Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách kiểm tra xem tệp có tồn tại trong PHP hay không bằng cách sử dụng các hàm file_exists (), is_file (), is_readable () và is_wuality ().

Bạn đang xem : php có tồn tại tệp không

Tóm tắt : trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách kiểm tra xem tệp có tồn tại trong PHP hay không bằng cách sử dụng file_exists () , is_file () , is_readable () < / code> và các hàm is_wained () .

PHP cung cấp một số hàm hữu ích cho phép bạn kiểm tra xem tệp có tồn tại hay không. Hãy kiểm tra các hàm này và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Kiểm tra xem tệp có tồn tại hay không bằng cách sử dụng hàm file_exists ()

Để kiểm tra xem tệp có tồn tại hay không, bạn sử dụng file_exist () function:

 

file_exists (string $ filename): bool

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

)

Hàm file_exists () chấp nhận tên tệp và trả về true nếu tệp tồn tại; nếu không, nó trả về false .

Ví dụ sau sử dụng hàm file_exists () để kiểm tra xem tệp readme.txt tồn tại trong thư mục hiện tại:

 

$ filename =

'readme.txt'

;

if

(file_exists ($ filename)) { $ message =

"Tệp $ filename tồn tại"

; }

khác

{ $ message =

"Tệp $ filename không tồn tại"

; }

echo

$ message;

Ngôn ngữ mã:

HTML, XML

(

xml

)

Nếu readme.txt tồn tại trong cùng một thư mục của script, bạn sẽ thấy thông báo sau:

< pre class = "wp-block-code">

tệp

readme

. txt

tồn tại

Ngôn ngữ mã:

CSS

(

css

)

… nếu không, bạn sẽ thấy một thông báo khác:

 

Tệp

readme

.txt

không

tồn tại

Ngôn ngữ mã:

CSS

< p class = "shcb-language__paren"> (

css

)

Lưu ý rằng $ filename cũng có thể là một đường dẫn đến một thư mục. Trong trường hợp này, hàm file_exists () trả về true nếu thư mục tồn tại.

Kiểm tra xem tệp có tồn tại hay không bằng cách sử dụng hàm is_file ()

Nếu bạn muốn kiểm tra xem đường dẫn có phải là tệp (không phải thư mục) và tồn tại trong hệ thống tệp hay không, bạn có thể sử dụng hàm is_file () .

Hàm is_file () chấp nhận $ filename và trả về true nếu $ filename là một tệp và tồn tại :

 

is_file (string $ filename): bool

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

)

Ví dụ sau sử dụng hàm is_file () để kiểm tra xem tệp readme.txt tồn tại:

 

$ filename =

'readme.txt'

;

if

(is_file ($ filename)) { $ message =

"Tệp $ filename tồn tại"

; }

khác

{ $ message =

"Tệp $ filename không tồn tại"

; }

echo

$ message;

Ngôn ngữ mã:

HTML, XML

(

xml

)

Kiểm tra xem tệp có tồn tại và có thể đọc được không

Trong thực tế, bạn thường muốn kiểm tra xem tệp có tồn tại hay không trước khi đọc nội dung của nó. Để kiểm tra xem tệp có tồn tại và có thể đọc được hay không, bạn sử dụng hàm is_readable () :

 

is_readable (string $ filename): bool

Ngôn ngữ mã:

PHP < / p>

(

php

)

Hàm is_readable () trả về true nếu $ filename tồn tại và có thể đọc được hoặc false nếu không thì. Lưu ý rằng $ filename có thể là một thư mục.

Ví dụ sau sử dụng hàm is_readable () để kiểm tra xem readme.txt Tệp tồn tại và có thể đọc được:

 

$ filename =

'readme.txt'

;

if

(is_readable ($ filename)) { $ message =

"Tệp $ filename tồn tại"

; }

khác

{ $ message =

"Tệp $ filename không tồn tại"

; }

echo

$ message;

Ngôn ngữ mã:

HTML, XML

(

xml

)

Kiểm tra xem tệp tồn tại và có thể ghi được

Trước khi ghi vào tệp, bạn cần kiểm tra tệp có tồn tại và có thể ghi được không. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng hàm is_wosystem () :

 

is_wworthy (string $ filename): bool

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

)

Hàm is_wosystem () trả về true nếu $ filename tồn tại và có thể ghi được hoặc false nếu không.

Ví dụ sau sử dụng hàm is_wained () để kiểm tra tệp readme.txt có tồn tại và có thể ghi được không:

 

$ filename =

'readme.txt'

;

if

(is_wosystem ($ filename)) { $ message =

"Tệp $ filename tồn tại"

; }

khác

{ $ message =

"Tệp $ filename không tồn tại"

; }

echo

$ message;

Ngôn ngữ mã:

HTML, XML

(

xml

)

Tóm tắt

 • Sử dụng hàm file_exists () để kiểm tra xem tệp có tồn tại hay không.
 • Sử dụng hàm is_file () để kiểm tra xem đường dẫn có phải là tệp thông thường, không phải là thư mục và tệp đó tồn tại hay không.
 • Sử dụng is_readable ( ) để kiểm tra xem một tệp có tồn tại và có thể đọc được hay không.
 • Sử dụng hàm is_wosystem () để kiểm tra xem tệp có tồn tại và có thể ghi hay không.
 • Bạn có thấy hướng dẫn này hữu ích không?


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề php có tệp nào tồn tại không

php Xử lí File

 • Tác giả: ღ【 Maruko 】 ღ
 • Ngày đăng: 2022-04-15
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8522 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: PHP: Hypertext Preprocessor, thường được viết tắt thành PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.
  php web

Bài 30: Xử lý lỗi trong PHP (PHP Error Handling)

 • Tác giả: laptrinhvienphp.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4760 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài hướng dẫn tự học PHP này, bạn sẽ học cách sử dụng các hàm xử lý lỗi trong PHP để xử lý khi xảy ra lỗi, cấc cấp độ lỗi, ví dụ hướng dẫn cụ thể

Xử Lý File trong PHP — PHP

 • Tác giả: www.stdio.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1908 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đọc ghi, làm việc và xử lý file trong PHP.

PHP: Làm thế nào để kiểm tra xem tệp hình ảnh có tồn tại hay không?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7687 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Bạn cần ít nhất tên tệp trong dấu ngoặc kép (dưới dạng chuỗi): if (file_exists('http://www.mydomain.com/images/'.$filename)) {…

PHP – Cấu hình File php.ini

 • Tác giả: vubaphuong.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9161 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấu hình php.ini - là cách cuối cùng. Và ngay lập tức ảnh hưởng đến chức năng của PHP. Tệp này được đọc mỗi khi khởi tạo

Các hàm xử lý file trong php

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6478 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổng hợp các hàm xử lý file trong php, danh sách những hàm hay dùng nhất trong php để xử lý file, có kèm ví dụ minh họa rất hay

[PHP] – Bài 12: Thao tác với FILE trong PHP

 • Tác giả: goclamweb.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3828 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài học này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một số những thao tác cơ bản về thao tác với FILE trong PHP như mở file, lấy dữ liệu, ghi mới, xóa, sửa.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Nút căn chỉnh ở cuối div bằng cách sử dụng CSS - nút css dưới cùng của div

By ads_php