Cách lấy tên ngày trong tuần bằng cách sử dụng hàm datetime của DateName SQL cũng như sử dụng hàm T-SQL do người dùng xác định trong MS SQL Server xem xét @@ cài đặt DateFirst

< strong> Bạn đang xem: lấy ngày trong tuần kể từ ngày sql < br>

Cách lấy Tên ngày trong tuần bằng T-SQL trong MS SQL Server

Các nhà phát triển cơ sở dữ liệu sử dụng hàm datetime của SQL DATENAME để lấy tên ngày trong cơ sở dữ liệu SQL Server như Thứ Hai, Thứ Ba, v.v.
Trước khi hàm SQL DateName được giới thiệu, trong T-SQL không có hàm datetime tích hợp sẵn để lấy và trả về tên ngày trong tuần của một ngày cụ thể.
Ví dụ, bạn cần đặt tên ngày như thế nào. Giờ đây, các lập trình viên SQL có thể sử dụng hàm SQL DATENAME .

Đây là mã câu lệnh SQL Select mẫu trong đó hàm datetime tích hợp SQL DATENAME được sử dụng để lấy tên ngày của một ngày cụ thể trong SQL Server.


CHỌN
DATENAME (dw, GETDATE ()),
DATENAME (dw, DATEADD (dd, 1, GETDATE ())),
DATENAME (dw, DATEADD (dd, 2, GETDATE ())),
DATENAME (dw, DATEADD (dd, 3, GETDATE ())),
DATENAME (dw, DATEADD (dd, 4, GETDATE ())),
DATENAME (dw, DATEADD (dd, 5, GETDATE ())),
DATENAME (dw, DATEADD (dd, 6, GETDATE ()))

Mã số

Cũng có thể đặt thuộc tính ngôn ngữ cơ sở dữ liệu thành một ngôn ngữ khác để chọn tên ngày hoặc tên tháng bằng ngôn ngữ đích đó.

Là một phương pháp thay thế, trước đây tôi đã sử dụng mã SQL sau để tìm tên ngày bằng ngôn ngữ địa phương.

Xem Thêm  position - CSS: Cascading Style Sheets - css position relative

Hàm datetime chính được tích hợp sẵn sẽ giúp chúng ta lấy ngày như tên ngày trong tuần của nó là hàm DATEPART với đối số dw (ngày trong tuần) .

Kiểu trả về của hàm DATEPART là int. Vì vậy, việc sử dụng DATEPART với đối số dw (ngày trong tuần) sẽ trả về giá trị số nguyên từ 1 đến 7.
Ngoài ra, giá trị trả về của DATEPART với đối số ngày trong tuần hoặc dw phụ thuộc vào @@ DATEFIRST chỉ định ngày đầu tiên trong tuần.
Giá trị @@ DATEFIRST cho tiếng Anh Mỹ là 7 theo mặc định, trỏ đến Chủ nhật.

Tại đây, bạn có thể tìm thấy bên dưới một hàm do người dùng T-SQL xác định, hàm này trả về ngày trong tuần của ngày gửi dưới dạng tham số cho hàm do người dùng xác định có tính đến thông số máy chủ @@ DateFirst.
Vì tôi đã từng làm việc trên Máy chủ SQL được phân phối trên các khu vực khác nhau trên Thế giới, nên tham số @@ DateFirst có thể được đặt khác nhau giữa các máy chủ cơ sở dữ liệu.
Vì vậy, hàm SQL sau đây đã ngăn chặn những vấn đề này khi hàm DATEPART () SQL trả về các giá trị khác nhau trên các máy chủ cơ sở dữ liệu khác nhau.


—————————————-
— GetWeekDayNameOfDate
— Trả về tên ngày trong tuần bằng tiếng Anh
— Xem xét @@ DATEFIRST
— Bạn có thể chỉnh sửa udf cho các ngôn ngữ khác
—————————————-
TẠO CHỨC NĂNG GetWeekDayNameOfDate
(
@Date datetime
)
QUAY LẠI nvarchar (50)
BẮT ĐẦU

Xem Thêm  Cách thêm CSS vào HTML (các kiểu Liên kết, Nhúng, Nhập & Nội tuyến) - chèn css vào html

DECLARE @DayName nvarchar (50)

CHỌN
@DayName =
CASE (DATEPART (dw, @Date) + @@ DATEFIRST)% 7
KHI 1 THÌ ‘Chủ nhật’
KHI 2 THÌ ‘Thứ Hai’
KHI 3 SAU ‘Thứ Ba’
KHI 4 THÌ ‘Thứ Tư’
KHI 5 SAU ‘Thứ Năm’
KHI 6 THÌ ‘Thứ Sáu’
KHI 0 THÌ ‘Thứ Bảy’
HẾT

QUAY LẠI @DayName

HẾT

ĐI

Mã số

Và các nhà phát triển SQL và quản trị viên cơ sở dữ liệu có thể gọi hàm SQL do người dùng xác định GetWeekDayNameOfDate trong câu lệnh SELECT sql như được hiển thị trong tập lệnh mẫu t-sql bên dưới:


CHỌN dbo.GetWeekDayNameOfDate (GETDATE ()) làm WeekDayName

Mã số


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề nhận ngày trong tuần từ ngày sql

How to get Today’s Date in SQL/ Teradata / MySQL & Get Yesterday’s Date

 • Tác giả: MITutorials
 • Ngày đăng: 2018-02-07
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5018 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: SQL tutorial to get Today’s date in SQL or teradara or My SQL.

  Also learn how to change the dates to yesterday or tomorrow.

Tính toán và xử lý ngày tháng bằng câu lệnh SQL như thế nào?

 • Tác giả: bizflycloud.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5968 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: SQL được biết đến là 1 trong những ngôn ngữ lập trình truy vấn có cấu trúc rất phổ biến hiện nay trong thế giới công nghệ. Trong SQL thì kiểu dữ liệu ngày tháng là kiểu dữ liệu thường gây ra khó khăn cho các lập trình viên khi thao tác.

SQL phân tích running total theo ngày tuần tháng trong analytic

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8784 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hoàn cảnh. – Trong analytic của google có 1 chart cho chúng ta thấy chuỗi dữ liệu của user theo ngày, tuần, tháng chỉ trong 1 chart, gọi là chart trending active user

SQL Server: Hàm ngày tháng và thời gian

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4567 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các hàm ngày tháng được dùng để lấy thông tin về ngày, tháng cũng như năm. Các hàm này thường đi cùng với câu lệnh SELECT. DATEPART được hiểu là một phần

Làm Thế Nào Để Lấy Ngày Hiện Tại Trong Sql Server, Hàm Getdate Trong Sql Server

 • Tác giả: final-blade.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2656 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xử lý Date trong SQL

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9644 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bảng dưới đây liệt kê tất cả các hàm xử lý Date trong SQL. Ngoài những hàm quan trong dưới đây, có nhiều hàm khác được hỗ trợ bởi các RDBMS khác nhau.

Nhận ngày trong tuần trong SQL Server 2005/2008

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9622 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Sử dụng DATENAMEhoặc DATEPART: SELECT DATENAME(dw,GETDATE()) — Friday SELECT DATEPART(dw,GETDATE()) — 6

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Hình ảnh tạo kiểu CSS - cách chèn css hình ảnh

By ads_php