Vấn đề: Bạn muốn đưa ra một số nhận xét trong mã SQL của mình.
Ví dụ: Đây là mã ví dụ:
CHỌN tên, COUNT (*) AS count_items TỪ sản phẩm NHÓM THEO tên ĐÃ CÓ COUNT (*) 5 ĐẶT HÀNG THEO tên DESC; Giải pháp 1: Sử dụng -. Đây là những gì nó trông giống như:
– tên sản phẩm cùng với số lượng mặt hàng – sản phẩm được sắp xếp theo tên theo thứ tự giảm dần CHỌN tên, COUNT (*) – AS count_items FROM products GROUP BY name – HAVING COUNT (*) 5 ORDER BY name DESC; Thảo luận: Bạn có thể viết bình luận một dòng trong SQL bằng cách sử dụng -.

Bạn đang xem : nhận xét câu lệnh sql

Sự cố:

Bạn muốn đưa ra một số nhận xét trong mã SQL của mình.

Ví dụ:

Đây là mã ví dụ:

LỰA CHỌN
 Tên,
 COUNT (*) AS count_items
TỪ sản phẩm
NHÓM THEO tên
CÓ ĐẾM (*) & gt; 5
ĐẶT HÀNG THEO tên DESC;

Giải pháp 1:

Sử dụng -. Đây là những gì nó trông như thế nào:

- tên sản phẩm cùng với số lượng mặt hàng
- các sản phẩm được sắp xếp theo tên theo thứ tự giảm dần
LỰA CHỌN
 Tên,
 COUNT (*) - AS count_items
TỪ sản phẩm
NHÓM THEO tên
- CÓ ĐẾM (*) & gt; 5
ĐẶT HÀNG THEO tên DESC;

Thảo luận:

Bạn có thể viết chú thích một dòng trong SQL bằng cách sử dụng -. Sau dấu -, bạn có thể viết bất kỳ nhận xét nào bạn muốn miễn là nó nằm trong một dòng. Nếu bạn muốn viết một nhận xét kéo dài nhiều dòng, bạn có thể sử dụng – ở đầu mỗi dòng nhận xét, giống như trong ví dụ:

- tên sản phẩm cùng với số lượng mặt hàng
- các sản phẩm được sắp xếp theo tên theo thứ tự giảm dần

Bạn cũng có thể sử dụng – để nhận xét toàn bộ dòng mã hoặc một phần của dòng từ một số vị trí ở giữa dòng đến cuối dòng. Ví dụ: bạn có thể nhận xét ra AS count_item nhưng vẫn để nguyên COUNT (*) .

COUNT (*) - AS count_items

Lưu ý rằng khi bạn sử dụng -, bạn nhận xét mã ở cuối dòng, vì vậy bạn không thể sử dụng – để nhận xét, chẳng hạn như chỉ từ khóa AS. Nếu bạn muốn làm điều này, hãy xem Giải pháp 2.

Xem Thêm  Programmer vs. Developer - programmer và developer

Giải pháp 2:

Sử dụng /*...*/ . Đây là những gì nó trông như thế nào:

/ * tên sản phẩm cùng với số lượng mặt hàng
  lần này, các sản phẩm không được sắp xếp * /
LỰA CHỌN
 Tên,
 COUNT (*) / * AS * / count_items
TỪ sản phẩm
NHÓM THEO tên
/ * CÓ ĐẾM (*) & gt; 5
ĐẶT HÀNG THEO tên DESC * /;

Thảo luận:

/*...*/ mạnh hơn nhiều so với -. Với /*...*/ , bạn có thể nhận xét bất kỳ phần nào của mã mà bạn muốn. Nhận xét có thể có nhiều dòng và bạn có thể quyết định nơi nó kết thúc. Chỉ cần viết / * ở đầu nhận xét và * / ở cuối.

Ví dụ: bạn có thể nhận xét một từ duy nhất từ ​​mã, như từ khóa AS :

COUNT (*) / * AS * / count_items

Hoặc bạn có thể nhận xét ra hai dòng nhưng vẫn để dấu chấm phẩy ở cuối:

/ * CÓ ĐẾM (*) & gt; 5
ĐẶT HÀNG THEO tên DESC * /;


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề bình luận câu lệnh sql

How to use the SQL In Statement with Subquery – SQL Training Online – Quick Tips Ep40

 • Tác giả: Joey Blue
 • Ngày đăng: 2012-10-29
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2819 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: How to use the SQL In Statement with Subquery – SQL Training Online

  In this video, I show you how to use the SQL IN Statement with Subquery in SQL Server.

  TABLE OF CONTENTS
  00:00 – Intro
  01:00 – Example with OR Statement
  01:43 – Example with IN Statement
  02:20 – Example with Subquery

  DESCRIPTION
  I will show you in 3 steps that build on each other:
  1) Use the SQL OR operator.
  2) Use the SQL IN operator.
  3) Substitute a SQL Subquery into the IN Clause.

  And, that’s it. You have now used the SQL IN statement with Subquery.

  If you enjoy the video, please give it a like, comment, or subscribe to my channel.

  READ THE ORIGINAL ARTICLE WITH SQL SCRIPTS HERE
  http://www.sqltrainingonline.com/

  YOUTUBE NEWS UPDATES
  http://www.youtube.com/user/sqltrainingonline

  VISIT SQLTRAININGONLINE.COM FOR MORE VIDEO NEWS & TIPS
  http://www.sqltrainingonline.com

  SUBSCRIBE FOR OTHER SQL TIPS AND NEWS!
  http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=sqltrainingonline

  SUBSCRIBE TO OUR EMAIL LIST!
  http://www.sqltrainingonline.com

  LET’S CONNECT!
  Facebook: http://facebook.com/SQLTrainingOnline
  Twitter: http://twitter.com/sql_by_joey
  Linkedin: http://linkedin.com/in/joeyblue
  SQLTrainingOnline: http://www.sqltrainingonline.com

Câu lệnh SQL cơ bản

 • Tác giả: mariadb.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1584 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trang này liệt kê các câu lệnh SQL quan trọng nhất và chứa liên kết đến các trang tài liệu. Nếu bạn cần một hướng dẫn cơ bản làm thế nào để sử dụng máy chủ cơ sở dữ liệu Maria…

Hướng dẫn sử dụng các câu lệnh SQL cơ bản P1- Học viện GNV

 • Tác giả: gnv.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1316 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn chi tiết các câu lệnh SQL cơ bản dễ hiểu kèm với hình ảnh minh họa và ví dụ chi tiết và bài tập vận dụng.

Tổng hợp những câu lệnh SQL cơ bản

 • Tác giả: topdev.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8913 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các phiên bản của SQL Server: Enterprise, Personal, Desktop, Developer,.. Các bộ phận của SQL Server: Enterprise Manager, Query Analyzer, Books Online,..

Bài tập câu lệnh Select trong SQL có lời giải

 • Tác giả: nguyenvanhieu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6213 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đây là loạt bài tập sql từ cơ bản tới nâng cao có lời giải dành cho các bạn sinh viên đang muốn thực hành các bài tập cơ sở dữ liệu

Hàm COUNT(), AVG() Và SUM() Trong SQL

 • Tác giả: www.codehub.com.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1300 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm **COUNT()** trả về số hàng phù hợp với tiêu chí đã chỉ định. Hàm **AVG()** trả về giá trị trung bình của một cột số. Hàm **SUM()** trả về tổng số của một cột số.

Bình luận T-Sql Là Gì – Sự Khác Biệt Giữa Sql, Pl/Sql Và T

 • Tác giả: chienluc.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7736 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Cách sử dụng "phần tiếp theo" trong câu - cách sử dụng phần tiếp theo

By ads_php