Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức Replace () trong Python với sự trợ giúp của các ví dụ.

Bạn đang xem : cách sử dụng thay thế trong python

Phương thức Replace () thay thế mỗi lần xuất hiện phù hợp của ký tự / văn bản cũ trong chuỗi với ký tự / văn bản mới.

Ví dụ

 text = 'bat ball'

# thay b bằng c Replace_text = text.replace ('b', 'c')

in (văn bản thay thế) # Đầu ra: tiếng mèo kêu

Cú pháp

Replace ()

Cú pháp của nó là:

 str.replace (cũ, mới [, số lượng]) 

Tham số

Replace ()

Phương thức Replace () có thể nhận tối đa 3 tham số:

  • – chuỗi con cũ bạn muốn thay thế
  • mới – chuỗi con mới sẽ thay thế chuỗi con cũ
  • count (tùy chọn) – số lần bạn muốn thay thế chuỗi con cũ bằng chuỗi con mới

Lưu ý : Nếu số lượng không được chỉ định, phương thức Replace () sẽ thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi con cũ bằng chuỗi con mới.

Replace () Giá trị trả lại

Phương thức Replace () trả về bản sao của chuỗi trong đó chuỗi con cũ được thay thế bằng chuỗi con mới. Chuỗi ban đầu không thay đổi.

Nếu không tìm thấy chuỗi con cũ, nó sẽ trả về bản sao của chuỗi gốc.

Ví dụ 1: Sử dụng Replace ()

 song = 'cold, cold heart'

# thay thế 'cold' bằng 'đau' print (song.replace ('lạnh', 'đau'))

song = 'Hãy để nó, hãy để nó, hãy để nó được, hãy để nó được'

# chỉ thay thế hai lần xuất hiện của 'let' print (song.replace ('let', "don't let", 2))

Đầu ra

đau, trái tim đau
Hãy để nó được, đừng để nó được, đừng để nó được, hãy để nó được 

Các ví dụ khác về Chuỗi thay thế ()

 song = 'cold, cold heart'

Replace_song = song.replace ('o', 'e')

# Chuỗi ban đầu không thay đổi print ('Chuỗi ban đầu:', bài hát) print ('Chuỗi đã thay thế:', Replace_song) song = 'let it be, let it be, let it be' # tối đa của 0 chuỗi con được thay thế # trả về bản sao của chuỗi gốc

print (song.replace ('let', 'so', 0))

Đầu ra

Chuỗi gốc: lạnh lùng, trái tim lạnh lùng
Chuỗi thay thế: celd, celd heart
hãy để nó được, để nó được, nó là 


Xem Thêm  Hướng dẫn Node.js MongoDB với các ví dụ - nút js và mongodb

Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề làm thế nào để sử dụng thay thế trong python

Python List Comprehensions | Python Tutorial | Why and How to Use Them | Learn Python Programming

  • Tác giả: datagy
  • Ngày đăng: 2020-06-02
  • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9383 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Python list comprehensions are easy-to-write, concise ways of generating, manipulating, and filtering lists that can help replace for-loops in Python.

    0:00 Introduction
    0:19 Python Lists
    0:55 Why Use List Comprehensions
    1:20 How to Write List Comprehensions
    2:28 List Comprehension Examples
    4:55 Finding Common Items Between Lists
    5:56 When Not to Use List Comprehensions
    6:40 Conclusion

    If you are using map or apply functions, or for loops, you could definitely benefit from list comprehensions.

    Learn Python programming the right way!

    ———————————————————-

    ✅ To read the full tutorial in a blog-post format, check it out on my website: https://datagy.io/list-comprehensions-in-python/

    ✅ Check out my eBook to get started with Python for Data Science: https://gumroad.com/l/introtopythonfordatascience

    ✅ Follow me on other platforms:
    Website: https://datagy.io
    Twitter: https://twitter.com/DatagyIo
    Mailing List: https://mailchi.mp/f6a58f2d73d0/datagy-sql-tutorial (and get a FREE Pandas tip and tricks book and a FREE Guide to SQL)

Tìm kiếm và thay thế một dòng trong một tệp bằng Python

  • Tác giả: qastack.vn
  • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9973 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Tôi đoán một cái gì đó như thế này nên làm điều đó. Về cơ bản,…

Làm thế nào để tạo một web server Python?

  • Tác giả: t3h.com.vn
  • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9117 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dưới đây là một số thông tin về Python Web Server mà có thể bạn sẽ cần tìm hiểu. Nhanh chóng lưu và chia sẻ nếu thấy thông tin này hữu ích bạn nhé

Cách để Bắt đầu lập trình trên Python

  • Tác giả: www.wikihow.vn
  • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7377 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách để Bắt đầu lập trình trên Python. Bạn muốn học lập trình? Quá trình làm quen với công việc lập trình có thể khiến bạn nản chí và nghĩ rằng mình cần phải đi học nghiêm túc thì mới làm được. Với một số ngôn ngữ, điều này đôi khi đúng….

Làm thế nào để tìm chuỗi con trong danh sách các chuỗi?

  • Tác giả: www.banhoituidap.com
  • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9926 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Thay thế ký tự trong chuỗi python

  • Tác giả: laptrinhcanban.com
  • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9816 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn thay thế ký tự trong chuỗi python. Bạn sẽ học được cách thay thế ký tự trong chuỗi python bằng phương thức replace trong bài viết này. Bạn cũng sẽ học được cách ứng dụng phương

Làm thế nào để bạn tìm thấy một căn bậc hai trong Python?

  • Tác giả: vi.411answers.com
  • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8402 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp đơn giản nhất để tìm căn bậc hai trong Python là sử dụng hàm căn bậc hai trong thư viện toán học. Nó được gọi với toán hạng là một tham số. Ví dụ:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Làm cách nào để đặt giá trị tối thiểu và tối đa cho một phần tử đầu vào trong HTML5? - số biểu mẫu html tối thiểu max

By ads_php