Bài viết về SQL SERVER – Cách tìm lần xuất hiện đầu tiên / cuối cùng của bất kỳ ký tự / từ nào trong chuỗi được viết bởi Muhammad Imran

Bạn đang xem: < font style = "vertical-align: inherit;"> ký tự cuối cùng của máy chủ sql trong chuỗi

< p> Cách tìm lần xuất hiện đầu tiên / cuối cùng của bất kỳ ký tự / từ nào trong chuỗi là một trong những vấn đề thường gặp nhất mà chúng tôi thường gặp bất cứ khi nào chúng tôi xử lý thao tác chuỗi trong SQL Server.
Dưới đây là các giải pháp:

 • Tìm

  Lần xuất hiện đầu tiên

  của bất kỳ ký tự / từ nào trong chuỗi:

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta cần tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của từ ‘the’ trong câu.

DECLARE @String AS VARCHAR (100)
KHAI BÁO @Search_String AS VARCHAR (100)

SET @String = 'SQL SERVER là một trong những ứng dụng tốt nhất của Microsoft'
SET @ Search_String = 'the'

--Tìm lần xuất hiện đầu tiên của bất kỳ ký tự / từ nào trong chuỗi
CHỌN CHARINDEX (@ Search_String, @ String) Là [Lần xuất hiện đầu tiên]
- GIỚI THIỆU

Lần xuất hiện đầu tiên
—————-
1

 • Tìm

  Lần xuất hiện cuối cùng

  của bất kỳ ký tự / từ nào trong chuỗi:

Trong ví dụ được đưa ra bên dưới, chúng tôi cần tìm kiếm lần xuất hiện cuối cùng của từ ‘the’ trong câu.

DECLARE @String AS VARCHAR (100)
KHAI BÁO @Search_String AS VARCHAR (100)

SET @String = 'SQL SERVER là một trong những ứng dụng tốt nhất của Microsoft'
SET @ Search_String = 'the'

--Tìm lần xuất hiện cuối cùng của bất kỳ ký tự / từ nào trong chuỗi
CHỌN DATALENGTH (@String) -CHARINDEX (REVERSE (@Search_String)
, REVERSE (@String)) - 1 Là [Lần xuất hiện cuối cùng]

Lần xuất hiện cuối cùng
—————
26

Đọc toàn bộ bài đăng »


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề máy chủ sql ký tự cuối cùng trong chuỗi

SQL Server 2016 (New feature): How to use Dynamic Data Masking

 • Tác giả: HandyAndy Tech Tips
 • Ngày đăng: 2016-06-29
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9758 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Want to selectively hide or scramble sensitive data? In this video, I’ll show you how to use a new feature/tool in SQL Server 2016, called Dynamic Data Masking, that allows you to partly obfuscate certain columns of data in a table or view.


  Hey, if you enjoyed this video, please SUBSCRIBE to HandyAndy Tech Tips!

  My notes on this topic:
  – Now, to add the masking, you COULD define the masking in the table definition statement, but I’ll use the ALTER TABLE statement. Anyway, the basic syntax is the same: MASKED WITH (FUNCTION = ”).

  The string can basically be one of four functions.

  – The easiest is default() – everything is automatic. It:
  —- on a TEXT FIELD, replaces the original value of the field with 4 X’s.
  —- on a DATE FIELD, set s the date to 1900-01-01 00:00:00.00
  —- on a NUMERIC FIELD, sets the value to 0.

  – email() only shows the first letter, and replaces the remainder of the field with X’s, an @ symbol, and a standard .com suffix. It, of course, also works on fields that don’t include actual email addresses – so it therefore works on any VARCHAR or CHAR.

  – partial() – When used as partial(no-of-chars-to-reveal-before, padding, chars-to-reveal-after), it reveals the first character and the last two, separated by a string of X’s. This also only works on strings – not on numeric types or dates.

  – random(lower-bound, upper-bound) replaces the field’s original value with a randomly-generated number between 1 and 10. This, of course, only works with numeric data types like INT.

  – Now, it’s worth noting that if you want to give a particular user – or role – the ability to see all of the data in its unmasked form, then you can simply grant them the UNMASK privilege. Annoyingly, this doesn’t seem to work on a table level, only for the entire database.

Hàm xử lý chuỗi trong SQL

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2437 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm xử lý chuỗi trong SQL – Học SQL cơ bản nâng cao. Học SQL trực tuyến theo các bước từ Khái niệm về database, Cú pháp SQL, Truy vấn SELECT, Truy vấn INSERT, Lệnh DELETE, Truy vấn UPDATE, Ràng buộc (Constraint), Truy vấn DROP, Lệnh TRUNCATE, Từ khóa DISTINCT, Mệnh đề ORDER BY, Mệnh đề GROUP BY, Mệnh đề WHERE, Sử dụng Join, Sử dụng View, Sử dụng Sequence, Transaction, Hàm xử lý, Bảng tạm, Toán tử.

Sử dụng ký tự đại diện trong truy vấn và các tham số trong Access

 • Tác giả: support.microsoft.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6467 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Giới thiệu tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong MS SQL Server

 • Tác giả: megacode.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5892 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài Hướng dẫn về danh sách các hàm hệ thống xử lý chuỗi trong SQL. Danh sách các hàm xử lý này mọi người có thể tìm trên MSDN hoặc trong phần System…

Làm thế nào để tôi có được ký tự cuối cùng của một chuỗi?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5902 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Mật mã: public class Test { public static void main(String args[]) { String string = args[0];…

Hướng dẫn hàm cắt bỏ, xóa ký tự cuối, xóa ký tự đầu trong chuỗi

 • Tác giả: vfo.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3881 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong rất nhiều trường hợp khi làm việc với excel các bạn cần phải cắt ký tự cuối cùng của chuỗi hoặc cắt bỏ ký tự đầu của chuỗi để loại bỏ những thành phần…

Ký Tự Đại Diện (Wildcard) trong SQL

 • Tác giả: www.codehub.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8275 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ký tự đại diện được sử dụng với toán tử `LIKE` của SQL. Toán tử `LIKE` được sử dụng trong mệnh đề `WHERE` để tìm kiếm một mẫu được chỉ định trong một cột.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Nhận xét nhiều dòng trong Python (2 tùy chọn khác nhau) • dữ liệu - bình luận nhiều dòng python

By ads_php