Các cách khác nhau được giải thích với các ví dụ – cách in chuỗi nhiều dòng trong python

Hướng dẫn này giải thích các cách khác nhau để tạo một chuỗi nhiều dòng trong Python chẳng hạn như sử dụng dấu ngoặc kép, dấu ngoặc vuông, dấu gạch chéo ngược và nối chuỗi ().

Bạn đang xem : cách in chuỗi nhiều dòng trong python

Hướng dẫn này giải thích cách tạo một chuỗi nhiều dòng trong Python. Nó có thể hữu ích khi bạn có một chuỗi rất dài. Bạn không nên giữ văn bản như vậy trong một dòng. Nó giết chết khả năng đọc của mã của bạn.

Trong Python, bạn có nhiều cách khác nhau để chỉ định một chuỗi nhiều dòng. Bạn có thể chia một chuỗi thành nhiều dòng bằng cách đặt nó trong dấu ngoặc kép. Ngoài ra, dấu ngoặc cũng có thể được sử dụng để trải một chuỗi thành các dòng khác nhau.

Hơn nữa, dấu gạch chéo ngược hoạt động như một ký tự nối tiếp dòng trong Python. Bạn có thể sử dụng nó để nối văn bản trên các dòng riêng biệt và tạo một chuỗi nhiều dòng. Cuối cùng, có hàm string join () trong Python được sử dụng để tạo một chuỗi chứa các dòng mới.

Chuỗi Python

Tạo một chuỗi đa dòng Python với các ví dụ

Bây giờ chúng ta hãy thảo luận chi tiết về từng tùy chọn này. Chúng tôi cũng đã cung cấp các ví dụ cùng với mô tả của mọi phương pháp.

Sử dụng dấu ngoặc kép để tạo chuỗi nhiều dòng

Đây là phương pháp đơn giản nhất để chia một chuỗi dài thành các dòng khác nhau. Bạn sẽ cần kèm theo cặp dấu ngoặc kép, một dấu ngoặc kép ở đầu và dấu ngoặc kép ở cuối.

 "" "Học Python
Lập trình "" "

Bất kỳ thứ gì bên trong dấu ngoặc kép đi kèm sẽ trở thành một phần của một chuỗi nhiều dòng. Hãy lấy một ví dụ để minh họa hành vi này.

 # Chuỗi chứa các ký tự dòng mới
line_str = "Tôi đang học Python. \ nTôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com. \ nĐây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python." 

Bây giờ, chúng tôi sẽ cố gắng chia nó thành nhiều dòng bằng cách sử dụng dấu ngoặc kép.

 # Chuỗi chứa các ký tự dòng mới
line_str = "Tôi đang học Python. \ nTôi tham khảo các bài hướng dẫn của TechBeamers.com. \ nĐây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python."
print ("Chuỗi dài với các dòng mới: \ n" + line_str)

# Tạo chuỗi nhiều dòng
multiline_str = "" "Tôi đang học Python.
Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com.
Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python. "" "
print ("Chuỗi nhiều dòng: \ n" + multiline_str) 

Sau khi chạy phần trên, kết quả là:

 Chuỗi dài với các dòng mới:
Tôi đang học Python.
Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com.
Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python.
Chuỗi nhiều dòng:
Tôi đang học Python.
Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com.
Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python. 

Phương thức này giữ lại dòng mới ‘\ n’ trong chuỗi đã tạo. Nếu bạn muốn xóa ‘\ n’, hãy sử dụng dải () / Replace () < / strong> chức năng.

Xem Thêm  SQL DROP - thả lệnh trong sql

Sử dụng dấu ngoặc để xác định một chuỗi nhiều dòng

Một kỹ thuật khác là bao gồm các phần của một chuỗi trên nhiều dòng bằng cách sử dụng dấu ngoặc. Xem ví dụ dưới đây để biết cách sử dụng nó:

 # Ví dụ về chuỗi nhiều dòng trong Python sử dụng dấu ngoặc
multiline_str = ("Tôi đang học Python."
"Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com."
"Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python.")
print (multiline_str) 

Nó cung cấp kết quả sau:

 Tôi đang học Python. Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com. Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python. 

Bạn có thể thấy không có ký tự dòng mới trong đầu ra. Tuy nhiên, nếu bạn muốn, hãy thêm nó trong khi tạo chuỗi.

 # Chuỗi nhiều dòng trong Python với ví dụ về dòng mới sử dụng dấu ngoặc
multiline_str = ("Tôi đang học Python. \ n"
"Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com. \ N"
"Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python.")
print (multiline_str) 

Đây là kết quả sau khi thực hiện:

 Tôi đang học Python.
Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com.
Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python. 

Xin lưu ý rằng hướng dẫn PEP 8 khuyên bạn nên sử dụng dấu ngoặc để tạo chuỗi nhiều dòng trong Python.

Dấu gạch chéo ngược để nối chuỗi trên nhiều dòng

Đó là một cách ít được ưa thích hơn để sử dụng dấu gạch chéo ngược để tiếp tục dòng. Tuy nhiên, nó chắc chắn hoạt động và có thể nối các chuỗi trên nhiều dòng khác nhau.

 # Ví dụ về chuỗi nhiều dòng trong Python sử dụng dấu gạch chéo ngược
multiline_str = "Tôi đang học Python." \
"Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com." \
"Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python."
print (multiline_str) 

Đoạn mã trên cho kết quả sau:

Xem Thêm  Thẻ Div - GeeksforGeeks - div html là gì

 Tôi đang học Python. Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com. Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python. 

Bạn có thể thấy rằng đầu ra không hiển thị bất kỳ dòng mới nào. Tuy nhiên, bạn có thể muốn tự mình thêm một số.

 # Ví dụ về chuỗi nhiều dòng trong Python sử dụng dấu gạch chéo ngược và dòng mới
multiline_str = "Tôi đang học Python. \ n" \
"Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com. \ N" \
"Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python."
print (multiline_str) 

Đầu ra:

 Tôi đang học Python.
Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com.
Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python. 

Phương thức Join () để tạo một chuỗi với các dòng mới

Phương pháp cuối cùng là áp dụng chuỗi join () để chuyển đổi một chuỗi thành nhiều dòng. Nó tự xử lý các ký tự khoảng trắng trong khi làm ô nhiễm các chuỗi.

 # Ví dụ về chuỗi nhiều dòng trong Python sử dụng chuỗi tham gia ()
multiline_str = '' .join (("Tôi đang học Python.",
             "Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com.",
             "Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python."))
print (multiline_str) 

Nó cho ra kết quả sau:

 Tôi đang học Python. Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com. Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python. 
 # Chuỗi nhiều dòng trong Python với ví dụ về dòng mới bằng cách sử dụng chuỗi tham gia ()
multiline_str = '' .join (("Tôi đang học Python. \ n",
             "Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com. \ N",
             "Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python."))
print (multiline_str) 

Kết quả là:

 Tôi đang học Python.
Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com.
Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python. 

Chúng tôi hy vọng rằng sau khi kết thúc hướng dẫn này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi sử dụng chuỗi đa dòng Python. Tuy nhiên, bạn có thể luyện tập nhiều hơn với các ví dụ để tự tin hơn.

Ngoài ra, để học Python từ đầu đến sâu, hãy đọc từng bước của chúng tôi Hướng dẫn Python .

Xem Thêm  Thanh điều hướng CSS: Hướng dẫn thêm Thanh điều hướng dễ sử dụng - cách tạo kiểu cho thanh điều hướng trong css


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách in chuỗi nhiều dòng trong python

Python Programming – Multi-line Docstrings

 • Tác giả: Ashwin Pajankar
 • Ngày đăng: 2017-08-01
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3746 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this video, we will learn the use of Multi-line Docstrings in Python 3.

  Code can be found at
  https://github.com/ashwin-pajankar/Python-OOP

  I teach Programming, Electronics, Science, and Mathematics on Udemy.
  www.udemy.com/user/AshwinPajankar

  OOP Python3 Docstrings

Các Kiểu Dữ Liệu Trong Python

 • Tác giả: techacademy.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5107 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở bài trước mình đã giới thiệu qua với mọi người về ngôn ngữ python rồi, và ở đây mình nhắc lại một lần nữa là series này mình sẽ nói về python 3. Bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu về cách khai báo các kiểu dữ liệu trong Python. […]

Bài 5: Chuỗi trong Python

 • Tác giả: newnet.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4990 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Python: f-Strings của Python 3: Cú pháp định dạng chuỗi được cải thiện

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5381 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kể từ Python 3.6, f-string là một cách mới tuyệt vời để định dạng chuỗi. Chúng không chỉ dễ đọc hơn, ngắn gọn hơn và ít bị lỗi hơn so với các cách định dạn

cách đọc một chuỗi dài nhiều dòng từng dòng trong python

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7408 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Còn việc sử dụng .splitlines()thì sao? for line in textData.splitlines(): print(line) lineResult = libLAPFF.parseLine(line)

Tìm hiểu về Docstring trong Python

 • Tác giả: t3h.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5690 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu bạn chưa biết về Docstring trong Python, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về Docstring, các khái niệm và cách sử dụng Docstring trong Python.

Bạn đã biết gì về chuỗi trong Python?

 • Tác giả: nguyenvanhieu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2698 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuỗi trong Python là một tập hợp các ký tự được sắp xếp được sử dụng để thể hiện và lưu trữ thông tin dựa trên văn bản. Chuỗi được lưu trữ dưới dạng các ký

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình