Cách tìm độ dài mảng trong Java – cách tìm độ dài mảng

Cách tìm độ dài mảng trong Java với hướng dẫn java, tính năng, lịch sử, biến, đối tượng, lớp, chương trình, toán tử, vòng lặp for, khái niệm oops, mảng, chuỗi, bản đồ, toán học, phương thức, ví dụ, v.v.

Bạn đang xem: cách tìm mảng chiều dài

tiếp theo →
← trước

Cách Tìm Độ dài Mảng trong Java

Trong Java, độ dài mảng là số phần tử mà một mảng có thể chứa. Không có phương pháp xác định trước nào để lấy độ dài của mảng . Chúng ta có thể tìm thấy độ dài mảng trong Java bằng cách sử dụng thuộc tính mảng độ dài . Chúng tôi sử dụng thuộc tính này với tên mảng. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm độ dài hoặc kích thước của một mảng trong Java .

Thuộc tính độ dài mảng

Java cung cấp thuộc tính length xác định độ dài của mảng . Mọi mảng đều có thuộc tính length được tạo sẵn có giá trị là kích thước của mảng. Kích thước ngụ ý tổng số phần tử mà một mảng có thể chứa. Thuộc tính length có thể được gọi bằng cách sử dụng toán tử dot (.) theo sau là tên mảng. Chúng ta có thể tìm độ dài của int [], double [], String [], v.v. Ví dụ:

Trong đoạn mã trên, arr là một mảng kiểu int có thể chứa 5 phần tử. arrayLength là một biến lưu trữ độ dài của một mảng. Để tìm độ dài của mảng, chúng ta đã sử dụng tên mảng (arr), theo sau là toán tử dấu chấm và thuộc tính độ dài, tương ứng. Nó xác định kích thước của mảng.

Xem Thêm  Hướng dẫn C ++ => Bắt đầu với C ++ - bắt đầu với c ++

Cách tìm độ dài mảng trong Java

Lưu ý rằng độ dài xác định số phần tử tối đa mà mảng có thể chứa hoặc dung lượng của mảng. Nó không đếm các phần tử được chèn vào mảng. Nghĩa là, độ dài trả về tổng kích thước của mảng. Đối với các mảng có các phần tử được khởi tạo tại thời điểm tạo, độ dài và kích thước đều giống nhau.

Nếu chúng ta nói về kích thước logic, chỉ số của mảng, thì đơn giản là int arrayLength = arr.length-1 , vì chỉ số mảng bắt đầu từ 0. Vì vậy, chỉ số logic hoặc mảng sẽ luôn nhỏ hơn kích thước thực tế 1 lần.

Cách tìm độ dài mảng trong Java

Hãy tìm độ dài của mảng thông qua một ví dụ.

ArrayLengthExample1.java

Đầu ra:

 Độ dài của mảng là: 10

ArrayLengthExample2.java

Đầu ra:

 Kích thước của mảng là: 7

ArrayLengthExample3.java

Đầu ra:

 Mảng trống, không thể xác định độ dài.
Chiều dài của mảng là: 6
Chiều dài của mảng là: 5
Chiều dài của mảng là: 7

Chủ đề tiếp theo

Hướng dẫn Java

← trước
tiếp theo →


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách tìm độ dài mảng

[Lập trình C/C++] Bài 28. Chuỗi kí tự – Xây dựng hàm tính độ dài

alt

 • Tác giả: Thien Tam Nguyen
 • Ngày đăng: 2016-07-07
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3066 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Hàm tính độ dài chuỗi – strlen(chuỗi cần lấy độ dài).
  – Trong lập trình C chuỗi kí tự là tập hợp 1 mảng các kí tự – mỗi phần tử là 1 kí tự – bản chất nó là mảng 1 chiều các kí tự.
  – Khi tiếp xúc với chuỗi kí tự thì ngôn ngữ C có hỗ trợ 1 số hàm thao tác trên chuỗi – và mục tiêu là chúng ta cần hiểu bản chất của hàm đó – từ đó lên ý tưởng và đi xây dựng cho mình 1 cái hàm có chức năng tương tự như hàm có sẵn. Như vậy thì khả năng lập trình chúng ta mới nâng cao được.
Xem Thêm  Tạo yêu cầu đăng AJAX JavaScript: Có và không có jQuery - yêu cầu đăng javascript ajax

Mảng (Array) trong C/C++

 • Tác giả: quantrimang.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2210 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngôn ngữ lập trình C/C++ cung cấp cấu trúc dữ liệu gọi là mảng, được lưu trữ trong một tập hợp các dữ liệu cùng kiểu với độ dài cố định. Một mảng được sử dụng để lưu trữ tập hợp dữ liệu, nhưng nó rất hữu dụng nếu bạn nghĩ về một mảng các biến với cùng một kiểu.

Độ dài mảng trong C

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9957 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cùng tìm hiểu về độ dài mảng trong C. Bạn sẽ học được khái niệm độ dài mảng trong C là gì, cũng như cách lấy độ dài mảng trong C sau bài học này.

Cách xác định độ dài của mảng trong C

 • Tác giả: tech-wiki.online
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3542 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Lập trình C: [Help] Cách lấy độ dài của 1 mảng trong C?

 • Tác giả: diendan.congdongcviet.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2831 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hi,

  Mình mới làm quen với C, làm thử lấy độ dài của mảng với code bên dưới, không hiểu sao khi dùng hàm return độ dài của mảng thì kết quả ra sai.
  Không biết mình sai chỗ nào !?

  #include

  int main()
  {

Mảng (Array), cách sử dụng mảng trong java

 • Tác giả: thaynhuom.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9958 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một trong những giải thuật liên quan đến dãy số, sắp xếp, lưu trữ danh sách,… thì không thể không nhắc đến mảng . . .

Làm thế nào để tôi tìm thấy chiều dài của một mảng?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4317 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Nếu bạn có nghĩa là một mảng kiểu C, thì bạn có thể làm một cái…

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  CAST và CHUYỂN ĐỔI (Transact-SQL) - SQL Server - chuyển đổi ngày giờ của máy chủ sql