Công thức tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị và các dạng bài tập chi tiết từ a – z số tự nhiên là gì? tập hợp n và n* khác nhau như thế nào?

Hiện tại, có rất là nhiều các bạn học viên không nắm được chắc các kiến thức về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. Chính vì như vậy, trong bài viết dưới đây http://phptravels.vn/ sẽ chia sẻ tới các bạn công thức tính tổ hợp, chỉnh hơp, hoán vị và các dạng bài tập để các bạn cùng đọc qua nhé

Công thức hoán vị

Cho tập hợp A, gồm n phần tử (n ≥ 1). Một cách sắp thứ tự n phần tử của tập hợp A được gọi là một hoán vị của n phần tử đó.

Kí hiệu số hoán vị của n phần tử là Pn

Công thức hoán vị:

Pn = n! = n(n – 1)…2.1

Hoán vị lặp là gì?

Giả sử một tập hợp có ƙ phần tử được đánh số từ 1 đến ƙ. Một cách sắp đặt ƙ phần tử đó sao cho phần tử thứ ι (1 ≤ ι ≤ ƙ) hiện ra n(ι) lần và n(1)+n(2)+…+n(ƙ)=n được gọi là một hoán vị lặp của ƙ phần tử. Số hoán vị lặp là:

Công thức chỉnh hợp

Trong toán học, chỉnh hợp là cách chọn những phần tử từ một nhóm to hơn và có phân biệt thứ tự, trái với tổ hợp là không phân biệt thứ tự.

Theo khái niệm, chỉnh hợp chập ƙ của n phần tử là một tập con của tập hợp mẹ Ş chứa n phần tử, tập con gồm ƙ phần tử biệt lập thuộc Ş và có sắp thứ tự. Số chỉnh hợp chập ₭ của một tập Ş được tính theo công thức sau:

chinh-hop

Chỉnh hợp không lặp

Cho tập A gồm n phần tử. Mỗi cách sắp đặt ƙ phần tử của A (1 ≤ ƙ ≤ n ) theo một thứ tự nào đó được gọi là một chỉnh hợp chập ƙ của n phần tử của tập A.

Số chỉnh hợp chập ƙ của n phần tử:

chinh-hop-1

Khi ƙ = n thì Ann = pn = n!

Chỉnh hợp lặp

Cho tập A gồm n phần tử. Mỗi dãy gồm ƙ phần tử của A, trong đó mỗi phần tử có thể được lặp lại nhiều lần, được sắp đặt theo một thứ tự khẳng định được gọi là một chỉnh hợp chập ƙ của n phần tử tập A.

Số chỉnh hợp lặp chập ƙ của n phần tử: Akn = nk

Không những thế, các bạn có thể tìm hiểu thêm:

Công thức tổ hợp

Tổ hợp là cách chọn những phần tử từ một nhóm to hơn mà không phân biệt thứ tự. Trong những trường hợp bé hơn có thể đếm được số tổ hợp.

Chẳng hạn cho ba loại quả, một quả táo, một quả cam và một quả lê, có ba cách kết hợp hai loại quả từ tập hợp này: một quả táo và một quả lê; một quả táo và một quả cam; một quả lê và một quả cam.

Công thức tổng hợp là:

to-hop

Tổ hợp không lặp

Cho tập A gồm n phần tử. Mỗi tập con gồm ƙ (1 ≤ ƙ ≤ n) phần tử của A được gọi là một tổ hợp chập ƙ của n phần tử của tập A.

Công thức tính tổ hợp chập ƙ của n:

to-hop-1

Thuộc tính:

to-hop-2

Tổ hợp lặp

Cho tập A = a1, a2,…,an và số tự nhiên ƙ bất kỳ. Một tổ hợp lặp chập ƙ của n phần tử là một tổ hợp gồm ƙ phần tử, trong đó mỗi phần tử là một trong n phần tử của A.

Số tổ hợp lặp chập ƙ của n phần tử:

to-hop-3

Phân biệt tổ hợp và chỉnh hợp

 • Chỉnh hợp là bộ sắp có thứ tự: chẳng hạn, {a,ɓ,ͼ}, {a,ͼ,ɓ}, …
 • Tổ hợp là bộ sắp không có thứ tự: chẳng hạn, {a,ɓ,ͼ} –> ok. Trong lúc đó {a,ͼ,ɓ} và các cách sắp thứ tự kiểu khác của {a,ɓ,ͼ} không được tính là tổ hợp.

Bài tập về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Chẳng hạn 1: Xếp đặt 5 người vào một băng ghế có 5 chỗ. Hỏi có bao nhiêu cách.

Mỗi cách đổi chỗ 1 trong 5 người trên băng ghế là 1 hoán vị.

Vậy có P5 = 5! = 120 (cách).

Chẳng hạn 2: Ông Ҳ có 11 người bạn. Ông ta mong muốn mời 5 người trong số họ đi chơi xa. Trong 11 người đó có 2 người không mong muốn gặp gỡ nhau. Hỏi ông Ҳ có bao nhiêu cách mời?

Đáp án

Ông Ҳ chỉ mời 1 trong 2 người đó và mời thêm 4 trong số 9 người còn sót lại: 2.C49 = 252.

Ông Ҳ không mời ai trong 2 người này mà chỉ mời 5 trong số 9 người kia: C59 = 126

Suy ra 2.C49 + C59 = 2.126 + 126 = 252 + 126 = 378 cách

Chẳng hạn 3: Cho tập hợp A = {1,2,3,5,7,9}

a. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau.
ɓ. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm có 5 chữ số đôi một khác nhau.

Đáp án:

a. Gọi số tự nhiên gồm 4 chữ số là:

to-hop-4

Để có số n ta phải chọn cùng lúc a1, a2, a3, a4 trong đó:

 • a1 có 6 cách chọn
 • a2 có 5 cách chọn
 • a3 có 4 cách chọn
 • a4 có 3 cách chọn

Vậy có 6.5.4.3 = 360 số n cần tìm.

ɓ. Gọi số tự chẵn có 5 chữ số cần tìm là

to-hop-5

trong đó:

 • a5 chỉ có 1 cách chọn (bằng 2)
 • a1 có 5 cách chọn
 • a2 có 4 cách chọn
 • a3 có 3 cách chọn
 • a4 có 2 cách chọn

Vậy số n cần tìm là:1.2.3.4.5 = 120 số.

Chẳng hạn 4: Trên đường thẳng d1 cho 5 điểm phân biệt, trên đường thẳng d2 cùng lúc với đường thẳng d1 cho n điểm phân biệt. Biết có toàn bộ 175 tam giác được tạo ra mà 3 đỉnh lấy từ (n + 5) điểm trên. Giá trị của n là

Đáp án

Để tạo ra một tam giác cần 3 điểm phân biệt

 • Trường hợp 1: Chọn một điểm trên đường thẳng d1 và 2 điểm trên đường thẳng d2 có C15.C2n
 • Trường hợp 2: Chọn 2 điểm trên đường thẳng d1 và một điểm trên đường thẳng d2 có C25.C1n

to-hop-6

Sau khoảng thời gian đọc xong bài viết về công thức tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị mà http://phptravels.vn/ đã trình bày chi tiết phía trên có thể giúp các bạn vận dụng vào làm bài tập nhé

Nhận xét bài viết


Toán họͼ lớρ 6 – Bài 2 – Tập hợp các số tự nhiên


Toán họͼ lớρ 6 Bài 2 Tập hợp các số tự nhiên
Sẽ giúρ cáͼ em nắɱ bắt cáͼ kiến thứͼ cơ bản và chuyên sâu một cách nhanh nhất . Từ đó giúρ cáͼ em có một nền tảng kiến thứͼ vững chắͼ để phát triển suy nghĩ và trí tuệ và giúρ cáͼ em đạt đượͼ những ướͼ mơ của riêng mình . Chúͼ cáͼ em thành công.
Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH ) có đầy đủ chương trình dạy của 3 môn khối Ɓ là TOÁN – HÓA –SINH , nếu em nào bị mất kiến thức căn bản hãy nhanh chân vào đăng kí để lấy lại kiến thức , cùng lúc cả thầy và cô có trên 10 năm kinh nghiệm để chỉ dẫn tận tình trên các clip đã phát và trên trang cá nhân FACEBOOK .
Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH ) là hoàn toàn Free các em nhé , mau mau đăng kí để học thôi .
▶ Danh mục các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 9 :
https://www.youtube.com/watch?v=jjmh8wtwkC0u0026list=PLCd8j6ZYo0lY8ZFrhrAyzCzuo5x9YIrAm
▶ Danh mục các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 9 :
https://www.youtube.com/watch?v=1v13xgCAJr4u0026list=PLCd8j6ZYo0lY0iwtos1VSPMF4FSuiZ4l
▶ Danh mục các bài học HÓA HỌC lớp 9:
https://www.youtube.com/watch?v=wfMX0za5WbAu0026list=PLCd8j6ZYo0lZCN2kNj8hER6G7qYKk9Jmz
▶ Danh mục các bài học SINH HỌC lớp 9:
https://www.youtube.com/watch?v=91QYJK2gXG4u0026list=PLCd8j6ZYo0lbqP2uVWNYqsIL_nLMV2HzY
▶ Danh mục các bài học HÓA HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lYj4aXZby1k8rOYG_73Fb3L

▶ Danh mục các bài học SINH HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lZ06yJpcx2z5X87V5HSTXUV
▶ Danh mục các bài học TOÁN HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lYaVvkI0VXe9rwIgsYw78dG
▶ Danh mục các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 7 :
https://www.youtube.com/watch?v=CvQs6Hpzv6Iu0026list=PLCd8j6ZYo0lYp2u8igDarK_gOq3AZZ_xI
▶ Danh mục các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 7 :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lbZpOTHAvpljZqe3rAnvQy
▶ Danh mục các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 6 :
https://www.youtube.com/watch?v=F4pCnUHd_G0u0026list=PLCd8j6ZYo0lb1MNlwtvKn8Po6NwDQDim
▶ Danh mục các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 6 :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lbwm8pL2Dvr7xs23FovsKXI
☞ Cảm ơn các em đã xem video!
☞ Nếu có thắc mắc nào về bài học các em hãy bình luận bên dưới nhé ? thanks so much ♥
───────────────────
▶ Đăng ký để học Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH ) Free và update các bài học tiên tiến nhất:
https://www.youtube.com/channel/UCvclE98tzIK1SiIp8vYa2ew?sub_confirmation=1
@@@
Fb của thầy Quang :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014579804319

Tìm hiểu thêm bài viết thuộc chuyên đề: Thủ thuật máy tính
Xem Thêm  Trốn Thuế (Tax Evasion Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Evasion, Từ Evasion Là Gì - tax evasion là gì

Viết một bình luận