Cách nối hai chuỗi trong Python với python, hướng dẫn, tkinter, nút, tổng quan, mục nhập, nút kiểm tra, canvas, khung, thiết lập môi trường, chương trình python đầu tiên, kiến ​​thức cơ bản, kiểu dữ liệu, toán tử, v.v.

Bạn đang xem: < / font> python đặt hai chuỗi lại với nhau

tiếp theo →
← trước

Cách nối hai chuỗi trong Python

Chuỗi Python là một tập hợp các ký tự Unicode. Python cung cấp nhiều chức năng tích hợp sẵn để thao tác với chuỗi. Nối chuỗi là một quá trình khi một chuỗi được hợp nhất với một chuỗi khác. Nó có thể được thực hiện theo những cách sau.

 • Sử dụng + toán tử
 • Sử dụng phương thức join ()
 • Sử dụng phương pháp%
 • Sử dụng hàm format ()

Hãy hiểu các phương pháp nối chuỗi sau đây.

Sử dụng + toán tử

Đây là một cách dễ dàng để kết hợp hai chuỗi. Toán tử + cộng nhiều chuỗi lại với nhau. Các chuỗi phải được gán cho các biến khác nhau vì các chuỗi là bất biến. Hãy hiểu ví dụ sau.

Ví dụ –

Đầu ra:

 Xin chào Devansh

Giải thích:

Trong ví dụ trên, biến str1 lưu chuỗi “Hello” và biến str2 lưu trữ “Devansh”. Chúng tôi đã sử dụng toán tử + để kết hợp hai biến chuỗi này và được lưu trữ trong str3.

Sử dụng phương thức join ()

Phương thức join () được sử dụng để nối chuỗi trong đó dấu phân tách str đã nối các phần tử của chuỗi. Hãy hiểu ví dụ sau.

Ví dụ –

Xem Thêm  Cách thụt lề trong HTML - cách thụt lề một đoạn trong html

Đầu ra:

 HelloJavaTpoint
Xin chào JavaTpoint

Giải thích:

Trong đoạn mã trên, biến str1 lưu chuỗi “Hello” và biến str2 lưu trữ “JavaTpoint”. Phương thức join () trả về chuỗi kết hợp được lưu trữ trong str1 và str2. Phương thức join () chỉ lấy danh sách làm đối số.

Sử dụng Toán tử%

Toán tử% được sử dụng để định dạng chuỗi. Nó cũng có thể được sử dụng để nối chuỗi. Hãy hiểu ví dụ sau.

Ví dụ –

Đầu ra:

 Xin chào JavaTpoint

Giải thích –

Trong đoạn mã trên,% s đại diện cho kiểu dữ liệu chuỗi. Chúng tôi đã chuyển giá trị của cả hai biến cho% s kết hợp các chuỗi và trả về “Hello JavaTpoint”.

Sử dụng hàm format ()

Python cung cấp hàm str.format () , cho phép sử dụng nhiều thay thế và định dạng giá trị. Nó chấp nhận các đối số vị trí và nối chuỗi thông qua định dạng vị trí. Hãy hiểu ví dụ sau.

Ví dụ –

Đầu ra:

 Xin chào JavaTpoint
Xin chào JavaTpoint

Giải thích:

Trong đoạn mã trên, hàm format () kết hợp cả hai chuỗi và lưu trữ vào biến str3. Dấu ngoặc nhọn {} được sử dụng làm vị trí của các chuỗi.

Chủ đề tiếp theo

Cách kết nối Cơ sở dữ liệu bằng Python

← trước
tiếp theo →


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề python đặt hai chuỗi lại với nhau

How to Use Python to Output Custom HTML from Your SQLite Query

 • Tác giả: Sean MacKenzie Data Engineering
 • Ngày đăng: 2022-06-23
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4388 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: It is always nice when we can create some output from our databases in a very custom way. Sometimes we need a very specific output, and HTML is one of the nicer ways to do it. In this episode, we’ll take deep learning test results from our SQLite database and we’ll create a simple output table with some formatting and pictures. After you do your first custom HTML output for your queries, you’ll always have that option in your toolkit!

  For developers looking for a new role, check out and sign up:
  https://www.toptal.com/qKaO2b/worlds-top-talent

  Needing to hire technical resources for your project? Get the best:
  https://www.toptal.com/qKaO2b/worlds-top-talent

  Want to get access to premium content made just for you and have a chat with me? Find me on Patreon :

  https://www.patreon.com/mackenziedataengineering

  Want to work with me 1:1? Contact me today and book your free 20 min consultation!

  Contact form you can find at http://www.mackenziemackenzie.com/

  Follow me on social media:
  https://www.facebook.com/mackenziedataanalytics
  https://twitter.com/seamacke
  https://www.instagram.com/seamacke/
  https://www.reddit.com/user/seamacke
  https://www.linkedin.com/in/psmackenzie/

  dataengineering sqlite python

Làm cách nào để so sánh hai chuỗi trong python?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7815 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Có vẻ câu hỏi không phải là về bình đẳng chuỗi, mà là về bình đẳng…

Chuỗi (String) trong Python

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3778 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuỗi (String) trong Python – Học Python cơ bản và nâng cao theo các bước đơn giản từ Tổng quan, Cài đặt, Biến, Toán tử, Cú pháp cơ bản, Hướng đối tượng, Vòng lặp, Chuỗi, Number, List, Dictionary, Tuple, Module, Xử lý ngoại lệ, Tool, Exception Handling, Socket, GUI, Multithread, Lập trình mạng, Xử lý XML.

Chuỗi trong Python (Kiểu xâu string trong Python)

 • Tác giả: o2.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4568 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuỗi trong Python (string in python) là kiểu dữ liệu quan trọng. Các khai báo, gán chuỗi, chỉ số, phương thức hàm của xâu trong ngôn ngữ lập trình Python.

Kiểu dữ liệu chuỗi trong Python – Phần 2

 • Tác giả: howkteam.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7134 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kiểu dữ liệu chuỗi trong Python – Phần 2

Các hàm xử lý chuỗi trong Python

 • Tác giả: toidicode.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5264 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở phần đầu của series mình đã giới thiệu với mọi người về chuỗi trong Python rồi, nhưng Python là một ngôn ngữ khá là linh động và mềm dẻo nên nó cũng đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều hàm có sẵn dùng để xử lý chuỗi. Bài viết này mình sẽ liệt kê một số hàm hay dùng và ví dụ kèm theo cho mọi người cùng tham khảo.

Nối chuỗi trong python bằng phương thức join

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6758 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách nối chuỗi trong python bằng phương thức join (tiếng Nhật: joinメソッド). Bạn sẽ học được cách nối chuỗi bằng phương thức join trong python sau bài học này.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  tim ban bon phuong - ma phuong

By ads_php