Tìm hiểu cách xóa hoặc xóa phần tử khỏi Set bằng Python. Câu trả lời ngắn gọn là sử dụng hàm remove () và hàm discard ()

Bạn đang xem: xóa mục khỏi đặt python

Trong hướng dẫn này, hãy tìm hiểu cách xóa hoặc xóa phần tử khỏi Set bằng Python. Câu trả lời ngắn gọn là sử dụng hàm remove () discard () của Python và chuyển phần tử Set làm đối số của nó để loại bỏ. < / p>

Bạn có thể chuyển một phần tử duy nhất để xóa khỏi Tập hợp bằng Python. Tuy nhiên, để xóa nhiều phần tử , bạn phải sử dụng vòng lặp for của Python.

Hãy cùng tìm hiểu với các ví dụ được đưa ra bên dưới tại đây để tìm hiểu các phương pháp.

Phương pháp 1: Sử dụng Remove () để Xóa phần tử khỏi Tập hợp trong Python

Để xóa một hoặc nhiều phần tử khỏi Tập hợp, bạn có thể sử dụng remove () như được cung cấp bên dưới.

Xóa một phần tử

Khi bạn muốn xóa một phần tử khỏi Tập hợp, bạn phải chỉ định một phần tử duy nhất làm đối số của hàm remove () .

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

# khai báo Đặt bằng Python

mySet

=

{

“Ram”

,

” Shyam “

, < / p>

10

,

“Bilal”

,

13,2

,

“Feroz”

}

# Xóa một phần tử khỏi Tập hợp bằng remove ()

mySet

. < / p>

xóa

(

10

)

# Kết quả in

print

(

mySet

)

Đầu ra

{13.2, ‘Shyam’, ‘Ram’, ‘Feroz’, ‘Bilal’}

Ví dụ trên sử dụng hàm để xóa phần tử ’10’ khỏi Tập hợp trong Python. Kết quả cho thấy rằng phần tử được chỉ định đã bị xóa khỏi biến Đặt.

Xóa nhiều phần tử

Bạn có thể sử dụng cùng một remove () để xóa nhiều phần tử khỏi Đặt trong Python. Tuy nhiên, bạn phải sử dụng vòng lặp for để loại bỏ nhiều hơn một phần tử trong mỗi lần lặp. Lưu trữ tất cả các phần tử trong Danh sách Python mà bạn muốn xóa khỏi Tập hợp như được cung cấp bên dưới.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

# statement Đặt bằng Python

mySet

=

{

” Ram “

,

“Shyam”

,

10

,

“Bilal”

,

13,2

,

“Feroz”

}

# Danh sách nhiều Phần tử cần xóa khỏi Tập hợp

< p class = "crayon-i"> toRemove

=

[

10

,

“Feroz”

]

# Xóa nhiều phần tử khỏi Tập hợp bằng remove ()

cho

item

trong

toRemove

:

mySet

.

xóa

(

item

)

# Kết quả in

print

(

mySet

)

Đầu ra

{13.2, ‘Shyam’, ‘Bilal’, ‘Ram’}

Kết quả cho thấy rằng các phần tử ’10’ và ‘Feroz’ bị xóa khỏi biến Đặt. Ví dụ loại bỏ hai phần tử và bạn có thể thêm các phần tử khác vào biến Danh sách để xóa khỏi Tập hợp.

Phương pháp 2: Sử dụng Discard () để xóa các mục khỏi tập hợp trong Python

discard () cũng hữu ích để xóa các mục khỏi Đặt trong Python. Nó hoạt động giống như chức năng được đưa ra trong ví dụ trên. Xem các ví dụ dưới đây để tìm hiểu phương pháp.

Xóa một phần tử

Để xóa một phần tử duy nhất khỏi Đặt trong Python, bạn phải sử dụng hàm discard () và chuyển phần tử làm đối số của nó. Ví dụ dưới đây chỉ định phần tử ’10’ cần xóa khỏi biến Đặt.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

# statement Đặt bằng Python

mySet

=

{

“Ram”

,

” Shyam “

, < / p>

10

,

“Bilal”

,

13,2

,

“Feroz”

}

# Xóa một phần tử khỏi Tập hợp bằng cách sử dụng discard ()

mySet

.

loại bỏ

(

10

< p class = "crayon-sy">)

# Kết quả in

in

(

mySet

)

Đầu ra

{‘Bilal’, 13.2, ‘Shyam’, ‘Feroz’, ‘Ram’}

Kết quả đầu ra cho thấy rằng hàm đã xóa phần tử được chỉ định khỏi Tập hợp trong Python.

Xóa nhiều phần tử

Bạn cũng có thể sử dụng discard () để xóa nhiều mục khỏi Đặt trong Python. Tuy nhiên, trước tiên bạn phải đặt tất cả các phần tử trong Danh sách Python mà bạn muốn xóa khỏi Tập hợp. Sau đó, nó yêu cầu sử dụng vòng lặp for để xóa nhiều phần tử trên mỗi lần lặp lại của vòng lặp.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

# khai báo Đặt bằng Python

mySet

=

{

“Ram”

,

” Shyam “

, < / p>

10

,

“Bilal”

,

13,2

,

“Feroz”

}

# Danh sách nhiều phần tử để xóa khỏi Tập hợp

toRemove

=

[

10

,

< p class = "crayon-h">

“Feroz”

]

< p class = "crayon-line crayon-sọc-line" id = "crayon-61f43a4ab7e5a222416808-6">

# Xóa nhiều phần tử khỏi Tập hợp bằng cách sử dụng loại bỏ ()

cho

item

in

toRemove

:

< / p>

mySet

.

loại bỏ

(

item

)

# In kết quả

print

(

mySet

)

Đầu ra

{13.2, ‘Shyam’, ‘Bilal’, ‘Ram’}

Ví dụ trên cho thấy rằng kết quả có bốn phần tử trong Đặt sau các phần tử ’10’ và “Feroz” sẽ bị xóa.

Phương pháp 3: Sử dụng Pop () Loại bỏ các Mục ngẫu nhiên

Ngoài các ví dụ trên, bạn cũng có thể sử dụng pop () để loại bỏ một phần tử khỏi Tập hợp. Tuy nhiên, hàm loại bỏ phần tử ngẫu nhiên khỏi Tập hợp. Hãy xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

# statement Đặt bằng Python

mySet

=

{

“Ram”

,

“Shyam”

,

10

,

” Bilal “

,

13,2 < / p>

,

“Feroz”

< p class = "crayon-sy">}

# Xóa các mục ngẫu nhiên khỏi Bộ bằng cách sử dụng pop () < / p>

mySet

.

pop

(

)

# Kết quả in

in

(

mySet

)

Đầu ra

{‘Feroz’, 10, ‘Bilal’, 13,2, ‘Ram’}

Ví dụ trên loại bỏ một phần tử khỏi Tập hợp. Tuy nhiên, bạn không thể chỉ định chức năng nào phải xóa khỏi Tập hợp.

Có thể bạn cũng thích đọc


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề xóa mục khỏi đặt python

Python REST Client POST PUT DELETE

 • Tác giả: Jon Jensen
 • Ngày đăng: 2020-07-25
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6441 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this video we will learn how to use REST POST, PUT and DELETE to create new records, update records and remove records using REST calls.

Làm cách nào để gỡ cài đặt Python 2.7 trên Mac OS X 10.6.4?

 • Tác giả: vie.siwib.org
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6221 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi muốn xóa hoàn toàn Python 2.7 khỏi Mac OS X 10.6.4 của mình. Tôi đã quản lý để xóa mục nhập khỏi biến PATH bằng cách hoàn nguyên .bash_profile của mình. Nhưng tôi cũng muốn xóa tất cả các thư mục, tệp,

Khóa học phân tích dữ liệu với lập trình Python – Từ zero tới hero

 • Tác giả: gitiho.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9017 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khóa học phân tích dữ liệu với lập trình Python Từ Zero – Her” giúp học viên nắm vững hệ thống kiến thức Python từ con số 0 – đơn giản mà hiệu quả, khóa học được xây dựng theo hình thức cầm tay chỉ việc bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm giúp học viên biết cách vận dụng linh hoạt kiến thức được học vào trong thực tế công việc. Giảng viên đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình học và sau khi kết thúc khóa học. Gitiho cam kết hoàn trả 100% học phí nếu học viên không hài lòng.

Cách thêm và xóa các mục khỏi danh sách bằng Python

 • Tác giả: vi.softoban.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2331 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Python có bốn kiểu dữ liệu để lưu trữ nhiều dữ liệu. Đây là danh sách, tuple, từ điển và tập hợp. Hướng dẫn này cho thấy việc sử dụng các phương pháp Python khác nhau để thêm và xóa dữ liệu khỏi danh sách Python.

Python Xóa mục khỏi Bộ

 • Tác giả: pluginthanhtoan.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6179 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: botvietbai.com cung cấp các hướng dẫn, tài liệu tham khảo và bài tập trực tuyến miễn phí bằng tất cả các ngôn ngữ chính của web. Bao gồm các chủ đề phổ biến như HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL, Java, và nhiều hơn nữa.

Chương trình Python để loại bỏ ký tự chỉ mục thứ n khỏi chuỗi không trống

 • Tác giả: vn.wsxdn.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2042 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xóa nhiều mục khỏi danh sách Python chỉ trong một câu lệnh

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3345 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Trong Python, tạo một đối tượng mới thường tốt hơn là sửa đổi một đối tượng…

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  CSS Trước và CSS Sau - Cách sử dụng Thuộc tính Nội dung - trước và sau văn bản

By ads_php