Trong đoạn mã này, chúng tôi sẽ chứng minh và giải thích các ví dụ về căn giữa văn bản trong hàng của bảng. Với mục đích đó, bạn có thể sử dụng thuộc tính CSS text-align.

Bạn đang xem : trung tâm dữ liệu trong bảng html

Nếu bạn cần căn chỉnh văn bản của phần tử & lt; td & gt; cho chính giữa mỗi hàng trong bảng ( & lt; tr & gt; ), bạn đang ở đúng nơi.

Trước đó, có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng thuộc tính align, tuy nhiên, thuộc tính này không được dùng nữa trong HTML5 . Thay vì sử dụng thuộc tính đó, hãy sử dụng thuộc tính CSS text-align hoặc chỉ định thuộc tính này thông qua các thuộc tính kiểu nội tuyến.

Trong đoạn mã này, chúng tôi sẽ hiển thị và giải thích các ví dụ về thuộc tính text-align và thuộc tính style.

Tạo HTML

 • Sử dụng phần tử & lt; table & gt; .
 • Thêm hai & lt; tr & gt; và sử dụng hai & lt; td & gt; các yếu tố bên trong mỗi chúng.
 

& lt;

bảng

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt; /

bảng

& gt;

Thêm CSS

 • Đặt đường viền cho & lt; table & gt; và & lt; td & gt; các yếu tố.
 • Thêm các thuộc tính chiều cao chiều rộng cho & lt; td & gt; thẻ.
 • Đặt thuộc tính text-align thành “center” và vertical-align thành “middle” cho & lt; td & gt; thẻ.
 

bảng

,

bảng

td

{

border

:

1px

solid

# cccccc

; }

td

{

height

:

80px

;

width

:

160px

;

text-align

: center;

vertical-align

: middle; }

Bây giờ, bạn có thể xem ví dụ đầy đủ.

Ví dụ về căn giữa văn bản trong hàng của bảng bằng cách sử dụng thuộc tính CSS text-align:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

style

& gt;

bảng

,

bảng

td

{

border

:

1px

solid

# cccccc

; }

td

{

height

:

80px

;

width

:

160px

;

text-align

: center;

vertical-align

: middle; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt;

bảng

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt; /

bảng

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Xem Thêm  Toán tử SQL IN - ra lệnh trong sql

Kết quả

Chữ
Chữ

Chữ
Chữ

Trong ví dụ tiếp theo, chúng tôi chỉ định các thuộc tính căn chỉnh văn bản và căn chỉnh dọc thông qua thuộc tính nội tuyến kiểu.

Ví dụ căn giữa văn bản trong hàng bảng bằng thuộc tính

style

:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

style

& gt;

td

{

height

:

80px

;

width

:

160px

; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt;

bảng

border

=

" 1 "

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

style

=

" text-align: center; vertical-align: middle; "

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

style

=

" text-align: center; vertical-align: middle; "

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

style

=

" text-align: center; vertical-align: middle; "

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

style

=

" text-align: center; vertical-align: middle; "

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt; /

bảng

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Thuộc tính

style

ghi đè các kiểu được đặt trên toàn cầu. Thuộc tính này sẽ ghi đè bất kỳ kiểu nào được đặt trong

Thuộc tính ghi đè các kiểu được đặt trên toàn cầu. Nó sẽ ghi đè bất kỳ kiểu nào được đặt trong thẻ & lt; style & gt; hoặc bảng định kiểu bên ngoài.

Trong ví dụ cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi sử dụng & lt; thead & gt; và phần tử & lt; tbody & gt; . Tại đây, bạn có thể thấy rằng các phần tử & lt; th & gt; của chúng tôi được căn chỉnh ở bên phải, trong khi & lt; td & gt; các yếu tố ở trung tâm.

Ví dụ về chỉ căn giữa & lt; td & gt; các phần tử:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

style

& gt;

bảng

,

bảng

th

,

td

{

border

:

1px

solid

# cccccc

;

border-sập

: sập; }

th

,

td

{

chiều cao

:

80px

;

width

:

160px

;

padding

:

5px

10px

;

vertical-align

: middle; }

th

{

text-align

: right; }

td

{

text-align

: center; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt;

bảng

& gt;

& lt;

cái

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiêu đề

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiêu đề

& lt; /

th

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt; /

cái

& gt;

& lt;

tbody

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt; /

tbody

& gt;

& lt; /

bảng

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề dữ liệu trung tâm trong bảng html

HTML 11 – HTML Form cơ bản – Trung Tâm Java Master

 • Tác giả: JMaster Trung Tâm Java
 • Ngày đăng: 2020-04-21
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1203 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: HTML Form bao gồm các phần tử giúp chúng ta xây dựng cá form dữ liệu để người dùng có thể nhập liệu vào và submit dữ liệu lên server. Chúng ta cần phần nắm rõ các phần tử HTML cơ bản này để làm việc nhanh chóng

Tạo bảng trong HTML

 • Tác giả: timoday.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5108 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sử dụng thành thạo bảng trong HTML là rất quan trọng, bảng giúp chúng ta bố trí dữ liệu có trật tự và các tuỳ chọn khác cho hiển thị bảng hiệu quả.

Bảng trong HTML

 • Tác giả: www.niemvuilaptrinh.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1899 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn về cấu trúc table trong html cho quá trình phát triển website nha.

Table trong HTML

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3346 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thẻ table trong HTML được sử dụng để hiển thị dữ liệu ở dạng bảng (hàng * cột). Có thể có nhiều cột trong một hàng. Các thẻ table trong HTML được sử dụng để

Sử dụng bảng trong HTML – Học HTML dễ

 • Tác giả: trogiupnhanh.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1143 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bảng HTML được sử dụng để quản lý bố cục của trang, ví dụ như header, widget, content table, footer. Được kết hợp với CSS để tạo nên bảng

Table: Hiển thị nội dung bảng trong html

 • Tác giả: unitop.com.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2713 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Lấy các dòng dữ liệu trùng nhau

 • Tác giả: www.ddth.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6380 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mình có vấn đề thế này.
  Mình có 1 Table trong SQL server 2005 chứa thông tin khách hàng mua sản phẩm. Trong đó có những dòng dữ liệu trùng nhau. Vậy giờ mình muốn lấy ra tất cả những dòng trùng nhau đó thì phải làm thế nào?
  Ví dụ:
  1 Nguyen Van A
  2 Tran Thi B
  3 Le Van C
  4 Nguyen Van A
  5 Le Van C
  6 Pham Van D

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php