Chuyển đổi PHP UTF-8 – php chuyển đổi chuỗi thành utf 8

Hướng dẫn này trình bày cách chuyển đổi chuỗi sang mã hóa utf-8 bằng các phương pháp khác nhau.

Bạn đang xem : chuỗi chuyển đổi php thành utf 8

UTF-8 là một cách để mã hóa các ký tự Unicode, mỗi ký tự trong từ một đến bốn byte.

Nó được sử dụng để xử lý ký tự đặc biệt hoặc các ký tự từ các ngôn ngữ không phải tiếng Anh.

PHP có nhiều cách khác nhau để chuyển đổi văn bản thành UTF-8 .

Sử dụng utf8_encode () utf8_decode () để Mã hóa và Chuỗi giải mã trong PHP

Cả utf8_encode () utf8_decode () đều là các hàm tích hợp sẵn trong PHP.

Nó được sử dụng để mã hóa và giải mã ISO-8859-1 và các loại chuỗi khác thành UTF-8 < / code>, cả hai hàm này đều nhận một chuỗi làm tham số.

Xem ví dụ bên dưới:

 & lt;? php
$ demo = "\ xE0 \ xE9 \ xED"; // ISO-8859-1 String àéí
echo "Chuỗi mã hóa UTF-8:";
echo utf8_encode ($ demo). "& lt; br & gt;";
echo "Chuỗi được giải mã UTF-8:";
echo utf8_decode (utf8_encode ($ demo)). "& lt; br & gt;";
echo "Chuỗi được mã hóa UTF-8 từ chuỗi được giải mã:";
echo utf8_encode (utf8_decode (utf8_encode ($ demo))). "& lt; br & gt;";
? & gt;
 

Đoạn mã trên mã hóa chuỗi ISO-8859-1 thành UTF và sau đó giải mã lại đầu ra. Chuỗi đầu vào bạn thấy có mã hóa ISO-8859-1 .

Đầu ra: < / p>

 Chuỗi mã hóa UTF-8: àéí
Chuỗi được giải mã UTF-8: ��� 
Chuỗi được mã hóa UTF-8 từ chuỗi được giải mã: àéí
 

utf8_decode () chuyển đổi một chuỗi với các ký tự ISO-8859-1 được mã hóa bằng UTF-8 thành một byte ISO-8859-1 .

Khi đọc Văn bản được mã hóa theo ISO-8859-1 dưới dạng UTF-8 , bạn sẽ thường thấy dấu chấm hỏi đó.

Sử dụng iconv () để chuyển đổi một chuỗi thành UTF-8

iconv () là một hàm PHP tích hợp sẵn khác được sử dụng để chuyển đổi chuỗi từ một Unicode.

Nó cần ba tham số, một là Unicode của chuỗi, thứ hai là Unicode bạn muốn chuyển đổi và thứ ba là chính chuỗi.

Xem ví dụ bên dưới:

 & lt;? php
$ demo = "\ xE0 \ xE9 \ xED"; // ISO-8859-1 String àéí

echo "Chuỗi UTF-8 là:";
echo iconv ("ISO-8859-1", "UTF-8", $ demo). "& lt; br & gt;";
// mb_detect_encoding () là một hàm được sử dụng để phát hiện mã hóa của văn bản nhất định.
echo "Chuỗi UTF-8 có tự động phát hiện là:";
echo iconv (mb_detect_encoding ($ demo, mb_detect_order (), true), "UTF-8", $ demo);
? & gt;
 

Đoạn mã trên nhận ba tham số và chuyển đổi văn bản thành UTF-8 .

Đầu ra:

 UTF- 8 Chuỗi là: àéí
Chuỗi UTF-8 với tính năng tự động phát hiện là: àéí
 

PHP cũng cung cấp các hàm khác như recode_string () hoặc mb_convert_encoding () , hoạt động tương tự như iconv ; họ chuyển đổi một chuỗi thành Unicode được yêu cầu.

Viết cho chúng tôi

< p class = "ezoic-autoinsert-ad ezoic-under_second_paragraph">

Các bài viết trên DelftStack được viết bởi những người yêu thích phần mềm như bạn. Nếu bạn cũng muốn đóng góp cho DelftStack bằng cách viết các bài báo trả phí, bạn có thể xem trang viết cho chúng tôi .


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề php chuyển đổi chuỗi thành utf 8

Setting PHP default encoding to utf-8 - PHP

 • Tác giả: Solutions Cloud
 • Ngày đăng: 2022-05-08
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3511 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Setting PHP default encoding to utf-8 - PHP \r
  [ Ext for Developers : https://www.hows.tech/p/recommended.html ] \r
  \r
  Setting PHP default encoding to utf-8 - PHP \r
  \r
  Note: The information provided in this video is as it is with no modifications.\r
  Thanks to many people who made this project happen. Disclaimer: All information is provided as it is with no warranty of any kind. Content is licensed under CC BY SA 2.5 and CC BY SA 3.0. Question / answer owners are mentioned in the video. Trademarks are property of respective owners and stackexchange. Information credits to stackoverflow, stackexchange network and user contributions. If there any issues, contact us on - solved dot hows dot tech\r
  \r
  SettingPHPdefaultencodingtoutf8PHP Setting PHP default encoding to utf-8 - PHP\r
  \r
  Guide : [ Setting PHP default encoding to utf-8 - PHP ] Disclaimer: This video is just for educational purpose. The video demonstrates the study of the program and code shown.

UTF-8 trong PHP và MySQL

 • Tác giả: hocphp.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5626 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với một lập trình viên PHP hay MySQL, mọi thứ có vẻ khá dễ dàng khi làm việc với dữ liệu chỉ là tiếng Anh. Nhưng vướng phải UTF-8 mọi....

encoding

 • Tác giả: helpex.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1394 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Helpex - Trao Đổi & Giúp Đỡ - chia sẻ, hỏi đáp kiến thức các lĩnh vực, gặp gỡ các chuyên gia kế toán, it...

[PHP] Note viết hàm chuyển mã (Encoding) tiếng Việt từ TCVN3 sang Unicode – Long's blog

 • Tác giả: dothanhlong.org
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1884 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Sử dụng mã hóa UTF-8 với PHP và MySQL

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6290 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với một lập trình viên PHP hay MySQL, mọi thứ có vẻ khá dễ dàng và thoải mái khi làm việc với dữ liệu chỉ gồm các ký tự tiếng Anh. Cho đến khi bạn vướng vào sự rắc rối của mã hóa UTF-8 trong xử lý...

Hàm json_decode() trong PHP dùng để làm gì?

 • Tác giả: codetutam.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3689 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Chuyển đổi / tìm kiếm ký tự Unicode: chuyển đổi sang UTF-8, thực thể HTML, v.v. và thoát

 • Tác giả: vi.rakko.tools
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5770 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuyển đổi và tra cứu các mã ký tự, chẳng hạn như UTF-8, UTF-16, v.v. và các chuỗi thoát Unicode như thực thể HTML.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Xử lý giá trị NULL và rỗng trong SQL Server - là null hoặc trống trong sql