Chuỗi nhiều dòng trong Python – python sql nhiều dòng

Bạang xem: python sql nhiều dòng < / a>

Python

Chuỗi nhiều dòng

Chuỗi nhiều dòng

Bạn có thể gán một chuỗi nhiều dòng cho một biến bằng cách sử dụng ba dấu ngoặc kép:

Ví dụ

Bạn có thể sử dụng ba dấu ngoặc kép:

a = “” “Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elite,
sed do
eiusmod tempor incididunt
hết sức lao động và đau đớn magna aliqua. “” “
print (a)

Hãy tự mình thử »

Hoặc ba dấu ngoặc kép:

Ví dụ

a = ” ‘Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elite,
sed do
eiusmod tempor incididunt
ut lao và đau magna aliqua. ” ‘
print (a)

Hãy tự mình thử »

Lưu ý: trong kết quả, các dấu ngắt dòng được chèn vào cùng một vị trí như trong mã


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề python sql nhiều dòng

Python – Đếm số từ có trong một dòng cho trước

 • Tác giả: thân triệu
 • Ngày đăng: 2021-11-30
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3544 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đây là một ví dụ trong khóa học lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao.
  ==================================
  Trang chủ: https://braniumacademy.net

Cú pháp Python cơ bản

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3326 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài này sẽ trình bày tổng quan cho bạn về cú pháp Python cơ bản. Mục đích của bài là giúp bạn làm quen dần các khái niệm và thuật ngữ được sử dụng
Xem Thêm  Bắt đầu với các lớp trong Java: viết các lớp, hàm tạo của riêng bạn - làm thế nào để bắt đầu một lớp học trong java

Thêm (insert) và xóa (delete) dữ liệu trong MySQL với Python

 • Tác giả: gochocit.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9140 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thêm (insert) và xóa (delete) dữ liệu trong MySQL với Python. Hàm execute(), commit(), executemany(). Câu lệnh INSERT INTO và DELETE FROM.

cách đọc một chuỗi dài nhiều dòng từng dòng trong python

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6890 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Còn việc sử dụng .splitlines()thì sao? for line in textData.splitlines(): print(line) lineResult = libLAPFF.parseLine(line)

Chạy nhiều lệnh dòng với Python

 • Tác giả: isolution.pro
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5159 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Chuỗi nhiều dòng trong Python

 • Tác giả: pluginthanhtoan.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9591 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: botvietbai.com cung cấp các hướng dẫn, tài liệu tham khảo và bài tập trực tuyến miễn phí bằng tất cả các ngôn ngữ chính của web. Bao gồm các chủ đề phổ biến như HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL, Java, và nhiều hơn nữa.

Nhận xét bằng Python

 • Tác giả: vi.tutorialcup.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8941 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bình luận Python không là gì khác ngoài một lời giải thích về mã nguồn của một chương trình. Nhận xét nên giải thích logic đằng sau mã, thay vì mã.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình