Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt Việc học Tiếng Anh …

Bạn đang xem: chemical là gì

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Nội dung chính

 • 2. Thông tin cụ thể từ vựng hóa chất:
 • 3. Ví dụ Anh Việt của từ vựng hóa chất:
 • + danh từ số nhiều
 • Thông dụng
 • Tính từ
 • Chuyên nghề
 • Kỹ thuật chung
 • Kinh tế
 • Những từ liên quan
 • Từ đồng nghĩa
 • Tính từ
 • Chuyên nghề
 • Kỹ thuật chung
 • Kinh tế
 • Địa chất
 • Những từ liên quan
 • Từ đồng nghĩa
 • Video liên quan

Việc học Tiếng Anh là một quá trình dài bởi vì không thể chỉ trong một ngày mà mình có thể thuộc hết những từ vựng Tiếng Anh và cách sử dụng những từ đó trong câu một cách tự nhiên nhất. Việc này sẽ đơn giản hơn nếu bạn gắn bó và học từ vựng cùng với website StudyTiengAnh, ngày hôm nay mình sẽ học từ vựng mới liên quan đến nghề hóa học là “Hóa chất” trong Tiếng Anh thì nói nhứ thế nào, cách sử dụng và những ví dụ Anh-Việt sẽ giúp bạn nhớ từ một cách nhanh chóng!!!

hóa chất trong Tiếng Anh là gì

Chemical trong Tiếng Anh có nghĩa là hóa chất

Về khái niệm:

Hóa chất, từ được dùng để chỉ bất kỳ chất cơ bản nào được sử dụng trong hoặc được tạo ra bởi một phản ứng liên quan đến những thay đổi so với nguyên tử hoặc phân tử.

 • Chemicals are almost completely ineffective at killing weeds.

 • Hóa chất hầu hết hoàn toàn không có hiệu quả trong việc tiêu diệt cỏ dại.

 •  
 • Chemicals may explode in contact with water.

 • Hóa chất có thể phát nổ khi tiếp xúc với nước.

 •  
 • Chemical tests have shown it to be highly toxic.

 • Các trải nghiệm về hóa chất cho thấy nó có mức độ độc hại cao.

2. Thông tin cụ thể từ vựng hóa chất:

hóa chất trong Tiếng Anh là gì

Về cách phát âm:

Theo Anh – Anh: /ˈkem.ɪ.kəl/

Theo Anh – Mỹ: /ˈkem.ɪ.kəl/

Về loại từ:

Danh từ đếm được

 • 𝓐 complex chain of chemical reactions leads to the end product.

 • Một chuỗi phản ứng hóa học phức tạp dẫn theo sản phẩm cuối cùng.

 •  
 • Cattle brought in chemicals.

 • Gia súc mang hóa chất vào.

 •  
 • 𝓐 chemical leak has poisoned the water supply.

 • Sự cố rò rỉ hóa chất đã đầu độc nguồn cấp nước.

3. Ví dụ Anh Việt của từ vựng hóa chất:

hóa chất trong Tiếng Anh là gì

Việc này sẽ giúp bạn đơn giản tìm hiểu về các tính năng mà từ có thể thực hiện trong câu một cách rõ ràng nhất

[Từ có chức năng làm chủ ngữ trong câu]

 • Chemicals are both beneficial and harmful to humans. Therefore, we should use chemicals responsibly and stay away from dangerous chemicals. Hazardous chemicals should be controlled to avoid harm to human life.

 • Hóa chất có cả hai mặt vừa có lợi vừa có hại cho nhân loại. Bởi vậy, tất cả chúng ta nên sử dụng hóa chất có trách nhiệm và tránh xa những loại hóa chất nguy hiểm. Những loại hóa chất nguy hiểm nên được kiểm tra để tránh gây hại cho đời sống nhân loại.

Xem Thêm  Top 17 kết quả tìm kiếm con mai tinh anh mới nhất 2022

So với câu này, cụm từ ”chemicals” là chủ ngữ của câu ở dạng số nhiều nên sau nó là động từ to be “are”.

 • 𝓐 chemical or chemical substance is α form of matter that has the same compound and chemical properties. It is not possible to separate it into smaller components by means of physical separation without breaking the chemical bonds.

 • Hóa chất hay Hóa chất là một dạng vật chất có cùng hợp chất và tính Hóa chất. Không thể tách nó thành các thành phần nhỏ hơn bằng phương pháp phân tách vật lý mà không phá vỡ các link hóa học.

So với câu này, từ”chemical” là chủ ngữ của câu do ở dạng số ít nên sau nó là động từ to be “is”.

[Từ có chức năng làm tân ngữ trong câu]

 • They use chemicals to help the roots grow in the fastest time and of course, those vegetables are harmful to the human body and even affect the soil of growers.

 • Họ sử dụng hóa chất để có thê giúp những loại râu củ quá có thể thu hoạch trong thời gian nhanh  nhất và đương nhiên những loại rau củ đó đều có hại so với thể xác của nhân loại và thậm chí là gây tác động đến đất của người trồng.

So với câu này, từ”chemicals” là tân ngữ của câu bổ nghĩa cho cả câu làm câu rõ nghĩa hơn.

 • She uses chemicals in her clothes that can help bleach her shirt. The chemical she uses is bleach and needs to be used with care.

 • Cô ấy sử dụng hóa chất trong may mặc để có thể giúp tẩy trắng chiếc áo của cô ấy. Loại hóa chất cô ấy sử dụng là thuốc tẩy và cần phải sử dụng nó một cách thận trọng.

So với câu này, từ “chemicals” là tân ngữ trong câu bổ nghĩa cho cả câu làm câu rõ nghĩa.

[Từ có nhiệm vụ làm bổ ngữ cho chủ ngữ của câu]

 • The thing that the state needs to control right now is chemicals. Because there are too many harmful chemicals that are still widely sold in traditional markets and those same chemicals may appear in dishes, vegetables, and the body and have α heavy impact on your body. user.

 • Thừ mà nhà nước cần kiểm tra lúc này là hóa chất. Bởi vì có quá nhiều loại hóa chất độc hại vẫn được bán tràn ngập ở những chợ truyền thống và chính những hóa chất đó có thể sẽ xuất hiện trong món ăn, rau củ, thể xác và gây tác động nặng nề đến thể xác của người tiêu dùng.

So với câu này, từ “chemicals” làm bổ ngữ cho chủ ngữ “What I want right now is”.

[Từ có nhiệm vụ làm bổ ngữ cho giới từ]

 • About chemicals, there are many factories that, when discharging wastewater without proper treatment, still let chemicals go out into the environment of people living and affecting the daily life of people living in the vicinity of the factories.

 • Về hóa chất, có rất nhiều nhà máy khi xả nước thải đã không xử lý kĩ vẫn để cho hóa chất đi ra ngoài môi trường của nhân loại sinh sống và gây tác động đời sống sinh hoạt của những người sống lân cận những nhà máy.

Xem Thêm  5 Cách Để Dọn Dẹp Ổ Cứng Win 10 ( Ổ C Bị Đầy), Hướng Dẫn Dọn Rác Win 10 Đơn Giản Và Nhanh Chóng - dọn ổ đĩa c win 10

So với câu này, từ “about” là giới từ và xếp sau nó là danh từ “chemicals”. Danh từ phía sau bổ ngữ cho giới từ phía trước làm rõ nghĩa của câu.

Hóa chất thật là một từ vựng thú vị phải không nào? Hi vọng với nội dung này thôi. StudyTiengAnh đã hỗ trợ bạn hiểu hơn về từ vựng hóa chất trong Tiếng Anh nhé!!!

chemicals

Cùng tìm hiểu khái niệm và ý nghĩa và cách sử dụng của từ: chemicals

Phát âm : /’kemikəlz/

+ danh từ số nhiều

 • hoá chất, chất hoá học

Các kết quả tìm kiếm liên quan cho “chemicals”

 • Những từ có chứa “chemicals” in its definition in Vietnamese – English dictionary:
  hoá chất lịch sử

View: 252

Chemical Là Gì – Nghĩa Của Từ Chemicals Trong Tiếng Việt

2 Thông dụng2.1 Tính từ2.2 Danh từ3 Chuyên ngành3.1 Điện3.2 Kỹ thuật chung3.3 Kinh tế4 Những từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Tính từ4.3 Danh từ5 Chuyên ngành5.1 Điện5.2 Kỹ thuật chung5.3 Kinh tế5.4 Địa chất6 Những từ liên quan6.1 Từ đồng nghĩa /ˈkɛmɪkəl/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) hoá họcchemical warfarechiến tranh hoá họcchemical technologycông nghệ hoá họcchemical engineerkỹ sư hoá

Danh từ

Chất hoá học; hoá chất

Chuyên nghề

Điện

thuộc hóa học

Kỹ thuật chung

hóa chấtchemical admixturephụ gia hóa chấtchemical và water treatment departmentphân xưởng hóa chất và xử lý nướcchemical balancecân phân tích hóa chấtchemical closet (pan)kho hóa chấtchemical coatinglớp phủ hóa chấtchemical consolidation groutingsự phụt hóa chất gia cốchemical drainscặn hóa chấtchemical drainsdòng thải hóa chấtchemical film dielectricchất điện môi màng hóa chấtchemical fire extinguisherhóa chất dập lửachemical foambọt hóa chấtchemical groutvữa bằng hóa chấtchemical icenước đá (có) hóa chấtchemical injectionsự phụt bằng hóa chấtchemical millingnghiền bằng hóa chấtchemical plantnhà máy hóa chấtchemical prevention workcông tác phòng chống hóa chấtchemical processing plantnhà máy hóa chấtchemical pulpinglàm bột giấy bằng hóa chấtchemical pumpbơm hóa chấtchemical resistancetính chịu hóa chấtchemical resistancetính bền hóa chấtchemical solutiondung dịch hóa chấtchemical treatment of soilsự xử lý đất bằng hóa chấtchemical worksnhà máy hóa chấtchemical-ion pumpbơm dùng iôn hóa chấtintermediate chemicalhóa chất tthienmaonline.vn giantank wagon for chemical productstoa xe thùng chuyên chở hóa chấtwood chemical plantnhà máy xử lý gỗ (bằng hóa chất) hóa học

Xem Ngay:  stiffener là gì

Kinh tế

dược phẩm hóa học

Những từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjectiveactinic , alchemical , enzymatic , synthesized , synthetic , synthetical , acid , alkali , amide , azine , base , boride , catalyst , compound , element , ester , imine , metamer , sal , salt

Tính từ

(thuộc) hoá họcchemical warfarechiến tranh hoá họcchemical technologycông nghệ hoá họcchemical engineerkỹ sư hoá

Danh từ

Chất hoá học; hoá chất

Chuyên nghề

Điện

thuộc hóa học

Kỹ thuật chung

hóa chấtchemical admixturephụ gia hóa chấtchemical và water treatment departmentphân xưởng hóa chất và xử lý nướcchemical balancecân phân tích hóa chấtchemical closet (pan)kho hóa chấtchemical coatinglớp phủ hóa chấtchemical consolidation groutingsự phụt hóa chất gia cốchemical drainscặn hóa chấtchemical drainsdòng thải hóa chấtchemical film dielectricchất điện môi màng hóa chấtchemical fire extinguisherhóa chất dập lửachemical foambọt hóa chấtchemical groutvữa bằng hóa chấtchemical icenước đá (có) hóa chấtchemical injectionsự phụt bằng hóa chấtchemical millingnghiền bằng hóa chấtchemical plantnhà máy hóa chấtchemical prevention workcông tác phòng chống hóa chấtchemical processing plantnhà máy hóa chấtchemical pulpinglàm bột giấy bằng hóa chấtchemical pumpbơm hóa chấtchemical resistancetính chịu hóa chấtchemical resistancetính bền hóa chấtchemical solutiondung dịch hóa chấtchemical treatment of soilsự xử lý đất bằng hóa chấtchemical worksnhà máy hóa chấtchemical-ion pumpbơm dùng iôn hóa chấtintermediate chemicalhóa chất tthienmaonline.vn giantank wagon for chemical productstoa xe thùng chuyên chở hóa chấtwood chemical plantnhà máy xử lý gỗ (bằng hóa chất) hóa học

Xem Thêm  Phần Mềm Đọc File Av – Phần Mềm Đọc Đuôi File Video Camera - phần mềm đọc đuôi cda

Xem Ngay:  Electrolyte Là Gì – ⁉️ Chất Điện Giải (Electrolyte)

Kinh tế

dược phẩm hóa học

Địa chất

(thuộc) hóa học

Những từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjectiveactinic , alchemical , enzymatic , synthesized , synthetic , synthetical , acid , alkali , amide , azine , base , boride , catalyst , compound , element , ester , imine , metamer , sal , salt

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Chemical Là Gì – Nghĩa Của Từ Chemicals Trong Tiếng Việt

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Chemical Là Gì – Nghĩa Của Từ Chemicals Trong Tiếng Việt

Video liên quan


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài chemical là gì

What is Chemical Engineering?

 • Tác giả: Aveea
 • Ngày đăng: 2021-01-11
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7990 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Is it really just Chemistry with Engineering thrown in for good measure? Or does it involve doing something as incredible as using waste coffee beans to power London Buses?

  Aveea on Instagram: https://www.instagram.com/aveea_org/
  Patreon: https://patreon.com/aveea
  Aveea Projects: https://www.aveea.org/aveea-projects

  Huge thanks to Viraj Vaitha for helping us with the script 🙂

  Some very interesting links:

  Our Video on Environmental Engineering – bit.ly/3bMD1Dn
  Waste Coffee Beans: http://bit.ly/2K9hriU
  London Marathon Seaweed Pouches: http://bit.ly/35w0mad

Nghĩa Của Từ Chemicals Trong Tiếng Việt

 • Tác giả: thienmaonline.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4701 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

chemical

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2525 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: chemical ý nghĩa, khái niệm, chemical là gì: 1. any basic substance that is used in or produced by α reaction involving changes to atoms or…. Tìm hiểu thêm.

Chemical là gì, Nghĩa của từ Chemical | Từ điển Anh – Việt

 • Tác giả: www.rung.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 5981 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chemical là gì: / ˈkɛmɪkəl /, Tính từ: (thuộc) hoá học, Danh từ: chất hoá học; hoá chất, Điện: thuộc hóa học, Kỹ…

“chemical” là gì? Nghĩa của từ chemical trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

 • Tác giả: vtudien.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2635 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tra cứu từ điển Anh Việt online. Nghĩa của từ ‘chemical’ trong tiếng Việt. chemical là gì? Tra cứu từ điển trực tuyến.

chemical nghĩa là gì – DictABC.COM

 • Tác giả: dictabc.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4845 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ❤2022❤chemical là gì,chemical nghĩa là gì,chemical dịch,chemical là gì,chemical nghĩa là gì,chemical dịch…

Nghĩa của từ Chemical

 • Tác giả: tratu.soha.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2485 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: /”’ˈkɛmɪkəl”’/ , (thuộc) hoá học, Chất hoá học; hoá chất, thuộc hóa học, hóa chất, hóa học, dược phẩm hóa học,

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

By ads_php