Bạn đang xem : js nhận giá trị của phần tử

Vui lòng tham khảo bài viết: cách lấy đối tượng biểu mẫu JavaScript để biết thông tin về cách nhận tham chiếu đến đối tượng biểu mẫu.

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày việc sử dụng JavaScript để truy cập các giá trị của các phần tử biểu mẫu. Sau đó, chúng tôi sẽ chứng minh tất cả các khái niệm bằng một ví dụ trong thế giới thực.

Phần tử nhập văn bản

Để có tham chiếu đến phần tử nhập văn bản, đây là một số mã mẫu:

 
oText 

=

oForm.elements [

"text_element_name"

]; HOẶC oText

=

oForm.elements [index];

Trong đoạn mã trên, “index” là vị trí của phần tử trong mảng các phần tử dựa trên 0 và oForm là tham chiếu đối tượng biểu mẫu thu được bằng cách sử dụng bộ sưu tập document.forms:

 oForm 

=

tài liệu

.forms [index];

Để nhận giá trị của phần tử nhập văn bản, chúng ta có thể sử dụng thuộc tính giá trị của đối tượng nhập văn bản:

 text_val 

=

oText.value;

Ví dụ: nếu chúng ta có phần tử nhập văn bản sau:

 & lt; 

đầu vào

loại

=

"văn bản"

< p> tên

=

"tên"

id

=

"txt_name"

kích thước

=

"30"

chiều dài tối đa

=

"70" < / p> & gt;

Chúng tôi có thể truy cập giá trị của phần tử như sau:

 name 

=

oForm.elements [

"name"

] .value;

Phần tử Textarea

Mã để lấy tham chiếu đến phần tử textarea rất giống:

 oTextarea 

=

oForm.elements [

"textarea_element_name"

];

Để nhận giá trị do người dùng nhập vào trường textarea:

 textarea_val 

=

oTextarea.value;

Ví dụ: nếu chúng ta có một phần tử textarea như sau:

 & lt; 

textarea

tên

=

"địa chỉ"

< p> id

=

"txta_address"

hàng

=

"3"

cols

=

"35"

& gt; & lt; /

textarea

& gt;

Chúng tôi có thể truy cập giá trị do người dùng nhập theo cách này:

 address 

=

oForm.elements [

"address"

] .value;

Phần tử ẩn

Mã để lấy tham chiếu đến phần tử đầu vào ẩn:

 oHidden 

=

oForm.elements [

"hidden_element_name"

];

Để nhận giá trị của phần tử này:

 hidden_val 

=

oHidden.value;

Ví dụ: nếu chúng ta có một phần tử đầu vào ẩn trong biểu mẫu được xác định như sau:

 & lt; 

đầu vào

loại

=

"ẩn"

< p> tên

=

"number_of_skillsets"

giá trị

=

"1" & gt;

Chúng ta có thể lấy giá trị của phần tử đầu vào ẩn như sau:

 number_of_skillsets 

=

oForm.elements [

"number_of_skillsets"

] .value;

Tiếp theo: Cách nhận giá trị của phần tử biểu mẫu: Thả xuống và danh sách

Xem thêm


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề js nhận giá trị của phần tử

html css or javascript ko link kaise kare | how to attach css & js with html file |

 • Tác giả: Mahara Creativity
 • Ngày đăng: 2022-06-23
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5399 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: html css or javascript ko link kaise kare | how to attach css & js with html file |

  linkcssJavaScriptwithhtml
  attachcssjswithhtml
  maharacreativity
  htmlcssorjavascriptkolinkkaisekare
  howtolinkcsstohtmlinvisualstudiocodeinhindi

  Thanks for watching

Chia sẻ 3 cách lấy phần tử trong mảng javascript

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3887 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách lấy phần tử trong mảng Javascript, bằng cách sử dụng chỉ mục index và một số hàm hỗ trợ trong Javascript để lấy các phần tử của mảng trong Javascript

Number, string, array và object trong JavaScript

 • Tác giả: 200lab.io
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6331 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm hiểu cú pháp và cách sử dụng các phương thức JavaScript hổ trợ để thao tác với number, string, array và object khi code JavaScript.

Bàn về JS – Các giá trị đặc biệt trong JavaScript

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5617 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong JavaScript có một số giá trị đặc biệt mà các developer cần chú ý và sử dụng một cách đúng đắn hơn. Có thể có người đã biết hoặc chưa biết. Bài viết sau đây xin đúc kết một số trường hợp.

Index trong JavaScript và cách truy cập phần tử trong mảng JavaScript

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7607 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cùng tìm hiểu index trong JavaScript và cách truy cập phần tử trong mảng JavaScript thông qua index. Bạn sẽ học được khái niệm index trong JavaScript là gì cũng như cách truy cập và lấy phần tử trong

Sử dụng forEach trong javascript

 • Tác giả: codestus.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8569 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi làm việc với mảng bạn thường làm gì, lặp qua một mảng?
  Trong JavaScript, chúng ta có thể sử dụng một số phương thức được cung cấp như map, reduce, etc để lặp mảng

Bài 6: DOM – Xử lý các phần tử HTML trong Javascript

 • Tác giả: goclamweb.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8572 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu một phần rất quan trọng là DOM – xử lý các phần tử HTML trong Javascript. Qua bài học này, chúng ta sẽ biết các truy xuất, lấy dữ liệu, các thuộc tính từ các thẻ html, cũng như cách thêm, xóa các thẻ html.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Cách sử dụng khóa ngoại trong SQL - cách truy vấn khóa ngoại trong sql

By ads_php