Xin chào các bạn, nội dung ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đóng gói PM thành file seting installer sử dụng script PowerShell, Bạn đang xem: Đóng gói PM thành file exeSau khi các bạn viết xong PM trên Winform, các bạn cần phải đóng gói PM thành file seting

Bạn đang xem: phan mem dong goi file exe

Xin chào các bạn, nội dung ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đóng gói PM thành file seting installer sử dụng script PowerShell.Bạn đang xem: Đóng gói PM thành file exe

Sau khoảng thời gian các bạn viết xong PM trên Winform, các bạn cần phải đóng gói PM thành file seting.

Bạn đang xem: Đóng gói PM thành file exe

Bình thường, các bạn sẽ sử dụng PM: Advance Installer, One Click Install hay Installshield…

Trong nội dung này mình sẽ hướng dẫn các bạn đóng gói ứng dụng tool nhỏ seting sử dụng script PowerShell.

Lợi nhuận của việc đóng gói này là file seting của các bạn khoảng 300MB (nếu bạn nào code bằng Devexpress thì sẽ thấy dung tích rất nhiều).

Nhược điểm: Muốn seting phải có mạng mạng internet.

Xem thêm: Mẫu Giấy Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Trưởng Phòng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

Các bạn có thể mở chương trình Powershell ISE, để code script

Các bước đóng gói PM SVG Collection của mình.

Bước 1: Nén File ứng dụng ở thư mục Release lên hosting website của chúng ta

Và khi chạy Script seting tất cả chúng ta sẽ thực hiện các bước công việc sau:

Bước 2: Download file từ hosting name VD: https://vanthe.vn/svg_csharp.rar 

Bước 3: Giải nén file rar vào thư mục tất cả chúng ta chỉ định

Bước 4: Xóa File rar tất cả chúng ta đã tải về

Bước 5: Chạy mở ứng dụng lên

Bước 6: Tạo shortcut PM trước Desktop.

Script mình viết cũng đơn giản các bạn chỉ cần vào chỉnh sửa các thông số kỹ thuật lại là xong nhé.

Sau khoảng thời gian Viết Script PowerShell xong, tất cả chúng ta sẽ sử dụng PS2EXE => chuyển file script thành file EXE

Xem Thêm  [Update] IP là gì? Tổng hợp mọi kiến thức cần biết về địa chỉ IP - iip là gì

Video dùng thử ứng dụng tạo sau thời điểm tạo file seting thành công:

Source code full script PowerShell setup:

:: InputEncoding = :: OutputEncoding = New-Object System.Text.UTF8Encoding $ hosting.UI.RawUI.WindowTitle = “Cài đặt phần mềm Powershell – https://vanthe.vn” Hệ thống Add-Type -AssemblyName. Windows.Forms $ browser = New-Object System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog $ browser.Description = “Bạn hãy chọn thư mục cài đặt phần mềm” $ null = $ browser.ShowDialog () $ temp = $ browser.SelectedPathWrite-Output $ temp $ url = “https://vanthe.vn/svg_csharp.rar”$output = $ temp +” svg_csharp.rar “$ start_time = Get-Date # Import-Module BitsTransfer # Start-BitsTransfer -Nguồn $ url -Destination $ output # OR # Start-BitsTransfer -Source $ url -Destination $ output -AsynchronousFunction Get-Webfile ($ url) {$ dest = $ output Write-Hosting “Đang tải $ url`n” -ForegroundColor DarkGreen; $ uri = Đối tượng mới “System.Uri” “$ url” $ request = :: Tạo ($ uri) $ request.set_Timeout (5000) $ response = $ request.GetResponse () $ totalLength = :: Tầng ($ phản hồi .get_ContentLength () / 1024) $ length = $ response.get_ContentLength () $ responseStream = $ response.GetResponseStream () $ destStream = New-Object -TypeName System.IO.FileStream -ArgumentList $ dest, Create $ buffer = New-Object byte 10KB $ count = $ responseStream.Read ($ buffer, 0, $ buffer.length) $ downloadBytes = $ count while ($ count -gt 0) {:: CursorLeft = 0 :: Write (“Đang tải phần mềm {0 } K trong tổng số {1} K ({2}%) “, :: Tầng ($ đã tải xuốngBytes / 1024), $ totalLength, :: Vòng (($ downloadBytes / $ length) * 100,0)) $ destStream.Write ( $ buffer, 0, $ count) $ count = $ responseStream.Read ($ buffer, 0, $ buffer.length) $ downloadBytes + = $ count} Write-Hosting “” Write-Hosting “` nTải xuống của `” $ dest` ” đã kết thúc.” -ForegroundColor DarkGreen; $ destStream.Flush () $ destStream.Close () $ destStream.Dispose () $ responseStream.Dispose ()} Get-Webfile $ urlWrite-Output “Thời gian thực hiện: $ ((Get-Date) .Subtract ($ start_time). Giây) giây “Set-Location $ tempFunction Extract-WinRarFiles {Param ($ UnRarExePath =” $ env: ProgramFilesWinRARUnRAR.exe “, $ UnRarSourcePath, $ UnRarTargetPath, $ OpenTargetLocation, $ DeleteSourceRarFiles) Begin {$ mới `и” $ RarFilePaths = (Get-ChildItem -Path $ UnRarSourcePath -Recurse | Where-Object -FilterScript {$ _. extension -eq ‘.rar’}). FullName $ RarFileSourceCount = $ RarFilePaths.Count} Xử lý {$ NewLine Write -Output -Verbose “Tổng số tệp RAR: $ RarFileSourceCount” $ NewLine Write-Output -Verbose “Khởi đầu trích xuất, vui lòng đợi …” Start-Sleep -Seconds 2 Foreach ($ FilePath trong $ RarFilePaths) {& amp; $ UnRarExePath x -y $ FilePath $ UnRarTargetPath} $ RarFileTargetCount = (Get-ChildItem -Path $ UnRarTargetPath) .Count If ($ RarFileTargetCount -eq $ RarFileSourceCount) {Clear-Host $ NewLine Ghi-đầu ra -Verbose “$ RarFileTargetCount Tệp RAR đã được giải nén” $ NewLine} Khác {$ NewLine Ghi-Cảnh báo -Message “$ RarFileTargetCount trong số $ RarFileSourceCount đã được giải nén” $ NewLine}} End {Switch ($ PSBoundParameters.Keys) {{$ _ -contains ‘OpenTargetLocation’} {$ NewLine Write-Output -Verbose ‘Đang mở vị trí mục tiêu RAR …’ Start-Sleep -Seconds 5 Invoke-Item -Path $ UnRarTargetPath} {$ _ -contains ‘DeleteSourceRarFiles’} {$ NewLine Write-Output -Verbose ‘Xóa các tệp RAR nguồn và thư mục …’ Start-Sleep -Seconds 5 Remove-Item -Path $ UnRarSourcePath -Recurse -Force}}}} Set-Location $ temp $ appPath = $ temp + “SGV Collection.exe” Extract-WinRarFiles -UnRarSourcePath $ output -UnRarTargetPath $ temp -DeleteSourceRarFiles Write-Output “Thời gian thực hiện: $ ((Get-Date) .Subtract ($ start_time) .Seconds) giây (s)” Xóa -Item * .tmp -recurse -force Start-Process -FilePath $ appPath $ WshShell = New-Object -comObject WScript.Shell $ Shortcut = $ WshShell.CreateShortcut (“$ HomeD esktopSGV Collection.lnk “) $ Shortcut.TargetPath = $ appPath $ Shortcut.Save () write-host” Thiết lập xong … “write-host” Nhấn phím bất kỳ để tồn tại … “# :: ReadKey ($ true) Sau khi tạo xong script để biên dịch File script thành File EXE các bạn vào github PS2EXE path sau để xem chi tiết tạo thiết lập tệp.

Xem Thêm  Phân Biệt Final, Last, Eventual, End Trong Tiếng Anh - finale là gì

https://github.com/MScholtes/PS2EXE

Bước 1: Các bạn mở chương trình PowerShell lên

Bước 2: Nhập PS2EXE tải lệnh về

PS C: & gt; Install-Module ps2exeBước 3: Lệnh đóng gói, các bạn chỉ chọn tập lệnh tệp đường dẫn và tệp xuất exe

Invoke-ps2exe .source.ps1 .arget.exeKhi build File Exe, nếu các bạn muốn chỉnh sửa Assembly hay icon của ứng dụng tham số, khi xây dựng các bạn làm theo các cú pháp bên dưới:


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề phan mem dong goi file exe

Chuyển file Python sang file exe| Nga it

alt

 • Tác giả: Nga it
 • Ngày đăng: 2021-02-27
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3596 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lập trình Python – Chuyển file Python sang file exe – Convert python to exe| Nga it
  Chuyển file .py sang .exe. Tạo trình seting Windows NSIS
  Link dowload NSIS: https://nsis.sourceforge.io/Download
  Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like, share và subscribe kênh để theo dõi video sớm nhất nhé. Thanks all.
  laptrinhpython ngait
  Group để thảo luận học lập trình Python: https://www.facebook.com/groups/1212071995953351/?ref=share

Đóng Gói Phần Mềm Thành File Exe, Hỏi Cách Đóng Gói Chương Trình ¢# Thành File Exe

 • Tác giả: giasuviet.edu.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9921 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xin chào các bạn, nội dung ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đóng gói PM thành file seting installer sử dụng script PowerShell, Bạn đang xem: Đóng gói PM thành file exeSau khi các bạn viết xong PM trên Winform, các bạn cần phải đóng gói PM thành file seting
Xem Thêm  [Update] ALTER TABLE | alter procedure trong sql

Resource Hacker 5.1.7 Build 343

 • Tác giả: download.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9404 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Resource Hacker, Resource Hacker là PM chỉnh sửa file tiện ích. Resource Hacker miễn phí sử dụng, dễ dùng, giúp người dùng tinh chỉnh tập tin nhanh chóng.

Đóng gói, tạo file exe bằng Inno Setup

 • Tác giả: sentayho.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2817 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Đóng Gói Phần Mềm Thành File Exe, Đóng Gói File Excel Thành Exe

 • Tác giả: sydneyowenson.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4177 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xin chào các bạn, nội dung ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đóng gói PM thành file seting installer sử dụng script PowerShell, Sau khoảng thời gian các bạn viết xong PM trên Winform, các bạn cần phải đóng gói PM thành file seting

phan mem dong goi file exe

 • Tác giả: phebinhvanhoc.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 1463 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dạng file .exe khá thân thuộc với người dùng nhất là trong quá trình seting các ứng dụng trên PC, chơi game, … Tuy nhiên nhiều bạn thắc mắc liệu tự

Hướng Dẫn Tạo File Exe Cho Ứng Dụng Với Phần Mềm Inno Setup 5

 • Tác giả: suviec.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3711 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn sử dụng PC và thi thoảng phải seting PM dạng , exe, bạn có khi nào thắc mắc những bản seting ấy được tạo ra như vậy nào và có khó không? Trong bài này sumuoi

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

By ads_php