Cách viết bình luận bằng Javascript Bạn có thể viết bình luận bằng Javascript bằng cách sử dụng các ký hiệu // và / ** /. Nếu bạn muốn ghi chú dòng đơn, bạn phải đặt biểu tượng dấu gạch chéo kép (//) ở đầu dòng. Có thể thực hiện nhận xét nhiều dòng …

Bạn đang xem: cách nhận xét ra nhiều dòng trong javascript

Cách viết nhận xét trong Javascript

Bạn có thể viết nhận xét bằng Javascript bằng các ký hiệu // và / ** /. Nếu bạn muốn ghi chú dòng đơn, bạn phải đặt biểu tượng dấu gạch chéo kép (//) ở đầu dòng. Có thể thực hiện nhận xét nhiều dòng bằng cách sử dụng văn bản bên trong ký hiệu bắt đầu / * và ký hiệu kết thúc * /

Dưới đây là các cách khác nhau để viết nhận xét trong Javascript kèm theo các ví dụ.

Viết nhận xét bằng cách sử dụng Javascript một dòng nhận xét

Cú pháp

1

// Đặt nội dung đã nhận xét của bạn ở đây

Bạn có thể sử dụng ký hiệu // ở đầu dòng mà bạn muốn nhận xét. Đó cũng giống như cách bình luận về một dòng mã mà bạn sử dụng trong PHP.

Xem ví dụ dưới đây.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

& lt; script & gt;

// Đây là hàm myFun

function

myFun < / p>

(

)

{

//document.write(“Đây là dòng nhận xét. “);

tài liệu

.

getElementById

(

“mypara”

)

< p class = "crayon-sy">.

innerHTML

=

“Đây là đoạn mới.”

;

// Đây là nhận xét đơn giản

}

& lt; / script & gt;

& lt;

p

id

=

” mypara “

& gt;

Nhấp vào nút

bên dưới

đến

xem

kết quả

.

& lt;

/

p

& gt;

& lt;

nút

loại

=

” nút “

onclick

=

“myFun ()”

& gt ;

Nhấp vào

Tôi

& lt; /

nút

& gt;

Đầu ra

Nhấp vào nút bên dưới để xem kết quả.

Viết Nhận xét bằng Nhận xét Nhiều Dòng trong Javascript

Bạn có thể sử dụng hệ thống nhận xét nhiều dòng trong Javascript để tạo nhiều dòng nhận xét. Sử dụng ký hiệu / * ở đầu nhận xét và * / ở cuối nhận xét để tạo hệ thống nhận xét nhiều dòng trong Javascript.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

& lt; script & gt;

/ * Đây là ví dụ để hiển thị hệ thống nhận xét nhiều dòng javascript. Ví dụ về javascript

không hiển thị dòng nhận xét trong đầu ra. * /

chức năng

< p class = "crayon-h">

myMultiFun

(

)

{

/ * document.write (“Đây là dòng nhận xét.”);

document.write (” Đây là dòng nhận xét thứ hai. “); * /

< / p>

tài liệu

.

getElementById

(

“myMultipara”

)

.

innerHTML

=

” Đây là đoạn để hiển thị bình luận nhiều dòng. “

;

}

& lt; / script & gt;

& lt;

p

id

=

“myMultipara”

& gt;

Nhấp vào nút

bên dưới

để

xem

kết quả

.

& lt ;

/

p

& gt;

& lt;

nút

loại

=

“nút”

onclick

=

“myMultiFun ()”

& gt; < / p>

Nhấp vào

Tôi

& lt;

/ Nút

& gt;

Đầu ra

Nhấp vào nút bên dưới để xem kết quả.

Bạn cũng phải đọc.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách bình luận nhiều dòng trong javascript

✅ JavaScript Comments | JavaScript Single Line Comments | JavaScript Multiple Line Comments

 • Tác giả: kootkot
 • Ngày đăng: 2022-01-07
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3800 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this lecture, You will get a complete overview of, how to write JavaScript Comments, how to write single line comments, and how to write multiple line comments, with a simple and easy-to-follow practical coding example.

  👉 If you want to learn more about different types of comments in JavaScript from the official documentation, make sure to check out this link:
  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Lexical_grammar

  👉 Link for the course folder:
  https://github.com/AihaitiAbudureheman/javaScript_fundamentals

Hướng dẫn các ký tự xuống dòng trong html mới nhất 2021

 • Tác giả: lamweb.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6365 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ký tự xuống dòng trong html là một lệnh rất thường dùng trong ngôn ngữ lập trình html rất đơn giản và thuận tiện khi muôn sử dụng ký tự xuống dòng trong html.

Comment Trong JavaScript

 • Tác giả: www.codehub.com.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7083 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Comments trong JavaScript được sử dụng để giải thích code, làm cho code dễ đọc hơn. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng để ngăn không cho 1 đoạn code nào đó được thực thi, nhằm thử nghiệm 1 đoạn code thay thế

Phương pháp Hiển thị / Xuất dữ liệu trong Javascript

 • Tác giả: hanoiict.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3507 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài hướng dẫn tự học lập trình Javascript này, bạn sẽ tìm hiểu cách hiển thị / xuất dữ liệu ra, cách in ra màn hình console, tạo thông báo hay in kết quả ra màn hình trong JavaScript…   Tại sao phải hiển thị dữ liệu?   Trong khi lập trình, có một số tình huống nhất định có thể cần phải hiển thị dữ liệu,

Các cách khai báo biến trong JavaScript

 • Tác giả: completejavascript.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7511 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đã biết các cách khác nhau để khai báo biến trong JavaScript. Sau đây là tổng hợp cách cách giúp bạn khai báo biến trong JavaScript.

Làm thế nào để bình luận nhiều dòng trong Visual Studio Code?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4575 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Shift+ Alt+A Ở đây bạn có thể tìm thấy tất cả các phím tắt. Tất cả…

Cách nào để thêm một comment nhiều dòng trong JavaScript?

 • Tác giả: lamsonedu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3344 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách nào để thêm một comment nhiều dòng trong JavaScript?

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Cách làm mờ nền trong CSS bằng một dòng mã - nền mờ của trang web css

By ads_php