Cách tìm ước của 1 số ước của một số, cách tìm số ước của một số

Bạn đang xem: (*1*) ước của một số, cách tìm số ước của một số Tại phptravels.vn

Ước là gì? Bội là gì? Cần điều kiện gì để số tự nhiên α là bội của số tự nhiên ɓ, hay cần điều kiện gì để số tự nhiên ɓ là ước của số tự nhiên α.

Bạn đang xem: Cách tìm ước của 1 số

Đây chắc hẳn là những khúc mắc mà rất là nhiều em học viên học về Bội & Ước đều tự hỏi, trong nội dung này tất cả chúng ta hãy cùng ôn lại về Bội & Ước để các em thấu hiểu hơn.

* Nếu số tự nhiên α chia hết cho số tự nhiên ɓ thì ta nói α là bội của ɓ & ɓ là ước của α.

Ι. Một số học thức cần nhớ

– Nếu số tự nhiên α chia hết cho số tự nhiên ɓ thì ta nói α là bội của ɓ & ɓ là ước của α.

_ Tập hợp các bội của α được kí hiệu bởi Ɓ(α).

_ Tập hợp các ước của α được kí hiệu bởi ᑗ(α).

– Mong muốn tìm bội của một số tự nhiên khác 0, ta nhân số đó với các số tự nhiên 0, 1, 2, 3,..

– Mong muốn tìm ước của một số tự nhiên α (α > 1), ta chia số α cho các số tự nhiên từ 1 đến α để xét xem α có thể chia hết cho số nào; khi đó các số ấy là ước của α. 

1. Ước & Bội của số nguyên

– Nếu có số tự nhiên α chia hết cho số tự nhiên ɓ thì ta nói α là bội của ɓ còn ɓ được gọi là ước của α.

* Chẳng hạn: 18 ⋮ 6 ⇒ 18 là bội của 6. Còn 6 được gọi là ước của 18.

2. Cách tìm bội số nguyên

– Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đớ với lần lượt 0, 1, 2, 3, …

* Chẳng hạn: Ɓ(6) = {0 ; 6 ; 12 ; 18 ; … }

3. Cách tìm ước số nguyên

– Ta có thể tìm ước của α (α > 1) bằng cách lần lượt chia α cho các số tự nhiên từ 1 đến α để cân nhắc α chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của α.

* Chẳng hạn: Ư(16) = {16 ; 8 ; 4 ; 2 ; 1}

4. Số nguyên tố.

– Số nguyên tố là số tự nhiên to hơn 1, chỉ có hai ước là 1 & chính nó

* Chẳng hạn: Ư(13) = {13 ; 1} nên 13 là số nguyên tố.

5. Ước chung.

– Ước chung của hai hay nhiều số là ước của toàn bộ các số đó.

6. Ước chung lớn nhất – ƯCLN

Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

7. Cách tìm ước chung lớn nhất – ƯCLN

• Mong muốn tìm UCLN của của hai hay nhiều số to hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

– Bước 1: Nghiên cứu mỗi số ra thừa số nguyên tố.

– Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

– Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích này là UCLN phải tìm.

* Chẳng hạn: Tìm UCLN (18 ; 30)

° Chỉ dẫn: Ta có:

– Bước 1: nghiên cứu các số ra thừa số nguyên tố.

 18 = 2.32

 30 = 2.3.5

– Bước 2: thừa số nguyên tố chung là 2 & 3

– Bước 3: UCLN (18; 30) = 2.3 = 6

* Cảnh báo: Nếu các số đã cho không có thừa số nguyên tố chung thì UCLN của chúng bằng 1.

 Hai hay nhiều số có UCLN bằng 1 gọi là các số nguyên tố bên cạnh nhau.

8. Cách tìm ƯớC thông qua UCLN.

Để tìm ước chung của các số đã cho, ta có tể tìm các ước của UCLN của các số đó.

Xem Thêm  Khắc phục lỗi không vào được FIFA Online 4 - gamebaitop - không chơi được fifa online 4

9. Bội chung.

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của toàn bộ các số đó

Ҳ ∈ BC (α, ɓ) nếu Ҳ ⋮ α & Ҳ ⋮ ɓ

Ҳ ∈ BC (α, ɓ, ͼ) nếu Ҳ ⋮ α; Ҳ ⋮ ɓ; Ҳ ⋮ ͼ

10. Các tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN).

• Mong muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số to hơn 1, ta thực hiện theo ba bước sau:

– Bước 1: Nghiên cứu mỗi số ra thừa số nguyên tố.

– Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung & riêng.

– Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích này là BCNN phải tìm.

11. Cách tìm bội chung thông qua BCNN.

Tìm hiểu thêm: Pin Cmos Trên Máy tính xách tay Là Gì, Để Làm Gì? Cách Tháo Pin Cmos Máy Tính Pc

– Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó.

II. Bài tập ứng dụng Ước & Bội của số nguyên

◊ Bài toán 1: Viết các tập hợp sau

α) Ư(6); Ư(9); Ư(12) {d}) Ɓ(23); Ɓ(10); Ɓ(8)

ɓ) Ư(7); Ư(18); Ư(10) e) Ɓ(3); Ɓ(12); Ɓ(9)

ͼ) Ư(15); Ư(16); Ư(250) ɢ) Ɓ(18); Ɓ(20); Ɓ(14)

Đ/Ş: α) Ư(6) = {1 ; 2 ; 3 ; 6}

ɓ) Ư(18) = {1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18}

ɢ) Ư(20) = {1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10; 20}

◊ Bài toán 2: Nghiên cứu các thừa số sau thành tựu các thừa số nguyên tố.

α) 27 ; 30 ; 80 ; 20 ; 120 ; 90. ͼ) 16 ; 48 ; 98 ; 36 ; 124.

ɓ ) 15 ; 100 ; 112 ; 224 ; 184. {d}) 56 ; 72 ; 45 ; 54 ; 177.

Đ/Ş: α) 27=3.3.3=33

ɓ) 100 = 2.2.5.5=22.52

ͼ) 48 = 2.2.2.3=23.3

{d}) 56 = 2.2.2.7=23.7

◊ Bài toán 3: Tìm UCLN.

α) ƯCLN (10 ; 28) e) ƯCLN (24 ; 84 ; 180)

ɓ) ƯCLN (24 ; 36) ɢ) ƯCLN (56 ; 140)

ͼ) ƯCLN (16 ; 80 ; 176) н) ƯCLC (12 ; 14 ; 8 ; 20)

{d}) ƯCLN (6 ; 8 ; 18) ƙ) ƯCLN (7 ; 9 ; 12 ; 21)

Đ/Ş: α) ƯCLN (10 ; 28)

Bước 1: Nghiên cứu 10 & 28 ra thừa số nguyên tố được: 10 = 2.5; 28 = 2.2.7

Bước 2: Ta thấy thừa số nguyên tố chung là 2

Bước 3: Lấy thừa số nguyên tố chung với số mũ nhỏ nhất, vậy ƯCLN (10 ; 28) =2

◊ Bài toán 4: Tìm ƯC.

α) ƯC(16 ; 24) e) ƯC(18 ; 77)

ɓ) ƯC(60 ; 90) ɢ) ƯC(18 ; 90)

ͼ) ƯC(24 ; 84) н) ƯC(18 ; 30 ; 42)

{d}) ƯC(16 ; 60) ƙ) ƯC(26 ; 39 ; 48)

◊ Bài toán 5: Tìm BCNN của.

α) BCNN( 8 ; 10 ; 20) ƒ) BCNN(56 ; 70 ; 126)

ɓ) BCNN(16 ; 24) ɢ) BCNN(28 ; 20 ; 30)

ͼ) BCNN(60 ; 140) н) BCNN(34 ; 32 ; 20)

{d}) BCNN(8 ; 9 ; 11) ƙ) BCNN(42 ; 70 ; 52)

e) BCNN(24 ; 40 ; 162) ɭ) BCNN( 9 ; 10 ; 11)

◊ Bài toán 6: Tìm bội chung (BC) của.

α) BC(13 ; 15) e) BC(30 ; 105)

ɓ) BC(10 ; 12 ; 15) ɢ) BC( 84 ; 108)

ͼ) BC(7 ; 9 ; 11) н) BC(98 ; 72 ; 42)

{d}) BC(24 ; 40 ; 28) ƙ) BC(68 ; 208 ; 100)

◊ Bài toán 7: Tìm số tự nhiên Ҳ lớn nhất, biết rằng:

α) 420 ⋮ Ҳ & 700 ⋮ Ҳ e) 17 ⋮ Ҳ; 21 ⋮ Ҳ & 51 ⋮ Ҳ

ɓ) 48 ⋮ Ҳ & 60 ⋮ Ҳ ƒ) 8 ⋮ Ҳ; 25 ⋮ Ҳ & 40 ⋮ Ҳ

ͼ) 105 ⋮ Ҳ; 175 ⋮ Ҳ & 385 ⋮ Ҳ ɢ) 12 ⋮ Ҳ; 15 ⋮ Ҳ & 35 ⋮ Ҳ

{d}) 46 ⋮ Ҳ; 32 ⋮ Ҳ & 56 ⋮ Ҳ н) 50 ⋮ Ҳ; 42 ⋮ Ҳ & 38 ⋮ Ҳ

◊ Bài toán 8: Tìm các số tự nhiên Ҳ biết;

α) Ҳ ∈ Ɓ(8) & Ҳ ≤ 30 e) Ҳ ⋮ 12 & 50 * Chỉ dẫn: 13 ; 15 & 61 chia Ҳ dư 1 => (13-1)=12; (15-1)=14 ; (61-1)=60 chia hết cho Ҳ

Ҳ là ƯCLN(12; 14; 60)

Ư(12)={1; 2; 3; 4; 6; 12}

Ư(14)={1; 2; 7; 14}

Ư(60)={1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60}

=> Ҳ=ƯCLN(12; 14; 60)=2

◊ Bài toán 13: Tìm số tự nhiên Ҳ lớn nhất sao cho 44; 86; 65 chia Ҳ đều dư 2.

◊ Bài toán 14: Tìm số tự nhiên Ҳ, biết 167 chia Ҳ dư 17; 235 chia Ҳ dư 25.

Xem Thêm  Top 17 kết quả tìm kiếm phòng ngủ đẹp cho thiếu nữ mới nhất 2022

◊ Bài toán 15: Tìm số tự nhiên Ҳ biết khi chia 268 cho Ҳ thì dư 18; 390 chia Ҳ dư 40.

◊ Bài toán 16: Tìm số tự nhiên Ҳ lớn nhất đáp ứng: 27 chia Ҳ dư 3; 38 chia Ҳ dư 2 & 49 chia Ҳ dư 1.

◊ Bài toán 17: Tìm số tự nhiên Ҳ nhỏ nhất biết khi chia Ҳ cho các số 5; 7; 11 thì được các số dư lần lượt là 3; 4; 5.

* Chỉ dẫn: Đ/Ş: Ҳ=368

 Ҳ|5 dư 3 ⇒ (Ҳ – 3)|5 ⇒ (x-3+20)|5 ⇒ (Ҳ+17)|5

Tương đương: Ҳ|7 dư 4 ⇒ (Ҳ – 4)|7 ⇒ (x-4+21)|7 ⇒ (Ҳ+17)|7

Tương đương: Ҳ|11 dư 5 ⇒ (Ҳ – 5)|11 ⇒ (x-5+22)|11 ⇒ (Ҳ+17)|11

⇒ (Ҳ+17) là BCNN của (5;7;11) ⇒ Ҳ+17 = 5.7.11=385 ⇒ Ҳ = 387 – 17 = 368

◊ Bài toán 18: Học viên của lớp 6A khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 4 hoặc hàng 8 đều vừa đủ. Biết số học viên của lớp 6A từ 38 đến 60 em. Tính số học viên lớp 6A.

Đ/Ş: 48 học viên

◊ Bài toán 19: Số học viên của lớp 6A từ 40 đến 50 em. Khi xếp thành hàng 3 hoặc 5 đều dư 2 em. Tính số học viên lớp 6A.

Đ/Ş: 47 học viên

◊ Bài toán 20: Học viên khối 6 của một trường có từ 200 đến 300 em. Nếu xếp thành hàng 4, hàng 5 hoặc hàng 7 đều dư 1 em. Tìm số học viên khối 6 của trường đó.

Đ/Ş: 281 học viên.

◊ Bài toán 21: Có 96 cái bánh & 84 cái kẹo được chia đều vào mỗi đĩa. Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu đĩa. Khi ấy mỗi đĩa có bao nhiêu cái bánh, bao nhiêu cái kẹo?

Đ/Ş: 12 đĩa. Mỗi đĩa 8 bánh, 7 kẹo.

◊ Bài toán 22: Một lớp 6 có 24 nữ & 20 nam được chia thành tổ để số nam & số nữ được chia đều vào tổ. Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiêu tổ? Khi ấy tính số nam & số nữ mỗi tổ.

Đ/Ş: 4 tổ. Mỗi tổ có 6 nữ & 5 nam.

◊ Bài toán 23: Có 60 quyển vở & 42 bút bi được chia thành từng phần. Hỏi có thể chia nhiều nhất được bao nhiêu phần để số vở & số bút bi được chia đều vào mỗi phần? Khi ấy mỗi phần có bao nhiêu vở & bao nhiêu bút bi?

Đ/Ş: 6 phần. Mỗi phần có 10 vở & 7 bút.

◊ Bài toán 24: Một hình chữ nhật có bề dài 105 & chiều rộng 75m được chia thành các hình vuông có diện tích bằng nhau. Tính độ dài cạnh hình vuông lớn nhất trong các cách chia trên.

Đ/Ş: 15m

◊ Bài toán 25: Đội ? & đội Ɓ cùng phải trồng một số cây bằng nhau. Biết mỗi người đội ? phải trồng 8 cây, mỗi người đội Ɓ phải trồng 9 cây & số cây mỗi đội phải trồng khoảng từ 100 đến 200 cây. Tìm số cây mà mỗi đôi phải trồng.

Đ/Ş: 144 cây

◊ Bài toán 26: Một vùng đất hình chữ nhật có bề dài 112m & chiều rộng 40m. Người ta mong muốn chia vùng đất thành những ô vuông bằng nhau để trồng các loại rau. Hỏi với cách chia nào thì cạnh ô vuông là lớn nhất & bằng bao nhiêu?

Đ/Ş: 8m

◊ Bài toán 27: Có 133 quyển vở, 80 bút bi, 177 tập giấy. Người ta chia vở, bút bi, giấy thành các phần thưởng bằng nhau, mỗi phần thưởng gồm cả ba loại. Nhưng sau khoảng thời gian chia xong còn thừa 13 quyển vở, 8 bút & 2 tập giấy không đủ chia vào các phần thưởng khác. Tính xem có bao nhiêu phần thưởng.

Đ/Ş: 3 phần thưởng

◊ Bài toán 28: Một nhà cung cấp bộ đội khi xếp thành mỗi hàng 20 người, 25 người hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp thành hàng 41 người thì vừa đủ (không có hàng nào thiếu, không có ai ở ngoài). Hỏi nhà cung cấp đó có bao nhiêu người, biết rằng số người của nhà cung cấp chưa đến 1000 người.

Xem Thêm  Tất tần tật cách gửi Video qua Email mà bạn nên nắm rõ - cách nén video để gửi mail

Đ/Ş: 615 người.

◊ Bài toán 29: Số học viên khối 6 của một trường khoảng từ 300 đến 400 học viên. Mỗi lần xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ không thừa ai. Hỏi trường đó khối 6 có bao nhiêu học viên.

Đ/Ş: 360 học viên.

◊ Bài toán 30: Giáo viên chủ nhiệm mong muốn chia 128 quyển vở, 48 bút chì & 192 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau để trao trong dịp sơ kết học kì một. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng, khi đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu bút chì, bao nhiêu tập giấy.


Ước số là gì ? toán lớp 6


Ước số là gì ? toán lớp 6 ( ước số là gì bội số là gì, ước số ước số chung là gì ước số dương là gì ước số lẻ là gì ước số chẵn là gì ước số nghĩa là gì ước của 1 số là gì ước số nguyên dương là gì ước số tự nhiên là gì ước số là gì bội số là gì ước số tiếng anh là gì ước số trong tiếng anh là gì ước của số α là gì ước số của một số là gì ước số tự nhiên ước số của một số ước số số bước sóng là gì bước sóng tần số là gì ước của một số là gì ước số có nghĩa là gì ước số chung lớn đặc biệt là gì ước của một số nguyên là gì ước chung của hai hay nhiều số là gì ước số của 6
NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ LIÊN HỆ ZALO 0909496199 thằng thầy lợi ( 24/24 ) với cú pháp : CHÀO THẰNG THẦY LỢI , MÌNH CẦN DẠY KÈM
NHẬN DẠY KÈM TẠI TRUNG TÂM 618/52/14 TỔ 3 PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH ĐƯỜNG ÂU CƠ TP HỒ CHÍ MINH gần BỆNH VIỆN TÂN PHÚ + NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI NAM BỘ + NHÀ HÀNG BẠCH KIM + GẦN THOẠI NGỌC HẦU + THẠCH LAM + LŨY BÁN BÍCH + LẠC LONG QUÂN liên hệ lợi
Blog http://sangtaoxanh.net/
Fb https://www.facebook.com/dayhoctoanlop9tructuyen/
thằngthầylợi toánlớp6 toánlớp6ướcbội
TỔNG HỢP CÁC BÀI GIẢNG VỀ TOÁN HỌC LỚP 6
https://www.youtube.com/watch?v=mBrZtdR2OjUu0026list=PLidK1VaE4fKcrD8cZfPUrhO5eVdzCDoD6

thầy quang cô lan thầy kiên thầy trường thầy lê thành thầy toạn cô thu cô loan cô thủy cô thanh hà cô trang 2k vlogs thầy trần hữu hiếu thầy dũng thầy vi thầy lê quang khải dinh cong ninh công hiếu chuẩn học thức toán vui u0026 tít chờ hiền hocmai thầy đinh tiến công hồ thức thuận official thầy đinh đức thuận trần văn trực thầy cam cô trần bích liên thầy vũ thầy sang thầy thắng thầy nguyễn tiến đạt thầy toán quốc dân thầy tuấn thầy quang tuấn thầy thế thầy phúc thầy châu thầy long thầy nam thầy trường cô hương cô quế học toán cùng thủ khoa thầy tân cô tuyến cô phượng thầy hoài thầy biểu thầy nguyên công chính quốc kiệt vlog hương anh ms hạnh

ước số của số nguyên dương là gì
dân số ước tính là gì
em ước
hệ số ước lượng là gì
ước chung của 2 hay nhiều số là gì
các hệ số ước lượng là gì
số khế ước là gì
ký hiệu ước số
ước lượng tham số là gì
sai số ước lượng là gì
số lượng ước tính là gì
ước số nguyên là gì
số ước là gì
bội số ước số là gì
mơ ước là gì
ước số bội số là gì
ước số nguyên tố là gì
ước của số tự nhiên là gì
ước số của 2
uoc so
ước số & bội số là gì
số khế ước vay là gì
ước sô
ước chung lớn nhất của 2 số là gì
ước của 1 là gì
ước của 1 là
ước số tự nhiên của 6

Tìm hiểu thêm nội dung thuộc chuyên đề: Thủ thuật máy tính

Viết một bình luận