Cách thêm Ràng buộc DEFAULT vào một cột hiện có trong SQL Server – máy chủ sql thêm cột với tên ràng buộc mặc định

Bạn đang xem : cột thêm máy chủ sql với tên ràng buộc mặc định

Khi sử dụng SQL Server , đôi khi bạn cần sửa đổi bảng hiện có . Theo mục đích của bài viết này, giả sử bạn muốn thêm ràng buộc DEFAULT vào cột hiện có.

Để thêm ràng buộc DEFAULT vào cột hiện có, hãy sử dụng câu lệnh ALTER TABLE và chỉ định cột cũng như ràng buộc cụ thể mà bạn muốn áp dụng.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về cách thêm ràng buộc DEFAULT vào cột hiện có có tên là TaskDescription :

 SỬ DỤNG Giải pháp;
ALTER TABLE Tasks
  THÊM CONSTRAINT taskdesc_default
  DEFAULT 'TBA' FOR TaskDescription;
ĐI 

Trong trường hợp này, chúng tôi đã thay đổi cơ sở dữ liệu Solutions trước để đảm bảo rằng chúng tôi đã tạo ràng buộc đối với cơ sở dữ liệu chính xác.

Sau đó, chúng tôi đã tiếp tục và tạo ràng buộc DEFAULT được gọi là taskdesc_default cho cột TaskDescription và đặt giá trị mặc định thành TBA . Điều này có nghĩa là, bất cứ khi nào một hàng mới được tạo, nếu không có giá trị nào được cung cấp cho cột TaskDescription , giá trị mặc định của TBA sẽ được chèn vào.

Kiểm tra Ràng buộc

Bạn có thể kiểm tra xem ràng buộc đã được tạo chưa bằng cách chạy câu lệnh sau:

 SỬ DỤNG Giải pháp;
LỰA CHỌN *
TỪ sys.default_constraints; 

Điều này liệt kê tất cả các ràng buộc mặc định cho cơ sở dữ liệu Giải pháp. Một lần nữa, chúng tôi đã thay đổi cơ sở dữ liệu chính xác trước.

Xem Thêm  Python Set add () - thêm vào bộ python

Nếu cơ sở dữ liệu của bạn có nhiều ràng buộc, bạn luôn có thể thu hẹp nó xuống chỉ hạn chế mà bạn quan tâm:

 SỬ DỤNG Giải pháp;
LỰA CHỌN *
TỪ sys.default_constraints
WHERE name = 'taskdesc_default'; 


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề máy chủ sql thêm cột với tên ràng buộc mặc định

SQL-09: Ràng buộc trong SQL

 • Tác giả: thân triệu
 • Ngày đăng: 2018-01-11
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6505 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về ràng buộc trong sql. nó là gì, dùng như thế nào, gồm những thành phần nào? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Lệnh ALTER TABLE trong SQL Server

 • Tác giả: quantrimang.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9580 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong SQL Server, lệnh ALTER TABLE được dùng để thêm cột, chỉnh sửa cột, xóa cột, đổi tên cột hoặc đổi tên bảng.

Ràng buộc DEFAULT trong SQL

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8966 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ràng buộc DEFAULT trong SQL – Học SQL cơ bản nâng cao. Học SQL trực tuyến theo các bước từ Khái niệm về database, Cú pháp SQL, Truy vấn SELECT, Truy vấn INSERT, Lệnh DELETE, Truy vấn UPDATE, Ràng buộc (Constraint), Truy vấn DROP, Lệnh TRUNCATE, Từ khóa DISTINCT, Mệnh đề ORDER BY, Mệnh đề GROUP BY, Mệnh đề WHERE, Sử dụng Join, Sử dụng View, Sử dụng Sequence, Transaction, Hàm xử lý, Bảng tạm, Toán tử.
Xem Thêm  TẠO BẢNG NHƯ CHỌN (Azure Synapse Analytics) - Máy chủ SQL - tạo bảng dưới dạng chọn máy chủ sql

Tổng Hợp Những Câu Lệnh SQL CƠ BẢN đến NÂNG CAO 20201

 • Tác giả: vfftech.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3260 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài viết sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn Tổng hợp những câu lệnh SQL cơ bản đến Nâng Cao 20201. Hy vọng giúp được các bạn

Chi tiết bài học 05.6 Các ràng buộc SQL-DEFAULT

 • Tác giả: vimentor.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4154 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vimentor chi tiết bài học

SQL Server: Ràng buộc DEFAULT

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7508 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ràng buộc mặc định (DEFAULT) được dùng để gán giá trị mặc định cho cột nếu giá trị của cột đó không được đưa vào khi chèn bản ghi vào bảng.

Cột thuộc tính trang (ADP)

 • Tác giả: support.microsoft.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1783 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình