Chèn danh sách Python () – Chèn python trong danh sách

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức insert () trong Danh sách Python với sự trợ giúp của các ví dụ.

Bạn đang xem : python insert in list

Phương thức insert () chèn một phần tử vào danh sách tại chỉ mục được chỉ định. < / p>

Ví dụ

 # tạo danh sách các nguyên âm
nguyên âm = ['a', 'e', ​​'i', 'u']

# 'o' được chèn ở chỉ mục 3 (vị trí thứ 4) nguyên âm.insert (3, 'o')

print ('Danh sách:', nguyên âm) # Đầu ra: Danh sách: ['a', 'e', ​​'i', 'o', 'u']

Cú pháp của danh sách insert ()

Cú pháp của phương thức insert ()

 list.insert (i, elem) 

Tại đây, elem được chèn vào danh sách ở chỉ mục thứ i. Tất cả các phần tử sau elem được chuyển sang bên phải.

insert () Tham số

Phương thức insert () nhận hai tham số:

 • index – chỉ mục nơi phần tử cần được chèn vào
 • phần tử – đây là phần tử sẽ được chèn vào danh sách

Ghi chú:

 • Nếu chỉ mục bằng 0, phần tử sẽ được chèn vào đầu danh sách.
 • Nếu chỉ mục là 3, chỉ số của phần tử được chèn sẽ là 3 (phần tử thứ 4 trong danh sách).

Giá trị trả về từ insert ()

Phương thức insert () không trả về bất kỳ thứ gì; trả về Không . Nó chỉ cập nhật danh sách hiện tại.

Ví dụ 1: Chèn một phần tử vào danh sách

 # tạo danh sách các số nguyên tố
số nguyên tố = [2, 3, 5, 7]

# insert 11 at index 4 prime_numbers.insert (4, 11)

print ('Danh sách:', số nguyên tố)

Đầu ra

Danh sách: [2, 3, 5, 7, 11] 

Ví dụ 2: Chèn Tuple (dưới dạng phần tử) vào danh sách

 Mixed_list = [{1, 2}, [5, 6, 7]]

# bộ số
number_tuple = (3, 4)

# chèn một bộ vào danh sách mix_list.insert (1, number_tuple)

print ('Danh sách Cập nhật:', Mixed_list)

Đầu ra

Danh sách đã cập nhật: [{1, 2}, (3, 4), [5, 6, 7]] 


Xem Thêm  Danh sách có thứ tự HTML - ví dụ html danh sách có thứ tự

Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề Chèn python trong danh sách

Hướng dẫn nhập và xuất dữ liệu kiểu List(Danh sách) trong Python

 • Tác giả: Gà Python
 • Ngày đăng: 2021-11-30
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2105 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn nhập và xuất dữ liệu kiểu List(Danh sách) trong Python

Kiểu dữ liệu trong Python: chuỗi, số, list, tuple, set và dictionary

 • Tác giả: quantrimang.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5240 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phần này, bạn sẽ học cách sử dụng Python như một chiếc máy tính, nắm được các kiểu dữ liệu trong Python và đi bước đầu tiên hướng tới lập trình Python.

List trong Python – Các bước tạo list Python nhanh và hiệu quả

 • Tác giả: t3h.com.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9003 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: List trong Python cho phép lưu trữ nhiều kiểu dữ liệu khác và truy xuất các phần tử bên trong nó thông qua vị trí của phần tử đó trong list

Cấu trúc danh sách trong Python

 • Tác giả: kcntt.duytan.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9888 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: List trong Python

  List trong Python là cấu trúc dữ liệu mà có khả năng lưu giữ các kiểu dữ liệu khác nhau.

  List trong Python là thay đổi (mutable), nghĩa là Python sẽ không tạo một List mới nếu bạn sửa đổi một phần tử trong List.

  List là một container mà giữ các đối…

Chèn phần tử vào list python (insert, slice)

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7169 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn tất cả các cách chèn phần tử vào list python. Bạn sẽ học được các cách chèn phần tử vào list python như chèn một phần tử vào vị trí chỉ định trong list ban đầu, chèn nhiều phần tử vào vị trí

Cú pháp để chèn một danh sách vào danh sách khác trong python là gì?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6323 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Ý bạn là appendsao >>> x = [1,2,3] >>> y = [4,5,6] >>> x.append(y) >>> x…

Python – Danh sách

 • Tác giả: isolution.pro
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5220 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Danh sách là một kiểu dữ liệu linh hoạt nhất có sẵn trong Python, có thể được viết dưới dạng danh sách các giá trị (mục) được phân tách bằng dấu phẩy giữa các dấu ngoặc vuông. Điều quan trọng về danh sách là các mục trong danh sách không cần cùng loại. Tạo danh sách đơn giản như đặt…

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Thay đổi giá trị từ điển trong Python - thay đổi giá trị của khóa trong từ điển python