Hiểu cách Thêm phần tử mới vào đầu Mảng trong JavaScript

Bạn đang xem: chèn vào đầu danh sách javascript

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học các cách khác nhau để thêm các phần tử mới vào đầu Mảng trong JavaScript.

Sử dụng Array.unshift ()

Cách dễ nhất để thêm các phần tử tại đầu một mảng là sử dụng phương thức unshift () .

 

var

quả

=

[

"Táo"

,

"Chuối"

,

"Xoài"

];

hoa quả

.

không cần chuyển

(

"Cam"

);

bảng điều khiển

.

log

(

hoa quả

);

// In ["Orange", "Apple", "Banana", "Mango"]

trái cây

.

trái cây

(

"Ổi"

,

"Đu đủ"

);

bảng điều khiển

.

log

(

hoa quả

);

// In ["Ổi", "Đu đủ", "Cam", "Táo", "Chuối", "Xoài"]

Nó thêm các phần tử của mảng ban đầu của bạn. Đôi khi bạn không muốn thay đổi mảng ban đầu và chỉ định nó cho một biến mới.

Trong Javascript, bạn có thể thực hiện việc này theo nhiều cách trong một câu lệnh.

Sử dụng Toán tử Spread (& amp; mldr;)

Chúng ta có thể sử dụng toán tử spread ... để tạo bản sao của một mảng. Cú pháp ngắn gọn rất tiện dụng.

 

var

quả

=

[< p> "Táo"

,

"Chuối"

,

"Xoài"

];

var

moreFruits

=

[

"Orange"

, ...

trái cây

];

bảng điều khiển

.

log

(

moreFruits

);

// In ["Orange", "Apple", "Banana", "Mango"]

var

someoMoreFruits

=

[

"Ổi"

,

"Đu đủ"

, ...

moreFruits

];

bảng điều khiển

.

log

(

someoMoreFruits

);

// In ["Ổi", "Đu đủ", "Cam", "Táo", "Chuối", "Xoài"]

bảng điều khiển

.

log

(

hoa quả

);

// In ["Apple", "Banana", "Mango"]

Các phần tử mới được thêm vào đầu, sau đó là bản sao của Mảng ban đầu (sử dụng ... ) và được gán cho một biến mới. < / p>

Chúng tôi thấy rằng mảng ban đầu của chúng tôi vẫn giữ nguyên.

Sử dụng Array.concat ()

Chúng tôi cũng có thể sử dụng phương thức concat () để nối hai (hoặc nhiều) mảng ở đầu.

 

var

quả < / p>

=

[

"Táo"

,

"Chuối"

,

"Xoài"

];

var

moreFruits

=

[

"Orange"

];

var

someoMoreFruits

=

[

"Ổi"

,

"Đu đủ"

];

var

allFruits

=

someoMoreFruits

.

concat

(

moreFruits

,

hoa quả

);

bảng điều khiển

.

nhật ký

(

allFruits

);

// In ["Ổi", "Đu đủ", "Cam", "Táo", "Chuối", "Xoài"]


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề chèn vào đầu danh sách javascript

Linked List in JavaScript for Beginners

 • Tác giả: NoobCoder
 • Ngày đăng: 2020-09-09
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9714 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this tutorial we are going to be going over a data structure called a linked list using JavaScript. We’ll learn that a linked list is made up of nodes. These nodes contain 2 things, the data we want to store within the node and the reference to the next node within the list. We’ll be going over the following methods for our list. Adding to the front of the list, adding to the back of the list, removing from the front of the list, removing from the back of the list, inserting a node at a certain position as well as removing a node at a certain position.

Thêm phần tử trong danh sách liên kết

 • Tác giả: shareprogramming.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7066 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

[CTDL] Chèn thêm node mới vào danh sách liên kết đơn dạng vòng

 • Tác giả: cafedev.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1554 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chào ace, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Chèn thêm node mới vào danh sách liên kết đơn dạng vòng trong series tự học về cấu trúc dữ liệu(CTDL) và giải thuật

Chèn ký tự vào chuỗi trong JavaScript

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5752 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách chèn ký tự vào chuỗi trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách chèn ký tự vào chuỗi trong JavaScript tại vị trí bất kỳ sau bài học này.

Danh sách liên kết

 • Tác giả: nvanha.github.io
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1293 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Thuật toán sắp xếp chèn – Insertion Sort

 • Tác giả: hocjavascript.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6167 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thuật toán sắp xếp chèn (Insertion Sort) là thuật toán sắp xếp hoạt động tương tự cách chúng ta sắp xếp các quân bài trên tay trong một trò chơi

Chèn Danh sách liên kết

 • Tác giả: hiepsiit.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4103 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  MySQL: Toán tử so sánh - mysql lớn hơn và nhỏ hơn

By ads_php