Cách gói văn bản trong Html với hướng dẫn html, thẻ, liên kết, img, div, thực thể, textarea, marquee, thẻ p, thẻ tiêu đề, h1, h2, bảng, định dạng, thuộc tính, phần tử, ol, ul, Loại đầu vào, v.v.

Bạn đang xem : gói văn bản trong html

tiếp theo →
← trước

Cách gói văn bản trong Html

Nếu chúng ta muốn bao bọc văn bản trong Html, thì chúng ta phải làm theo các bước được đưa ra bên dưới. Sử dụng các bước này, bất kỳ người dùng nào cũng có thể dễ dàng bọc bất kỳ văn bản nào sẽ được hiển thị trên trang web.

Bước 1: Trước tiên, chúng tôi phải nhập mã Html vào bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào hoặc mở tệp Html hiện có trong trình soạn thảo văn bản mà chúng tôi muốn bao gồm văn bản.

Bước 2: Bây giờ, chúng tôi phải sử dụng thuộc tính word-wrap . Vì vậy, chúng ta phải đặt con trỏ giữa thẻ head ngay sau thẻ tiêu đề. Và, sau đó chúng ta phải xác định một lớp và & lt; div & gt; gắn thẻ trong lĩnh vực & lt; style & gt; thẻ như được hiển thị trong khối sau.

Bước 3: Bây giờ, chúng ta phải xác định lớp đó trước văn bản mà chúng ta muốn bọc.

Bước 4: Và cuối cùng, chúng tôi phải lưu tệp và chạy tệp trong trình duyệt .

Kiểm tra ngay bây giờ

Xem Thêm  Cách jQuery thêm thuộc tính vào phần tử HTML - jquery thêm thuộc tính vào phần tử

Kết quả đầu ra của mã Html ở trên được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau:

Cách gói văn bản trong Html

Chủ đề tiếp theo

span làm gì trong Html

← trước
tiếp theo →


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề gói văn bản trong html

HTML Strikethrough – How to make a line through text in HTML and CSS

alt

 • Tác giả: Full Stack Coding Tutorials
 • Ngày đăng: 2017-05-10
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6599 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: HTML Strikethrough – How to make a line through text in HTML and CSS https://youtu.be/nWx0aHNGWFU

  HTML strikethrough, HTML del and HTML s tags all do the same thing, they draw a line through the text you’ve wrapped with them.

  Strikethrough is actually deprecated in favor of del and s.

  And even better, you can strike through using CSS.

  In order for the CSS to work you have to wrap the text you want to strikethrough with some type of tag with an ID or class. If all you’re doing is a strikethrough, it’s often easier to just wrapt the text in the HTML del or s tag.

  If you are using strikethrough on lots of text on your website and on different pages it’s better to CSS in case you want to make changes at some point. It’s easily and quickly done through the CSS.

  That’s all there is to it. I hope this video helps you! If you have any questions, please leave them in the comments below. And before you go, subscribe and like 🙂

  If you’re into WordPress, check out my WPLearningLab channel to learn more about WordPress so you can earn more for yourself, for your clients or for your business.

HTML là gì? Hướng dẫn viết 1 đoạn HTML đơn giản nhất

 • Tác giả: vietnix.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8284 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: HTML là gì? Qua bài viết Vietnix chia sẻ ở đây đầy đủ các nội dung và thông tin cần thiết về HTML mà bạn cần phải biết.

[Tự học HTML] Định dạng văn bản trong HTML

 • Tác giả: cafedev.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9958 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cafedev chia sẻ về HTML chứa một số phần tử để định nghĩa văn bản với ý nghĩa đặc biệt.

HTML là gì?

 • Tác giả: topdev.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7303 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: HTML là viết tắt của cụm từ Hypertext Markup Language (tạm dịch là Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). HTML được sử dụng để tạo và cấu trúc các thành phần trong trang web hoặc ứng dụng, phân chia các đoạn văn, heading, titles, blockquotes… và HTML không phải là ngôn ngữ lập trình.

Cách thay đổi gói văn bản mặc định bằng HTML và CSS / Mã hóa

 • Tác giả: vi.phhsnews.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5092 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Không giống như giấy, các trang web gần như có thể kéo dài sang một bên. Thật ấn tượng, đó không phải là thứ chúng ta thực sự cần trong khi đọc. Trình duyệt

Canh lề cho đoạn văn bản trong HTML

 • Tác giả: tuhochtml.blogspot.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8615 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Các thẻ định dạng chữ và văn bản trong HTML

 • Tác giả: thachpham.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9169 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các thẻ giúp bạn định dạng và trang trí chữ viết/văn bản trong HTML thường dùng nhất,thẻ thêm màu chữ trong HTML,thêm màu nền và font chữ vào HTML

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Đầu vào / đầu ra với các tệp - c ++ đọc một tệp

By ads_php