Để thêm hình nền vào tài liệu HTML, bạn nên sử dụng các kiểu CSS.

Bạn đang xem : nội dòng hình nền html

Hãy để chúng tôi trình bày cách bạn có thể thêm và định vị hình nền trong tài liệu HTML với CSS kiểu.

Cách định vị hình nền.

 • background-image : xác định một hoặc nhiều hình nền cho phần tử.
 • background-repeat : chỉ định xem / cách thức lặp lại hình nền.
 • background-attachment : xác định xem hình nền cuộn với phần còn lại của trang hay được cố định.
 • background-position : xác định vị trí bắt đầu của hình nền.

Ví dụ về cách thêm hình nền:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

style

& gt;

body

{

background-image

:

url

(

'https: // www .w3docs.com / uploads / media / default / 0001/01 / 477719675fecaac0362957c214fb9aa56fca99b5.jpeg '

);

background-repeat

: no-repeat;

background-attachment

: fixed;

background-position

: center; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Kết quả

Trong ví dụ trên, hình nền được đặt ở giữa (bạn cũng có thể sử dụng các giá trị khác như trên cùng bên trái; chính giữa bên trái; dưới cùng bên trái; trên cùng bên phải; chính giữa bên phải; dưới cùng bên phải; v.v.).

Dưới đây là một số cách định vị hình nền:

Để lặp lại hình nền, bạn có thể sử dụng các giá trị sau:

 • lặp lại, lặp lại hình nền theo chiều dọc và chiều ngang,
 • repeat-x, chỉ lặp lại hình nền theo chiều ngang,
 • repeat-y, chỉ lặp lại hình nền theo chiều dọc.

Ví dụ về cách thêm hình nền lặp lại theo chiều dọc:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

style

& gt;

body

{

background-image

:

url

(

"https: // www .w3docs.com / uploads / media / default / 0001/01 / 477719675fecaac0362957c214fb9aa56fca99b5.jpeg "

);

background-repeat

: repeat-y; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Trong ví dụ trên, hình nền chỉ được lặp lại theo chiều dọc.

Sử dụng giá trị “không lặp lại” để hình nền không bị lặp lại (hình ảnh sẽ chỉ hiển thị một lần).

Ví dụ về cách thêm hình nền không lặp lại:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

style

& gt;

body

{

background-image

:

url

(

"https: // www .w3docs.com / uploads / media / default / 0001/01 / 477719675fecaac0362957c214fb9aa56fca99b5.jpeg "

);

background-repeat

: no-repeat; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Xem Thêm  Bài 9: Cách sử dụng Toán tử (Operator) trong PHP

CSS3 đã giới thiệu thuộc tính background-size, giúp chúng tôi kiểm soát kích thước hình ảnh nền như được hiển thị trong phần tử gốc của nó. Trong ví dụ sau, dưới dạng giá trị background-size , chúng tôi sử dụng “cover”, chia tỷ lệ hình nền nhiều nhất có thể để hình nền bao phủ toàn bộ khu vực.

Để tạo hình nền cho toàn trang, hãy thêm hình nền vào vùng chứa với chiều cao được đặt thành 100%.

Ví dụ về cách thêm hình nền toàn trang:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

meta

name

=

" viewport "

content

=

" width = device-width, initial-scale = 1 "< / p> & gt;

& lt;

style

& gt;

body

,

html

{

height

:

100%

;

margin

:

0

; }

. bg

{

background-image

:

url

(

"https: // www .w3docs.com / uploads / media / default / 0001/01 / 477719675fecaac0362957c214fb9aa56fca99b5.jpeg "

);

height

:

100%

;

background-position

: center;

background-repeat

: no-repeat;

background-size

: cover; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt;

div

class

=

" bg "

& gt;

& lt; /

div

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Để thêm hình nền trong suốt, bạn cần thuộc tính opacity , thuộc tính này chỉ định tính trong suốt của một phần tử. Lấy giá trị từ 0,0-1,0. để giảm độ trong suốt (ví dụ: 0,2 là mờ, 0,5 làm trong suốt một nửa).

Ví dụ về cách thêm hình nền với độ mờ được chỉ định:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

style

& gt;

img

{

độ mờ

:

0,5

; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt;

img

src

=

"https://www.w3docs.com/uploads/media/default/0001/01 /477719675fecaac0362957c214fb9aa56fca99b5.jpeg "

width

=

" 300 "

height

=

" 150 "

alt

=

"w3docs"

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Trong ví dụ trên, hình ảnh có độ mờ 50%.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề hình nền html inline

How to Use Inline Tags in HTML

 • Tác giả: Internet Services and Social Networks Tutorials from HowTech
 • Ngày đăng: 2013-03-24
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6075 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: This HTML tutorial will walk you through the concept of Inline tags and their attributes on the web page.

  Don’t forget to check out our site http://howtech.tv/ for more free how-to videos!
  http://youtube.com/ithowtovids – our feed
  http://www.facebook.com/howtechtv – join us on facebook
  https://plus.google.com/103440382717658277879 – our group in Google+

  HTML Inline tags are similar to block tags. The only difference is that they don’t use additional white space or a margin at the start. Inline tags are used when we have to display an Image or a Text on the webpage in lined with the rest of the text. Image or Text contained in an Inline tag wouldn’t be displayed separately on the webpage. However, they can be modified with different styles and themes identically. Here, we will teach you how to use inline tags in a HTML page.

  Step 1 — Insert an Image Tag

  In this tutorial we will guide you on how to use inline tags in a HTML page. First of all, open up the source code of your HTML page in a Text editor. Now we are going to insert an image inline to the text.
  For this purpose, enter the image tag as
  im src = “cloud.png” /

  Step 2 — Save your Changes to view the image on the page

  By entering the Image tag in the HTML page, an image with the name “cloud.png” will appear in line with the text on the page. You can now save your changes and refresh the browser to view the image inserted successfully.

  Step 3 — Replace the Paragraph tag with Div tag

  Now in the next step, try to insert inline text by replacing the paragraph tags which is the “p” and “/p” with the “div” and “/div” tags.
  Once done, insert another “Div” tag inside the existed tag by entering the code as
  div style = “background: yellow; display: inline;” and put the closing tag at the end of sentence which you want to inline.

  Step 4 — Save your Changes to view the inline text on the page

  Now click on the “Save” button to save your changes and refresh the browser to view the inline text highlighted with a Yellow background on the page. In this manner, you can work with html inline tags.

Cách để Thiết lập hình nền trong HTML

 • Tác giả: www.wikihow.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8678 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách để Thiết lập hình nền trong HTML. Nếu muốn thêm một hình ảnh vào website, tất cả những gì bạn cần là mã HTML. Còn nếu muốn đặt một hình ảnh làm hình nền cho trang web, bạn cần cả HTML và CSS. HTML là viết tắt của Hypertext Markup…

Thiết lập màu nền với CSS background

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9010 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách thiết lập màu nền với CSS background, sử dụng các thuộc tính background, background-image, background-repeat

Thiết lập background trong HTML

 • Tác giả: camranh.khanhhoa.gov.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2225 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: blank page

Code Chèn Hình Nền Html Background Images, Thay Đổi Hình Nền Background Trong Html

 • Tác giả: tiennghich.mobi
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6778 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Backgroundlà thuộc tính quan trọng trong CSS, nó được dùng để tạo nền cho các thẻ mà dễ thấy nhất là thẻ body, Nền có hai kiểu: nền màu và nền dùng ảnh

Hình Nền Chất Nhất 2022 ❤️ 1001 Ảnh Nền Ngầu 4K Full HD

 • Tác giả: scr.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8462 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những Hình Nền Chất Nhất 2022❤️ Tải 1001 Ảnh Nền Ngầu 4K Full HD ✅ Độ phân giải cao, chất chơi cho điện thoại iphone, máy tính PC.

Thiết lập màu nền (background) trong HTML

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7485 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Màu nền (background) trong HTML của trang web mặc định là màu trắng. Bạn không thích màu này và muốn thiết lập một màu nền khác cho trang của bạn. HTML cung cấp cho bạn hai cách sau để cài đặt nền cho trang web của bạn

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php