Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách ghi vào tệp văn bản bằng Python.

Bạn đang xem : cách viết bằng python

Tóm tắt : trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách ghi vào tệp văn bản bằng Python.

TL; DR

Phần sau minh họa cách ghi một chuỗi vào tệp văn bản:

 

với

mở (

'readme.txt'

,

'w'

)

as

f: f.write (

'readme'

)

Ngôn ngữ mã:

JavaScript

(

javascript

)

Các bước ghi vào tệp văn bản

Để ghi vào tệp văn bản bằng Python, bạn làm theo các bước sau:

 • Đầu tiên, mở tệp văn bản để viết (hoặc thêm) bằng cách sử dụng open () < / code> function.
 • Thứ hai, ghi vào tệp văn bản bằng phương thức write () hoặc writelines () .
 • Thứ ba, đóng tệp bằng phương thức close () .

Phần sau trình bày cú pháp cơ bản của hàm open () :

 

f = open (path_to_file, mode)

Hàm open () chấp nhận nhiều tham số. Nhưng bạn sẽ tập trung vào hai điều đầu tiên:

 • Tham số path_to_file chỉ định đường dẫn đến tệp văn bản mà bạn muốn mở để viết.
 • < li> Tham số mode chỉ định chế độ bạn muốn mở tệp văn bản.

Để ghi vào tệp văn bản, bạn sử dụng một trong các chế độ sau :

ModeDescription 'w' Mở tệp văn bản để viết văn bản 'a' Mở tệp văn bản để nối văn bản

open () Hàm trả về một đối tượng tệp. Và đối tượng tệp có hai phương thức hữu ích để ghi văn bản vào tệp: write () writelines () .

write ( ) Phương thức ghi một chuỗi vào một tệp văn bản và phương thức writelines () ghi một danh sách các chuỗi vào một tệp cùng một lúc.

Trên thực tế, writelines () chấp nhận một đối tượng có thể lặp lại , không chỉ là danh sách , vì vậy bạn có thể chuyển tuple chuỗi, tập hợp các chuỗi, v.v., thành phương thức writelines () .

Để ghi một dòng vào tệp văn bản, bạn cần phải thêm một ký tự dòng mới:

 

f.write (

'\ n '

) f.writelines (

'\ n'

)

Ngôn ngữ mã:

JavaScript

(

javascript

)

Và việc thêm các ký tự dòng mới là tùy thuộc vào bạn.

Viết ví dụ về tệp văn bản

Ví dụ sau cho thấy cách để sử dụng hàm write () để ghi danh sách văn bản vào tệp văn bản:

 

lines = [

'Readme'

,

'Cách viết tệp văn bản bằng Python'

]

với

mở (

'readme.txt'

,

'w'

)

as

f:

cho

dòng

dòng: f.write (dòng) f.write (

'\ n'

)

Ngôn ngữ mã:

JavaScript

(

javascript

)

Nếu tệp readme.txt không tồn tại, hàm open () sẽ tạo một tệp mới.

Phần sau trình bày cách ghi danh sách chuỗi văn bản vào tệp văn bản:

 < p> lines = [

'Readme'

,

'Cách ghi tệp văn bản bằng Python '

]

với

mở (

'readme.txt'

,

'w'

)

as

f: f.writelines (lines)

Ngôn ngữ mã:

JavaScript

(

javascript

)

Nếu bạn coi mỗi phần tử của danh sách là một dòng, bạn cần nối nó với ký tự dòng mới như sau:

 

lines = [

'Readme'

,

'Cách viết tệp văn bản bằng Python'

]

với

mở (

'readme.txt'

,

'w'

)

as

f: f.write (

'\ n'

.join (lines))

Ngôn ngữ mã: < / p>

JavaScript

(

javascript

)

Nối tệp văn bản

Để nối vào tệp văn bản , bạn cần mở tệp văn bản cho chế độ thêm. Ví dụ sau thêm các dòng mới vào tệp readme.txt :

 

more_lines = [

''

,

'Nối tệp văn bản'

,

'Kết thúc'

]

với

mở (

'readme.txt'

,

'a'

)

as

f: f.writelines (

'\ n'

.join (more_lines))

Ngôn ngữ mã: < / p>

JavaScript

(

javascript

)

Kết quả:

Ghi vào văn bản UTF-8 tệp

Nếu bạn viết các ký tự UTF-8 vào tệp văn bản bằng mã từ các ví dụ trước, bạn sẽ gặp lỗi như sau:

 

UnicodeEncodeError: codec 'charmap' không thể mã hóa các ký tự ở vị trí 0-44: ký tự ánh xạ tới

& lt;

undefined

& gt;

Ngôn ngữ mã:

HTML, XML

(

xml

)

Để mở tệp và viết UTF-8 ký tự vào một tệp, bạn cần chuyển tham số encoding = 'utf-8' vào hàm open () .

Ví dụ sau cho thấy cách ghi các ký tự UTF-8 vào tệp văn bản:

 

quote =

'成功 を 収 め る 人 と は 人 が 投 げ て た レ ン ガ で し か か し た 基 盤 を 築 く こ と が で 人 が 投 げ き た レ ン ガ で っ か り し た 盤 を 築 く こ と が で き る 人 の

với

mở (

'quote.txt'

,

'w'

, encoding =

'utf-8'

)

as

f: f.write (trích dẫn)

Ngôn ngữ mã:

JavaScript

(

javascript

)

Tóm tắt

 • Sử dụng hàm open () với chế độ w hoặc a để mở một tệp văn bản để thêm vào.
 • Luôn đóng tệp sau khi ghi xong bằng phương thức close () hoặc sử dụng câu lệnh with khi mở tệp.
 • Sử dụng write () writelines () để ghi vào tệp văn bản.
 • Chuyển encoding = 'utf-8' vào Hàm open () để ghi các ký tự UTF-8 vào một tệp.

Bạn có thấy hướng dẫn này hữu ích không?


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề làm thế nào để viết bằng python

Lập Trình Cơ Bản PYTHON Tự Học Cho Người Mới Bắt Đầu

alt

 • Tác giả: Dũng Lại Lập Trình
 • Ngày đăng: 2020-05-12
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2410 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn tự viết chương trình Python từ đâu và sử dụng Terminal trên Window mad Mac. Clip này phù hợp cho các bạn chưa biết gì về lập trình.

  Xin chào các bạn mình là Dũng Lại Lập Trình, hiện tại mình đang sống và làm việc tại Úc, mình từng là một học sinh chuyên toán tại THPT Hà Nội - Amsterdam, sau lớp 12 mình bắt đầu du học ngành khoa học dữ liệu tại đại học Swinburne, Australia. Sau 3 năm đại học, mình nhận học bổng Tiến Sĩ và tiếp tục công việc nghiên cứu tại viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và ứng dụng A2I2 tại Úc, đồng thời làm việc tại 3 trường đại học là Deakin, Monash, và Swinburne.

  Thông tin các lớp học lập trình cơ bản cho người mới bắt đầu: http://dunglailaptrinh.com
  👨‍🏫 1. Lập Trình Web cơ Bản
  👨‍🏫 2. Toán Logic - Toán tư duy cơ bản
  👨‍🏫 3. Lập Trình Python Cơ Bản đến Nâng cao
  👨‍🏫 4. Lập Trình Game Cơ Bản
  👨‍🏫 5. Lập trình Data Science - Phân tích dữ liệu Cơ Bản
  👨‍🏫 6. Lập Trình AI - Trí Tuệ Nhân Tạo Cơ Bản

  Trong Clip này mình sẽ hướng dẫn:

  _ Một số thuật ngữ tiếng Anh ngành lập trình
  _ Cài đặt Python mới nhất trên Mac và Window
  _ Sử dụng Terminal thành thạo để di chuyển và chạy chương trình
  _ Cài đặt và sử dụng Text Editor phổ biến Sublime Text
  _ Viết chương trình đổi tiền USD sang VND
  _ Chạy Hello World bằng 7 ngôn ngữ Python, Ruby, Golang, C, Java, C++, Pascal
  _ Cách đổi 2 biến bằng biến phụ thứ 3

  Thuật ngữ tiếng anh đã giải thích:

  Path, Directory, Folder, Extension, String, Datatype, Integer, Interpreter, Compiler, Variable, Assign, Assignment Statement, Concatenate, Multiply, Multiplication, Define, Convert, Quotation, Double Quotation Marks, Colons, Print, Save, IDE, Integrated Development Environment, Text Editor, Right Click, File, Terminal
  ----

  Facebook Page: https://www.facebook.com/dunglailaptrinh
  Instagram: https://www.instagram.com/dunglailaptrinh
  Group hỏi đáp lập trình: https://www.facebook.com/groups/dunglailaptrinh
  Tiktok làm toán: https://tiktok.com/@dunglailaptrinh
  Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/dung.lai.733

  CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU !!!!! Love you !!!!

  dunglailaptrinh

Làm thế nào để có được một Công việc bằng Python

 • Tác giả: websitehcm.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3390 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Làm thế nào để có được một Công việc bằng Python w3seo

Python roadmap chi tiết cho người mới bắt đầu

 • Tác giả: tuyendungnhansuit.blogspot.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3694 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Làm thế nào để viết mã bằng Python?

 • Tác giả: laptrinhvien.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3863 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

10 điều nên biết về phong cách viết code Python

 • Tác giả: csc.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4255 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Học lập trình Python không khó, nhưng một lập trình viên Python chuyên nghiệp thì cần có phong cách lập trình. Bạn nên rèn phong cách lập trình ngay từ khi mới bắt đầu học Python.

Cách viết hoặc print một file trong Python

 • Tác giả: thptsoctrang.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6670 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu mới học Python, bạn cần biết cách ghi file. Dưới đây là hướng dẫn cách viết hay print một tập tin trong Python.

Làm Quen Với UnitTest Trong Python

 • Tác giả: codelearn.io
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7675 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Làm thế nào để đảm bảo việc tái cấu trúc code (code refactoring) không ảnh hưởng đến việc vận hành sản phẩm? Câu trả lời bắt đầu từ Unit-test.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Stroustrup: C++ Style and Technique FAQ - invoke c# là gì

By ads_php