Cách xóa canvas để vẽ lại – javascript xóa toàn bộ canvas

Phần tử giúp vẽ đồ họa nhanh chóng thông qua JavaScript. Đọc hướng dẫn và tìm những việc nên làm và không nên xóa canvas để vẽ lại.

Bạn đang xem : javascript xóa toàn bộ canvas

Phần tử & lt; canvas & gt; giúp bạn vẽ đồ họa một cách nhanh chóng thông qua JavaScript. Nó chỉ là một vùng chứa cho đồ họa và JavaScript là cần thiết để vẽ đồ họa. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu những điều nên làm và không nên xóa canvas để vẽ lại các hình ảnh khác.

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt;

canvas

id

=

" canvasId "

width

=

" 500 "

height

=

" 200 "

& gt;

& lt; /

canvas

& gt;

& lt;

script

& gt;

let

canvas =

document

.getElementById (

'canvasId' );

let

context = canvas.getContext (

'2d'

); context.beginPath (); context.moveTo (

180

,

90

); context.bezierCurveTo (

120

,

90

,

120 ,

160

,

240

,

160

) ; context.bezierCurveTo (

260

,

190

,

300 ,

170

,

350

,

150

) ; context.bezierCurveTo (

410

,

140

,

440 ,

130

,

380

,

110

) ; context.bezierCurveTo (

440

,

50

,

350 ,

40

,

350

,

50

) ; context.bezierCurveTo (

310

,

10

,

270 ,

30

,

240

,

40

) ; context.bezierCurveTo (

310

,

10

,

130 ,

15

,

180

,

90

) ; context.closePath (); context.lineWidth =

7

; context.strokeStyle =

'green'

; context.stroke ();

& lt; /

script

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Để xóa Canvas , bạn có thể sử dụng phương thức clearRect (). Phương pháp này hoạt động khá tốt so với các phương pháp khác trong việc xóa canvas (chẳng hạn như đặt lại chiều rộng / chiều cao, phá hủy phần tử canvas và sau đó tạo lại nó, v.v.)

 

const

context = canvas.getContext ('

2

d');

context

.clearRect (

0

,

0

, canvas.width, canvas.height);

Không đặt chiều rộng thành chính nó để xóa canvas: canvas.width = canvas.width;

Đặt lại canvas.width sẽ đặt lại tất cả trạng thái canvas, chẳng hạn như biến đổi, lineWidth, strokeStyle.

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

style

& gt;

# nút

{

vị trí

: tuyệt đối;

top

:

5px

;

left

:

10px

; }

# nút

input

{

padding

:

10px

;

display

: block;

margin-top

:

5px

; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

data-rsssl

=

1

& gt;

& lt;

canvas

id

=

" myCanvas "

width

=

" 500 "

height

=

" 200 "

& gt;

& lt; /

canvas

& gt;

& lt;

div

id

=

" button "

& gt;

& lt;

input

type

=

" button "

id

=

" clear "

value

=

" Clear "

& gt;

& lt; /

div

& gt;

& lt;

script

& gt;

let

canvas =

document

.getElementById (

'myCanvas' );

let

context = canvas.getContext (

'2d'

); context.beginPath (); context.moveTo (

180

,

90

); context.bezierCurveTo (

120

,

90

,

120 ,

160

,

240

,

160

) ; context.bezierCurveTo (

260

,

190

,

300 ,

170

,

350

,

150

) ; context.bezierCurveTo (

410

,

140

,

440 ,

130

,

380

,

110

) ; context.bezierCurveTo (

440

,

50

,

350 ,

40

,

350

,

50

) ; context.bezierCurveTo (

310

,

10

,

270 ,

30

,

240

,

40

) ; context.bezierCurveTo (

310

,

10

,

130 ,

15

,

180

,

90

) ; context.closePath (); context.lineWidth =

7

; context.strokeStyle =

'green'

; context.stroke ();

document

.getElementById (

'clear'

) .addEventListener (

' nhấp vào '

,

function

(

) { context.clearRect (

0

,

0

, canvas.width, canvas.height); },

false

);

& lt; /

script

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Canvas

Phần tử canvas được hỗ trợ trong các phiên bản của tất cả các trình duyệt chính. Phần tử canvas chỉ có hai thuộc tính: chiều rộng và chiều cao. Kích thước mặc định là 300 px × 150 px (rộng × cao). Tuy nhiên, kích thước tùy chỉnh được xác định bằng cách sử dụng các thuộc tính CSS height width . Để vẽ đồ họa trên canvas, bạn nên sử dụng một đối tượng ngữ cảnh JavaScript để tạo đồ họa một cách nhanh chóng. Canvas cung cấp nhiều phương pháp để vẽ đường dẫn, vòng tròn, hộp, văn bản và thêm hình ảnh.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề javascript xóa toàn bộ canvas

HTML5 Canvas CRASH COURSE for Beginners

 • Tác giả: Franks laboratory
 • Ngày đăng: 2021-02-12
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3270 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: From HTML5 canvas basics to beautiful particle systems in one video. Do you want to master Front End Web Development this year? Then this tutorial is for you! 🙂 We will go from important fundamentals to digital art, let me show you the real power of vanilla JavaScript in this HTML5 canvas crash course for beginners!

  0:00 Course introduction, HTML mark-up and CSS styles
  2:32 How to set up canvas projects with plain vanilla JavaScript
  7:00 How to use resize event listener to prevent stretching
  8:39 Drawing circle with arc method
  12:09 Mouse interactivity with click and mousemove events
  20:01 How to create a particle system with JavaScript classes
  35:02 Mouse trail effects with event listeners
  38:15 Rainbow effects on canvas, dynamic colours
  42:42 Constellations effect explained

  Today we will learn HTML5 canvas by creating a drawing app, interactive particle system, mouse trail and beautiful constellations effect that was made popular by Particles.js library, but we will use no libraries. In this crash course we will code everything completely from scratch, to get fundamental understanding of vanilla JavaScript and HTML canvas element. I will write the code with you step by step, and I hope you get some value today and get yourself one step closer to achieving your self development goals!

  This tutorial is part of a series, for more animations in JavaScript & HTML5 canvas check out my creative coding playlist:
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLYElE_rzEw_siuo-kkHh5h7Sk–6IPYNh

  You can message me on TWITTER https://twitter.com/code_laboratory
  Check out some of my source code on CODEPEN https://codepen.io/franksLaboratory

  I made this HTML5 canvas tutorial for beginners to clarify common coding techniques and hopefully inspire you to keep learning JavaScript. Learning canvas can be easy, if you’re having fun. When you understand it’s principles, all your creative coding, generative art and game development ideas will come to life!

  Music: (YouTube audio library) Vacay In Fiji Riddim – Konrad OldMoney, Dub Hub – Jimmy Fontanez_Media Right Productions
  The description of this video may contain affiliate links, which means that if you buy one of the products that I recommend, I’ll receive a small commission without any additional cost for you. This helps to support the channel and allows me to continue making videos like this. Thank you for the support!
  frankslaboratory

Hướng dẫn JavaScript: Bắt đầu với hoạt ảnh Canvas

 • Tác giả: hocjavascript.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2032 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết này, bạn sẽ học cách vẽ và tạo hoạt ảnh canvas cho các đối tượng bằng HTML5 Canvas và JavaScript trước khi chúng tôi tối ưu

Hướng dẫn sử dụng Javascript để xử lý đồ họa HTML5 Canvas

 • Tác giả: tutrithuc.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8995 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn sử dụng Javascript để xử lý đồ họa HTML5 Canvas | Javascript. Học lập trình web, Học Javascript, HTML5 Canvas, Xử lý đồ họa.

Cách xóa canvas để vẽ lại

 • Tác giả: vi.athabasca-foto.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9076 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi thử nghiệm các thao tác kết hợp và vẽ hình ảnh trên canvas, tôi đang cố gắng loại bỏ hình ảnh và kết hợp. Làm thế nào để tôi làm điều này? Tôi cần xóa canvas để vẽ lại các ima khác …

Xóa phần tử trong Array JavaScript

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3147 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xóa phần tử trong Array JavaScript là một bài toán mà hầu hết mọi người đều gặp phải khi lập trình JavaScript. Để giải quyết bài toán này, JavaScript cung cấp rất nhiều giải pháp khác nhau. Mỗi giải…

Làm cách nào để đặt lại (xóa) biểu mẫu thông qua JavaScript?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8705 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] form.reset() là một phương thức phần tử DOM (không phải là một phương thức trên đối…

Phần tử Canvas trong HTML5

 • Tác giả: quantrimang.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6900 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phần tử sử dụng để vẽ các thành phần đồ họa từ đơn giản như các đường đến các đồ họa phức tạp (đường thẳng, hình hộp, hình tròn, viết chữ, chèn hình ảnh…). Tuy nhiên có một điều đặc biệt là nội dung của nó lại được xây dựng từ Javascript.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Cách thay đổi màu phông chữ HTML - phông chữ html màu xám