Vấn đề: Bạn muốn đưa ra một số nhận xét trong mã SQL của mình.
Ví dụ: Đây là mã ví dụ:
CHỌN tên, COUNT (*) AS count_items TỪ sản phẩm NHÓM THEO tên ĐÃ CÓ COUNT (*) 5 ĐẶT HÀNG THEO tên DESC; Giải pháp 1: Sử dụng -. Đây là những gì nó trông giống như:
– tên sản phẩm cùng với số lượng mặt hàng – sản phẩm được sắp xếp theo tên theo thứ tự giảm dần CHỌN tên, COUNT (*) – AS count_items FROM products GROUP BY name – HAVING COUNT (*) 5 ORDER BY name DESC; Thảo luận: Bạn có thể viết bình luận một dòng trong SQL bằng cách sử dụng -.

Bạn đang xem : cách nhận xét trong sql

Sự cố:

Bạn muốn đưa ra một số nhận xét trong mã SQL của mình.

Ví dụ:

Đây là mã ví dụ:

LỰA CHỌN
 Tên,
 COUNT (*) AS count_items
TỪ sản phẩm
NHÓM THEO tên
CÓ ĐẾM (*) & gt; 5
ĐẶT HÀNG THEO tên DESC;

Giải pháp 1:

Sử dụng -. Đây là những gì nó trông như thế nào:

- tên sản phẩm cùng với số lượng mặt hàng
- các sản phẩm được sắp xếp theo tên theo thứ tự giảm dần
LỰA CHỌN
 Tên,
 COUNT (*) - AS count_items
TỪ sản phẩm
NHÓM THEO tên
- CÓ ĐẾM (*) & gt; 5
ĐẶT HÀNG THEO tên DESC;

Thảo luận:

Bạn có thể viết chú thích một dòng trong SQL bằng cách sử dụng -. Sau dấu -, bạn có thể viết bất kỳ nhận xét nào bạn muốn miễn là nó nằm trong một dòng. Nếu bạn muốn viết một nhận xét kéo dài nhiều dòng, bạn có thể sử dụng – ở đầu mỗi dòng nhận xét, giống như trong ví dụ:

- tên sản phẩm cùng với số lượng mặt hàng
- các sản phẩm được sắp xếp theo tên theo thứ tự giảm dần

Bạn cũng có thể sử dụng – để nhận xét toàn bộ dòng mã hoặc một phần của dòng từ một số vị trí ở giữa dòng đến cuối dòng. Ví dụ: bạn có thể nhận xét ra AS count_item nhưng vẫn để nguyên COUNT (*) .

COUNT (*) - AS count_items

Lưu ý rằng khi bạn sử dụng -, bạn nhận xét mã ở cuối dòng, vì vậy bạn không thể sử dụng – để nhận xét, chẳng hạn như chỉ từ khóa AS. Nếu bạn muốn làm điều này, hãy xem Giải pháp 2.

Xem Thêm  Cách sử dụng các lớp trong CSS để tạo kiểu cho một phần tử - lớp html là gì

Giải pháp 2:

Sử dụng /*...*/ . Đây là những gì nó trông như thế nào:

/ * tên sản phẩm cùng với số lượng mặt hàng
  lần này, các sản phẩm không được sắp xếp * /
LỰA CHỌN
 Tên,
 COUNT (*) / * AS * / count_items
TỪ sản phẩm
NHÓM THEO tên
/ * CÓ ĐẾM (*) & gt; 5
ĐẶT HÀNG THEO tên DESC * /;

Thảo luận:

/*...*/ mạnh hơn nhiều so với -. Với /*...*/ , bạn có thể nhận xét bất kỳ phần nào của mã mà bạn muốn. Nhận xét có thể có nhiều dòng và bạn có thể quyết định nơi nó kết thúc. Chỉ cần viết / * ở đầu nhận xét và * / ở cuối.

Ví dụ: bạn có thể nhận xét một từ duy nhất từ ​​mã, như từ khóa AS :

COUNT (*) / * AS * / count_items

Hoặc bạn có thể nhận xét ra hai dòng nhưng vẫn để dấu chấm phẩy ở cuối:

/ * CÓ ĐẾM (*) & gt; 5
ĐẶT HÀNG THEO tên DESC * /;


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề làm thế nào để bình luận trong sql

How to fix an SQL crahed table ?

 • Tác giả: alefstein1
 • Ngày đăng: 2016-02-14
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4712 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fixing a table in SQL is very easy. log in to phpmyadmin, find the correct DB, back it up !!, locate the crashed table, mark it and check “repair table”. that’s it.

  verify you CM or what ever the SQL serves.

  RRR Drupal upgrades and modules 🙂

  Subscribe for more videos:
  http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=alefstein1

Làm thế nào để bình luận nhiều dòng trong Visual Studio Code?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1246 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Shift+ Alt+A Ở đây bạn có thể tìm thấy tất cả các phím tắt. Tất cả…

Bình luận T-Sql Là Gì – Sự Khác Biệt Giữa Sql, Pl/Sql Và T

 • Tác giả: chienluc.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9399 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Làm thế nào để nhận xét nhiều dòng trong Visual Studio Code?

 • Tác giả: vie.fitforlearning.org
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6297 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi không thể tìm thấy cách nhận xét và bỏ ghi chú nhiều dòng mã trong Visual Studio Code. Có thể nhận xét và bỏ ghi chú nhiều dòng trong Visual Studio Code bằng một số phím tắt không? Nếu có,…

Bình luận Schema Là Gì – Schema Trong Sql Server Dùng để Làm Gì

 • Tác giả: lehoiphuonghoang.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5301 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Làm cách nào để backup database thành .bak file trong SQL Server ?

 • Tác giả: howkteam.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5096 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kteam Solutions, Với mong muốn mang đến kiến thức chất lượng, miễn phí cho mọi người, với tâm huyết phá bỏ rào cản kiến thức từ việc giáo dục thu phí. Chúng tôi – Kteam đã lập nên trang website này để thế giới phẳng hơn.

Hướng dẫn các kiến thức cơ bản về SQL (Phần 1)

 • Tác giả: gitiho.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6884 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đã khi nào bạn vào một công ty lớn yêu cầu hiểu biết về SQL nhưng lại không có một kiến thức nào về nó? Gitiho sẽ giới thiệu những kiến thức căn bản về SQL

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Viết hàm với nhiều tham số bằng Python - hàm python với các tham số

By ads_php