Tìm hiểu về các cách khác nhau để tạo số ngẫu nhiên trong JavaScript.

Bạn đang xem : hàm ngẫu nhiên trong javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong JavaScript

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

Atta

Trong JavaScript, bạn có thể sử dụng Math. random () để tạo một số thực giả ngẫu nhiên giữa 0 (bao gồm) và 1 (riêng).

 

const

random

=

Toán học

.

ngẫu nhiên

(

)

;

bảng điều khiển

.

nhật ký

(

ngẫu nhiên

)

;

Nếu bạn muốn nhận một số ngẫu nhiên từ 0 đến 20, chỉ cần nhân kết quả của Math.random () với 20:

 

const

random

=

Toán học

.

ngẫu nhiên

(

)

*

20

; < / p> bảng điều khiển

.

nhật ký

(

ngẫu nhiên

)

;

Để tạo một số nguyên ngẫu nhiên, bạn có thể sử dụng các phương thức Math sau cùng với Math.random () :

 • Math.ceil () – Làm tròn một số lên đến số nguyên gần nhất
 • Math.floor () – Làm tròn một số xuống dưới đến số nguyên gần nhất
 • Math.round () – Làm tròn một số đến số nguyên gần nhất

Hãy để chúng tôi sử dụng Math.floor () để làm tròn số thực được tạo bởi Math.random () thành một số nguyên:

 

const

random

=

Toán học

.

tầng

(

Toán

.

ngẫu nhiên

(

)

*

20

)

;

bảng điều khiển

.

nhật ký

(

ngẫu nhiên

)

;

Bây giờ chúng ta đã học cách tạo một số nguyên ngẫu nhiên, chúng ta hãy viết một hàm nhận một số nguyên làm đầu vào và trả về một số nguyên giữa 0 và chính số nguyên:

 

const

ngẫu nhiên

=

(

max

=

50

)

= & gt;

{

return

Math

.

tầng

(

Toán học

.

ngẫu nhiên

(

)

*

max

)

;

}

;

bảng điều khiển

.

nhật ký

(

ngẫu nhiên

(

100

)

< p class = "dấu chấm câu">)

;

Để tạo một số ngẫu nhiên giữa hai số cụ thể (bao gồm min , max bị loại trừ), chúng tôi phải cập nhật phương thức random () như bên dưới:

 

const

random

=

(

tối thiểu

=

0

,

max

=

50

)

= & gt;

{

let

num

=

Toán học

.

ngẫu nhiên

(

)

*

(

max

-

min

)

+

min

;

return

Math

.

tầng

(

num

)

;

}

;

bảng điều khiển

.

nhật ký

(

ngẫu nhiên

(

10

,

< p class = "số mã thông báo"> 40

)

)

;

Trong đoạn mã trên, chúng tôi đã sử dụng (max - min) + min để tránh trường hợp số max nhỏ hơn min số.

Để tạo một số ngẫu nhiên bao gồm cả giá trị min max , chỉ cần thay đổi Math.floor () thành Math. round () :

 

const

ngẫu nhiên

=

(

tối thiểu

=

0

,

max

=

50

)

= & gt;

< p class = "dấu chấm câu mã thông báo"> {

let

num

=

Toán học

.

ngẫu nhiên

(

)

*

(

max

-

min

)

+

min

;

return

Toán học

.

vòng

(

num

)

;

}

;

bảng điều khiển

.

nhật ký

(

ngẫu nhiên

(

10

,

< p class = "số mã thông báo"> 70

)

)

;

✌️ Thích bài viết này? Theo dõi tôi trên
Twitter
LinkedIn .
Bạn cũng có thể đăng ký
Nguồn cấp dữ liệu RSS .


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề hàm ngẫu nhiên trong javascript

Javascript – Xử lý bất đồng bộ với Promise và async/await

 • Tác giả: Thanh Duong Huu
 • Ngày đăng: 2021-08-08
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7101 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Khái niệm đồng bộ và bất đồng bộ
  – Sử dụng Promise thực thi bất đồng bộ
  – Sử dụng async và await xử lý bất đồng bộ
  – Sử dụng fetch và axios gọi API
  – Giới thiệuu Django CORS

Hướng dẫn code chức năng đổi màu nền ngẫu nhiên với JavaScript

 • Tác giả: topdev.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1651 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Javascript thực chiến nghĩa là thay vì viết những bài về kiến thức cơ bản thì hướng dẫn code chức năng tab, autocomplete,…

Javascript

 • Tác giả: dblog24h.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5933 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: học javascript miễn phí

Hàm Random trong JavaScript – Minh Hoàng Blog

 • Tác giả: minhhn.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1692 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

ký tự ngẫu nhiên trong JavaScript

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6289 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Tôi nghĩ rằng điều này sẽ làm việc cho bạn: function makeid(length) { var result =…

Hàm Random trong JavaScript

 • Tác giả: laptrinhtudau.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6773 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm Random trong JavaScript – Lập Trình Từ Đầu 1 JavaScript Căn Bản

Các hàm có sẵn trong JavaScript

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3017 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các hàm có sẵn trong JavaScript – Học Javascript cơ bản và nâng cao cho người mới học từ Cú pháp Đối tượng Syntax Objects Form Validations Cookies Regular Expressions Literals Biến Hàm Phương thức Variables Vòng lặp Loops Điều kiện Conditions.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Làm cách nào để tạo lớp phủ hiệu ứng kính / mờ bằng HTML và CSS? - css mờ đằng sau lớp phủ

By ads_php