Bạn đang xem: cách tô màu sheet trong excel

Để có thể thiết lập tô màu các ô trong Excel theo ý muốn, bạn cần phải biết cách sử dụng tính năng Conditional Formatting và công thức tô màu trong Excel. Tính năng này sẽ giúp bạn thiết lập định dạng theo giá trị của các ô trong khoảng bạn đã chọn, từ đó xác nhận các ô cần tô màu cho bạn.

Conditional Formatting là một tính năng trong Excel giúp bạn định dạng chuỗi dữ liệu trong các ô, các giá trị về màu sắc, kiểu mẫu nền, khung… Khi vận dụng tính năng này sẽ tạo các Rule định dạng thông thường của ô về màu sắc, kiểu trổ tài văn bản và số. Tuy nhiên khi tất cả chúng ta xóa bỏ Conditional Formatting thì định dạng mặc định của các ô sẽ được phục hồi.

Tìm hiểu công thức tô màu trong Excel

Hướng dẫn công thức tô màu trong Excel

Để sử dụng tính năng này, tại tab Home , mục Styles bạn nhấn Conditional Formatting .

Tại Conditional Formatting, bạn sẽ có các lựa chọn sau:

– Highlight Cells Rules: Tô màu các ô có giá trị đặc biệt như: lớn nhất, nhỏ nhất, bằng nhau hoặc giữa một khoảng…
– Top/Bottom Rules: Tô màu các ô có trong top 10, top 10% lớn nhất, nhỏ nhất hay nhóm trung bình…
– Data Bars: Tạo các cột đồ thị tương ứng với giá trị trong ô.
– Color Scales: Tô màu tương ứng giá với giá trị trong ô.
– Icon Sets: Tạo các icon tương ứng với giá trị trong ô.
– New Rules: Cho phép tạo các Rule mới theo yêu cầu của các bạn.
– Clear Rules: Xóa các Rule trong các ô đang chọn hoặc cả bảng(Entire Sheet)
– Manage Rules: Mở cửa sổ quản lý Conditional Formatting Rules Manager, cho phép tạo, xóa hoặc chỉnh sửa các Rule.
Trên đây là các lựa chọn trong Conditional Formatting, nhưng trong nội dung nãy sẽ chỉ tập trung vào các lựa chọn tô màu là Highlight Cells Rules, Top/Bottom Rules và New Rules.

1. Higlight Cells Rules

Tại đây bạn có các lựa chọn sau:

– Greater Than…: Tô màu giá trị to hơn …
– Less Than…: Tô màu giá trị nhỏ hơn …
– Between…: Tô màu giá trị ở khoảng từ … đến …
– Equal To…: Tô màu giá trị bằng …
– Text that Contains…: Tô màu ô có chứa ký tự …
– 𝓐 Date Occurring…: Tô màu giá trịđược nhập tại một mốc thời gian nào đó.
– Duplicate Values…: Tô màu các ô có giá trị bằng nhau.

2. Top/Bottom Rules

Tại đây bạn có các lựa chọn sau:

– Top 10 Items…: Tô màu 10 ô có giá trị lớn nhất.
– Top 10 %…: Tô màu 10% các ô có giá trị lớn nhất.
– Bottom 10 Items…: Tô màu 10 ô có giá trị nhỏ nhất.
– Bottom 10 %…: Tô màu 10% các ô có giá trị nhỏ nhất.
– Above Average: Tô màu các ô có giá trị to hơn trung bình cộng của dãy.
– Below Average: Tô màu các ô có giá trị nhỏ hơn trung bình cộng của dãy.

3. New Rule

Khi chọn New Rule, cửa sổ New Formatting Rule xuất hiện sẽ cho bạn những công thức nhằm tạo định dạng Rule mới như sau:

– Format all cells based on their values: Định dạng toàn thể các theo kết quả của chúng
– Format only cells that contain: Chỉ định dạng ô có chứa các giá trị mà bạn thiết lập.
– Format only top or bottom ranked values: Chỉ định dạng theo giá trị cao nhất hoặc thấp nhất
– Format only values that are above or below average: Chỉ định dạng các giá trị trên hoặc dưới trung bình.
– Format only unique or duplicate values: Định dạng các giá trị giống nhau hoặc duy nhất.
– Use α formula to determine which cells to format: Định dạng các ô theo công thức của thức của các bạn.
Để làm rõ hơn, bạn theo dõi phần hướng dẫn cụ thể dưới đây:

Xem Thêm  Cách định giá xe ô tô cũ và kiểm tra tình trạng khi mua xe - cách kiểm tra xe oto cũ

Format all cells based on their values

Tại phần Edit the Rule Description, ta có thể tùy chỉnh như sau:

– Phần Format Style , bạn có 2 lựa chọn tô màu theo 2 màu hoặc 3 màu.
– Phần Type bạn có thể lựa chọn theo dạng:

+ Định dạng theo giá trị nhỏ nhất và lớn nhất: Chọn Lowest Value và Highest Value.

+ Định dạng theo số, ngày tháng hoặc giá trị thời gian: Chọn Number và nhập giá trị của các bạn.

+ Định dạng theo tỷ lện phần trăm: Chọn giá trị từ 0 đến 100

+ Định dạng bằng công thức: công thức bạn chọn bắt buộc phải trả về một kết quả rõ ràng như số, ngày tháng hoặc giá trị thời gian.

+ Định dạng nhóm phần trăm: Giá trị hợp lý là từ 10 đến 90. Các giá trị cùng nhóm phần trăm sẽ có mầu giống nhau.

– Phần Color bạn chọn màu cho giá trị nhỏ nhất và lớn nhất.

Sau khoảng thời gian chọn xong bạn nhấn OK để vận dụng công thức tô màu mới cho dữ liệu của các bạn như ví dụ của mình bên dưới.

Format only cells that contain

Cell Value: Tô màu theo giá trị của ô.

+ between: tô màu các giá trị giữa một khoảng nhất định.
+ not between: tô màu các giá trị ngoài một khoảng nhất định.

+ equal to: tô màu các ô có giá trị bằng một giá trị nhất định.
+ not equal to: tô màu các ô có giá trị khác một giá trị nhất định.
+ greater than: tô màu các ô có giá trị to hơn một giá trị nhất định.
+ less than: tô màu các ô có giá trị nhỏ hơn một giá trị nhất định.
+ greater than or equal to: tô màu các ô có giá trị to hơn hoặc bằng một giá trị nhất định.
+ less than or equal to: tô màu các ô có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng một giá trị nhất định.

Specific Text: Tô màu theo ký tự đặc biệt.

+ containing: tô màu ô chứa ký tự đặc biệt.
+ not containing: tô màu ô không chứa ký tự đặc biệt.
+ beginning with: tô màu ô khởi đầu với đặc biệt.
+ ending with: tô màu ô kết thúc với đặc biệt.

– Dates Occurring: Tô màu theo thời gian giá trị xuất hiện trong trang tính.

Blanks: Tô màu ô trống.
No Blanks: Tô màu ô không trống.
Errors: Tô màu ô bị lỗi.
No Errors: Tô màu ô không bị lỗi.
Format only top or bottom ranked values
Top: Tô màu số giá trị đứng đầu.
Bottom: Tô màu số giá trị đứng dưới.

Tại ô trống bên cạnh bạn điền số giá trị mà bạn muốn tô màu.

Xem Thêm  Payroll là gì? Giải pháp tính lương hiệu quả cho doanh nghiệp - payroll tax là gì

% of the selected range: tô màu số phần trăm trong khoảng mà bạn chọn tô màu.

Format only values that are above or below average

Tô màu các ô theo giá trị trung bình của khoảng được chọn:

above: tô màu ô có giá trị trên trung bình.
below: tô màu ô có giá trị dưới trung bình.
equal or above: tô màu ô có giá trị bằng hoặc trên trung bình.
equal or below: tô màu ô có giá trị bằng hoặc dưới trung bình.
1st dev above: tô màu ô có giá trị trên trung bình lớn nhất.
1st dev below: tô màu ô có giá trị dưới trung bình nhỏ nhất.

Format only unique or duplicate values:

Tô màu các ô theo giá trị:

duplicate: trùng nhau trong khoảng được chọn.
unique: không trùng trong khoảng được chọn.

Use α formula to determine which cells to format:

Sử dụng một công thức để định dạng ô mà bạn muốn tô màu. Ví dụ như công thức tô màu xen kẽ các dòng trong Excel, việc tô màu xen kẽ nhau sẽ giúp dữ liệu được hiển thị theo đúng ý mà bài tập hoặc công việc được giao.

Ngoài định dạng Format all cells based on their values, để chọn màu sắc cho các định dạng Rule còn sót lại, bạn làm như sau:

Bước 1: Tại Preview bạn mở Format .

Bước 2: Mở tab Fill . Tại đây chọn màu sắc mà bạn muốn tô cho ô, rồi nhấn OK .

Lựa chọn định dạng và màu sắc cho Rule xong, bạn nhấn OK để vận dụng định dạng. Như trong hình dưới mình chọn tô màu 3 ô có giá trị lớn nhất trên trung bình.

Mình được kết quả như hình dưới.

Chỉnh sửa tính chất Rule đã vận dụng

Để thay đổi Rule đã vận dụng, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Mở Conditional Formatting , chọn Manage Rules .

Bước 2: Tại cửa sổ Conditional Formatting Rules Manager, chọn Rule mà bạn muốn sửa, rồi nhấn vào Edit Rule .

Bước 3: Trong cửa sổ Edit Formatting Rule, bạn tùy chỉnh lại định dạng tô màu theo nhu cầu rồi nhấn OK để lưu thay đổi.

Bước 4: Nhấn OK để vận dụng Rule đã thay đổi.

Và đây bảng tính sau thời điểm thay đổi Rule.

Xóa Rule đã tạo trong trang tính

Để xóa Rule đã tạo, bạn mở Conditional Formatting , chọn Clear Rules , sẽ thấy 2 lựa chọn sau:

Clear Rules from Selected Cells : Xóa Rule tại các ô bạn chọn.
Clear Rules from Entire Sheet : Xóa toàn thể Rule trong trang tính.

Chọn lựa chọn phù phù hợp với bạn, Rule sẽ được xóa ngay mau chóng tùy thuộc vào lựa chọn của các bạn. Như trong hình dưới mình lựa chọn xóa toàn Rule trong trang tính.

Trên đây là nội dung công thức tô màu trong Excel của KTHN. Mong rằng sau nội dung này, bạn có thể đơn giản định dạng Rule nhằm tạo ra các công thức tô màu thiết yếu cho công việc của các bạn.


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài cách tô màu sheet trong excel

Cách tự động tô màu hàng cột theo con trỏ chuột (highlight column and row of active cell)

 • Tác giả: Gà Excel
 • Ngày đăng: 2020-04-07
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4660 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn Cách tự động tô màu hàng cột theo con trỏ chuột (highlight column and row of active cell)

  ĐỀ NGHỊ XEM THÊM:
  1. Các thủ thuật Excel hay nhất năm 2020: https://youtu.be/MDpb90pmIM0

  2. Pivot Table trong Excel: https://youtu.be/7BQd_7ziKb0
  3. Các hàm Excel trọng yếu nhất: https://youtu.be/f0s05bTM9Eo
  4. Tạo giải trình động trong Excel (Dashboard): https://youtu.be/yjT3-osvH4w
  5. VBA Excel cấp tốc FULL: https://youtu.be/DT0QOoLvM10
  6. Bí mật hàm Vlookup trong Excel: https://youtu.be/3FEYTVcTfGY
  7. Toàn thể các hàm Excel thông dụng: https://youtu.be/M4aX0IaaIXU
  8. Hướng dẫn giải 101 bài thực hành Excel: http://bit.ly/101baiThucHanh
  9. Excel nâng cao với công thức mảng: https://youtu.be/LCcTnYknAgs
  10. Excel cho Kế toán cơ bản đến nâng cao: https://youtu.be/SPQetkB3p_E
  11. Custom Formatting – Định dạng số trong Excel: https://youtu.be/RDKkkS4Ubrk
  12. Hướng dẫn vẽ biều đồ: https://youtu.be/y8lMmXFH8ko
  13. Excel cơ bản cấp tốc: https://youtu.be/k81nf5TM8rc
  14. Hàm điều kiện IF từ cơ bản đến nâng cao: https://youtu.be/7gQe3B7JcRg
  15. Định dạng có điều kiện – Conditional Formatting: https://youtu.be/OAXQcmHJGec
  16. Các lỗi thường gặp và cách khắc phục: https://youtu.be/nxIoELau_so
  17. Top 25 thủ thuật nâng cao: https://youtu.be/ehYRlWmTvCg
  18. Ứng dụng VBA Excel: http://bit.ly/UngDungVBA

  Link tải file thực hành: https://bit.ly/toMauHangCot
  Đăng ký Để nhận video mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcel
  Fb trợ giúp: https://www.facebook.com/excelchicken
  Fanpage Gà Excel: https://www.facebook.com/gaexcelonline

  Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ và update video tiên tiến nhất từ Gà Excel nhé
  Chúc các bạn học tốt Excel!!!
  Gaexcel “Gà_excel ExcelChicken CungHocExcel ExcelCoBan ExcelNangCao

Những phím tắt để tô màu cho chữ và ô trong Excel – Lava

 • Tác giả: lava.com.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 8320 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Cách Tô Màu Sheet Trong Excel Hướng Dẫn Tô Màu Sheet Trong Excel

 • Tác giả: taothaotruyen.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3727 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Họᴄ lập trình thiết kế ᴡeb trên ᴄáᴄ từ ngữ PHP & Mуѕql, ASP, net

Thay đổi màu thẻ cho Sheet trong Excel

 • Tác giả: tinhoc.viettamduc.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7246 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việt Tâm Đức huấn luyện tin học văn phòng cơ bản nâng cao uy tín chất lượng giá tốt tại hà nội, Việt tâm Đức là địa chỉ được hâm mộ của nhiều học viên.

Hướng dẫn tự động tô màu các ô Excel theo điều kiện

 • Tác giả: anonyviet.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9594 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách tự động tô màu Excel theo điều kiện giá trị trong từng ô. Hướng dẫn tô màu color scale

Tô màu sheet trong Excel Hướng dẫn tô màu sheet trong Excel

 • Tác giả: topthuthuat.net
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 9542 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tô màu sheet trong Excel giúp người dùng có thể đơn giản làm nổi trội, tô đậm trang tính trọng yếu hoặc trang tính bạn muốn.

Cách Tô Màu Sheet Trong Excel Đơn Giản Mới Nhất 2022, Cách Tô Màu Sheet Trong Excel

 • Tác giả: sarakhanov.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 5587 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tô màu Sheet trong Eхᴄel để làm nổi trội hoặᴄ tạo điểm nhấn là ᴠiệᴄ ᴄần thiết nếu như bạn muốn trình bàу file Eхᴄel một ᴄáᴄh ᴄhuуên nghiệp, Tuу ᴠậу, không ᴄó nhiều người biết ᴄáᴄh tô màu Sheet trong Eхᴄel để tạo điểm nhấn, haу quản lý dữ liệu đơn giản hơn

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

Xem Thêm  Top 12 kết quả tìm kiếm man hinh di dong cho laptop mới nhất 2022

By ads_php