Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức chuỗi Python startwith () với sự trợ giúp của các ví dụ.

Bạn đang xem : python str bắt đầu bằng

Phương thức startwith () trả về True nếu là một chuỗi bắt đầu với tiền tố được chỉ định (chuỗi). Nếu không, nó trả về False .

Ví dụ

 message = 'Python rất thú vị'

# kiểm tra xem thông báo có bắt đầu bằng Python không print (message.startswith ('Python'))

# Đầu ra: Đúng

Cú pháp của chuỗi startwith ()

Cú pháp của startedwith () là:

 str.startswith (tiền tố [, start [, end]]) 

Tham số

startedwith ()

Phương thức

startedwith () nhận tối đa ba tham số:

 • tiền tố – Chuỗi hoặc nhiều chuỗi được kiểm tra
 • start (tùy chọn) – Vị trí bắt đầu nơi tiền tố được kiểm tra trong chuỗi.
 • end (tùy chọn) – Vị trí kết thúc nơi tiền tố được kiểm tra trong chuỗi.

startedwith () Giá trị trả lại

Phương thức

startedwith () trả về một boolean.

 • Nó trả về True nếu chuỗi bắt đầu bằng tiền tố được chỉ định.
 • Nó trả về False nếu chuỗi không bắt đầu bằng tiền tố được chỉ định.

Ví dụ 1: startwith () Không có tham số start và end

 text = "Python rất dễ học."

result = text.startswith ('thật dễ dàng')

# trả về Sai in (kết quả)

result = text.startswith ('Python là')

# trả về True in (kết quả)

result = text.startswith ('Python rất dễ học.')

# trả về True in (kết quả)

Đầu ra

Sai
ĐÚNG VẬY
Đúng 

Ví dụ 2: startwith () Với tham số bắt đầu và kết thúc

 text = "Lập trình Python thật dễ dàng."

# tham số bắt đầu: 7
# 'lập trình thật dễ dàng.' chuỗi được tìm kiếm

result = text.startswith ('lập trình là', 7)

in (kết quả) # bắt đầu: 7, kết thúc: 18 # chuỗi 'lập trình' được tìm kiếm

result = text.startswith ('lập trình là', 7, 18)

in (kết quả)

result = text.startswith ('program', 7, 18)

in (kết quả)

Xem Thêm  Cách gọi một hàm JavaScript trong HTML - cách gọi hàm javascript trong html

Đầu ra

ĐÚNG VẬY
Sai
Đúng 

Chuyển Tuple đến startwith ()

Có thể chuyển một số tiền tố vào phương thức startwith () trong Python.

Nếu chuỗi bắt đầu bằng bất kỳ mục nào của bộ, startwith () trả về True. Nếu không, nó trả về False

Ví dụ 3: startedwith () Với tiền tố Tuple

 text = "lập trình thật dễ dàng"

result = text.startswith (('python', 'programming'))

# bản in Đúng in (kết quả)

result = text.startswith (('is', 'easy', 'java'))

# bản in Sai in (kết quả) # Với tham số bắt đầu và kết thúc Chuỗi # 'thật dễ dàng' được chọn

result = text.startswith (('Lập trình', 'dễ dàng'), 12, 19)

# bản in Sai in (kết quả)

Đầu ra

ĐÚNG VẬY
Sai
Sai 

Nếu bạn cần kiểm tra xem một chuỗi có kết thúc bằng hậu tố được chỉ định hay không, bạn có thể sử dụng phương thức endwith () trong Python .


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề python str bắt đầu bằng

Python Tutorials – “%s %d” % (“string_formatting_in_Python”, 3)

 • Tác giả: PyMoondra
 • Ngày đăng: 2019-08-29
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7787 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: This video is the first of a series of string formatting in Python, specifically Python 3.
  We will start with C-style string formatting, which is the most difficult for new_comers.
  %s, .3f, %d are just some of the operators you will encounter when using
  this type of formatting. We will thoroughly go through each operator in this video.

  C style string formatting Python

  ———————————————————————————————————-

  Just created a facebook page:

  https://www.facebook.com/PyMoondra-102713454407069/?modal=admin_todo_tour

  Here is my reddit account for sharing links:

  https://www.reddit.com/user/sayaos/

  Here is my twitter account for programming:

  https://twitter.com/Moondra2017

  Here is my github account:

  https://github.com/moondra2017

Hàm str() trong python

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3948 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn sử dụng hàm Str() trong python. Bạn sẽ học được cách Chuyển từ int sang string trong Python bằng hàm str() sau bài học này.

Hướng dẫn và ví dụ String trong Python

 • Tác giả: openplanning.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9325 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Chuỗi (String) trong Python

 • Tác giả: hoclaptrinh.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6457 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: String là một trong các kiểu phổ biến nhất trong Python. String trong Python là immutable.

Chuỗi trong Python (Kiểu xâu string trong Python)

 • Tác giả: o2.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8987 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuỗi trong Python (string in python) là kiểu dữ liệu quan trọng. Các khai báo, gán chuỗi, chỉ số, phương thức hàm của xâu trong ngôn ngữ lập trình Python.

[Tự học Python] String trong Python

 • Tác giả: cafedev.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7992 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong Python, String là các mảng byte đại diện cho các ký tự Unicode. Tuy nhiên, Python không có kiểu dữ liệu ký tự, một ký tự đơn giản chỉ là một string có độ dài là 1. Dấu ngoặc vuông có thể được sử dụng để truy cập các phần tử của string.

String trong Python

 • Tác giả: phannhatchanh.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2435 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bất kỳ ký tự nào nằm trong cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép điều là một String (một chuỗi ký tự). Có nhiều phương thức xử lý chuỗi khác nhau.…

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Cách thêm Javascript vào HTML - thêm tệp javascript vào html

By ads_php