Để thêm hình nền vào tài liệu HTML, bạn nên sử dụng các kiểu CSS.

Bạn đang xem : thêm hình nền và màu css

Hãy để chúng tôi trình bày cách bạn có thể thêm và định vị hình nền trong HTML tài liệu với các kiểu CSS .

Cách định vị hình nền.

 • background-image : xác định một hoặc nhiều hình nền cho phần tử.
 • background-repeat : chỉ định xem / cách thức lặp lại hình nền.
 • background-attachment : xác định xem hình nền cuộn với phần còn lại của trang hay được cố định.
 • background-position : xác định vị trí bắt đầu của hình nền.

Ví dụ về cách thêm hình nền:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

style

& gt;

body

{

background-image

:

url

(

'https: // www .w3docs.com / uploads / media / default / 0001/01 / 477719675fecaac0362957c214fb9aa56fca99b5.jpeg '

);

background-repeat

: no-repeat;

background-attachment

: fixed;

background-position

: center; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Kết quả

Trong ví dụ trên, hình nền được đặt ở giữa (bạn cũng có thể sử dụng các giá trị khác như trên cùng bên trái; chính giữa bên trái; dưới cùng bên trái; trên cùng bên phải; chính giữa bên phải; dưới cùng bên phải; v.v.).

Dưới đây là một số cách định vị hình nền:

Để lặp lại hình nền, bạn có thể sử dụng các giá trị sau:

 • lặp lại, lặp lại hình nền theo chiều dọc và chiều ngang,
 • repeat-x, chỉ lặp lại hình nền theo chiều ngang,
 • repeat-y, chỉ lặp lại hình nền theo chiều dọc.

Ví dụ về cách thêm hình nền lặp lại theo chiều dọc:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

style

& gt;

body

{

background-image

:

url

(

"https: // www .w3docs.com / uploads / media / default / 0001/01 / 477719675fecaac0362957c214fb9aa56fca99b5.jpeg "

);

background-repeat

: repeat-y; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Xem Thêm  Cách thực thi thủ tục được lưu trữ trong SQL Server - thực hiện một thủ tục được lưu trữ trong máy chủ sql

Trong ví dụ trên, hình nền chỉ được lặp lại theo chiều dọc.

Sử dụng giá trị “không lặp lại” để hình nền không bị lặp lại (hình ảnh sẽ chỉ hiển thị một lần).

Ví dụ về cách thêm hình nền không lặp lại:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

style

& gt;

body

{

background-image

:

url

(

"https: // www .w3docs.com / uploads / media / default / 0001/01 / 477719675fecaac0362957c214fb9aa56fca99b5.jpeg "

);

background-repeat

: no-repeat; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

CSS3 đã giới thiệu thuộc tính background-size, giúp chúng tôi kiểm soát kích thước hình ảnh nền như được hiển thị trong phần tử gốc của nó. Trong ví dụ sau, dưới dạng giá trị background-size , chúng tôi sử dụng “cover”, chia tỷ lệ hình nền nhiều nhất có thể để hình nền bao phủ toàn bộ khu vực.

Để tạo hình nền cho toàn trang, hãy thêm hình nền vào vùng chứa với chiều cao được đặt thành 100%.

Ví dụ về cách thêm hình nền toàn trang:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

meta

name

=

" viewport "

content

=

" width = device-width, initial-scale = 1 "< / p> & gt;

& lt;

style

& gt;

body

,

html

{

height

:

100%

;

margin

:

0

; }

. bg

{

background-image

:

url

(

"https: // www .w3docs.com / uploads / media / default / 0001/01 / 477719675fecaac0362957c214fb9aa56fca99b5.jpeg "

);

height

:

100%

;

background-position

: center;

background-repeat

: no-repeat;

background-size

: cover; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt;

div

class

=

" bg "

& gt;

& lt; /

div

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Để thêm hình nền trong suốt, bạn cần thuộc tính opacity , thuộc tính này chỉ định tính trong suốt của một phần tử. Lấy giá trị từ 0,0-1,0. để giảm độ trong suốt (ví dụ: 0,2 là mờ, 0,5 làm trong suốt một nửa).

Ví dụ về cách thêm hình nền với độ mờ được chỉ định:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

style

& gt;

img

{

độ mờ

:

0,5

; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt;

img

src

=

"https://www.w3docs.com/uploads/media/default/0001/01 /477719675fecaac0362957c214fb9aa56fca99b5.jpeg "

width

=

" 300 "

height

=

" 150 "

alt

=

"w3docs"

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Trong ví dụ trên, hình ảnh có độ mờ 50%.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề thêm hình nền và màu css

How To Add A Background Cover Image In CSS *2022*

 • Tác giả: Tech Talk Tutorials
 • Ngày đăng: 2022-02-15
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7750 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: How To Add A Background Cover Image In CSS *2022*

  This is a video tutorial on how to add a background image to cover your website using html5 and css3. I will be using VS Code and the Google Chrome web browser.

  Chapters
  0:00 How To Add A Background Cover Image In CSS
  0:20 Create A Folder On The Desktop
  1:30 Open VS Code And Locate The Folder
  2:00 How To Create An HTML File
  2:30 How To Create A HTML Boilerplate
  2:43 How To Create A CSS File
  3:15 How To Link A CSS File To HTML
  4:30 How To Create A Webpage Background Image In CSS
  6:45 Example Of A Webpage Background Image

  technicalwriter webdeveloment css3

  You can email me at: craigjohnson4770@gmail.com

  Visit Me On Reddit At https://www.reddit.com/r/No_RestForTheWicked/

  Follow Me On Facebook At https://www.facebook.com/No-Rest-For-The-Wicked-104557294721998

  Follow Me On Twitter At https://twitter.com/CraigJohnson20

[Học CSS] Màu nền và Ảnh nền (background)

 • Tác giả: brandee.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5453 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài này thuộc phần 13 của 26 phần trong serie Học CSS cơ bảnContents1.Màu nền với background-color2.Ảnh nền với background-image2.1.Tùy chỉnh lặp lại ảnh nền với background-repeat2.2.Đổi vị trí ảnh nền với background-position3.Lời kết3.1.Xem tiếp bài trong serie4.Bài liên quanTạm gác qua các khái niệm về Box Model qua một bên mà ở phần này […]

Thiết lập màu nền với CSS background

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1272 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách thiết lập màu nền với CSS background, sử dụng các thuộc tính background, background-image, background-repeat

CSS: hình nền trên màu nền

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2678 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Bạn cần sử dụng tên thuộc tính đầy đủ cho mỗi: background-color: #6DB3F2; background-image: url(‘images/checked.png’); Hoặc,…

Cách áp dụng CSS cho thẻ image, ảnh nền

 • Tác giả: funix.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6940 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Học cách áp dụng CSS cho thẻ image, ảnh nền đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện. Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây, FUNiX sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn!

Hướng dẫn màu nền và ảnh nền (background)

 • Tác giả: thachpham.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1096 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn sử dụng các thuộc tính background trong CSS để thêm màu nền và ảnh nền,thiết lập vị trí với background-position,tùy chỉnh lặp với background-repeat

One moment, please…

 • Tác giả: www.quocbuugroup.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8344 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php