Chương trình Java để kiểm tra xem một chuỗi trống hay rỗng – cách kiểm tra chuỗi trống trong java

Trong chương trình này, bạn sẽ học cách kiểm tra xem một chuỗi trống hay rỗng bằng cách sử dụng một phương thức và câu lệnh if-else trong Java.

Bạn đang xem : cách kiểm tra chuỗi trống trong java

Ví dụ 1: Kiểm tra xem chuỗi trống hay rỗng

 class Main {
 public static void main (String [] args) {
  
  // tạo chuỗi null, rỗng và thông thường
  Chuỗi str1 = null;
  Chuỗi str2 = "";
  Chuỗi str3 = "";

  // kiểm tra xem str1 là null hay rỗng
  System.out.println ("str1 là" + isNullEmpty (str1));

  // kiểm tra xem str2 là null hay rỗng
  System.out.println ("str2 là" + isNullEmpty (str2));

  // kiểm tra xem str3 là null hay rỗng
  System.out.println ("str3 là" + isNullEmpty (str3));
 }

 // phương thức kiểm tra xem chuỗi là null hay rỗng
 public static String isNullEmpty (String str) {

  // kiểm tra xem chuỗi có rỗng không
  if (str == null) {
   trả về "NULL";
  }

  // kiểm tra xem chuỗi có trống không
  else if (str.isEmpty ()) {
   trả về "EMPTY";
  }

  khác {
   return "không phải NULL cũng không phải EMPTY";
  }
 }
} 

Đầu ra

str1 là NULL
str2 là EMPTY
str3 không phải là NULL cũng không phải EMPTY 

Trong chương trình trên, chúng tôi đã tạo

 • một chuỗi rỗng str1
 • một chuỗi rỗng str2
 • một chuỗi có khoảng trắng str3
 • phương thức isNullEmpty () để kiểm tra xem một chuỗi là null hay rỗng

Ở đây, str3 chỉ bao gồm các khoảng trống. Tuy nhiên, chương trình không coi đó là một chuỗi rỗng.

Điều này là do khoảng trắng được coi là ký tự trong Java và chuỗi có khoảng trắng là chuỗi thông thường.

Bây giờ, nếu chúng ta muốn chương trình coi các chuỗi có khoảng trắng là chuỗi trống, chúng ta có thể sử dụng phương thức trim () . Phương thức này loại bỏ tất cả các khoảng trắng có trong một chuỗi.

Xem Thêm  Thuộc tính khoảng cách chữ cái trong CSS - css khoảng cách giữa các chữ cái

Ví dụ 2: Kiểm tra xem Chuỗi có khoảng trắng là Rỗng hay Null

 class Main {
 public static void main (String [] args) {
  
  // tạo một chuỗi có khoảng trắng
  Chuỗi str = "";

  // kiểm tra xem str1 là null hay rỗng
  System.out.println ("str là" + isNullEmpty (str));
 }

 // phương thức kiểm tra xem chuỗi là null hay rỗng
 public static String isNullEmpty (String str) {

  // kiểm tra xem chuỗi có rỗng không
  if (str == null) {
   trả về "NULL";
  }

  // kiểm tra xem chuỗi có trống không
  else if (str.trim (). isEmpty ()) {
   trả về "EMPTY";
  }

  khác {
   return "không phải NULL cũng không phải EMPTY";
  }
 }
} 

Đầu ra

str là EMPTY 

Trong ví dụ trên, hãy lưu ý điều kiện để kiểm tra chuỗi trống

 else if (str.trim (). isEmpty ()) 

Ở đây, chúng tôi đã sử dụng phương thức trim () trước isEmpty () . Điều này sẽ

 1. loại bỏ tất cả các khoảng trắng có bên trong chuỗi
 2. kiểm tra xem chuỗi có trống không

Do đó, chúng tôi lấy str là EMPTY làm đầu ra.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách kiểm tra chuỗi trống trong java

Java 49. Xử lý chuỗi trong lập trình Java | Phần 1 – Lấy độ dài chuỗi và ký tự trong chuỗi Java

 • Tác giả: TITV
 • Ngày đăng: 2021-08-02
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2226 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ★ Khóa học miễn phí LậpTrìnhJava: https://bit.ly/2XSfJsO ★ LậpTrìnhC: https://bit.ly/3k7sA2B ★ Ủng hộ phát triển kênh: Momo,ZaloPay,ViettelPay: 0374568701 / STK: 109005606811 Vietinbank – CTK: Le Nhat Tung. ★ Link tải code: https://bit.ly/3AwCNeX
  ★ Khóa học Lập trình Java: bao gồm tất cả nội dung kiến thức về các công cụ lập trình IDE, Java Core, Các thuật toán, Lập trình hướng đối tượng Java, Cấu trúc dữ liệu Java, Xử lý tập tin trong Java, Lập trình giao diện AWT và Swing, Lập trình mạng Java, Sử dụng Java để tương tác với cơ sở dữ liệu, Lập trình xây dựng ứng dụng website trên nền tảng Java web, JSP và Servlet.
  Khóa học này cung cấp phần lớn kiến thức và kỹ năng về ngôn ngữ lập trình java và là bước đệm cho các lập trình viên muốn tìm hiểu tiếp ngôn ngữ lập trình Android.
  Khóa học này phù hợp cho các bạn mới bắt đầu học Lập trình Java, hoặc các bạn muốn ôn tập lại kiến thức một cách hệ thống và mạch lạc để chuẩn bị đi làm.
  ★ Bạn cũng có thể tìm thấy các khóa học về ngôn ngữ khác tại đây: https://www.youtube.com/c/TITVvn
  ★ Cácn bạn vui lòng đăng ký kênh (Subscribe) và chia sẻ video (Share) đến các bạn cùng lớp nhé.
  ★ Diễn đàn hỏi đáp: https://www.facebook.com/groups/titv.vn
  ★ Facebook: https://www.facebook.com/tung.lenhat
  ★ Website: http://titv.vn, http://titv.edu.vn
  =================================
  ✩ Hộp thư đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng: lenhattung@gmail.com
  =================================
  © Bản quyền thuộc về TITV ☞ Vui lòng không đăng tải lại Video từ kênh này
  © Copyright by TITV Channel ☞ Do not Re-up
Xem Thêm  lý thuyết và bài tập về mệnh đề quan hệ

Làm cách nào để kiểm tra xem Chuỗi Java không phải là tất cả các khoảng trắng?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6497 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Giải pháp ngắn nhất tôi có thể nghĩ ra: if (string.trim().length() > 0) … Điều này…

Cách kiểm tra String là Empty hay Blank trong Java

 • Tác giả: shareprogramming.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4681 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên nó luôn khiến những người mới học Java bối rối khi phải phân biệt 2 khái niệm này. Một empty string là một chuỗi được khởi tạo khô

Split Trong Java

 • Tác giả: techacademy.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1721 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức split() trong Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tách chuỗi dựa trên một regex được chỉ định. 1. Split Trong Java Là Gì Phương thức split() thường được dùng chung với ArrayList để tách những phần tử trong mảng và […]

Java 101: Kiểm tra xem một chuỗi trống hay trống

 • Tác giả: helpex.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2006 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong Java, một chuỗi trống và một chuỗi trống là hai khái niệm khác nhau. Luôn luôn khó hiểu và phức tạp đối với người mới bắt đầu Java khi kiểm tra xem một Chuỗi là cả hai, trống hay…

Phương thức isEmpty() trong Java String

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6393 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức isEmpty() trong Java String. Đây là một hàm được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có rỗng hay không.
Xem Thêm  Hướng dẫn: Giới thiệu về React - Phản ứng - làm thế nào để viết mã trong phản ứng

Regular Expression trong Java

 • Tác giả: codelearn.io
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4325 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn thường thấy các thông báo: Mật khẩu phải chứa ký tự đặc biệt; định dạng Email,.. Regular Expression chính là thứ đứng đằng sau các thông báo đó.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình