Cách đọc tệp văn bản bằng Python một cách hiệu quả – cách đọc python

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách đọc một tệp văn bản bằng Python một cách hiệu quả. Nó chỉ cho bạn nhiều cách khác nhau để đọc một tệp văn bản thành một chuỗi hoặc danh sách.

Bạn đang xem : cách đọc python

Tóm tắt : trong này hướng dẫn, bạn học các cách khác nhau để đọc các tệp văn bản bằng Python.

TL; DR

Phần sau trình bày cách đọc tất cả văn bản từ readme.txt tệp thành một chuỗi:

 

với

mở (

'readme.txt'

)

dưới dạng

f: lines = f.readlines ()

Ngôn ngữ mã:

JavaScript

(

javascript

)

Các bước để đọc tệp văn bản bằng Python

Để đọc tệp văn bản bằng Python, bạn làm theo các bước sau:

 • Đầu tiên, mở tệp văn bản để đọc bằng cách sử dụng mã < > open () function.
 • Thứ hai, đọc văn bản từ tệp văn bản bằng cách sử dụng tệp read () , readline () , hoặc phương thức readlines () của đối tượng tệp.
 • Thứ ba, đóng tệp bằng phương thức tệp close () .
 • 1) open () function

  Hàm open () có nhiều tham số nhưng bạn sẽ tập trung vào hai tham số đầu tiên.

   

  open (path_to_file, mode)

  path_to_file tham số chỉ định đường dẫn đến tệp văn bản.

  Nếu tập tin nằm trong cùng thư mục với chương trình, bạn chỉ cần chỉ định tên của tập tin. Nếu không, bạn cần chỉ định đường dẫn đến tệp.

  Để chỉ định đường dẫn đến tệp, bạn sử dụng dấu gạch chéo ( '/' ) ngay cả khi bạn làm việc trong Windows.

  Ví dụ: nếu tệp readme.txt được lưu trữ trong thư mục mẫu dưới dạng chương trình, bạn cần chỉ định đường dẫn đến tệp là c: /sample/readme.txt

  mode là một tham số tùy chọn. Đó là một chuỗi chỉ định chế độ mà bạn muốn mở tệp.

  Bảng sau hiển thị các chế độ có sẵn để mở tệp văn bản:

  ModeDescription 'r' Mở tệp văn bản để đọc văn bản 'w' Mở tệp văn bản để viết văn bản 'a' Mở tệp văn bản để nối văn bản

  Ví dụ: để mở một tệp có tên là the-zen-of-python.txt được lưu trong cùng thư mục với chương trình, bạn sử dụng mã sau:

   

  f = open (

  'the-zen-of-python.txt'

  ,

  'r'

  )

  Ngôn ngữ mã:

  JavaScript < / p>

  (

  javascript

  )

  Hàm open () trả về đối tượng tệp mà bạn sẽ sử dụng để đọc văn bản từ tệp văn bản.

  2) Phương thức đọc văn bản s

  Đối tượng tệp cung cấp cho bạn ba phương pháp để đọc văn bản từ tệp văn bản:

  • read () - đọc tất cả văn bản từ một tệp thành một chuỗi. Phương pháp này hữu ích nếu bạn có một tệp nhỏ và bạn muốn thao tác toàn bộ văn bản của tệp đó.
  • readline () - đọc từng dòng của tệp văn bản và trả về tất cả các dòng dưới dạng chuỗi.
  • readlines () - đọc tất cả các dòng của tệp văn bản và trả về chúng dưới dạng danh sách các chuỗi.

  3) phương thức close ()

  Tệp bạn mở sẽ vẫn mở cho đến khi bạn đóng bằng phương thức close ().

  Điều quan trọng là phải đóng tệp không còn nữa đang được sử dụng. Nếu bạn không đóng tệp, chương trình có thể bị lỗi hoặc tệp sẽ bị hỏng.

  Sau đây là cách gọi phương thức close () để đóng tệp:

   

  f

  . close

  ()

  Ngôn ngữ mã:

  CSS

  (

  css

  )

  Để tự động đóng tệp mà không cần gọi phương thức close () , bạn sử dụng câu lệnh with như sau:

   

  với

  mở (path_to_file)

  as

  f: content = f.readlines ()

  Ngôn ngữ mã:

  JavaScript

  (

  javascript

  )

  Trên thực tế, bạn sẽ sử dụng câu lệnh with để tự động đóng tệp.

  Đọc văn bản ví dụ về tệp

  Chúng tôi sẽ sử dụng tệp the-zen-of-python.txt để trình diễn.

  < p> Ví dụ sau minh họa cách sử dụng phương thức read () để đọc tất cả nội dung của tệp the-zen-of-python.txt thành một chuỗi: < / p>

   

  với

  mở (

  'the-zen-of-python.txt'

  )

  as

  f: content = f.read () print (nội dung)

  Ngôn ngữ mã:

  JavaScript

  (

  javascript

  )

  Đầu ra:

   

  Đẹp còn hơn xấu. Rõ ràng là tốt hơn ngầm. Đơn giản là tốt hơn phức tạp. ...

  Ví dụ sau sử dụng phương thức readlines () để đọc tệp văn bản và trả về nội dung tệp dưới dạng danh sách các chuỗi:

   

  lines = []

  với

  mở (

  'the-zen-of-python.txt'

  )

  as

  f: lines = f.readlines () count =

  0

  cho

  dòng

  trong

  dòng: đếm + =

  1

  print (f

  'line {count}: {line}'

  )

  Ngôn ngữ mã: < / p>

  JavaScript

  (

  javascript

  )

  Đầu ra:

   

  dòng 1: Đẹp còn hơn xấu. dòng 2: Rõ ràng tốt hơn là ngầm hiểu. dòng 3: Đơn giản tốt hơn phức tạp. ...

  Ví dụ sau cho thấy cách sử dụng readline () để đọc từng dòng của tệp văn bản:

   

  có mở (

  'the-zen-of-python.txt'

  )

  as

  f:

  while

  Đúng

  : line = f.readline ()

  if

  not line:

  ngắt

  print

  (line)

  Ngôn ngữ mã:

  PHP

  (

  php

  ) < / p>

  Kết quả:

   

  Rõ ràng tốt hơn là ẩn. Đơn giản là tốt hơn phức tạp. Phức tạp là tốt hơn phức tạp. ...

  Một cách ngắn gọn hơn để đọc từng dòng một tệp văn bản

  Hàm open () trả về một đối tượng tệp là một đối tượng có thể lặp lại . Do đó, bạn có thể sử dụng vòng lặp for để lặp lại các dòng của tệp văn bản như sau:

   

  với

  mở (

  'the-zen-of-python.txt'

  )

  as

  f:

  cho

  line

  f: print (line)

  Ngôn ngữ mã:

  JavaScript

  (

  javascript

  )

  Đây là phần mềm khác cách ngắn gọn để đọc từng dòng một tệp văn bản.

  Đọc tệp văn bản UTF-8

  Mã trong các ví dụ trước hoạt động tốt với các tệp văn bản ASCII. Tuy nhiên, nếu bạn đang xử lý các ngôn ngữ khác như tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Hàn, thì tệp văn bản không phải là tệp văn bản ASCII đơn giản. Và nó có thể là một tệp UTF-8 sử dụng nhiều hơn các ký tự văn bản ASCII tiêu chuẩn.

  Để mở tệp văn bản UTF-8, bạn cần chuyển encoding = 'utf-8' vào hàm open () để hướng dẫn nó mong đợi các ký tự UTF-8 từ tệp.

  Để trình diễn, bạn sẽ sử dụng sau tệp quote.txt chứa một số dấu ngoặc kép bằng tiếng Nhật.

  Sau đây là cách lặp lại tệp quote.txt :

   

  với

  mở (

  'quote.txt'

  , encoding =

  'utf8'

  )

  as

  f:

  cho

  line

  f: print (line.strip ())

  Ngôn ngữ mã:

  JavaScript

  (

  javascript

  )

  Đầu ra:

  Python đọc tệp văn bản utf-8

  Tóm tắt

  • Sử dụng hàm open () với chế độ 'r' để mở tệp văn bản để đọc.
  • Sử dụng read () , readline () hoặc < code> readlines () để đọc tệp văn bản.
  • Luôn đóng tệp sau khi đọc xong bằng phương thức close () hoặc with Câu lệnh .
  • Sử dụng encoding = 'utf-8' để đọc tệp văn bản UTF-8.

  Bạn có thấy hướng dẫn này hữu ích không?


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách đọc python

BÀI 001. PYTHON EXCEL - ĐỌC VÀ LẤY DỮ LIỆU TỪ FILE EXCEL (XLS, XLSX)

alt

 • Tác giả: Võ Phú Toàn
 • Ngày đăng: 2022-02-11
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6214 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: BÀI 001. PYTHON EXCEL - ĐỌC VÀ LẤY DỮ LIỆU TỪ FILE EXCEL (XLS, XLSX)
  Link bài viết: https://vophutoan.com/2022/02/10/lap-trinh-python-cho-excel/
  Code: https://github.com/vophutoan/python-for-excel
  *
  *
  *
  *
  Âm nhạc: Blue Skies – Silent Partner (No Copyright Music)
  Thực hiện bởi vophutoan.com.
  Dự án vì cộng đồng, hoàn toàn phi lợi nhuận.

cách đọc một chuỗi dài nhiều dòng từng dòng trong python

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1913 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Còn việc sử dụng .splitlines()thì sao? for line in textData.splitlines(): print(line) lineResult = libLAPFF.parseLine(line)

Đọc và ghi text file trong python qua ví dụ cụ thể » Cafedev.vn

 • Tác giả: cafedev.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5706 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Python cung cấp các hàm có sẵn để tạo, viết và đọc tệp. Có hai loại tệp có thể được xử lý trong python, tệp văn bản bình thường và tệp nhị phân (được viết bằng ngôn ngữ nhị phân, 0s và 1s).

Thao tác với file (Mở file, Đọc file, Ghi file, Xóa file) trong Python

 • Tác giả: niithanoi.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2885 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong quá trình lập trình, chúng ta sẽ thao tác với file rất nhiều. Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thao tác Mở file, Đọc file, Ghi file, Xóa file trong Python.

Cách Đọc Hiểu Code và Các Khái Niệm Python Cực Nhanh

 • Tác giả: tek4.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4149 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hướng dẫn đọc code để trở thành Software Engineer giỏi

 • Tác giả: topdev.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2193 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn đọc code như thế nào cho đúng sẽ là bài viết giúp bạn dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn. Thường xuyên đọc code sẽ giúp bạn giỏi hơn

Cách để Khởi chạy tập tin Python bằng Windows Command Prompt

 • Tác giả: www.wikihow.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3999 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách để Khởi chạy tập tin Python bằng Windows Command Prompt. wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách mở tập tin Python bằng chương trình Command Prompt được tích hợp sẵn trên máy tính Windows. Trong hầu hết trường hợp, bạn sẽ mở tập tin mà...

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Vòng lặp Đối với, Đối với ... Trong vòng lặp và Đối với ... Trong Vòng lặp trong JavaScript - cách sử dụng vòng lặp for trong javascript