Bạn đang xem : nhận lớp trong javascript

Các lớp JavaScript

ECMAScript 2015, còn được gọi là ES6, đã giới thiệu các Lớp JavaScript.

Lớp JavaScript là các mẫu cho các Đối tượng JavaScript.

Cú pháp lớp JavaScript

Sử dụng từ khóa class để tạo một lớp.

Luôn thêm một phương thức có tên constructor () :

Cú pháp

class ClassName {
hàm tạo () {…}
}

Ví dụ

xe hạng {
phương thức khởi tạo (tên, năm) {
this.name = name;
this.year = year;
}
}

Ví dụ trên tạo một lớp có tên “Xe hơi”.

Lớp có hai thuộc tính ban đầu: “name” và “year”.

Một lớp JavaScript không phải là một đối tượng.

Đây là một mẫu cho các đối tượng JavaScript.

Sử dụng một lớp học

Khi bạn có một lớp, bạn có thể sử dụng lớp đó để tạo các đối tượng:

Ví dụ

let myCar1 = new Car (“Ford”, 2014);
let myCar2 = new Car (“Audi”, 2019);

Hãy tự mình thử »

Ví dụ trên sử dụng Car class để tạo hai đối tượng Car .

Phương thức hàm tạo được gọi tự động khi một đối tượng mới được tạo.

Phương thức mã lệnh

Phương thức hàm tạo là một phương thức đặc biệt:

 • Nó phải có tên chính xác là “constructor”
 • Nó được thực thi tự động khi một đối tượng mới được tạo
 • Nó được sử dụng để khởi tạo các thuộc tính của đối tượng

Nếu bạn không xác định phương thức hàm tạo, JavaScript
sẽ thêm một phương thức khởi tạo trống.

Xem Thêm  CHỌN (Giao dịch-SQL) - Máy chủ SQL - chọn truy vấn trong sql

Phương thức lớp

Các phương thức lớp được tạo với cùng một cú pháp với các phương thức đối tượng.

Sử dụng từ khóa class để tạo một lớp.

Luôn thêm phương thức constructor () .

Sau đó, thêm bất kỳ phương thức nào.

Cú pháp

class ClassName {
hàm tạo () {…}
method_1 () {…}
method_2 () {…}
method_3 () {…}
}

Tạo một phương thức Class có tên là “age”, phương thức này trả về tuổi của Xe:

Ví dụ

xe hạng {
phương thức khởi tạo (tên, năm) {
this.name = name;
this.year = year;
}
tuổi () {
let date = new Date ();
return date.getFullYear () – this.year;
}
}

let myCar = new Car (“Ford”, 2014);
document.getElementById (“demo”). innerHTML =
“My car is” + myCar.age () + “years old.”;

Hãy tự mình thử »

Bạn có thể gửi các tham số đến các phương thức Lớp:

Ví dụ

class Car {
constructor (tên, năm) {
this.name = name;
this.year = year;
}
age (x) {
trả về x – this.year;
}
}

let date = new Date ();
let year = date.getFullYear ();

let myCar = new
Xe hơi (“Ford”, 2014);
document.getElementById (“demo”). InnerHTML =
“Xe của tôi là
“+ myCar.age (năm) +” tuổi. “;

Hãy tự mình thử »

Hỗ trợ trình duyệt

Bảng sau xác định phiên bản trình duyệt đầu tiên có hỗ trợ đầy đủ cho
Các lớp trong JavaScript:

Chrome 49
Cạnh 12
Firefox 45
Safari 9
Opera 36

Tháng 3 năm 2016
Thg 7, 2015
Tháng 3 năm 2016
Tháng 10, 2015
Tháng 3 năm 2016

Bạn sẽ tìm hiểu thêm nhiều điều về Lớp học JavaScript ở phần sau trong hướng dẫn này.

Xem Thêm  Giải pháp kiểm tra độ dài tối đa của Javascript - độ dài tối đa của đầu vào javascript


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề nhận lớp trong javascript

221 – JavaScript – class. Cách viết và xài lớp

 • Tác giả: Code là Ghiền
 • Ngày đăng: 2020-02-09
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1837 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: class. Cách viết và xài lớp

  017 – Học ngôn ngữ HTML trong vài nốt nhạc !
  https://www.youtube.com/watch?v=qTbV7ttHY60

  020 – Học CSS trong vòng vài nốt nhạc !
  https://www.youtube.com/watch?v=CCblyCijy5s

  Background Music:
  Bolereando
  Quincas Moreira

Kiểm tra xem một phần tử có chứa một lớp trong JavaScript không?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8773 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Sử dụng phương pháp:element.classList .contains element.classList.contains(class); Điều này hoạt động trên tất cả các trình duyệt…

JavaScript dễ dàng Phần 10: Lớp trong JavaScript?

 • Tác giả: helpex.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1831 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ECMAScript 6 đã giới thiệu từ khóa lớp để tạo các lớp trong JavaScript. Bây giờ, bạn chỉ có thể sử dụng thuộc tính lớp để tạo một lớp trong JavaScript. Trước ECMA 6, bất cứ khi nào bạn gọi…

3 cách định nghĩa lớp trong JavaScript

 • Tác giả: hocjavascript.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4648 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài này sẽ trình bày 3 cách để định nghĩa và khởi tạo một lớp trong JavaScript. Ngay cả khi bạn đã chọn cho mình một cách sử dụng yêu

Thêm, loại bỏ & chuyển đổi lớp với classList trong JavaScript

 • Tác giả: galaxyz.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5492 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Tìm hiểu class trong Javascript

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4941 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Class là gì? Trong lập trình hướng đối tượng, class hay còn gọi là lớp được sử dụng để tạo đối tượng có thuộc tính (attribute) và phương thức (method). Từ phiên bản ECMAScript 6 thì JavaSript hỗ tr…

Phỏng vấn JavaScript: những kiến thức cần nắm để vượt qua

 • Tác giả: itguru.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5557 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những vấn đề cơ bản nhưng quan trọng giúp chuẩn bị tốt cho buổi phỏng vấn JavaScript và áp dụng trong công việc hàng ngày của JS developer

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Tải lên tệp bằng HTML - tải lên tệp biểu mẫu html

By ads_php