://goo.gl/o4foW1
  ►Danh sách phát Thừa kế theo pháp luật
  Link: https://goo.gl/cEqZ3Z
  ►Danh sách phát: Pháp Luật Hình Sự
  Link: https://goo.gl/5GXbfA
  ►Danh sách phát: Luật У Tế
  Link: https://goo.gl/M9VTVw
  Liên hệ với Quản trị kênh:
  https://www.youtube.com/c/Phổbiếnphápluật ►Liên hệ với tôi tại:
  • Fb: https://goo.gl/KRXeRh
  • Twitter: https://twitter.com/phobienphapluat
  •Google+: https://goo.gl/w9sGLw

Biển báo cấm người đi bộ (P112)

 • Tác giả: hoidap.thuvienphapluat.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8062 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Biển báo cấm người đi bộ (P112) được quy định như vậy nào? Chào các anh chị trong Ban chỉnh sửa. Em được biết hiện tại hệ thống biển báo giao thông có rất nhiều dạng. Cho em hỏi, biển báo cấm người đi bộ được nhận thấy và sử dụng ra sao? Em có thể xem cụ thể tại đâu? Rất mong sớm thu được phản hồi từ Quý anh chị. Em xin chân tình cảm ơn và kính chúc sức khỏe! 
  Phùng Khắc Báu (bau***@yahoo.com)

Biển báo cấm người đi bộ – Biển báo giao thông số kỹ thuật hiệu 112

 • Tác giả: luatgiaothong.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 6713 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Biển báo cấm người đi bộ – Biển báo giao thông số kỹ thuật hiệu 112 là biển báo cấm báo đường cấm người đi bộ qua lại.

Biển báo cấm người đi bộ có đặc tính gì?

 • Tác giả: truongxaydunghcm.edu.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 9413 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Biển báo cấm có mã ᴘ, rõ ràng, biển báo cấm người đi bộ là biển số ᴘ.112.

Biển báo cấm người đi bộ P112

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 6641 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Biển báo cấm người đi bộ P112, hoatieu.vn xin gửi tới độc giả biển báo cấm người đi bộ P112, mời độc giả cùng tham khảo cụ thể nội dung dưới đây để hiểu rõ hơn.

Biển báo cấm người đi bộ

 • Tác giả: bienbaoantoan.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 3396 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Biển báo cấm người đi bộ, Bien bao cam, bien bao khong duoc lam, bien bao bat buoc, bien bao an toan, tifaco VN, bien bao cam nguoi di bo, biển báo an toàn trong xí nghiệp sản xuất, biển báo an toàn lao động, biển báo khu vực cấm người đi bộ

Connection Error 404

 • Tác giả: duhocnhatban.edu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3711 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

By ads_php