Các cách khác nhau được giải thích với các ví dụ – chuỗi python trên nhiều dòng

Hướng dẫn này giải thích các cách khác nhau để tạo một chuỗi nhiều dòng trong Python chẳng hạn như sử dụng dấu ngoặc kép, dấu ngoặc vuông, dấu gạch chéo ngược và nối chuỗi ().

Bạn đang xem : chuỗi python trên nhiều dòng

Hướng dẫn này giải thích cách tạo một chuỗi nhiều dòng trong Python. Nó có thể hữu ích khi bạn có một chuỗi rất dài. Bạn không nên giữ văn bản như vậy trong một dòng. Nó giết chết khả năng đọc của mã của bạn.

Trong Python, bạn có nhiều cách khác nhau để chỉ định một chuỗi nhiều dòng. Bạn có thể chia một chuỗi thành nhiều dòng bằng cách đặt nó trong dấu ngoặc kép. Ngoài ra, dấu ngoặc cũng có thể được sử dụng để trải một chuỗi thành các dòng khác nhau.

Hơn nữa, dấu gạch chéo ngược hoạt động như một ký tự nối tiếp dòng trong Python. Bạn có thể sử dụng nó để nối văn bản trên các dòng riêng biệt và tạo một chuỗi nhiều dòng. Cuối cùng, có hàm string join () trong Python được sử dụng để tạo một chuỗi chứa các dòng mới.

Chuỗi Python

Tạo một chuỗi đa dòng Python với các ví dụ

Bây giờ chúng ta hãy thảo luận chi tiết về từng tùy chọn này. Chúng tôi cũng đã cung cấp các ví dụ cùng với mô tả của mọi phương pháp.

Sử dụng dấu ngoặc kép để tạo chuỗi nhiều dòng

Đây là phương pháp đơn giản nhất để chia một chuỗi dài thành các dòng khác nhau. Bạn sẽ cần kèm theo cặp dấu ngoặc kép, một dấu ngoặc kép ở đầu và dấu ngoặc kép ở cuối.

 "" "Học Python
Lập trình "" "

Bất kỳ thứ gì bên trong dấu ngoặc kép đi kèm sẽ trở thành một phần của một chuỗi nhiều dòng. Hãy lấy một ví dụ để minh họa hành vi này.

 # Chuỗi chứa các ký tự dòng mới
line_str = "Tôi đang học Python. \ nTôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com. \ nĐây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python." 

Bây giờ, chúng tôi sẽ cố gắng chia nó thành nhiều dòng bằng cách sử dụng dấu ngoặc kép.

 # Chuỗi chứa các ký tự dòng mới
line_str = "Tôi đang học Python. \ nTôi tham khảo các bài hướng dẫn của TechBeamers.com. \ nĐây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python."
print ("Chuỗi dài với các dòng mới: \ n" + line_str)

# Tạo chuỗi nhiều dòng
multiline_str = "" "Tôi đang học Python.
Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com.
Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python. "" "
print ("Chuỗi nhiều dòng: \ n" + multiline_str) 

Sau khi chạy phần trên, kết quả là:

 Chuỗi dài với các dòng mới:
Tôi đang học Python.
Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com.
Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python.
Chuỗi nhiều dòng:
Tôi đang học Python.
Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com.
Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python. 

Phương thức này giữ lại dòng mới ‘\ n’ trong chuỗi đã tạo. Nếu bạn muốn xóa ‘\ n’, hãy sử dụng dải () / Replace () < / strong> chức năng.

Xem Thêm  JavaScript ES6 - es6 js là gì

Sử dụng dấu ngoặc để xác định một chuỗi nhiều dòng

Một kỹ thuật khác là bao gồm các phần của một chuỗi trên nhiều dòng bằng cách sử dụng dấu ngoặc. Xem ví dụ dưới đây để biết cách sử dụng nó:

 # Ví dụ về chuỗi nhiều dòng trong Python sử dụng dấu ngoặc
multiline_str = ("Tôi đang học Python."
"Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com."
"Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python.")
print (multiline_str) 

Nó cung cấp kết quả sau:

 Tôi đang học Python. Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com. Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python. 

Bạn có thể thấy không có ký tự dòng mới trong đầu ra. Tuy nhiên, nếu bạn muốn, hãy thêm nó trong khi tạo chuỗi.

 # Chuỗi nhiều dòng trong Python với ví dụ về dòng mới sử dụng dấu ngoặc
multiline_str = ("Tôi đang học Python. \ n"
"Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com. \ N"
"Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python.")
print (multiline_str) 

Đây là kết quả sau khi thực hiện:

 Tôi đang học Python.
Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com.
Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python. 

Xin lưu ý rằng hướng dẫn PEP 8 khuyên bạn nên sử dụng dấu ngoặc để tạo chuỗi nhiều dòng trong Python.

Dấu gạch chéo ngược để nối chuỗi trên nhiều dòng

Đó là một cách ít được ưa thích hơn để sử dụng dấu gạch chéo ngược để tiếp tục dòng. Tuy nhiên, nó chắc chắn hoạt động và có thể nối các chuỗi trên nhiều dòng khác nhau.

 # Ví dụ về chuỗi nhiều dòng trong Python sử dụng dấu gạch chéo ngược
multiline_str = "Tôi đang học Python." \
"Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com." \
"Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python."
print (multiline_str) 

Đoạn mã trên cho kết quả sau:

 Tôi đang học Python. Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com. Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python. 

Bạn có thể thấy rằng đầu ra không hiển thị bất kỳ dòng mới nào. Tuy nhiên, bạn có thể muốn tự mình thêm một số.

 # Ví dụ về chuỗi nhiều dòng trong Python sử dụng dấu gạch chéo ngược và dòng mới
multiline_str = "Tôi đang học Python. \ n" \
"Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com. \ N" \
"Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python."
print (multiline_str) 

Đầu ra:

 Tôi đang học Python.
Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com.
Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python. 

Phương thức Join () để tạo một chuỗi với các dòng mới

Phương pháp cuối cùng là áp dụng chuỗi join () để chuyển đổi một chuỗi thành nhiều dòng. Nó tự xử lý các ký tự khoảng trắng trong khi làm ô nhiễm các chuỗi.

 # Ví dụ về chuỗi nhiều dòng trong Python sử dụng chuỗi tham gia ()
multiline_str = '' .join (("Tôi đang học Python.",
             "Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com.",
             "Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python."))
print (multiline_str) 

Nó cho ra kết quả sau:

 Tôi đang học Python. Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com. Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python. 
 # Chuỗi nhiều dòng trong Python với ví dụ về dòng mới bằng cách sử dụng chuỗi tham gia ()
multiline_str = '' .join (("Tôi đang học Python. \ n",
             "Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com. \ N",
             "Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python."))
print (multiline_str) 

Kết quả là:

 Tôi đang học Python.
Tôi tham khảo các hướng dẫn của TechBeamers.com.
Đây là trang web phổ biến nhất dành cho các lập trình viên Python. 

Chúng tôi hy vọng rằng sau khi kết thúc hướng dẫn này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi sử dụng chuỗi đa dòng Python. Tuy nhiên, bạn có thể luyện tập nhiều hơn với các ví dụ để tự tin hơn.

Xem Thêm  Các lớp và đối tượng trong Python [Với các ví dụ] - mã python với các lớp

Ngoài ra, để học Python từ đầu đến sâu, hãy đọc từng bước của chúng tôi Hướng dẫn Python .


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề chuỗi python trên nhiều dòng

Python Tutorial for Beginners 2: Strings – Working with Textual Data

 • Tác giả: Corey Schafer
 • Ngày đăng: 2017-05-17
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2018 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this Python Beginner Tutorial, we will begin learning about the string data type. Strings allow us to work with textual data in Python. We will be going over different ways to format strings, and also a lot of useful string methods. Let’s get started.

  The code from this video can be found at:
  https://github.com/CoreyMSchafer/code_snippets/tree/master/Python-Strings

  Watch the full Python Beginner Series here:
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL-osiE80TeTskrapNbzXhwoFUiLCjGgY7

  Slicing Video: https://youtu.be/ajrtAuDg3yw
  String Formatting Video: https://youtu.be/vTX3IwquFkc

  ✅ Support My Channel Through Patreon:
  https://www.patreon.com/coreyms

  ✅ Become a Channel Member:
  https://www.youtube.com/channel/UCCezIgC97PvUuR4_gbFUs5g/join

  ✅ One-Time Contribution Through PayPal:
  https://goo.gl/649HFY

  ✅ Cryptocurrency Donations:
  Bitcoin Wallet – 3MPH8oY2EAgbLVy7RBMinwcBntggi7qeG3
  Ethereum Wallet – 0x151649418616068fB46C3598083817101d3bCD33
  Litecoin Wallet – MPvEBY5fxGkmPQgocfJbxP6EmTo5UUXMot

  ✅ Corey’s Public Amazon Wishlist
  http://a.co/inIyro1

  ✅ Equipment I Use and Books I Recommend:
  https://www.amazon.com/shop/coreyschafer

  ▶️ You Can Find Me On:
  My Website – http://coreyms.com/
  My Second Channel – https://www.youtube.com/c/coreymschafer
  Facebook – https://www.facebook.com/CoreyMSchafer
  Twitter – https://twitter.com/CoreyMSchafer
  Instagram – https://www.instagram.com/coreymschafer/

  Python

Cách Dùng Kiểu Dữ Liệu Chuỗi String Trong Python (Phần 1)

 • Tác giả: mci.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4234 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: String trong python là một kiểu dữ liệu dạng chuỗi với các dữ liệu được sắp xếp để thể hiện và lưu thông tin dưới dạng chuỗi ký tự hay văn bản.

Chuỗi nhiều dòng trong Python

 • Tác giả: pluginthanhtoan.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4688 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: botvietbai.com cung cấp các hướng dẫn, tài liệu tham khảo và bài tập trực tuyến miễn phí bằng tất cả các ngôn ngữ chính của web. Bao gồm các chủ đề phổ biến như HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL, Java, và nhiều hơn nữa.

Bạn đã biết gì về chuỗi trong Python?

 • Tác giả: nguyenvanhieu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6508 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuỗi trong Python là một tập hợp các ký tự được sắp xếp được sử dụng để thể hiện và lưu trữ thông tin dựa trên văn bản. Chuỗi được lưu trữ dưới dạng các ký

Chuỗi ký tự trong Python

 • Tác giả: tek4.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9105 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Chuỗi trong Python (Kiểu xâu string trong Python)

 • Tác giả: o2.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2883 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuỗi trong Python (string in python) là kiểu dữ liệu quan trọng. Các khai báo, gán chuỗi, chỉ số, phương thức hàm của xâu trong ngôn ngữ lập trình Python.

Chuỗi (String) trong Python

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5854 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuỗi (String) trong Python là một trong các kiểu phổ biến nhất trong Python. String trong Python là immutable. Chúng ta có thể tạo các chuỗi bằng cách

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Các kiểu tham gia trong SQL - Ví dụ tham gia bên trong VS tham gia bên ngoài - tham gia bên ngoài và tham gia đầy đủ bên ngoài