Chữ thường trong Python – Cách sử dụng hàm chuỗi low () – chuỗi trăn để hạ thấp

Chuỗi là một phần cơ bản khi làm việc với Python. Và phương thức Lower () là một trong nhiều phương thức tích hợp mà bạn có thể sử dụng để làm việc với chuỗi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách tạo chuỗi viết thường bằng phương thức low () trong Python. Chuỗi là gì? Chuỗi

Bạn đang xem: chuỗi python để hạ

Chuỗi là một phần cơ bản khi làm việc với Python. Và phương thức low () là một trong nhiều phương thức tích hợp mà bạn có thể sử dụng để làm việc với chuỗi.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách tạo chuỗi viết thường với phương thức low () trong Python.

Chuỗi là gì?

Chuỗi là dữ liệu loại có thể chứa nhiều ký tự khác nhau. Chuỗi được viết dưới dạng một chuỗi ký tự giữa dấu ngoặc kép hoặc dấu ngoặc kép.

 & gt; & gt; & gt; example_string = 'Tôi là một Chuỗi!'
& gt; & gt; & gt; example_string
'Tôi là một chuỗi!' 

Phương thức là gì?

Phương thức là một hàm có thể được sử dụng trên một kiểu dữ liệu cụ thể. Các phương thức có thể lấy hoặc không lấy đối số.

Đôi khi bạn có thể tự hỏi liệu một phương thức có tồn tại hay không. Trong Python, bạn có thể xem toàn bộ danh sách các phương thức chuỗi bằng cách sử dụng hàm dir () với một chuỗi làm đối số, như sau:

 & gt; & gt; & gt; dir (example_string)
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__ne', '_'_get__ne', '_'_get__ne' __gt__ ',' __hash__ ',' __init__ ',' __init_subclass__ ',' __iter__ ',' __le__ ',' __len__ ',' __lt__ ',' __mod__ ',' __mul__ ',' __ne__ ',' __newred__ ',' __reduce__ ',' , '__reduce_ex__', '__repr__', '__rmod__', '__rmul__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'viết hoa', 'gấp chữ', 'trung tâm', 'đếm', ' mã hóa ',' endwith ',' expandtabs ',' find ',' format ',' format_map ',' index ',' isalnum ',' isalpha ',' isascii ',' isdecimal ',' isdigit ',' isidentifier ' , 'islower', 'isnumeric', 'isprintable', 'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'low', 'lstrip', 'maketrans', 'partition', ' thay thế ',' rfind ',' rindex ',' rjust ',' rpartition ',' rsplit ',' rstrip ',' split ',' splitlines ',' startedwith ',' strip ',' swapcase ',' title ' , 'translate', 'upper', 'zfill'] 

Trong số nhiều phương thức chuỗi này, trong bài viết này, bạn sẽ sẽ tìm hiểu về phương thức low () và cách nó hoạt động.

low ( ) Phương thức hoạt động?

Phương thức low () là một phương thức chuỗi trả về một chuỗi mới, hoàn toàn là chữ thường. Nếu chuỗi ban đầu có chữ hoa thì trong chuỗi mới, chúng sẽ là chữ thường. Mọi ký tự viết thường hoặc bất kỳ ký tự nào không phải là ký tự đều không bị ảnh hưởng.

 & gt; & gt; & gt; example_string.lower ()
'tôi là một chuỗi!'

& gt; & gt; & gt; 'FREECODECAMP'.lower ()
'freecodecamp' 

Những điều cần lưu ý khi sử dụng phương pháp thấp hơn

Phương thức Lower () thực hiện một điều khá đơn giản: nó tạo ra một chuỗi mới mà tất cả các chữ cái viết hoa bây giờ đều là chữ thường. Nhưng có một số điều cần lưu ý khi sử dụng nó. Chúng ta hãy xem xét chúng.

Chuỗi là bất biến

Chuỗi là một kiểu dữ liệu bất biến, có nghĩa là chúng không thể thay đổi được. Chuỗi ban đầu sẽ không thay đổi sau khi bạn sử dụng phương thức low () .

Trong các ví dụ ở trên, phương thức low () đã hoạt động trên example_string nhưng chưa bao giờ thay đổi nó. Kiểm tra giá trị của example_string vẫn hiển thị giá trị ban đầu.

 & gt; & gt; & gt; example_string
'Tôi là một chuỗi!'

& gt; & gt; & gt; example_string.lower ()
'tôi là một chuỗi!'

& gt; & gt; & gt; example_string
'Tôi là một chuỗi!' 

Phương thức low () trả về một chuỗi mới string

low () trả về một chuỗi mới. Bạn sẽ cần lưu nó vào một biến nếu bạn muốn sử dụng lại nó trong mã của mình.

 & gt; & gt; & gt; new_string = example_string.lower ()

& gt; & gt; & gt; new_string
'tôi là một chuỗi!' 

Các chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường

Các chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy một chuỗi chữ thường là khác với một chuỗi chữ hoa.

 & gt; & gt; & gt; 'freecodecamp' == 'FREECODECAMP'
Sai 

Điều này hữu ích khi nghĩ về những gì phương thức low () có thể hữu ích. Trong ví dụ này, bạn sẽ thấy cách tính năng này làm cho thấp hơn ()Phương thức hữu ích và cần thiết khi xây dựng tập lệnh hoặc chương trình xử lý các chuỗi.

Ví dụ về phương thức Lower () : cách kiểm tra xem dữ liệu nhập của người dùng có khớp hay không

Hãy viết một tập lệnh nhỏ hỏi người dùng một câu hỏi và chờ thông tin đầu vào, đồng thời đưa ra phản hồi về câu trả lời của người dùng.

 answer = input ("Mặt trời có màu gì?")
nếu câu trả lời == "màu vàng":
 print ("Đúng!")
khác:
 print ("Đó không phải là màu chính xác!") 

tệp sun_color.py

Tập lệnh này hỏi người dùng một câu hỏi, “Mặt trời có màu gì?” và chờ câu trả lời . Sau đó, nó sẽ kiểm tra xem câu trả lời có là “màu vàng” hay không, và nếu là câu trả lời thì sẽ là “Đúng!” Nếu không, nó sẽ in “Đó không phải là màu chính xác!”.

Nhưng có một vấn đề với tập lệnh này.

Khi chạy tập lệnh này, bạn sẽ có câu hỏi này đã hỏi trong thiết bị đầu cuối:

 $ python sun_color.py
Mặt trời có màu gì? 

Nếu bạn trả lời “Màu vàng”, nó cho biết:

 $ python sun_color.py
Mặt trời có màu gì? Màu vàng
Đó không phải là màu chính xác! 

Tại sao điều này lại xảy ra?

Hãy nhớ rằng các chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường. Tập lệnh đang kiểm tra xem người dùng nhập chuỗi màu vàng Màu vàng , với chữ “Y” viết hoa, có phải là một chuỗi khác không.

Bạn có thể dễ dàng sửa lỗi này bằng cách sử dụng phương thức low () và thực hiện thay đổi nhỏ này đối với tệp sun_color.py :

 answer = input (" Mặt trời có màu gì? ")
nếu answer.lower () == "màu vàng":
 print ("Đúng!")
khác:
 print ("Đó không phải là màu chính xác!") 

tệp sun_color.py đã sửa

Và bây giờ, nếu bạn thử lại …

 & gt ; & gt; & gt; python sun_color.py
Mặt trời có màu gì? Màu vàng
Đúng! 

Điều gì đã thay đổi? Viết answer.lower () bạn đảm bảo rằng chuỗi đã chọn hoàn toàn là chữ thường trước khi so sánh với chuỗi câu trả lời đúng “màu vàng”. Theo cách này, không có vấn đề gì nếu người dùng viết “VÀNG” hoặc “VÀNG” hoặc “màu vàng” – tất cả đều được chuyển đổi thành chữ thường.

Cảm ơn bạn đã đọc! Giờ thì bạn đã biết cách sử dụng phương thức low () trong JavaScript.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề chuỗi trăn để hạ thấp

1 VŨ THÀNH AN TUYỆT PHẨM NHỮNG BÀI KHÔNG TÊN HAY NHẤT

 • Tác giả: Xich Ly Tran
 • Ngày đăng: 2017-10-03
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8786 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Nhân viên Y tế nghỉ việc đi đâu, làm gì?

 • Tác giả: vtc.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8894 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Gắn bó 10 năm ở bệnh viện đa khoa tuyến huyện tại Hà Nội, anh Nguyễn Văn Cường vẫn quyết định nộp đơn xin nghỉ việc để bán hàng online.

PHÁT TRIỂN HÀNG NÔNG SẢN THEO CHUỖI GIÁ TRỊ Ở TỈNH TUYÊN QUANG

 • Tác giả: 123docz.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2685 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: … pháp liên quan đến quan hệ đô thị nông thôn; giải pháp chuyển dịch cấu lao động nông nghiệp, từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp; giải pháp liên quan đến hợp tác quốc tế bảo… hoạt động cách tốt nhất; nhóm giải pháp cải thi? ??n CGT nấm

Chuỗi thức ăn là gì? Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ đâu?

 • Tác giả: mayruaxegiadinh.com.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6597 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuỗi thức ăn hay còn gọi là xích thức ăn hoặc quan hệ thức ăn; các chuỗi thức ăn dày đặc tạo nên lưới thức ăn. Vậy chuỗi thức ăn là gì? bắt đầu từ đâu?

Cao trăn có tác dụng gì? Uống cao trăn có bị liệt dương không?

 • Tác giả: www.tapchidongy.org
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2876 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Không ít chị em dùng cao trăn để giữ chân những anh chồng trăng hoa. Vậy cao từ trăn có tác dụng gì với sức khỏe, uống cao gây liệt dương không?

Cử tri Nhật Bản được khuyến khích đi bỏ phiếu bằng cách ‘độc nhất vô nhị’

 • Tác giả: infonet.vietnamnet.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2727 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuỗi cửa hàng mì Ippudo ở Nhật Bản mới đây đã quyết định phân phát mì miễn phí cho những người trẻ tuổi sẽ tham gia bầu cử.

Review MỠ TRĂN NGĂN NGỪA LÔNG U MINH HẠ nguyên chất cho Chân Tay Nách Mép Bikini Vùng kín Ngực Bụng Toàn thân Body tại nhà hiệu quả an toàn tiết kiệm

 • Tác giả: canhsale.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4960 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: MỠ TRĂN NGĂN NGỪA LÔNG U MINH HẠ nguyên chất cho Chân Tay Nách Mép Bikini Vùng kín Ngực Bụng Toàn thân Body tại nhà hiệu quả an toàn tiết kiệm đang giảm giá chỉ còn 111.000Đ trên tiki, sản phẩm đã bán được 2904 món, review trung bình 4.6 sao với 484 lượt đánh giá

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Sử dụng jQuery và Bootstrap từ CDN với các tập lệnh dự phòng trong ASP.NET Core 3.0 - jquery và bootstrap cdn