Tìm hiểu cách kết hợp hoặc hợp nhất hai mảng thành một mảng duy nhất bằng PHP. Câu trả lời ngắn gọn là sử dụng hàm array_combine () PHP và chuyển

Bạn đang xem: cách hợp nhất hai mảng trong php

Trong hướng dẫn này, hãy tìm hiểu cách kết hợp hoặc hợp nhất hai mảng thành một mảng duy nhất bằng PHP. Câu trả lời ngắn gọn là sử dụng hàm array_combine () trong PHP và chuyển hai mảng làm đối số của nó bằng cách phân tách bằng dấu phẩy.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm array_merge () để kết hợp hai mảng trong PHP. Hãy tìm hiểu việc sử dụng các phương pháp với ví dụ được đưa ra bên dưới tại đây.

Phương pháp 1: Sử dụng array_combine () để kết hợp hai mảng trong PHP

Để kết hợp hai mảng, bạn có thể sử dụng hàm PHP array_combine () lấy biến mảng làm đối số của nó. Bạn phải chuyển hai biến mảng trong phân tách bằng dấu phẩy. Nó tạo mảng mới bằng cách sử dụng mảng đầu tiên làm khóa và mảng thứ hai làm giá trị.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

& lt;? php

// Khai báo một mảng trong PHP

$ myarray1

=

mảng

(

“Tiếng Anh”

,

“Toán học”

,

“Khoa học”

,

” Vật lý “

)

;

$ myarray2

=

mảng

(

69

,

93

,

73

,

71

)

;

< p class = "crayon-line crayon-sọc-line" id = "crayon-61f4d387a6016286372170-6">

// Kết hợp hai mảng làm khóa và giá trị

$ newArr

=

array_combine

(

$ myarray1

,

$ myarray2

)

;

// Kết quả in

print_r

(

$ newArr

)

;

? & Gt;

Đầu ra

Mảng ([Tiếng Anh] = & gt; 69 [Toán] = & gt; 93 [Khoa học] = & gt; 73 [Vật lý] = & gt; 71)

Ví dụ trên chứa hai mảng, trong đó mảng đầu tiên là mảng chuỗi và mảng thứ hai là mảng số. Kết quả đầu ra cho thấy rằng các khóa là chuỗi và các giá trị là số.

Phương pháp 2: Sử dụng array_merge () để hợp nhất hai mảng trong PHP

Nếu bạn muốn hợp nhất hai mảng, bạn phải sử dụng array_merge () hàm nhận hai mảng làm đối số của nó. Nó hợp nhất hai phần tử mảng, mỗi mục trở thành các phần tử riêng biệt trong mảng mới được tạo trong PHP.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

& lt;? php

// Khai báo một mảng trong PHP

$ myarray1

=

mảng

(

“Tiếng Anh”

,

“Toán học”

,

“Khoa học”

,

” Vật lý “

)

;

$ myarray2

=

mảng

(

69

,

93

,

73

,

71

)

;

< p class = "crayon-line crayon-sọc-line" id = "crayon-61f4d387a601e455385621-6">

// Kết hợp hai mảng làm khóa và giá trị

$ newArr

=

array_merge

(

$ myarray1

,

$ myarray2

)

;

// Kết quả in

print_r

(

$ newArr

)

;

? & Gt;

Đầu ra

Array ([0] = & gt; English [1] = & gt; Maths [2] = & gt; Science [3] = & gt; Physics [4] = & gt; 69 [5] = & gt; 93 [6] = & gt; 73 [7] = & gt; 71)

Các phần tử mảng mới được tạo bằng các khóa được gán tự động theo trình tự. Kết quả ở trên hiển thị mảng mới với các phần tử riêng biệt được lập chỉ mục tự động bên trong nó.

Phương pháp 3: Sử dụng Toán tử Cộng (+) để Hợp nhất Mảng bằng PHP

Ngoài các phương pháp trên, bạn cũng có thể sử dụng toán tử dấu cộng (+) để hợp nhất các mảng trong PHP. Tuy nhiên, nó yêu cầu các phần tử mảng kết hợp chứa các phần tử có khóa được gán trước.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

& lt;? php

// Khai báo một mảng trong PHP

$ myarrayassoc1

=

mảng

(

“Chu kỳ”

=

& gt;

2

,

“Xe đạp”

=

& gt;

5

,

“Xe”

=

& gt;

9

)

;

$ myarrayassoc2

=

mảng

(

” Ricksaw “

=

& gt;

6

,

“Tự động”

=

& gt;

< p class = "crayon-h">

11

,

“Xe máy”

=

& gt;

13

,

” Xe “

< / p> =

& gt;

16

< p class = "crayon-sy">)

;

// Kết hợp hai mảng làm khóa và giá trị < / p>

$ newArr

=

$ myarrayassoc1

+

$ myarrayassoc2

;

// In kết quả

print_r

(

$ newArr

)

;

? & gt;

Đầu ra

Mảng ([Cycle] = & gt; 2 [Bike] = & gt; 5 [Car] = & gt; 9 [Ricksaw] = & gt; 6 [Auto] = & gt; 11 [Motorcycle] = & gt; 13)

Ví dụ trên chứa một phần tử có khóa “Xe” cho hai lần. Tuy nhiên, mảng được kết quả sử dụng phần tử xuất hiện đầu tiên cho dù nó xuất hiện một lần hay nhiều lần.

Có thể bạn cũng thích đọc


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách hợp nhất hai mảng trong php

21: Using Arrays in PHP to Store Data | PHP Tutorial | Learn PHP Programming | PHP for Beginners

 • Tác giả: Dani Krossing
 • Ngày đăng: 2015-11-08
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5519 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Using Arrays in PHP to Store Data | PHP Tutorial | Learn PHP Programming | PHP for Beginners. Arrays are used to store multiple pieces of data in a single variable. In this PHP tutorial you will learn how to create arrays and how to spit out data from an array.

  ➤ GET ACCESS TO MY LESSON MATERIAL HERE!

  First of all, thank you for all the support you have given me!

  I am really glad to have such an awesome community on my channel. It motivates me to continue creating and uploading content! So thank you!

  I am now using Patreon to share improved and updated lesson material, and for a small fee you can access all the material. I have worked hard, and done my best to help you understand what I teach.

  I hope you will find it helpful 🙂

  Material for this lesson: https://www.patreon.com/posts/lesson-material-42361704

Hiểu cách sử dụng Mảng (Array) trong PHP

 • Tác giả: niithanoi.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6424 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài này bạn sẽ được học về cách khai báo 3 loại mảng trong PHP, cách thao tác với mảng bằng toán tử, 4 cách sắp xếp mảng trong PHP và đếm số lượng phần tử trong mảng…

Mảng trong PHP và các hàm xử lý

 • Tác giả: devcamp.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9940 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mảng trong PHP là gì? Chúng có vai trò như thế nào? Không phải ngẫu nhiên mà các developer yêu thích ứng dụng mảng trong PHP vào dự án….

Làm việc Với Mảng trong PHP Đúng cách

 • Tác giả: code.tutsplus.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2704 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong hướng dẫn này, tôi sẽ liệt kê một danh sách các hàm phổ biến về mảng trong PHP với các ví dụ về cách sử dụng và cách làm tốt nhất. Mỗi nhà phát triển PHP phải biết sử dụng chúng như thế nào…

Mảng và các hàm xử lý mảng trong PHP

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9022 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Định nghĩa Một mảng là một cấu trúc dữ liệu mà lưu giữ một hoặc nhiều kiểu giá trị giống nhau trong một giá trị đơn. Nói đơn giản thì mảng như các dòng xe ô tô, từng dòng xe mang từng giá trị riêng…

Mảng (Array) PHP và cách khai báo mảng trong PHP

 • Tác giả: ironhackvietnam.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5697 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mảng (Array) trong PHP là gì? Tìm hiểu cách khai báo mảng và tạo mảng, in mảng trong PHP tại bài viết của Ironhack Việt Nam.

Mảng Trong PHP

 • Tác giả: techacademy.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1951 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mảng là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ một hoặc nhiều loại giá trị tương tự trong một giá trị duy nhất. Ví dụ: nếu bạn muốn lưu trữ 100 số thì thay vì xác định 100 biến dễ dàng để xác định một mảng có độ dài 100. Tìm hiểu về Mảng (Array) […]

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Thẻ Div - GeeksforGeeks - div html là gì

By ads_php