Việc kiểm tra `NaN` rất khó vì` NaN === NaN` trả về false trong JavaScript. Đây là cách bạn có thể kiểm tra xem một giá trị có bằng `NaN` hay không.

Bạn đang xem : kiểm tra javascript cho nan

Cách kiểm tra `NaN` trong JavaScript

Khi xử lý NaN trong các dự án của bạn, điều quan trọng là phải hiểu NaNs là gì và cách chúng hoạt động. NaN là một thuộc tính không thể ghi, không thể định cấu hình, không thể liệt kê của đối tượng toàn cục. Một điều khó hiểu về NaNs NaN! == NaN Number.NaN! == NaN . Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Number.isNaN () thay vì isNan () vì nó sẽ chỉ kiểm tra xem giá trị đã cho có dẫn đến NaN hay không nếu bạn đã thử để chuyển nó thành một số. Thay vào đó, bạn có thể làm như sau:

 

Số

.isNaN (

NaN

);

Số

.isNaN (

'test'

);

let

text =

'hello world!'

;

Số

.isNaN (text); text = + văn bản;

Số

.isNaN (text);

Mặt khác,

isNaN () sẽ kiểm tra xem giá trị có phải là NaN hay không nếu nó được chuyển đổi thành một số. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng isNaN () vì nó mang lại hành vi đáng ngạc nhiên.

 

isNaN

(

NaN

);

isNaN

(

'test'

);

isNaN

(

2

);

isNaN

(

'2'

);

Một điều thú vị khác về NaNs là các mảng gặp khó khăn với chúng. Ví dụ: arr.includes (NaN) sẽ trả về true nếu có NaN trong mảng trong khi arr.indexOf (NaN) sẽ trả về -1 có hoặc không có NaN trong mảng. Đó là vì include () sử dụng thuật toán bình đẳng khác với indexOf () .]

Nếu bạn muốn indexOf () a NaN trong một mảng thì trớ trêu thay, bạn nên sử dụng findIndex () như sau: arr.findIndex (n = & gt; Number.isNaN (n)) .

 

let

arr = [

'1'

, < p class = "hljs-string"> '2'

,

'3'

,

'4' ,

NaN

,

'5'

]; arr.findIndex (

n

= & gt;

Number .isNaN (n));

Các hướng dẫn cơ bản khác


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề javascript test cho nan

NaN and isNaN in JavaScript

 • Tác giả: Steve Griffith – Prof3ssorSt3v3
 • Ngày đăng: 2017-09-16
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1038 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: The global property NaN represents any value that is Not A Number.
  The global isNaN method allows you to check whether or not any value is Not A Number. The key point about using the isNaN( ) method is understanding that everything it tests is converted to a Number before the test is actually run.

  Code GIST: https://gist.github.com/prof3ssorSt3v3/8d6b8d68d122e9f1a9c22fa29dcab9ef

How to Check for NaN in JavaScript

 • Tác giả: medium.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8550 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Checking for NaN (“not a number”) is as simple as checking for self-equality in JavaScript.. “How to check for NaN in JavaScript” is published by Dr. Derek Austin 🥳 in Coding in Simple English.

How to check if a variable is NaN in JavaScript?

 • Tác giả: www.tutorialspoint.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9342 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: How to check if a variable is NaN in JavaScript? – NaN is a JavaScript property, which is Not-a-Number value. To find out whether value is NaN, use the Number …

Testing for NaN

 • Tác giả: bytes.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1766 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Testing for NaN. Javascript Forums on Bytes.

Kiểm tra số có phải là NaN trong JavaScript (Number.isNaN)

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9881 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách kiểm tra số có phải là NaN trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng phương thức Number.isNaN trong JavaScript để kiểm tra một số có phải là NaN hay không, cũng như tìm hiểu sự khá

NaN – JavaScript

 • Tác giả: developer.mozilla.org
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6149 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Die globale NaN Eigenschaft ist ein Wert, der Not-A-Number (keine Zahl) repräsentiert.

Check if Sring Is a Number in JavaScript

 • Tác giả: www.delftstack.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9176 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this tutorial we will check if a string is a valid number in JavaScript

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Truy vấn Top-N - top 5 trong oracle

By ads_php