Các thẻ Meta trong HTML

Các thẻ Meta trong HTML

HTML cho phép bạn chỉ định các siêu dữ liệu-thông tin trọng yếu được thêm vào về một ebook trong các cách khác nhau. Các phần tử META có thể được sử dụng bao gồm các cặp tên/giá trị diễn tả đặc điểm quyền sở hữu trong HTML, như tên Author, hạn sử dụng, mục lục các keyword….

Thẻ <metavàgt; được sử dụng để phân phối các thông tin thêm như thế. Thẻ đó là một phần tử trống & không có thẻ đóng nhưng nó lại đưa thông tin trong tính chất của nó.

Với các trang Website đưa tính thương mại thì thẻ meta là một trong các nhân tố trọng yếu cho SEO. Việc tối ưu hóa thẻ meta càng tốt sẽ giúp cho trang Website của các bạn càng nhanh lên top khi được tìm kiếm bởi Google. Bạn cũng có thể xem thêm Loạt bài chỉ dẫn về SEO ngay tại VietJack.

Bạn có thể sử dụng một hay nhiều thẻ meta trong ebook của các bạn trên nền tảng những thông tin gì bạn mong muốn giữ trong ebook, nhưng một cách tổng quát thì thẻ meta không tác động đến sự hiện ra vật lý của ebook. Thành ra, bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng các thẻ meta.

Thêm các thẻ Meta vào ebook

Bạn có thể thêm các siêu dữ liệu vào trong các trang Website bằng cách đặt các thẻ <metavàgt; trong đầu trang của ebook mà được trổ tài bởi thẻ <headvàgt; & </headvàgt;. Một thẻ meta có thể có các tính chất sau:

Thuộc tínhMiêu tả
nameĐặt tên cho đặc điểm. Chẳng hạn như keyword, sự miêu tả, tên Author,… bất kì thứ gì.
contentXác định giá trị của đặc điểm
schemeXác định một giản đồ để giải thích giá trị của đặc điểm (như là công khai trong tính chất content).
http-equivĐược sử dụng cho các Header cảnh báo comment HTTP. Chẳng hạn: seting các Cookie…

Xem Thêm  Top 12 kết quả tìm kiếm rắn hổ mang chúa săn mồi mới nhất 2022

Tiếp thị

Xác nhận các keyword – Sử dụng thẻ meta keywords trong HTML

Bạn có thể sử dụng thẻ <metavàgt; để chỉ rõ các keyword trọng yếu liên quan đến ebook & sau đó những keyword này được sử dụng trong các dụng cụ tìm kiếm (chẳng hạn: Google) trong khi lập chỉ mục trang Website của các bạn cho mục đích tìm kiếm.

Chẳng hạn

Chẳng hạn dưới đây thêm HTML, các thẻ Meta, Siêu dữ liệu (Metadata) như những keyword trọng yếu về ebook.

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the meta trong HTML</titlevàgt;
<meta name="keywords" content="HTML, the meta trong HTML, hoc HTML co ban va nang cao" />
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Hoc HTML tai VietJack!</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Nó sẽ tạo thành kết quả sau:

Hoc HTML tai VietJack!

Diễn đạt ebook – Sử dụng thẻ meta description trong HTML

Bạn có thể sử dụng thẻ <metavàgt; để đề ra một diễn tả ngắn gọn về ebook. Điều này giúp cho các dụng cụ tìm kiếm trong khi lập chỉ mục trang Website của các bạn cho mục đích tìm kiếm.

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the meta trong HTML</titlevàgt;
<meta name="keywords" content="HTML, the meta trong HTML, hoc HTML co ban va nang cao" />
<meta name="description" content="The meta trong HTML." />
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Hoc HTML tai VietJack!</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Tiếp thị

Ngày sửa cuối cùng của ebook – Sử dụng thẻ meta revised trong HTML

Bạn có thể sử dụng thẻ <metavàgt; để phân phối thông tin về thời điểm cuối cùng mà ebook của các bạn được update. Thông tin này có thể được sử dụng bởi các trình duyệt khác nhau trong khi refresh trang của các bạn.

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the meta trong HTML</titlevàgt;
<meta name="keywords" content="HTML, the meta trong HTML, hoc HTML co ban va nang cao" />
<meta name="description" content="The meta trong HTML." />
<meta name="revised" content="VietJack Team, 06/16/2016" />
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Hoc HTML tai VietJack!</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Refresh ebook – Sử dụng http-equiv=”refresh”

Một thẻ <metavàgt; có thể được sử dụng để xác nhận khoảng thời gian mà sau đó trang Website của các bạn sẽ refresh một cách auto (như khi bạn nhấn F5).

Xem Thêm  Top 15 kết quả tìm kiếm wifi chia khoa van nang ios mới nhất 2022

Chẳng hạn

Chẳng hạn như nếu bạn mong muốn cho trang của các bạn cứ 5s được refresh một lần, bạn sử dụng cú pháp sau:

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the meta trong HTML</titlevàgt;
<meta name="keywords" content="HTML, the meta trong HTML, hoc HTML co ban va nang cao" />
<meta name="description" content="The meta trong HTML." />
<meta name="revised" content="VietJack Team, 06/16/2016" />
<meta http-equiv="refresh" content="5" />
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Hoc HTML tai VietJack!</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Chuyển hướng trang – Xác nhận url

Bạn có thể sử dụng thẻ <metavàgt; để chuyển hướng trang Website của các bạn cho bất kỳ trang Website nào khác. Bạn cũng có thể chỉ định một khoảng thời gian nếu bạn mong muốn chuyển hướng trang sau một khoảng thời gian khẳng định.

Chẳng hạn

Chẳng hạn dưới là chuyển hướng trang hiện giờ sang trang khác sau thời điểm 5s. Nếu bạn mong muốn chuyển hướng ngay nhanh chóng, bạn không xác nhận tính chất của nó.

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the meta trong HTML</titlevàgt;
<meta name="keywords" content="HTML, the meta trong HTML, hoc HTML co ban va nang cao" />
<meta name="description" content="The meta trong HTML." />
<meta name="revised" content="VietJack Team, 06/16/2016" />
<meta http-equiv="refresh" content="5; url=https://vietjack.com" />
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Hoc HTML tai VietJack!</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Cài đặt các Cookie – Sử dụng http-equiv=”cookie”

Cookie là dữ liệu, được giữ lại trong các file văn bản nhỏ thuộc máy tính & nó được thỏa thuận giữa các trình duyệt Website & Sever để theo dõi các khu vực của thông tin dựa theo vận dụng của các bạn.

Bạn có thể sử dụng thẻ <metavàgt; để gìn giữ các cookie trên Client & sau đó thông tin này có thể được sử dụng bởi các Server để theo dõi khách truy cập.

Chẳng hạn

Chẳng hạn sau về seting các Cookie.

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the meta trong HTML</titlevàgt;
<meta name="keywords" content="HTML, the meta trong HTML, hoc HTML co ban va nang cao" />
<meta name="description" content="The meta trong HTML." />
<meta name="revised" content="VietJack Team, 06/16/2016" />
<meta http-equiv="cookie" content="userid=xyz; expires=Wednesday, 08-Aug-16 23:59:59 GMT;" />
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Hoc HTML tai VietJack!</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Nếu bạn không tính đến ngày hết hạn, Cookie sẽ được xem là một session (phiên) & sẽ bị xóa khi người dùng thoát trình duyệt.

Xem Thêm  or through a menu command

Cài đặt tên Author – Sử dụng name=”author”

Bạn có thể seting tên Author của một trang Website bằng cách dùng thẻ meta. Chẳng hạn:

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the meta trong HTML</titlevàgt;
<meta name="keywords" content="HTML, the meta trong HTML, hoc HTML co ban va nang cao" />
<meta name="description" content="The meta trong HTML." />
<meta name="author" content="VietJack Team" />
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Hoc HTML tai VietJack!</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Xác nhận Bộ ký tự

Bạn có thể sử dụng thẻ <metavàgt; để xác nhận Bộ ký tự sử dụng trong trang Website.

Chẳng hạn

Theo mặc định, trình duyệt & Server sử dụng mã hóa ISO-8859-1 (Latin1) để giải quyết các trang Website. Chẳng hạn dưới là sự seting mã hóa UTF-8.

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the meta trong HTML</titlevàgt;
<meta name="keywords" content="HTML, the meta trong HTML, hoc HTML co ban va nang cao" />
<meta name="description" content="The meta trong HTML." />
<meta ame="author" content="VietJack Team" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Hoc HTML tai VietJack!</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Để thỏa mãn các trang tĩnh với các ký tự Trung Quốc truyền thống, trang Website phải chứa một thẻ <metavàgt; để seting mã hóa Big5:

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the meta trong HTML</titlevàgt;
<meta name="keywords" content="HTML, the meta trong HTML, hoc HTML co ban va nang cao" />
<meta name="description" content="The meta trong HTML." />
<meta ame="author" content="VietJack Team" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Big5" />
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Hoc HTML tai VietJack!</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Đã có app VietJack trên smartphone, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….Free. Tải ngay vận dụng trên Android & iOS.


Theo dõi chúng tôi Free trên social facebook & youtube:

Follow fanpage của đội nhóm https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài tiên tiến nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. tiên tiến nhất của chúng tôi.

Viết một bình luận